Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.04.21
254 0
Друкувати
Обране

Батьківські внески: оформлюємо, обліковуємо та використовуємо

Ви — не тільки бухгалтер і суперфахівець, а ще й мама? Тоді для вас не новина, що в школах і дитсадках батьки «добровільно-примусово» здають гроші на підручники, ремонт, інтерактивні дошки та всіляке поліпшення матеріально-технічного стану закладів. У цій статті розповімо, як правильно оформлювати та обліковувати такі внески у закладах освіти.


Кошти батьків = благодійна допомога

Передусім слід розуміти: такі кошти є ніщо інше, як благодійна допомога. Тож не варто думати, що їх «ніде показувати не треба».

Але про все по черзі. І насамперед звернемось до норм Закону про благодійність1.

1 Закон України «Про благодійну діяльність і благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI.

Нагадаємо: благодійниками є дієздатні фізичні або юридичні особи приватного права (у тому числі благодійні організації), які добровільно здійснюють один чи декілька видів благодійної діяльності.

У свою чергу, під благодійною діяльністю слід розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку. Благодійна діяльність також не передбачає сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Бенефіціарами називають набувачів благодійної допомоги. Тож, інакше кажучи, батьки є благодійниками, а школи та дитсадки — бенефіціарами. А благодійними внесками є внески від юридичних та фізичних осіб безпосередньо бюджетним установам і закладами освіти, охорони здоров’я, соцзахисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання. Це випливає з п. 1 Порядку № 12222.

2 Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222.

При цьому благодійні внески можуть надаватися як у грошовій формі, так і у вигляді товарів, робіт та послуг.

Однією із сфер благодійної діяльності, визначених ч. 2 ст. 3 Закону про благодійність, є освіта. Тож далі зосередимось на питаннях здійснення благодійних внесків фізичними особами, у нашому випадку — батьками, саме у сфері освіти.

Як зазначило МОН у листі від 05.09.2013 р. № 1/9-608, прийняття благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі. Також фахівці Міністерства наголосили: у разі надання благодійних внесків батьками дотримання вимог названих вище нормативних актів є обов’язковим. Окрім того, у цьому випадку не обійтися без оформлення відповідної документації та відображення операцій з отримання коштів від батьків у бухобліку. На жаль, цим правилом наразі нехтують деякі заклади та установи освіти.

Бюджетний облік батьківських внесків

Зауважте: кошти, надані батьками школі або дитячому садку, визнаються бюджетними коштами. Такі надходження належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ (ч. 4 ст. 13 БКУ). У свою чергу, останні є складовою частиною спеціального фонду бюджету.

Майте на увазі: такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Звісно, запланувати надходження благодійних внесків заздалегідь неможливо. Тому в разі їх фактичного отримання на спеціальний реєстраційний рахунок унесіть зміни до спецфонду кошторису. Такі зміни вносимо відповідно до вимог Порядку № 2283.

3 Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Для цього необхідно подати розпоряднику вищого рівня:

• довідку про внесення змін до кошторису, затверджену керівником установи (додаток 11 до Інструкції № 574);

4 Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

• зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін;

• завірені відповідним органом Казначейства копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, відкриті у відповідному органі Держказначейської служби за власними надходженнями (додаток 7 до Інструкції № 57).

Також не забудьте визначити цілі, на які будуть витрачені відповідні благодійні внески.

Так, витрачати кошти першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетні установи можуть на організацію своєї основної діяльності.

Утім, благодійник цілком може визначити цілі витрачання внеску самостійно. Якщо ж батьки надали садочку або школі грошові кошти без визначення конкретних напрямів їх спрямування, їх установлює керівник закладу. При цьому він має спрямовувати одержані надходження на першочергові потреби, пов’язані з основною діяльністю установи.

До речі, абз. 2 п. 2 Порядку № 1222 дозволяє витрачати благодійні внески і на виплату зарплати працівникам установ та закладів освіти. Але пам’ятайте: спрямувати благодійні кошти на зарплату ви можете лише за умови, що такий напрям визначили самі батьки.

ВАЖЛИВО!

Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і закладами платних послуг

Плату за послуги розраховують на підставі витрат, безпосередньо пов’язаних із їх наданням. Причому плата за надані послуги є обов’язковою. Тоді як благодійні внески батьків — цілком і повністю добровільні. Тож не слід їх плутати із батьківською платою за харчування у дитсадках або платою за додаткові заняття, гуртки, секції тощо.

Документальне оформлення «батьківської допомоги»

На практиці часто виникають запитання: чи потрібно документально оформлювати надходження благодійних внесків від батьків? Та де мають бути визначені напрями їх використання?

У разі оформлення надання благодійних внесків йдеться про договір про пожертву. При цьому до договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування (ст. 729 ЦКУ). Такий договір може бути укладено як у письмовій, так і в усній формі. Тож письмова форма договору зовсім не обов’язкова. Письмовий договір оформляйте, якщо на цьому наполягають батьки. Наприклад, застосування такої форми договору буде доцільною при наданні особливо цінних речей. А от прописати конкретні напрями використання благодійних внесків можна не тільки в договорі.

Більш простим і зручним способом для батьків буде оформлення заяви на ім’я керівника закладу освіти з проханням прийняти благодійні внески. Саме в цій заяві можна визначити напрями спрямування внесків.

Також призначення коштів можна зазначити безпосередньо в заяві на переказ готівки.

Останню оформляють при внесенні батьками коштів на спеціальний реєстраційний рахунок установи. Форму цієї заяви наведено у додатку 10 до Інструкції № 1035. У реквізиті «Призначення платежу» батьки можуть зазначити конкретний напрям використання. Наприклад, це може бути: «на придбання підручників з англійської мови», «на святкове обладнання залу», «на придбання посуду для дітей» тощо. До речі, видана батькам квитанція буде підтвердженням факту внесення коштів на рахунок установи.

5 Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджена постановою правління НБУ від 25.09.2018 р. № 103.

Звісно, наявність каси в бюджетних установах наразі велика рідкість. Адже більшість установ давно перейшли на безготівкові розрахунки. Але стисло нагадаємо порядок дій для тих, у кого каса ще залишилась.

Батьки вносять готівку до каси з оформленням прибуткових касових ордерів відповідно до Положення № 1486.

6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

Підставою для прийняття коштів до каси буде заява, про яку йшлося вище. Батькам видають квитанцію до прибуткового касового ордера, засвідчену відбитком печатки за підписом головного бухгалтера. Ця квитанція підтверджує факт унесення коштів батьками.

Благодійні внески, отримані готівкою до каси закладу освіти, потрібно:

• оприбуткувати в повній сумі в день одержання (п. 11 Положення № 148);

• зарахувати на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в органі Казначейства (п. 16 Положення № 148).

Бухгалтерський облік

Кошти, отримані закладами та установами освіти від батьків на виконання цільових заходів, належать до складу доходів за необмінними операціями (абз. 4 п. 1.2 розд. ІІ НП(С)БО 1247). Такі доходи визнаються одночасно з отриманням активів. Тобто нарахування доходів здійснюємо за фактом зарахування благодійних внесків на спеціальний реєстраційний рахунок або внесення готівки до каси (п. 3.4 розд. ІІ НП(С)БО 124).

7 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

Відображення операцій із надходження благодійної допомоги (незалежно від її форми) передбачає обов’язкове визнання доходів за субрахунком 7511 «Доходи за необмінними операціями».

Нагадаємо: для обліку операцій з нарахування доходів спецфонду, у тому числі отриманих як благодійна допомога, призначений меморіальний ордер № 14.

Порядок обліку отримання та витрачання спонсорських та благодійних внесків у грошовій формі визначено пп. 5. 7 та 5.8 Типової кореспонденції.

Як відображати на рахунках бухобліку надходження і витрачання безпосередньо батьківських внесків, розглянемо на умовному прикладі.

Приклад. На спеціальний реєстраційний рахунок загальноосвітньої школи надійшли кошти від батьків у сумі 25000 грн. У заяві батьки чітко визначили напрям використання коштів — «на придбання інтерактивної дошки для використання учнями 2-А класу». Інтерактивна дошка була придбана та зарахована на баланс школи.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

На спеціальний реєстраційний рахунок школи надійшли кошти від батьків

2313

7511

25000

3, 14

2

Відображено витрати на придбання інтерактивної дошки

1311

6211

25000

6

3

Оприбутковано інтерактивну дошку на підставі накладної постачальника

1014

1311

25000

17

4

Одночасно збільшено внесений капітал на суму ОЗ, придбаного за рахунок батьківських внесків

7511

5111

25000

14

5

Оплачено придбання інтерактивної дошки за рахунок батьківських внесків

6211

2313

25000

3, 6

Наостанок нагадаємо про відображення цих надходжень у звітності. Так, благодійні внески повинні знайти своє відображення у Звіті про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форми № 4-2д, № 4-2м) за кодом рядка 020. Форму останнього наведено в додатку 3 до Порядку № 448.

8 Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Звісно, такі надходження потрібно відобразити й у фінансовій звітності. Зокрема, доходи від безоплатно отриманих активів, робіт (послуг) показуємо у статті «Інші доходи від необмінних операцій». Це — рядок 2130 Звіту про фінансовий результат (форма № 2-дс). Тож за кошти, отримані від батьків протягом І кварталу звітного року, доведеться відзвітувати вже у квітні.

Звісно, ці суми мають увійти й до річного фінзвіту. До речі, про річні форми. Не забудьте показати батьківські внески та інші надходження від благодійників у Звіті про рух грошових коштів (форма № 3-дс) за кодом рядка 3045.

Контроль за надходженням та цільовим використанням батьківських внесків, окрім керівництва та бухгалтерії закладів освіти, можуть здійснювати піклувальна рада та батьківська рада за участю представників батьківських трійок.

Висновки

• Батьківські внески — це благодійна допомога.

• Такі внески є бюджетними коштами та належать до власних надходжень установ та закладів освіти.

• Благодійні внески не можуть заміняти плату за послуги установ та закладів освіти.

• Батьки можуть вносити кошти як за договором, так і за заявою; як на реєстраційний рахунок установи, так і до каси.

• На суму отриманих батьківських внесків у бухобліку слід відображати збільшення доходів за субрахунком 7511.

Станкус Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2021/№ 14

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.