Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.06.22
999 0
Друкувати
Обране

Консервуємо пошкоджене майно: оформлення + облік

Відновлення майна, яке зазнало ушкоджень унаслідок збройної агресії РФ*, — процес тривалий та потребує фінансових ресурсів. Якщо ж наразі установа не має достатньо коштів для відновлення таких об’єктів, їх можна законсервувати. Як відбувається процедура консервації? Які документи слід оформити? Як показати такі операції в бухобліку? Про все це читайте в нашому матеріалі.

* Про порядок відновлення пошкодженого майна дізнавайтеся із статті «Як відновити пошкоджене майно: оформлення та облік» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 22. Також читайте про особливості інвентаризації пошкодженого/зруйнованого майна читайте у матеріалі «Інвентаризація зруйнованого та пошкодженого майна» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 22).

Консервація майна: що за операція?

Бюджетні установи вкрай рідко вдаються до такої маніпуляції, як консервація необоротних активів. А тому й запитань щодо застосування цієї процедури виникає чимало. Пояснимо, в чому полягає її сутність та як відбувається така операція.

Основним орієнтиром у цьому питанні є Положення № 1183**. Саме в цьому документі закріплено організаційні основи та прописано єдиний порядок підготовки до консервації, консервації, а також повернення ОЗ з консервації.

** Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затверджене постановою КМУ від 28.10.97 № 1183.

Так, консервація ОЗ — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш як три роки) зберігання ОЗ у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

Причому процедура консервації ОЗ передбачає:

1) проведення цілого комплексу консерваційних заходів, метою яких є підготовка об’єктів до тривалого зберігання з тим, аби запобігти втраті їх працездатності;

2) довгострокове припинення їх експлуатації (але не більше як три роки);

3) заборону використання законсервованих ОЗ протягом усього строку їх консервації. Утім, за потреби такі об’єкти можуть бути розконсервовані достроково;

4) покладення відповідальності на керівника установи за збереження законсервованих об’єктів ОЗ.

Майте на увазі: Положення № 1183 є обов’язковим лише для двох категорій суб’єктів господарювання. Це ті, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також засновані на державній власності, крім підприємств та установ Державної кримінально-виконавчої служби. І хоча в самому документі відсутня пряма вказівка щодо обов’язковості його застосування бюджетними установами, але з огляду на прив’язку до державної власності, вважаємо за доцільне використання норм Положення № 1183 бюджетними установами. Адже останні належать саме до суб’єктів державного сектору.

Як підготувати майно на консервацію?

Підставою для консервації ОЗ є рішення керівництва установи. Але ми радимо обов’язково погодити це питання з головним розпорядником (органом управління майном). Власне, для цього слід отримати від нього підтвердження надання згоди на проведення консервації відповідних об’єктів ОЗ.

І хоча в Положенні № 1183 з цього приводу немає жодних вимог, загалом процедура консервації (а точніше — прийняття рішення про консервацію) досить подібна до порядку списання ОЗ. Як і у випадку зі списанням, комісія установи має підготувати всі необхідні документи і передати їх на розгляд та затвердження головному розпоряднику. Лише маючи на руках рішення вищої за рівнем установи, можна безпосередньо проводити підготовчі роботи до консервації. На користь цього також свідчить і п. 6 Положення № 1183.

Загалом процедура консервації та її оформлення передбачає проходження низки складних і трудомістких етапів. Наведемо покроковий алгоритм у таблиці нижче.

Алгоритм дій при консервації ОЗ

Назва документа

Пояснення щодо оформлення (здійснення)

Крок 1. Утворення комісії

Наказ (розпорядження) про утворення комісії з консервації

Рішення про утворення комісії з консервації може бути оформлено окремим документом або ж включено як окремий пункт до наказу про консервацію ОЗ.

Головне завдання комісії — підготувати обґрунтовані матеріали щодо консервації ОЗ установи й тимчасового виведення їх із виробничого процесу (п. 10 Положення № 1183).

Очолює таку комісію керівник установи. Для виконання цієї роботи може бути призначено окрему комісію або залучено інвентаризаційну комісію

Крок 2. Підготовка необхідної документації

Техніко-економічне обґрунтування (далі —ТЕО) необхідності проведення консервації ОЗ

ТЕО включає пакет таких документів:

1) відомості про ОЗ, що підлягають консервації: найменування та місцезнаходження установи, орган, уповноважений управляти майном, балансова вартість майна;

2) проєкт консервації, до складу якого входять:

— пояснювальна записка*;

— технологічна документація проведення консервації;

— перелік робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторис витрат, пов’язаних із проведенням консервації та розконсервації ОЗ. Такий перелік складають за формою, наведеною в додатку 2 до Положення № 1183.

УВАГА! Такий проєкт затверджує та погоджує орган, уповноважений управляти таким майном;

3) акт технічного стану ОЗ на момент їх консервації;

4) дані про облік ОЗ із розподілом за групами, що підлягають консервації

Крок 3. Прийняття рішення про тимчасове виведення ОЗ з експлуатації та їх консервацію

Акт про тимчасове виведення ОЗ з експлуатації та їх консервацію

Після розгляду всіх документів комісія приймає рішення про тимчасове виведення ОЗ з експлуатації та їх консервацію. Таке рішення оформлюють у формі Акта про тимчасове виведення ОЗ з експлуатації та їх консервацію. Цей документ складають за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 1183.

Зокрема, в Акті комісія наводить обґрунтовані висновки про необхідність консервації ОЗ, строк консервації та пропозиції щодо джерел фінансування

Крок 4. Проведення робіт, пов’язаних із консервацією ОЗ

Передбачає проведення всіх необхідних технологічних процесів, пов’язаних із консервацією ОЗ. У разі потреби залучають сторонніх фахівців і підрядників.

На цьому етапі спеціального документа не оформлюють. Натомість перелік цих процесів зазначають у технологічній документації, яку затверджують разом із проєктом консервації.

Та головне — під час консервації такі об’єкти приводять у стан, що забезпечує збереження технологічного обладнання, будівель і споруд, а також безпеку населення та охорону довкілля (п. 8 Положення № 1183).

Джерелом фінансування витрат на консервацію ОЗ є кошти державного або місцевого бюджетів. Рішення про виділення таких коштів приймає Кабмін або ОМС

Крок 5. Передача ОЗ на консервацію

Акт про прийняття ОЗ на консервацію

Заключний крок — виведення об’єктів з експлуатації та прийняття їх на консервацію. На підтвердження цього комісія складає Акт про прийняття ОЗ на консервацію. Такий документ затверджує орган, уповноважений управляти таким майном. Типової чи примірної форми цього Акта на законодавчому рівні не затверджено. За орієнтир можна взяти форму Акта внутрішнього переміщення ОЗ. Серед основної інформації, яку варто зазначити в цьому документі, є :

— дата передачі ОЗ на консервацію;

— назва ОЗ, що передають на консервацію;

— їх інвентарні номери;

— одиниці виміру, кількість;

— первісна (переоцінена) та залишкова вартість, сума нарахованої амортизації.

Також інформацію про виведення об’єкта з експлуатації та передачу на консервацію обов’язково слід навести в Інвентарній картці обліку об’єкта ОЗ (на зворотному боці)

* У пояснювальній записці слід зазначити (з урахуванням норм п. 14 Положення № 1183):

— вплив консервації ОЗ на показники діяльності установи;

— порядок і графік виведення з експлуатації ОЗ та їх консервації;

— тривалість консервації ОЗ;

— заходи щодо забезпечення безпеки робіт під час консервації та збереження законсервованих ОЗ протягом усього строку консервації, а також суміжних об’єктів, на технічному стані яких можуть негативно позначитися наслідки консервації;

— план-графік розконсервації.

Як показати в обліку та звітності?

ОЗ, щодо яких прийнято рішення про їх консервацію, мають деякі облікові особливості.

По-перше, після того як ОЗ передані на консервацію, такі об’єкти продовжують визнаватися активом. Підстав для їх вибуття (списання з балансу) немає.

Нагадаємо: об’єкт ОЗ перестає визнаватися активом у разі:

— ліквідації;

— вибуття внаслідок продажу,

— безоплатної передачі;

— нестачі або невідповідності критеріям визнання активом.

А тому ОЗ, передані на консервацію, продовжуємо обліковувати у складі ОЗ на субрахунку 1013 «Будинки та споруди». Водночас у межах цього субрахунку доцільно відкрити аналітичні рахунки для обліку законсервованих ОЗ. Причому ввести окремі аналітичні рахунки треба і до субрахунку 1411 «Знос основних засобів».

Наприклад, можна застосовувати такі аналітичні рахунки, як-то:

1013/консервація «Будинки та споруди, що перебувають на консервації»;

1411/консервація «Знос основних засобів, що перебувають на консервації.

Завдяки цьому вам буде нескладно визначити вартість об’єктів, які тимчасово не використовуються та передані на консервацію. У свою чергу, це допоможе розкрити інформацію про них у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс) на виконання вимоги п.п. 2.3 розд. VІІ НП(С)БО 121.

Зауважте: у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс) у розд. I «Основні засоби» наводимо інформацію про залишкову вартість ОЗ, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо), за кодом рядка 191.

Водночас інформацію про первісну вартість та суму нарахованого зносу таких об’єктів відображаємо у формах фінансової звітності за загальними правилами. Тобто їх вартість та знос показуємо у складі відповідних статей Балансу (ф. № 1-дс) та Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс).

По-друге, на період консервації ОЗ слід призупинити нарахування амортизації на відповідні об’єкти. Цього вимагає п. 3 розд. IV НП(С)БО 121.

У такому разі нарахування амортизації «ставимо на паузу» починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення об’єкта ОЗ на консервацію. Підстава для припинення нарахування амортизації — Акт про тимчасове виведення ОЗ з експлуатації та їх консервацію.

Поновлюємо нарахування амортизації з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт ОЗ розконсервовано. Зрозуміло, що для цього доведеться пройти процедуру розконсервації ОЗ та оформити низку документів.

По-третє, витрати, пов’язані з консервацією ОЗ, слід визнавати витратами звітного періоду. Адже вони спрямовані на підтримання майбутніх економічних вигід чи потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об’єкта. Планувати та здійснювати такі видатки доцільно за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Приклад. Одну з будівель бюджетної установи (обліковується на балансі установи) було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ. За результатами обстеження для відновлення будівлі необхідно провести капітальний ремонт. Однак у зв’язку з недостатністю коштів було прийнято рішення про консервацію зазначеного об’єкта.

Згідно з даними бухобліку первісна вартість будівлі становить 850 тис. грн, сума нарахованої амортизації — 635 тис. грн.

Підрядна організація виконала роботи, пов’язані з консервацією об’єкта, на загальну суму 11200 грн. Згідно з умовами договору підряду передбачено внесення авансу в сумі 2250 грн.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Отримано асигнування на проведення робіт з консервації будівлі

2313

7011

11200

2

2

Перераховано аванс підрядній організації згідно з договором

2113

2313

2250

2, 4

3

Виконано роботи з консервації

8013

6211

11200

6

4

Зменшено заборгованість перед підрядною організацією на суму сплаченого авансу

6211

2113

2250

4, 6

5

Здійснено остаточний розрахунок з підрядною організацією

6211

2313

8950

2, 6

6

Відображено переведення будівлі на консервацію:

— на суму первісної вартості

1013/консервація

1013

850000

— на суму нарахованої амортизації

1411/консервація

1411

635000

Бюджетна бухгалтерія, червень, 2022/№ 23

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×