Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.09.18
21396 8
Друкувати
Обране

Відображаємо зарплату / винагороду за ЦПД у звітності з ЄСВ

У статтях попереднього номера ми з вами розглянули порядок відображення окремих реквізитів таблиць 1, 5, 6 Звіту за формою № Д4. Тепер пропонуємо поговорити про відображення в цьому Звіті заробітної плати.


 

У Звіті за формою № Д4 зарплату відображають у таблицях 1 і 6. При цьому таблиця 1 формується на підставі даних таблиці 6. Тобто первинна таблиця 6. Саме з неї підсумкові дані перекочовують до таблиці 1. Пропонуємо вам розглянути особливості відображення заробітної плати в ЄСВ-звітності на конкретних прикладах.

Початок/закінчення відносин

Приклад 1. У серпні 2018 року підприємство:

1) уклало трудовий договір із Зайченком Олегом Івановичем (податковий номер — 2836584769), який був прийнятий на посаду заступника головного бухгалтера (код КП — 1231, код ЗКППТР — 20656) з 13.08.2018 р. (основне місце роботи, повний робочий час, наказ від 08.08.2018 р. № 48-ос). Заробітна плата, нарахована за фактично відпрацьований час, — 15909,09 грн. (ЄСВ — 3500,00 грн.). Кількість календарних днів у трудових відносинах — 19;

2) розірвало трудовий договір з Марченко Ольгою Степанівною (відмовилася від прийняття податкового номера і має відповідну відмітку в паспорті (серія і номер паспорта МН 265874)) на підставі ст. 38 КЗпП (основне місце роботи, неповний робочий час, наказ від 06.08.2018 р. № 47-ос). Дата звільнення — 10.08.2018 р. Посада на момент звільнення — бухгалтер із заробітної плати (код КП — 3433, код ЗКППТР — 20281). Кількість календарних днів у трудових відносинах — 10. Заробітна плата, нарахована за фактично відпрацьований час, — 2545,45 грн. (ЄСВ — 560,00 грн.);

3) уклало договір підряду від 06.08.2018 р. № 83/18 з Конончук Марією Сергіївною (відмовилася від прийняття податкового номера і має відповідну відмітку в паспорті (номер паспорта (пластикова картка) № 000584478). Роботи виконувалися з 6 по 30 серпня (кількість календарних днів у цивільно-правових відносинах — 25). Сума винагороди — 60000,00 грн. (ЄСВ з максимальної величини бази нарахування 55845,00 грн. — 12285,90 грн.).

Фрагменти заповнених таблиць 5 і 6 Звіту за формою № Д4 за серпень 2018 року з даними за цими застрахованими особами наведемо на рис. 1.

Рис. 1. Початок/закінчення трудових відносин (приклад 1)

Тепер пояснення щодо заповнення окремих рядків таблиць.

Розпочнемо з таблиці 5. Як ми вже відзначали раніше, ця таблиця складена розробниками некоректно, оскільки дає можливість заповнити за застрахованою особою або реквізити 12, 14, 16, 18, або 13, 15, 17, 19.

Але нас запевнили, що при розробці програмного забезпечення ця помилка буде усунена.

У свою чергу, ми таблицю 5 Звіту за формою № Д4 наводимо так, як вона виглядатиме в електронній формі.

Отже, розпочнемо. Зайченко О. І. був прийнятий на посаду заступника головного бухгалтера. Назва цієї посади утворена від професійної назви роботи «головний бухгалтер» (код КП — 1231, код ЗКППТР — 20656), наведеної в Додатку А до Класифікатора професій ДК 003:2010, шляхом додавання похідного слова «заступник» з Додатка В. Тому в таблиці за цим працівником були зазначені в:

— графах 12 — 14 — відомості з Класифікатора професій ДК 003:2010, які відповідають професійній назві роботи «головний бухгалтер»;

— 15 — посада, на яку прийнятий працівник: «заступник головного бухгалтера».

Марченко О. С. займала посаду бухгалтера із заробітної плати. Назва цієї посади утворена від професійної назви роботи «бухгалтер» (код КП — 3433, код ЗКППТР — 20281), наведеної в Додатку А до Класифікатора професій ДК 003:2010, яка розширена словами, що уточнюють виконувану роботу. Тому в таблиці за цією працівницею були зазначені в:

— графах 12 — 14 — відомості з Класифікатора професій ДК 003:2010, які відповідають професійній назві роботи «бухгалтер»;

— 15 — посада, на якій працювала працівниця: «бухгалтер із заробітної плати».

Конончук М. С. виконувала роботи за договором підряду. Тому за нею «кадрові» графи 12 — 15 не заповнювалися.

Переходимо до таблиці 6 Звіту за формою № Д4. Сума заробітної плати, нарахованої Марченко О. С.,є меншою мінзарплати. Проте оскільки вона була звільнена не останнім робочим числом звітного місяця (відпрацювала не всі робочі дні згідно з графіком роботи підприємства), то ЄСВ-різницю за нею не визначаємо.

ЄСВ нараховуємо на фактичну базу.

Також зверніть увагу, що оскільки вона працювала в режимі неповного робочого часу, то в графі 24 проставляємо «1».

Сума винагороди за виконані роботи, нарахована Конончук М. С. (60000,00 грн.), перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ (у 2018 році — 55845,00 грн.). Тому до бази нарахування (графа 18 таблиці 6) включаємо винагороду в сумі, що дорівнює 55845,00 грн. ЄСВ із цієї суми (графа 21), — 12285,90 грн. При цьому фактично нараховану суму винагороди проставляємо в графі 17 таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

Працівник з інвалідністю

Приклад 2. Директорові підприємства Барчуку Івану Івановичу (податковий номер — 3012456598, основне місце роботи, неповна зайнятість) встановлена інвалідність. За серпень 2018 року йому нарахована зарплата за фактично відпрацьований час у сумі 3000 грн. (ЄСВ за ставкою 8,41 % — 252,30 грн.). Інших найнятих працівників на підприємстві немає.

Наведемо на рис. 2 фрагменти заповнених таблиць 1 і 6 Звіту за формою № Д4 за серпень 2018 року з даними за цим працівником.

Рис. 2. Працівник з інвалідністю (приклад 2)

Тепер пояснення щодо заповнення цих таблиць. Отже, ви знаєте, що таблиця 1 формується на підставі даних таблиці 6 Звіту за формою № Д4. Тому розпочнемо з таблиці 6. Законодавець установив для роботодавців-юросіб (підприємств, установ, організацій) пільгові ставки ЄСВ, які вони нараховують на трудові виплати (зарплату, лікарняні, декретні) працівників з інвалідністю.

Так, звичайні підприємства на зарплату таких працівників нараховують ЄСВ за ставкою 8,41 %.

Формуючи рядок із сумою заробітної плати, нарахованої працівникові з інвалідністю, звичайні роботодавці проставляють у графі 9 код КЗО «2». Ну а оскільки працівник з прикладу 2 працює на умовах неповного робочого часу, у графі 24 таблиці 6 проставляємо «1».

Важливо! Попри те, що база нарахування ЄСВ працівника не перевищує мінзарплату, ЄСВ-різницю не визначаємо. Єдиний внесок сплачуємо з фактичної бази нарахування ЄСВ. Річ у тому, що вимога про сплату ЄСВ з мінзарплати не працює, якщо до бази застосовують пільгові ставки ЄСВ (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %).

Це прямо зазначено в ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ.

У таблиці 1 Звіту з ЄСВ суму фактично нарахованого ЄСВ за ставкою 8,41 % зазначаємо в рядках 3.2 і 6.4. Крім того, (нове!) в таблиці 1 в графі 3.2.1 зазначаємо суму ЄСВ, яку б підприємство сплатило з бази нарахування ЄСВ працівника з інвалідністю, якби не використало пільгову ставку ЄСВ.

Її знаходимо так (рядок 3.2.1): суму, зазначену в рядку 2.2, множимо на ставку внеску 22 % (у прикладі: 660,00 грн. = 3000,00 грн. х 22 % : 100 %). Важливо! Сума, зазначена в рядку 3.2.1 таблиці 1, є довідковою! До підсумкових рядків 3 і 6 таблиці 1 Звіту за формою № Д4 ця сума потрапити не повинна!

Сумісник

Приклад 3. З працівником (Бойченко Петро Петрович, податковий номер — 2700254789), який уже працевлаштований у роботодавця за основним місцем роботи (повна зайнятість), з 20 серпня 2018 року укладений трудовий договір на умовах внутрішнього сумісництва (прийнятий охоронником (код КП 5169) на 0,75 штатної одиниці, наказ від 15.08.2018 р. № 38-ос). Заробітна плата, нарахована йому за фактично відпрацьовані дні в серпні:

— за основним місцем роботи — 10000,00 грн. (ЄСВ — 2200,00 грн.);

— за місцем роботи за сумісництвом — 5000,00 грн. (ЄСВ — 1100,00 грн.).

Підприємство відобразить дані за працівником у таблицях 5 і 6 Звіту за формою № Д4 так, як показано на рис. 3.

Факт прийняття на роботу особи на умовах сумісництва (переведення/звільнення), у тому числі внутрішнього, обов’язково відображаємо в таблиці 5 Звіту за формою № Д4. Для відображення цієї інформації в графі 8 таблиці 5 необхідно зазначати категорію особи «2» — наймані працівники (без трудової книжки).

Зверніть увагу, професійна назва роботи «охоронник» не має коду ЗКППТР. Тому графа 13 таблиці 5 залишилася не заповненою (див. рис. 3).

Рис. 3. Сумісник (приклад 3)

Переходимо до таблиці 6 Звіту за формою № Д4. У ній інформацію про доходи, нараховані працівникові за місцем роботи за сумісництвом, відображаємо окремо від інших доходів, у тому числі від доходів, нарахованих за основним місцем роботи (якщо працівник — внутрішній сумісник), проставляючи в графі 22 ознаку «0 — ні» — без трудової книжки.

Отже, з огляду на те, що фактично трудова книжка працівника, оформленого в одного роботодавця одночасно і за основним місцем роботи, і за внутрішнім сумісництвом, зберігається у такого роботодавця:

— у графі 8 таблиці 5 Звіту за формою № Д4 зазначаємо: «1» — для працівника за основним місцем роботи; «2» — для працівника-сумісника (як для внутрішнього, так і для зовнішнього сумісництва);

— у графі 22 таблиці 6 за формою № Д4: «1» — по рядку із зарплатою, нарахованою за основним місцем роботи; «0» — за сумісництвом, як внутрішнім, так і зовнішнім.

Переведення на іншу посаду

Приклад 4. Працівник (Варченко Василь Павлович, податковий номер — 3125649785, основне місце роботи, повна зайнятість), який працював кур’єром (код КП — 9151, код ЗКППТР — 13247), переведений на посаду бухгалтера (код КП — 3433, код ЗКППТР — 20281) з 20.08.2018 р. згідно з наказом від 15.08.2018 р. № 70-ос. Зарплата за фактично відпрацьовані дні серпня: на посаді кур’єра — 1890,91 грн., бухгалтера — 2863,64 грн. Загальна сума зарплати за серпень — 4754,55 грн. (ЄСВ — 1046,00 грн.).

Підприємство відображає дані за працівником у таблицях 5 і 6 Звіту за формою № Д4 так, як показано на рис. 4.

Рис. 4. Переведення (приклад 4)

Пояснення до рис. 4. У таблиці 5 на працівника формуємо два рядки: один — з датою закінчення роботи на посаді, з якої переведений працівник (див. графу 11 «дата закінчення»), другий — з датою початку роботи на новій посаді («дата початку»).

Важливо! Ці дати не повинні збігатися! Підставою для внесення цих записів (див. графу 16) буде один і той же документ, а саме наказ (розпорядження) про переведення.

При цьому після строку з датою закінчення роботи за посадою, з якої переведений працівник, графу 17 не заповнюємо.

Адже трудові відносини з працівником не припинялися.

У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 зарплату працівника, нараховану йому за час роботи на обох посадах, відображаємо в одному рядку загальною сумою.

Донарахування/сторнування

Приклад 5. У липні 2018 року замість Іванчука Івана Олексійовича (податковий номер — 2964319728, основне місце роботи, повна зайнятість) квартальна премія була нарахована Іваненку Івану Антоновичу (податковий номер — 2924548732, основне місце роботи, повна зайнятість). Помилка виявлена і виправлена в серпні. У результаті в серпні 2018 року:

— Іваненку І. А. була нарахована зарплата за серпень у сумі 10000,00 грн. і відсторнована на підставі заяви працівника помилково нарахована в липні премія — 8000,00 грн. Загальна сума зарплати за серпень з урахуванням відсторнованої суми — 2000 грн. (ЄСВ — 440 грн.);

— Іванчуку І. О. була нарахована зарплата за серпень у сумі 10000,00 грн. і донарахована помилково не нарахована в липні квартальна премія — 8000,00 грн. Загальна сума зарплати за серпень з урахуванням донарахованої суми — 18000 грн. (ЄСВ — 3960 грн.).

Підприємство відобразить дані за працівниками в таблицях 5 і 6 Звіту за формою № Д4 так, як показано на рис. 5.

Рис. 5. Донарахування/сторнування (приклад 5)

Пояснення до рис. 5. У ситуації, описаній у прикладі 5, керуємося правилом: якщо нарахування зарплати здійснюється за минулий період, зокрема у зв’язку з виявленням помилок, суми донарахованої зарплати включаються до зарплати того місяця, в якому були здійснені такі донарахування.

Саме тому донараховані суми зарплати відображаємо у Звіті з ЄСВ, сформованому за той звітний місяць, в якому фактично були проведені такі донарахування (у бухобліку).

У таблиці 6 Звіту донараховану зарплату Іванчуку І. О. зазначаємо в загальній сумі зарплати поточного місяця одним рядком. Розбивати по місяцях, за які проведено донарахування, не потрібно. Як і у випадку з донарахуванням, сторнована сума зарплати за минулі місяці включається до зарплати того місяця, в якому було здійснено таке сторнування. Тобто коригування проводиться за рахунок фонду оплати праці місяця сторнування. Тому у Звіті з ЄСВ такі коригування не зачіпають минулі звітні періоди і, відповідно, не виправляються як помилки.

Зауважимо, у прикладі 5 відрахування здійснені на підставі заяви працівника в повній сумі. Але якщо ви проводите такі відрахування із зарплати на підставі відповідного наказу, то не забудьте про вимоги ст. 128 КЗпП.

При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 % заробітної плати, що підлягає виплаті працівникові.

Відсторновані суми зменшили фактичну базу нарахування ЄСВ за працівником Іваненком І. А., і вона виявилася нижчою мінзарплати. Отже, щоб виконати вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати, у таблиці 6 на нього був сформований рядок з ЄСВ-різницею і на неї донарахований ЄСВ.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(8)
Ольга
05.09.2018
Не согласна с последним примером. Зарплату уменьшили за июль, а отобразили по августу. Надо было июль и корректировать. Если будут брать справку о зарплате за 7 месяцев, то сторно не покажут. А может это имеет для работника определенное значение. Как то это не совсем корректно.
ир
05.09.2018
а теперь внутренний совместитель и основное место работы - 2 строчками? раньше нас пенсионный консультировал, что по человеку должна быть одна строчка: совместитель и основное место - всё в кучу.
Анна ир
05.09.2018
Аналогично Пенсионный консультировал что одной строчкой и что ЭСВ донараховувать только если суммарно по обоим должностям зарплата меньше минимальной.... Так что это остается спорным вопросом((.
ир Анна
05.09.2018
за есв отвечает налоговая, и нас так же они консультировали: собирается весь заработок на 1 предприятии, и если меньше МЗП, то надо донараховувать
Ольга ир
06.09.2018
Пока не заработает налоговая программа приема отчётности так и не узнаем как правильно. На сегодня Податковый блок отчёты не видит
Ольга
07.09.2018
Отчёты пошли. Можно смотреть квитанции
Галя
07.09.2018
якщо в графі 8 указано "3" - особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру , то графа 17 не заповнюється
Елена
12.09.2018
Якщо наказ про переведення був 31.08.2018, а перевод(внутрішній) з 03.09.2018 його треба відобразити в серпні чи в вересні.2. І якщо працівник суміщає дві професії (вихователь ГПД(0,5 ставки основна) і асистент вчителя(0,5 ставки)) Наказ 31.08 переведення 03.09.2018 з основної між цими професіями (вихователь ГПД(0,5 ставки) і асистент вчителя(1 ставки основна)), як це показати і в якому місяці.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн