Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28.02.22
1398 0
Друкувати
Обране

Ліценція на освітню діяльність: нематеріальний актив чи витрати?

Як правильно в обліку відобразити придбання ліцензії на провадження освітньої діяльності? Її потрібно обліковувати у складі об’єктів нематеріальних активів чи слід віднести на витрати звітного періоду?

Право на провадження діяльності

Деякі види господарської діяльності підлягають ліцензуванню. До таких видів діяльності належить і освітня (п. 6 ч. 1 ст. 7 Закону № 2221). Це означає, що суб’єкти господарювання (в нашому випадку — ЗВО, ЗЗСО, ЗДО, ЗФПО тощо) мають право на провадження освітньої діяльності лише після отримання ліцензії від органу ліцензування (п. 11 ч. 1 ст. 1 Закону № 222).

1 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII.

Порядок отримання ліцензії. Для отримання ліцензії (права) її здобувач зобов’язаний відповідати ліцензійним умовам відповідного виду господарської діяльності. Але і після її отримання ліцензіат (суб’єкт, що отримав ліцензію) зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов (ч. 1 ст. 9 Закону № 222).

Прийняте органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (права) набирає чинності з дня внесення відповідного запису до ліцензійного реєстру (абз. 10 п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону № 222). Тобто суб’єкт господарювання може здійснювати діяльність, що підлягає ліцензуванню, саме з дня відображення даних у реєстрі (ч. 4 ст. 2 Закону № 222).

Строк дії ліцензії. Ліцензія (право) на провадження певного виду діяльності видається на необмежений строк (ч. 12 ст. 13 Закону № 222). Але під час користування ліцензією може відбуватися її переоформлення, розширення (звуження) провадження певного виду діяльності, повне або часткове зупинення (відновлення) та анулювання ліцензії.

Плата за ліцензію. Плата за видачу ліцензії становить 10 % від розміру ПМПО, що діє на день прийняття органом ліцензування (місцевим органом виконавчої влади) рішення про її видачу. В інших випадках за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного ПМПО. Ліцензіат має внести плату у строк не пізніше 10 робочих днів з дня внесення запису до ліцензійного реєстру (ч. 1, 2 ст. 14 Закону № 222).

Зверніть увагу: до прийняття рішення про видачу ліцензії орган ліцензування не має права вимагати від здобувача ліцензії плати за її видачу. Це прямо передбачено ч. 4 ст. 14 Закону № 222.

Коли — нематеріальний актив, а коли — витрати?

Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, обліковуються у складі нематеріальних активів (далі — НА). У нашому випадку таким об’єктом може стати зафіксоване в ліцензії право на провадження освітньої діяльності. Конкретно такий актив належить до інших НА. Це випливає з абз. 7 п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1222. Водночас для зарахування об’єкта до складу НА він має відповідати критеріям, визначеним п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 122. Пригадаємо їх:

2 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

• по-перше, актив можна ідентифікувати (може бути виділений/відокремлений від інших активів);

• по-друге, існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з використанням активу та/або він має потенціал корисності;

• по-третє, вартість активу можна достовірно визначити.

Як бачимо, ліцензія (право) на провадження освітньої діяльності відповідає всім вищепереліченим критеріям визнання НА.

Важливо: якщо актив не відповідає критеріям визнання НА, витрати, пов’язані з придбанням ліцензії, визнаються витратами звітного періоду (п. 11 розд. ІІ НП(С)БО 122).

Бухоблік

Оприбуткування НА

Отриману ліцензію (право) на провадження освітньої діяльності зараховуємо на субрахунок 1216 за первісною вартістю.

Нагадаємо: первісна вартість об’єкта НА формується за рахунок капітальних і поточних витрат (абз. 3 п. 6 розд. ІІ Методрекомендацій № 113).

3 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

До зарахування, тобто до моменту, коли відбулося провадження певного виду діяльності, витрати на придбання ліцензії відображаємо на субрахунку 1313. Після зарахування об’єкта обліку до складу інших НА відображаємо зменшення капінвестицій. Одночасно із цим показуємо збільшення внесеного капіталу та зменшення цільового фінансування (п. 2.5 Типової кореспонденції).

Амортизація

Вартість НА (у т. ч. інших НА) є об’єктом амортизації. Але лише в разі, коли строк корисного використання такого активу чітко визначено. НА з невизначеним строком корисного використання не амортизується (п. 1, 2 розд. ІV НП(С)БО 122). Надане ліцензією право на провадження освітньої діяльності є безстроковим, тому нарахування амортизації не здійснюється.

Списання активу з балансу здійснюємо після того, як ліцензію (право) буде анульовано.

Приклад. ЗЗСО проведена оплата за ліцензію (право) на провадження освітньої діяльності. Розмір разової оплати за видачу ліцензії становить 248,10 грн (сума відповідає 10 % від розміру ПМПО на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії). Отриману ліцензію (право) на провадження освітньої діяльності оприбутковано та зараховано до складу інших НА (підстава — Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі НА). Також на актив відкрито Інвентарну картку обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі НА.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Отримано асигнування на придбання ліцензії на провадження освітньої діяльності

2313

5411

248,10

2

2

Здійснено оплату за видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності

2117

2313

248,10

2, 4

3

Видано ліцензію на провадження освітньої діяльності

1313

2117

248,10

4

4

Зараховано ліцензію на провадження освітньої діяльності до складу інших НА

1216

1313

248,10

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

248,10

17

Бюджетна бухгалтерія, лютий, 2022/№ 8

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі