Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.01.17
89453 29
Друкувати
Обране

Нові види та розміри «штрафів за труд»

Вітати роботодавців на початку року словами: «З Новим роком! З новим штрафом!» було б щонайменше недоречно. І збільшені розміри штрафів, і нова відповідальність, дійсно, як сніг на голову. Але маємо те, що маємо. І маємо з нового року у сфері відповідальності за порушення законодавства про працю немало: підняття рівня мінімальної заробітної плати вплинуло на розмір штрафів за порушення законодавства про працю, введено відповідальність за недопуск інспектора праці до проведення перевірки, розширено «коло контролюючих» у сфері праці та надано право деяким органам місцевого самоврядування накладати штрафи за порушення трудового законодавства. Тож якого «кота у мішку» замість подарунків приховав для роботодавців законодавець — у статті.

Січень , 2017/№ 2/1

Автор : Борисова Олена, юрист

 

З 1 січня 2017 року набули чинності зміни, внесені, зокрема, Законом № 1774 до деяких законодавчих актів України, які посилили відповідальність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за порушення законодавства про працю.

Зокрема, розширено абзац шостий ч. 2 ст. 265 КЗпП, якою передбачається відповідальність за порушення трудового законодавства.

Змінами встановлено відповідальність юридичних і фізичних осіб — підприємців у випадку недопущення «контролерів» до проведення перевірки — штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, крім випадків, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів із працівниками або їх оформлення з порушеннями та виплата зарплат «у конверті» (без нарахування та сплати ЄСВ та податків).

У разі недопущення до проведення перевірки, коли перевірка здійснюватиметься з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами та виплати зарплати «в конверті» — на роботодавця очікуватиме штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат, і це є найвищою фінансовою санкцією за порушення трудового законодавства, визначеною ст. 265 КЗпП.

Увага! Для визначення розміру штрафу мінімальної заробітної плати застосовується у розмірі, встановленому на момент виявлення порушення. З 1 січня 2017 року згідно із Законом № 1801 МЗП становить 3200 грн.

Таким чином, нові штрафи, встановлені, зокрема, за неоформлення найманих працівників, оформлення на неповний робочий час при фактичному виконанні роботи повний робочий час, виплату зарплат «у конвертах», становитимуть 96000 гривень (30 МЗП), а за недопущення до проведення перевірки з цих питань роботодавця оштрафують аж на 320000 гривень! (100 МЗП).

Згідно із Законом № 1774 і самих «контролюючих» з питань додержання законодавства про працю збільшилося з нового року. Відповідно до змін, внесених до ст. 17 Закону № 280 органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. А з питань здійснення делегованих їм повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення — перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (зміни до ст. 18 Закону № 280). А відповідно до змін, внесених до ст. 34 зазначеного Законувиконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, крім здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, тепер вправі навіть накладати фінансові санкції (штрафи) за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Зазначимо, що до внесення цих змін рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення приймалося посадовою особою Держпраці чи її територіального органу.

Таким чином, санкції за порушення трудового законодавства — не жартівливі, «охочих» контролювати додержання трудового законодавства, зокрема виплату заробітної плати не менше встановленого рівня мінімальної заробітної плати, збільшилося, адже 60 % податку з доходів фізичних осіб, які будуть сплачені за працюючого, потраплять до місцевого бюджету. Тому місцевий бюджет сьогодні зацікавлений, щоб заробітна плата працівникам була не менше рівня мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 грн. А роботодавець, звичайно, зацікавлений не «попасти» на штрафи за порушення трудового законодавства.

Враховуючи, що тільки КЗпП містить більше сотні трудових гарантій та пільг працівникам, і за їх порушення законодавець передбачив немалі штрафи, що так і хочеться сказати роботодавцю: «Хто не проштрафиться — кричіть: «Ура!».

Отже, щоб роботодавець не відчував себе як на пороховій бочці, прокладемо «дорожню карту» по «мінному полю» трудових гарантій та пільг, дотримання яких законодавець вимагає від роботодавця.

Основні види порушень трудового законодавства, за які контролюючі органи можуть накласти санкції на юридичних осіб відповідно до ст. 265 КЗпП та на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності згідно з КУпАП наведемо у таблицях:

Порушення щодо оформлення трудових відносин (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

Вид порушення трудового законодавства

Норма права

Санкція

1) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Ч. 3 ст. 24 КЗпП

96000 грн.

(30 МЗП)

2) неоформлення наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про прийом на роботу

Ч. 3 ст. 24 КЗпП

96000 грн.

(30 МЗП)

Див. лист Держінспекції з праці від 03.08.2015 р. № 1364/2421/01/2298-15 про недопущення працівника до роботи без укладання трудового договору та подання повідомлення ДФС.

3) неповідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу

Ч. 3 ст. 24КЗпП

96000 грн.

(30 МЗП)

Повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу є частиною укладання трудового договору, яке складається із виданого наказу та зазначеного повідомлення.

4) неоформлення трудового договору у письмовій формі за умови, коли додержання письмової форми договору є обов’язковим

Ч. 1 ст. 24 КЗпП

96000 грн.

(30 МЗП)

5) оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві

Ст. 56 КЗпП

96000 грн.(30 МЗП)

Адміністративні правопорушення щодо оформлення трудових відносин

Вид правопорушення

Норма права

Санкція

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Ч. 3 ст. 41 КУпАП

Штраф на посадових осіб від 500 до 1000 нмдг*

(від 8500 до 17000 грн.)

Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

Ч. 4 ст. 41 КУпАП

Штраф на посадових осіб від 1000 до 2000 нмдг

(від 17000 до 34000 грн.)

Відповідно до п. 5 підрозд. 1 розд. XX ПКУ якщо норми інших законів містять посилання на нмдг, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації деяких видів правопорушень, для яких сума нмдг встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Порушення у сфері оплати праці

Вид порушення трудового законодавства

Норма права, яка порушується

Санкція

Примітка

1) виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (виплата зарплати «в конвертах») (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

П. 1 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464

96000 грн.

(30 МЗП)

Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення

2) порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

Ст. 24 Закону № 108,

ст. 115, 116 КЗпП

9600 грн.

(3 МЗП)

Не плутати з виплатою ЗП рідше двох разів на місяць, за що передбачено штраф в розмірі 3200 грн. (1 МЗП) відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП

3) недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП):

— виплата ЗП в розмірі меншому, ніж МЗП

Ст. 95 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення

— непроведення або проведення індексації ЗП з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення

Ст. 95 КЗпП, ст. 33 Закону № 108

32000 грн.

(10 МЗП)

Див. лист Держпраці від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16 щодо застосування санкцій за непроведення індексації ЗП.

Відповідний Порядок затверджено постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078

— порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)

Ст. 96 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Законом № 1774 викладено ст. 96 КЗпП в новій редакції, яка визначає новий порядок формування тарифної сітки оплати праці

4) недотримання норм оплати праці:

— за роботу в надурочний час

Ст. 12 Закону № 108,

ст. 106 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час, у святковий і неробочий день оплачується в подвійному розмірі годинної ставки

— у святкові, неробочі та вихідні дні

Ст. 107 КзпП

32000 грн.

(10 МЗП)

 у нічний час

Ст. 108 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Оплата праці у підвищеному розмірі

— за час простою, який мав місце не з вини працівника, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)

Ст. 113 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Час простою — не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)

— при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника

Ст. 112 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

ЗП не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)

— щодо працівників, молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи

Ст. 194 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

ЗП як і працівникам при повній тривалості щоденної роботи

— щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівника

Ст. 111 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

ЗП не менше 2/3 тарифної ставки (окладу)

— при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Ст. 105 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Провадиться доплата відповідно до колективного договору

5) недотримання гарантій в оплаті праці:

— щодо оплати відпусток

Ст. 12 Закону № 108, розд. V Закону № 504, ст. 83 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Див. Порядок № 100

— щодо порушення обмежень відрахувань із ЗП, їх розміру та заборона відрахувань з певних видів виплат

Ст. 127, 128, 129 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення. Обмеження розміру відрахувань із ЗП від 20 до 70 відсотків

— при звільненні

Ст. 117 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Невиплата з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, — виплата його СЗ за весь час затримки по день фактичного розрахунку

— за час виконання державних або громадських обов’язків

Ст. 119 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

За працівником зберігається місце роботи (посада) та СЗ, якщо ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час

— для тих, які направляються для підвищення кваліфікації

Ст. 122 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Збереження місця роботи та відповідних виплат

— при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медогляду

Ст. 123 КЗпП, ст.169, 191 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Збереження СЗ за місцем роботи за час перебування в медзакладі на обстеженні

— для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу

Ст. 170 КЗпП,

32000 грн.

(10 МЗП)

Збереження попереднього СЗ протягом двох тижнів або у певних випадках — за весь час виконання такої роботи

— переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю

Ч. 2 ст. 33 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Оплата праці не нижче СЗ за попереднім місцем роботи

— для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу

Ст. 178 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Збереження СЗ за попереднім місцем роботи

— для працюючих інвалідів

(Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (ст. 55, 63 КЗпП)

Ст. 172 КЗпП

32000грн.

(10 МЗП)

Обов’язок встановити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень

— для донорів

Ст. 124 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Збереження СЗ за дні обстеження і здавання крові, надання дня відпочинку із збереженням СЗ

— працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості

Ст. 120 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Відшкодування витрат та одержання компенсацій, одноразова грошова допомога, збереження ЗП за час збору і влаштування та за час у дорозі

— під час службових відряджень

Ст. 121 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Виплата добових, вартість проїзду, витрати по найму житла, оплата праці не менше СЗ

— працівникам, які використовують свої інструменти для цілей підприємства

Ст. 125 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Одержання компенсації за зношування інструментів

— працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

Ст. 126 КЗпП

32000 грн.

(10 МЗП)

Збереження СЗ при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу тощо на тому ж підприємстві, в установі, організації

Адміністративні правопорушення* у сфері оплати праці

Вид правопорушення

Норма права

Санкція

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі

Ч. 1 ст. 41 КУпАП

Штраф на посадових осіб від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.)

Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

Ч. 2 ст. 41 КУпАП

Штраф на посадових осіб від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)

* Адміністративна відповідальність передбачена також і за інші адміністративні правопорушення в галузі праці, зокрема, відповідно до ст. 41-1, 41-2, 41-3 (щодо укладання, зміни, порушення чи невиконання колективного договору, угоди та ненадання відповідної інформації).

Правопорушення при проведенні перевірок

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

9600 грн. (3 МЗП)

Стосується усіх видів перевірок, крім перевірок, пов’язаних з виявленням неоформлених працівників та виплат зарплат «у конвертах»

Вчинення дій, передбачених абзацом шостим ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому ч. 2 ст. 265 КЗпП (абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

320000 грн. (100 МЗП)

Стосується перевірок з питань виявлення неоформлених працівників або оформлених з порушенням законодавства та виплати зарплат «у конвертах»

Законодавцем встановлено також відповідальність за недотримання мінімальних державних гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, № 1975, № 3543.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть зазначену відповідальність відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП у вигляді штрафу — у десятикратному розмірі МЗП (32000 грн.), посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, — у вигляді штрафу від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) згідно з ч. 7 ст. 41 КУпАП.

Наведемо зміст гарантій, пільг, умов їх надання працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 2232, № 1975, № 3543:

Отримувачі пільг та гарантій

Норма права

Зміст гарантії, пільги

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації*, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації

Ч. 3 та 4 ст. 119 КЗпП**

Збереження місця роботи, посади і СЗ

* Військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призвані під час третьої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 р. № 15, демобілізовані згідно з Указом Президента України від 26.09.2016 р. № 411/2016. Військовослужбовці, які не виявили бажання продовжити службу за контрактом, звільнені до військового резерву. З огляду на це, ми не будемо зупинятися на пільгах та гарантіях для працівників, передбачених Законом № 3543.

** Норми і положення ч. 3 ст. 119 КЗпП застосовуються у порядку та розмірах, встановлених КМУ, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Працівники, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медзакладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військкоматах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медзакладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

Ч. 5 ст. 119 КЗпП

Збереження місця роботи, посади і СЗ

Громадяни України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва (на весь час підготовки, включаючи час проїзду)

Ч. 1 та 2 ст. 13 Закону № 2232

Збереження місця роботи, займаної посади та СЗ,

компенсація витрат*

по найму житла на період навчання, а також вартості проїзду

* Ці гарантії і компенсаційні виплати провадяться на користь громадян військовими комісаріатами, які направляють громадян для підготовки до військової служби за рахунок коштів Міноборони України та ін.

Громадяни України, які звільняються з роботи у зв’язку з призовом або прийняттям на військову службу

Ч. 1 ст. 21 Закону № 2232

Виплата вихідної допомоги в розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом, прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються військкоматами на медогляд, лікування

Ч. 2 ст. 21

Закону № 2232

Звільнення від роботи на цей час із збереженням місця роботи, посади і СЗ

Військовозобов’язані, призвані на збори, та резервісти у військовому резерві (на весь період зборів та проходження служби у резерві)

Ч. 11 ст. 29

Закону № 2232

Збереження місця роботи, займаної посади та СЗ*

* Виплата СЗ військовозобов’язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому КМУ (ч. 13 ст. 29 Закону № 2232). Згідно з Порядком № 1644 виплата СЗ їм провадиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Військовозобов’язаний або резервіст, який захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення

Ч. 14 ст. 29

Закону № 2232

Збереження місця роботи, посади, а з дня закінчення зборів, у разі ТН замість заробітної плати виплачується допомога по ТН

Громадянин України, який проходить альтернативну службу

Ст. 3 Закону № 1975

Збереження попередньої роботи (посади), а в разі її відсутності — інша рівноцінна робота (посада). Переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників протягом двох років з дня звільнення зі служби

Громадянин України, який проходить альтернативну службу

Ч. 5 ст. 16 Закону № 1975

Надання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 15 календарних днів. За перший рік служби — відпустка після відпрацьованих 11 календарних місяців

Громадянин України, який проходить альтернативну службу

Ч. 3 ст. 18 Закону № 1975

Заборона дострокового розірвання трудового договору в односторонньому порядку

Порушення інших вимог трудового законодавства (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП), крім передбачених абзацами другим — сьомим ч. 2 ст. 265 КЗпП, санкція за які — 1 МЗП (3200 гривень), зокрема:

Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу (Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України)

Ст. 22 КЗпП

Вимагання при прийнятті на роботу відомостей та документів, подання яких не передбачено законодавством

Ст. 25 КЗпП

Порушення обмежень спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації в разі установлення таких обмежень власником

Ст. 25-1 КЗпП

Порушення вимог щодо випробування при прийнятті на роботу деяких категорій осіб

Ст. 26, 28 КЗпП

Порушення власником або уповноваженим ним органом обов’язку проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце

Ст. 29 КЗпП

Порушення заборони вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

Ст. 31 КЗпП

Переведення на іншу роботу без згоди працівника

Ч. 1 ст. 32 КЗпП, ст. 33 КЗпП

Недотримання двомісячного строку щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці

Ч. 3 ст. 32 КЗпП

Порушення порядку розірвання трудового договору з підстав, передбачених трудовим законодавством

Ст. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43-1 КЗпП

Порушення умов відсторонення від роботи

Ст. 46 КЗпП

Порушення вимог щодо порядку вивільнення працівників

Ст. 49-2 КЗпП

Недотримання норм тривалості робочого часу

Ст. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65 КЗпП

Порушення вимог щодо відпочинку працівників (ненадання перерв, вихідних днів, залучення до роботи в святкові та неробочі дні)

Ст. 66, 67, 69, 70, 71,72 КЗпП

Ненадання перерв для обігріву і відпочинку деяким категоріям працівників за певних умов праці

Ст. 168 КЗпП

Ненадання або порушення порядку надання відпусток

Ст. 75, 76, 79, 80, 81 КЗпП

Виплата заробітної плати рідше двох разів на місяць*

Ч. 1 ст. 115 КЗпП, ч. 1 ст. 24 Закону № 108

* У разі затримки виплати ЗП більше ніж на місяць (порушення встановлених строків виплати ЗП), правопорушення буде кваліфікуватися відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП і застосовуватиметься штраф у розмірі 3 МЗП.

Невиплата компенсації працівникам щодо втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати

Лист Мінсоцполітики від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16

Непроведення коригування СЗ відповідно до Порядку № 100 (Відповідно до п. 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів ЗП та ін. виплати, що враховуються при обчисленні СЗ, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування ЗП та ін. виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей (див. постанову ВСУ від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14)

Лист Мінсоцполітики від 16.08.2016 р. № 1143/13/84-16 (про відповідальність за непроведення коригування СЗ)

Недостовірний облік виконаної роботи та/або бухоблік витрат на оплату праці

Ч. 2 ст. 30 Закону № 108

Порушення гарантій працівників при покладенні на них матеріальної відповідальності

Розд. IX КЗпП

Порушення порядку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

Ст. 147-1, 148, 149 КЗпП

Непроведення обов’язкових медоглядів

Ст. 169 КЗпП

Недотримання гарантій для працюючих інвалідів

Ст. 172 КЗпП

Недотримання гарантій для працюючих жінок

Розд. XII КЗпП

Недотримання гарантій для працюючих неповнолітніх громадян

Розд. XIII КЗпП

Звертаємо увагу, що в ст. 265 КЗпП не визначено строки давності для притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення трудового законодавства. Відповідно до ч. 3 цієї статті штрафи, накладення яких передбачено ч. 2 ст. 265 КЗпПє фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених гл. 27 ГКУ. Таким чином, на ці штрафи не поширюються вимоги щодо їх стягнення, встановлені ст. 270 ГКУ: застосування штрафів протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня порушення.

Отже, посадові особи, уповноважені на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, мають право прийняти рішення про накладення штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпПнезалежно від дати вчинення правопорушення та/або дати його виявлення.

Що стосується самого порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, то на сьогодні діє Порядок № 509, який визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів посадовими особами Держпраці. Але, як уже зазначалося, 1 січня 2017 року набув чинності Закон № 1774, яким було делеговано ОМС повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів за його порушення. У зв’язку з цим КМУ розроблено проект постанови «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Постановою затверджено ряд документів, спрямованих на урегулювання здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення:

— Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;

— Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення;

— Методичні рекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

— Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Згідно з проектом постанови, державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюватимуть інспектори праці шляхом проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань. Інспекторами праці згідно із зазначеними проектами документів є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту постанови КМУ розміщено на сайті Державної служби України з питань праці 13.01.2017 р.: http://dsp.gov.ua.

Від редакції: Нагадаємо, що за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці передбачена також кримінальна відповідальність. Про неї — у наступних випусках.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р.

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

Закон № 108 — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 504 —Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1801 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII.

Закон № 1774 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Закон № 2232 — Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

Закон № 1975 — Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII.

Закон № 3543 — Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII.

Порядок № 509 — Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1644 — Порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам, затверджений постановою КМУ від 23.11. 2006 р. № 1644.

КМУ — Кабінет Міністрів України.

ДФС — Державна фіскальна служба.

ОМС — органи місцевого самоврядування.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ЗП — заробітна плата.

СЗ — середній заробіток.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
29
Олег
26.01.2017
За 320 тисяч можна буде найняти кіллера який відстріляє всіх контролерів і поховає трупи. Особисто я дуже сумніваюсь, що ці космічні штрафи злякають бізнесменів, які уже давно працюють під "дахом", контролери будуть боятися навіть глянути в їх сторону , а ті що працювали відносно чесно і без даху закрилися ще в грудні 2016р.
LEXXX
26.01.2017
"Класно". Так написали Постанову КМУ №15 (зокрема, Схема подекуди просто суперечить прирівняним посадам), що не знаєш, до якої групи відноситься купа посад і який оклад встановити. А штраф за у розмірі 32000 грн. (10 МЗП) за "порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, СХЕМИ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)" вже чекає на тебе.
Ира
26.01.2017
Что-то как-то совсем грустно. Менять что ли профессию.Вот, например, сбой в программе и неверно расчитана индексация или отпускные. Все, 32000 за каждого или как? Я вот недавно случайно обнаружила, что, после обновления, календарные дни при расчете отпуска у некоторых неправильно считаются. И это у меня расчет зп на 800 человек, у которых ночные, индексация, больничные и все, все, все. Или если недоначисление индексации у каждого даже гривну, то штраф 800*32000=25 600 000 ?
josh.ua
26.01.2017
штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати...становитимуть 96000 гривень (30 МЗП) - трикратний 3200*3=9600. мабудь все таки в тридцятикратному.
Марія
26.01.2017
Ей! Ви там на верху!!!! Невже так хочете новий МАЙДАН! Спочатку зарплату нормальну встановіть. А якщо посадова особа не заплатить такий штраф, бо нема чим, то що тоді???
Тьотя Соня Марія
26.01.2017
А тоді - "С Одесского кичмана бежали два уркана..."
Марія
26.01.2017
Закони прийняті 16 січня 2014 року проти законів про труд здаються дитячим белькотом. А давайте вже януковича повернем. При ньому хоч якось не так страшно було.
Вася Марія
19.08.2017
Іди в дупу з Януковичем!
josh.ua
26.01.2017
виходить так, що б одному дати ті 3200 треба в іншого забрати, як мінімум 9600.
бухгалтерія - це любов
26.01.2017
а коли прибиральниці хоть якийсь штраф придумають - адже зарплата однакова з бухгалтером
josh.ua
26.01.2017
нє. штрафи реально, якісь космічні.
Вера
26.01.2017
Как обычно под таким постом обращаемся к работникам контролирующих органов с просьбой оставаться людьми!!!! Если бухгалтер совершает случайную ошибку в расчете, например, зарплаты за дни в командировке..... и получить за это штраф в 32000,00 грн. Количество сумасшедших бухгалтеров увеличится.... А у проверяющих же нет задачи различать случайная ошибка или нет... у них есть аргументы в виде законов, и спасти бухгалтера может только адекватность и человечность проверяющего! А про возможность платить штрафы бюджетной организацией и говорить нечего. Это нереально(((.
Вадим Вера
27.01.2017
Якщо інспектору доведуть "план" від виконання якого буде залежати його подальше працевлаштування то людяність відійде на останній план.Перевіряти напівпідпільні цехи, заводи і фабрики олігархів інспектор побоїтся, хоч там 100 % буде купа порушень , можуть реально відкрутити голову. Тому і піде "кошмарити" нещасних бюджетників
Галина Вера
26.01.2017
Ви бачили адекватного і людяного перевіряючого?
Олена Галина
27.01.2017
НІ !!!
бухгалтерія - це любов
26.01.2017
це що рік треба працювати, якщо зробиш помилку у якомусь нарахуванні. та при нашому законодавстві помилки кожен день, то що мої діти будуть розраховуватися за мої штрафи. Неадекватні законодавці. в бюджет з штрафів нічого не надійде, адже з бюджетників нічого взяти а підприємці замість 32 тис дадуть перевіряючому 3 тис і манали вони їх з їхніми перевірками. ну може 1 в рік і оштрафують, який зразуз закриє своє під-во
оксана
26.01.2017
Когда уже бухгалтеров расстреливать начнут?
юля
26.01.2017
Якби наші коментарії почитали каб.мін можливо на бухгалтерів так не тиснули, як зараз вижимають всі сили, вкрати немає що за життя бухгалтера.
Вадим
26.01.2017
Черговий дешевий популізм. Всі хто боявся штрафів і розумів, що не витягти нові податки закрилися або повністю пішли в тінь і замість податків будуть платити чинушам долю за кришування бізнесу. А ті шо залишилися мають надійний захист від всяких перевірок . Он під боком працює швейний цех, там 2/3 неоформлених. Територія огорожена , на вході ворота і охоронець. Навіть якщо якийсь "зальоотний" ревізор захоче прорватися , його зупинять на порозі і поки будуть розбиратися, чекати начальство, всіх неоформлених просто або десь сховають або виведуть через чорний хід.
Ігор
26.01.2017
Не хвилюйтеся даремно, що штрафи занадто великі.З таким мудрим керівництвом ми ще до кінця цього року станемо мільйонерами як напочатку 90-х.
Любовь
27.01.2017
А вот интересно, кто устанавливает эти штрафы они работали бухгалтерами или понимают хотя бы рутинную эту работу. Нет такого бухгалтера который бы не ошибался. Но не петля же на шею вешать ввиде этих штрафов.
юля
30.01.2017
А коли вчителі будуть платити штраф, не навчив дітей нічого- штраф,пробалакав пів уроку на коридорі з другим учителем - штраф, по мобілці розмовляє під час проведення уроку тоже -штраф,а то їм тільки підвищення зар.плати та усі доплати, а бухгалтерам що? Голий оклад - 3200 і за всі помилки - штраф, компьютер і той глюче, а щоб жива людина не помилилася це не можливо, та й ще при таких частих змінах по праці.
Саша юля
03.02.2017
А чого це ви тільки вчителів згадали? В нас і лікарі теж люди - іноді помиляються. Не почув при огляді хворого запалення легенів, а той через 2 дні у лікарні лежить з оскладненням. Давайте їм теж таки штрафи за помилки виписувать
Зоя
31.01.2017
Бухгалтера! Давайте объединяться и защищать свои права, писать петицию президенту, а то мы только говорим. Надо быть как педагоги.
Рая
31.01.2017
http://blog.liga.net/pics/dfetisov/16174814_1389075517791815_9090451603030549739_n%20(1).jpg
Олександр
06.02.2017
Згоден на петицію!!!
Алла
23.10.2017
Напевно тільки бухгалтера і будуть поповнювати державну казну. Це УЖАС.
Владимир
11.11.2017
Категорически не согласен с утверждением автора, что: "посадові особи, уповноважені на здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, мають право прийняти рішення про накладення штрафів, передбачених ч. 2 ст. 265 КЗпП, незалежно від дати вчинення правопорушення та/або дати його виявлення". Даже по преступлениям, - по разбою, убийству есть свои сроки давности. Здесь же надо, на мой взгляд, руководствоваться ст.114 Налогового кодекса Украины - финансовые санкции имеют срок давности в 1095 дней (3 года).
Світлана
28.12.2017
А підкажіть, яка відповідальність за відсутність письмової згоди працівника отримувати заробітну плату через визначений підприємством банк?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×