Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.09.19
15909 0
Друкувати
Обране

Страховий стаж, Звіт по заборгованості, відповідальність: роз’яснення від ФСС

Останнім часом за соцстрахівськими змінами нудьгувати не доводиться. Багато нового — і «все непросто». Але потрібно віддати належне фахівцям ФСС: вони не стоять осторонь, а роз’яснюють і підказують, що та як, і на сайті фонду (fssu.gov.ua), і в офіційних листах. Сьогодні ми пропонуємо вам добірку нових роз’яснень. Упевнені, вони будуть корисними для кожного страхувальника.

БУХГАЛТЕР 911 ВЕРЕСЕНЬ, 2019/№ 37

Огай Олена, експерт з питань оплати праці

Страховий стаж

Як правильно заповнити колонки 21 і 22 зі страховим стажем додатка 1.1 Заяви-розрахунку?

Колонка 21 «Страховий стаж (в повних місяцях). Загальний»:

1) заповнюємо для перевірки правильності розрахунку суми допомоги залежно від загального страхового стажу працівника згідно зі ст. 24 Закону №1105* (50 %, 60 %, 70 % і 100 %);

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

2) зазначаємо в повних місяцях (а не роках!). Причому якщо загальний страховий стаж застрахованої особи становить:

— 8 повних років і більше, то в графі 21 проставляємо «96» (8 років х 12 місяців);

— менше 8 років, то відображаємо стаж у місяцях, відкидаючи останній неповний місяць (за наявності). Наприклад, страховий стаж — 3 роки 2 місяці і 15 днів. До графи 21 вноситься «38» (3 роки х 12 місяців + 2 повні місяці);

3) інформацію про страховий стаж формуємо (а) на підставі відомостей, зазначених у довідках з ПФУ за формами ОК-5, ОК-7 і «Дані про трудовий та страховий стаж» (можна замовити через програмне забезпечення на порталі portal.pfu.gov.ua) (відповідно, додатки 4, 5 і 9 до Положення, затвердженого постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1), а також (б) з урахуванням записів у трудових книжках працівників.

Якщо працівник працював останні 8 і більше років тільки на вашому підприємстві, в установі, організації, страховий стаж можна розрахувати самостійно за даними ЄСВ-звітів і трудової книжки (за потреби).

Колонка 22 «Страховий стаж (в повних місяцях). За останні 12 місяців»:

1) заповнюємо з метою контролю виконання п. 29 Порядку № 1266** і ч. 4 ст. 19 Закону №1105. Ці норми встановлюють обмеження щодо суми допомоги для осіб, які за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування заробили собі страховий стаж менше 6 місяців;

** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

2) зазначаємо кількість повних місяців страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку;

3) інформацію про страховий стаж формуємо, використовуючи ті самі джерела, що й для графи 21.

Пам’ятаємо, що з 01.01.2011 р. до страхового стажу місяць включається як повний, якщо за такий місяць ЄСВ сплачений у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Якщо за місяць ЄСВ сплачений у сумі менше ніж мінімальний страховий внесок (наприклад, місяць прийняття/звільнення), то частину, в якій такий місяць буде зарахований до страхового стажу, визначаємо за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, який зараховується до страхового стажу і визначається в місяцях;

Св — ЄСВ, сплачений за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Якщо за останні 12 місяців розрахунок дає декілька таких неповних місяців, то їх показники (ТП від 0,01 до 0,99) підсумовуємо між собою. Потім загальне значення повних місяців проставляємо в колонці 22 Заяви-розрахунку.

Працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем частину місяця. Проте сплата страхових внесків здійснена в сумі не нижче мінімального страхового внеску. Яка кількість днів зараховується до страхового стажу?

Як ми вже говорили вище, з 01.01.2011 р. розрахунок страхового стажу за місяць прив’язаний не до кількості днів у трудових відносинах, а до суми страхового внеску за місяць (див. у попередній відповіді). Тому при розрахунку страхового стажу за період з 01.01.2011 р. насамперед звертаємо увагу на суму ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць. Якщо вона більше (або дорівнює) мінімального страхового внеску, то працівникові до страхового стажу місяць зараховується як повний. І не має значення, скільки застрахована особа перебуває в трудових відносинах з роботодавцем. В іншому випадку для визначення частини, в якій місяць увійде до страхового стажу, використовуємо формулу, наведену вище.

Якщо ж визначаєте страховий стаж за час до 01.01.2011 р., то звертайте увагу на дати початку/закінчення періодів, які формують такий стаж.

Чи потрібно при кожному настанні страхового випадку в застрахованої особи отримувати відомості про її страховий стаж (форму ОК-5, форму ОК-7 або додаток 9)?

У своїх роз’ясненнях ФСС вказує на те, що роботодавцеві достатньо один раз, приймаючи працівника на роботу, розрахувати страховий стаж такого працівника, використовуючи відомості з ПФУ.

Далі достатньо буде до наявних даних про страховий стаж на день прийняття на роботу додавати місяці страхового стажу, зароблені в цього роботодавця до настання тимчасової непрацездатності (беремо з ЄСВ-звітів).

Якщо особа працює в одного страхувальника більше 8 років, регулярно отримує заробітну плату, з якої сплачується ЄСВ у розмірі не менше мінімального, то додаткові відомості про страховий стаж збирати недоцільно.

Проте будьте уважними, коли розраховуєте лікарняні зовнішньому сумісникові. Тут без постійного звіряння за стажем з ПФУ не обійтися.

У додатку 9 «Дані про трудовий та страховий стаж» зазначений період військової служби. Чи включати його до страхового стажу?

Фонд зазначає: починаючи з 01.01.2016 р. період сплати єдиного внеску з грошового забезпечення за осіб, які проходять військову службу, службу в органах МВС, зараховується до страхового стажу при призначенні застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС.

Зарахування такого періоду здійснюється на підставі даних, відображених у додатку 9, якими може скористатися роботодавець з 01.01.2016 р.

Цей же період служби з 28.01.2001 р. по 31.12.2015 р. не зараховується до страхового стажу.

Чи включається до страхового стажу період отримання жінкою допомоги при народженні дитини, якщо вона в цей період ніде не працювала?

Вердикт ФСС такий: період отримання допомоги при народженні дитини включається до «лікарняного» страхового стажу тільки починаючи з 01.01.2016 р.

Фонд звертає увагу на те, що дані персоніфікованого обліку, зазначені у формах ОК-7 і ОК-5 до 2016 року, містять інформацію про суми, з яких був сплачений ЄСВ органами соціального захисту населення за період отримання державної допомоги при народженні дитини. І якщо жінка ніде не працювала (не перебувала у відпустці для догляду за дитиною), а отримувала таку допомогу, то такі періоди до 2016 року, підтверджені формами ОК-7 і ОК-5, не можна включати до «лікарняного» страхового стажу.

Звіт по заборгованості

У яких випадках подається Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду?

Форму цього Звіту затверджено постановою правління ФСС від 12.12.2018 р. № 28. Його подають лише ті страхувальники, які на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових коштів до ФСС.

Ідеться про непогашену заборгованість перед Фондом, яка утворилася:

— станом на 01.01.2011 р. і не погашена на звітну дату (тобто заборгованість за доЄСВшні періоди, пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати);

— за результатами проведених Фондом перевірок звітного року та минулих років і складається із суми не прийнятих до заліку витрат із соцстрахування, пені та штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування.

Звернемо особливу увагу на тих страхувальників, у яких виникла заборгованість перед ФСС після проходження перевірки. У разі погашення всієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів (пені, штрафів) до кінця звітного періоду Звіт по заборгованості до ФСС не подається.

Страхувальник самостійно виявив помилку в розрахунках суми допомоги. У результаті від ФСС отримана сума допомоги більше за належну. Чи потрібно подавати Звіт по заборгованості?

У листі від 19.04.2019 р. № 894-11-1 ФСС зазначив: якщо страхувальник виявив помилку, що спричинила завищення суми допомоги, то Звіт по заборгованості подавати не потрібно.

У такій ситуації страхувальник зобов’язаний: перерахувати ФСС надміру отримані суми допомоги; повідомити ФСС про помилку — направити йому письмові пояснення. Форма — довільна.

Строки подання Звіту по заборгованості — до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня, до 15 січня. Який граничний строк подання Звіту: 9-те або 10-те (для річного Звіту — 14-те або 15-те) число місяця, що настає за звітним періодом?

Незважаючи на те що на бланку Звіту по заборгованості зазначено «до», ФСС підходить до визначення граничного строку лояльно. Він готовий визнати поданим своєчасно Звіт по заборгованості за I квартал, I півріччя, 9 місяців, якщо він поданий не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом, Звіт по заборгованості за рік — не пізніше 15 січня року, наступного за звітним роком.

Чи передбачено перенесення граничного строку подання Звіту по заборгованості, якщо він припадає на вихідний, святковий чи неробочий день?

ФСС згоден на перенесення. Якщо останній день строку подання Звіту по заборгованості припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання вважається перший після нього робочий день.

Звіт по заборгованості подається поштою. До якого строку має бути здійснено його відправлення?

Відправлення поштою необхідно здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання Звіту з повідомленням про вручення і з описом вкладення.

У звітному періоді страхувальник змінив місцезнаходження зі зміною адміністративно-територіальної одиниці. До якого відділення ФСС подавати Звіт по заборгованості: за старим чи новим місцезнаходженням?

У разі зміни місцезнаходження або місця проживання зі зміною адміністративно-територіальної одиниці у звітному періоді звітність за цей період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) страхувальник подає до відділення Фонду, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

Протягом якого строку можна подати Заяву-розрахунок до ФСС?

З 1 жовтня 2018 року передбачено подання страхувальником (роботодавцем) Заяви-розрахунку протягом 5 робочих днів з дати затвердження протоколу засідання комісії (рішення уповноваженого).

Пункт 2 Порядку, затвердженого постановою ФССУ від 19.07.2018 р. № 12.

Відповідальність

Чи можна притягнути до відповідальності роботодавця за нестворення комісії із соціального страхування?

При нестворенні комісії (уповноваженого) із соціального страхування на підприємстві буде порушений порядок призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, а не порядок використання коштів Фонду.

Проте притягнення роботодавця до відповідальності передбачене ч. 5 ст. 15 Закону № 1105 за порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення.

Якщо в майбутньому ФСС виявить, що на підприємстві відсутня комісія із соцстрахування (хоча мала бути), то такому підприємству буде відмовлено в наданні фінансування за Заявами-розрахунками до моменту її створення.

Причина: вони були сформовані не на підставі протоколів комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.

Чи застосовується адміністративна відповідальність за несвоєчасне подання або неподання Звіту по заборгованості?

Так, адмінвідповідальність застосовується. Посадові особи підприємств та ФОП-роботодавці за несвоєчасне подання звітності або неподання встановленої звітності можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 1654 (відповідальність за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності) і ст. 1655 КпАП (відповідальність за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності).

Штрафи передбачені в однаковому розмірі: від 136 до 255 грн., за повторне порушення протягом року — від 170 до 340 грн.

Підстава для застосування адмінштрафу (ст. 1654 або ст. 1655 КпАП) залежатиме від того, з якого виду соціального страхування була заборгованість у страхувальника, але Звіт за нею не був поданий.

Страхувальник виявив помилку, яка була допущена в минулому періоді і призвела до завищення суми допомоги. Надміру отримані суми повернено ФСС у поточному періоді. Чи буде штраф за неправомірне використання страхових коштів?

Відповідь Фонду порадувала (див. лист від 27.06.2019 р. № 1322-11-4). У разі самостійного виявлення помилки і повернення надміру нарахованої суми в повному обсязі до Фонду до початку перевірки страхувальника фінансові санкції за порушення порядку використання страхових коштів до страхувальника не застосовуються.

Чи зобов’язані роботодавці вести журнал реєстрації листків непрацездатності? Чи передбачений штраф за його неведення?

Дійсно, ст. 739 розд. I Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5, передбачено такий вид документа, як журнал реєстрації листків непрацездатності. Строк його зберігання — три роки.

Проте, повірте, засмучуватися, якщо ви не вели такого журналу, не варто!

Річ у тому, що нормативно-правовими актами про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у тому числі засадничим Законом про соцстрахування, не передбачено обов’язкового ведення страхувальниками такої облікової форми, як «Журнал реєстрації листків непрацездатності».

Це підтверджує ФСС у листі від 11.07.2019 р. № 1419-11‑1.

Тобто якщо роботодавець має справу зі значною кількістю лікарняних листів і хоче, наприклад, фіксувати дати надходження листка непрацездатності, передачі до комісії (уповноваженого) із соціального страхування для призначення допомоги і бухгалтера для розрахунку та нарахування лікарняних тощо, то він може завести такий журнал. Для нього це буде доцільно.

Але зобов’язати його вести такий журнал, як і застосовувати будь-які штрафні санкції за його неведення, ані контролери з ФСС, ані інспектори праці не мають права.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі