Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.04.20
18505 9
Друкувати
Обране

Меблі комплектом і сценічні костюми: купуємо та обліковуємо правильно

За яким КЕКВ слід планувати і проводити придбання комплекту меблів та сценічних костюмів (вишитих сорочок, взуття тощо)? Відповідь саме на це запитання надала Держказначейська служба у своєму листі від 05.04.2019 р. № 16-10-11/6171 (далі — лист № 6171). При цьому фахівці Казначейства звернули увагу на тісний взаємозв’язок між порядком здійснення видатків на придбання відповідних активів та порядком їх відображення в бухобліку.


БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ ЧЕРВЕНЬ, 2019/№ 22Тому передусім звернемося до норм основоположного документа, який визначає методологічні засади обліку необоротних активів. Таким документом для бюджетних установ, як відомо, є Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202 (далі — НП(С)БО 121).

Зокрема, відповідно до п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 121 одиницею обліку основних засобів (далі — ОЗ) є:

• закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;

• конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

• відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення із загальними пристосуванням, приладдям для їх обслуговування, керування ними та єдиним фундаментом. При цьому кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

• інший актив, що відповідає визначенню ОЗ, або частина такого активу, що контролюється суб’єктом державного сектору.

Разом з тим складові частини одного об’єкта ОЗ з різним строком експлуатації можуть визнаватися для цілей бухобліку окремими об’єктами ОЗ.

З огляду на це, предмети, які входять до складу комплекту меблів та сценічних костюмів, цілком можуть обліковуватися як окремі об’єкти. Але такий порядок обліку можна застосовувати лише у разі одночасного дотримання двох умов:

по-перше, такі предмети є конструктивно відокремленими від решти елементів;

по-друге, вони можуть самостійно виконувати певні функції.

У протилежному випадку всі складові комплекту меблів чи сценічного костюму слід обліковувати як єдиний об’єкт.

Таким чином, ви можете обрати один з двох варіантів обліку зазначених об’єктів. При цьому все залежить від порядку оформлення договору та документів на постачання. Але і тут все у ваших руках.

Також слід пам’ятати про вартісний критерій для віднесення необоротних активів до складу малоцінних активів або до складу ОЗ. Так, господарський інвентар вартістю до 6000 грн. включно за одиницю (комплект) без ПДВ підлягає зарахуванню до малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). Це саме стосується і сценічно-постановочних засобів. Таким є припис абз. 5 п. 1.2 розд. ІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Для обліку таких активів Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219, передбачено субрахунок 1113«Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Натомість меблі та сценічні костюми, вартість яких за одиницю (комплект) перевищує 6000 грн. (без ПДВ), належать до ОЗ. Причому такі меблі слід обліковувати на субрахунку 1016 «Інструменти, прилади, інвентар» (підгрупа 3 «Господарський інвентар»). У свою чергу, сценічно-постановочні засоби (у тому числі театральні та національні костюми) вартістю понад встановлену межу, необхідно зараховувати на субрахунок 1018 «Інші основні засоби».

До речі, замовляючи меблі, не забувайте про обмеження витрат на їх придбання, установлені урядом. Зокрема, Граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету затверджено постановою КМУ від 04.04.2001 р. № 332 (ср. 031233400). Цим документом установлено максимально допустимі суми видатків на придбання як окремих предметів меблів (стіл письмовий, крісло офісне, шафа для одягу тощо), так і комплектів меблів для службових кабінетів.

Майте на увазі: вимоги вищезгаданої постанови стосуються державних органів, установ та організацій. Тоді як місцеві органи, комунальні заклади й установи повинні керуватися граничними сумами витрат, затвердженими відповідними органами місцевого самоврядування.

Отже, ціна (вартість за одиницю) відіграє хоча й не вирішальну, але важливу роль для правильного застосування КЕКВ при плануванні та оплаті будь-яких активів. І звісно ж, меблі та сценічні костюми — не виняток. Але з огляду на їх специфічність, слід враховувати і порядок подальшого відображення цих активів у бухобліку. Адже навіть якщо кожна складова комплекту меблів (сценічного костюму) коштує менше 6000 грн., але загальна вартість комплекту перевищує цей поріг, він є об’єктом ОЗ. Відповідно, його придбання можна провести лише за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». На користь цього свідчить п. 6 п.п. 3.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333).

І навпаки: окремі предмети меблів (окремо крісла, столи тощо) чи сценічного костюму (окремо вишиті сорочки, чоботи тощо) вартістю рівно 6000 грн. (без ПДВ) і менше можна спокійно оплачувати за КЕКВ 2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Вказівку на це містять пп. 6, 7 та 14 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333.

Такі предмети слід обліковувати у складі МНМА.

Увага!

Не варто купувати складові частини єдиного комплекту меблів (сценічного костюму) як окремімалоцінні предмети за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Безперечно, деякі хитруни саме так і роблять, а потім із цих частин (придбаних за КЕКВ 2210) створюють об’єкт ОЗ. Наполегливо не радимо так діяти хоча б з огляду на норму п.п. 2.2 Інструкції № 333. Так, за категорією 2200 «Використання товарів і послуг» здійснюється придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як ОЗ. Тоді як видатки на придбання або створення ОЗ передбачаються за категорією 3100«Придбання основного капіталу» (п.п. 3.1 Інструкції № 333). Саме на цьому наголосила і Держказначейська служба у листі № 6171.

Щоб остаточно розібратися із порядком застосування КЕКВ при плануванні та здійсненні видатків на придбання меблів і сценічних костюмів, пропонуємо вам невеличку схематичну підказку. Алгоритм дій ви знайдете нижче.

Алгоритм дій при плануванні та здійсненні видатків на придбання меблів і сценічних костюмів

А наостанок розглянемо кілька прикладів відображення операцій з придбання меблів та сценічних костюмів на рахунках бухгалтерського обліку.

Приклад 1. Для придбання жіночих національних костюмів університет уклав договір з постачальником на загальну суму 48750 грн. Згідно з договором до складу кожного костюму входить сорочка вишита, пояс на шнурівці, спідниця з домотканого полотна, головний убір — начільник, чоботи червоні шкіряні та намисто. Ціна одного костюму становить 3250 грн. Всього замовлено 15 костюмів.

Оплату постачальнику здійснено за рахунок коштів загального фонду за КЕКВ 2210.

Костюми зараховано до складу МНМА та оприбутковано на субрахунок 1113. Всім костюмам було присвоєно один номенклатурний номер. Останній зазначено на всіх предметах одягу та взуття, що входять до складу костюмів.

Оприбуткування та введення в експлуатацію придбаних національних костюмів оформлено Актом введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою (складено в одному примірнику для групи активів). На підставі зазначеного акта бухгалтер відкрив Інвентарну картку групового обліку основних засобів.

До регістрів бухобліку було зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для придбання національних костюмів

2313

5411

48750

2

2

Перераховано оплату постачальнику за сценічні костюми наперед

2113

2313

48750

2, 4

3

Відображено витрати на придбання сценічних костюмів

1312

2113

48750

4

5

Оприбутковано сценічні костюми після введення в експлуатацію

1113

1312

48750

17*

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

48750

17*

6

Нараховано першу половину зносу при передачі сценічних костюмів у використання (48750 грн. х 50 %)

8014

1412

24375

17*

Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

Приклад 2. Міська рада запланувала придбання комплекту меблів для кабінету міського голови та стільців для конференц-зали (приміщення для проведення нарад і перемов). З цією метою було укладено договір з постачальником на загальну суму 38500 грн. Згідно з документами, наданими постачальником, вартість комплекту меблів для службового кабінету очільника становить 25000 грн., вартість стільців для конференц-зали — 13500 грн. (30 шт. по 450 грн. кожен).

Кошти постачальнику перераховано після надходження меблів. Оплату за комплект меблів для кабінету керівника було заплановано і проведено за КЕКВ 3110, а стільців — за КЕКВ 2210. Комісією установи було оформлено Акти введення в експлуатацію основних засобів за типовою формою: по одному примірнику для комплекту меблів та групи активів — стільців. На підставі зазначених актів бухгалтер з обліку матеріальних цінностей відкрив Інвентарну картку обліку об’єкта основних засобів — на комплект меблів, та Інвентарну картку групового обліку основних засобів — на придбані стільці.

Комплект меблів було зараховано до складу ОЗ на субрахунок 1016 (третя підгрупа), а стільці — до складу МНМА на субрахунок 1113 (сьома підгрупа). Комплекту меблів було присвоєно єдиний інвентарний номер із зазначенням його на всіх складових цього комплекту. За придбаними стільцями також було закріплено єдиний номенклатурний номер.

До регістрів бухобліку було зроблено такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для придбання меблів

2313

5411

38500

2

2

Відображено витрати на придбання комплекту меблів

1311

6211

25000

6

3

Відображено витрати на придбання стільців

1312

6211

13500

6

4

Перераховано оплату постачальнику за меблі

6211

2313

38500

2, 6

5

Оприбутковано комплект меблів для кабінету керівника після введення в експлуатацію

1016

1311

25000

17*

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

25000

17*

6

Оприбутковано стільці для конференц-зали після введення в експлуатацію

1113

1312

13500

17*

Водночас зроблено другий запис

5411

5111

13500

17*

7

Нараховано першу половину зносу при передачі стільців у використання (13500 грн. х 50 %)

8014

1412

6750

17*

Для відображення операцій, що не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

 
Крот Юлія, економіст-аналітик
БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ ЧЕРВЕНЬ, 2019/№ 22

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(9)
наталья
23.04.2020
непонятно, костюмы купили по КЕКВ 3110, а оприходовали на счет 1113
EVGENIY наталья
23.04.2020
Так невеличка очепяточка, виправив!
IKar
23.04.2020
поясніть:1. комплект меблів директору все таки не потрібно розбивати на окремі обєкти якщо вони конструктивно не повязані і можуть існувати самостійно (стіл, шафа, стілець тощо)?2. за яким кекв слід придбати системний блок чи монітор якщо вартість кожного окремо більше 6000 (окремо існувати не можуть)?
Oleg IKar
24.04.2020
Якщо купили комплектом то відповідно комплектом і ставите на облік. Придбання техніки дорожче 6000 -капітальні видатки. Монітор і системний блок -окремі одиниці, але можна купити і разом, наприклад як комп"ютерний комплекс або робоче місце.
Ikar Oleg
24.04.2020
якщо купили комплектом...а чи не зловживання це в тому разі якщо кожен окремий предмет за визначенням що на початку статті є осамостійною одиницею? У нас в нову українську школу комлектами купують усе, парти зі стільціями комлектом на весь клас, хоча кожна парта зі стільцем меньше 6000...також купуть меблі комлектом з пуфіками, килимками і тд...бо зі слів їм довели на кекв 3110. Вже мовчу про дидатктичні матеріали які купуються в комплекті комплектами!стосновно системного блоку чи монітору, на початку статті написано що основним засообом може бути закінчений пристрій який здатен виконувати функції самостійно, а отдже не може бути окремою одиницею...
Oleg Ikar
24.04.2020
Нам казначейство сказала, що закупівлі по нуш повинні йти як капітальні видатки, тому також купували меблі, дидактику, компи комплектами. А в школах ті комплекти порозкладали по різним класам і маємо мороку з інвентаризацією.
Ikar Oleg
27.04.2020
Зустрічав розяснення, що кошти направлені на капвидатки по НУШ можут перерозподілити на поточні видатки...чому цим би не скористатись
Oleg Ikar
27.04.2020
Перерозподілити можна залишок коштів після кап. закупівель
Ikar Oleg
27.04.2020
Постанова КМУ від 04.04.2018 №2375. Установити, що в разі необхідності закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи, що відповідно до законодавства є малоцінними необоротними матеріальними активами, кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання для такої закупівлі.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн