Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.07.22
8191 0
Друкувати
Обране

Передача-отримання майна: як показати в обліку?

Управління освіти передає приміщення на баланс закладу дошкільної освіти (далі — ЗДО). Передачу майна оформлено Актом приймання-передачі ОЗ. Допоможіть розібратися з такими запитаннями: 1) чи потрібно ЗДО подавати Довідку про надходження в натуральній формі до органу Казначейства; 2) чи потрібно складати Акт введення в експлуатацію ОЗ; 3) як показати в обліку зарахування такого приміщення на баланс?

На яких умовах?

Насамперед варто пояснити юридичний бік таких операцій.

Вочевидь, управління освіти та ЗДО є бюджетними установами, які утворені одним суб’єктом управління комунальним майном і мають у своєму розпорядженні комунальне майно. При цьому суб’єктом управління майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад (далі — ТГ), є ОМС.

А отже, передачу такого майна здійснюють за рішенням засновника як органа управління, якому надано право розпоряджатися майном комунальної власності відповідної ТГ (ч. 2 ст. 327 ЦКУ). При цьому документом, який підтверджує виникнення відповідного права, є рішення сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення), районної, обласної ради про закріплення на праві оперативного управління (господарського відання) нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності.

У такому разі майно безоплатно передають відповідному суб’єкту господарювання для його діяльності. На яких же умовах ОМС передає комунальне майно бюджетним установам? Тут діє головне правило — за бюджетними установами комунальне майно закріплюють на праві оперативного управління.

Нагадаємо: право оперативного управління дає речове право суб’єкту господарювання володіти, користуватися та розпоряджатися майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом).

При цьому за власником комунального майна залишається право контролювати використання та збереження закріпленого на праві оперативного управління майна. Здійснюється це безпосередньо власником або через уповноважений ним орган.

Крім того, власник може вилучати в суб’єкта господарювання надлишкове майно, а також майно, яке не використовується або використовується не за призначенням (ч. 2 ст. 137 ГКУ).

Таким чином, ОМС цілком має право як засновник закріпити комунальне майно на праві оперативного управління за ЗДО — суб’єктом господарювання, утвореним такою радою. З огляду на це, ми маємо справу з передачею майна в межах одного суб’єкта управління.

Організаційні питання

Щоб уніфікувати процедуру передачі та закріплення комунального майна відповідної ТГ, доцільно провести певну підготовчу роботу. Зокрема, варто затвердити Положення про порядок закріплення майна комунальної власності за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління та типові договори. Відповідно типові договори покликані чітко регламентувати умови передачі й повернення комунального майна, права та обов’язки його власника і користувача.

Крок 1. Прийняття рішення

Як зазначалося, передати майно від однієї комунальної установи до іншої можливо лише на підставі рішення ОМС про закріплення майна на праві оперативного управління.

Приймають таке рішення виключно на пленарних засіданнях місцевих рад (п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону № 280*). У такому документі визначають:

— яка установа припиняє право оперативного управління відповідним майном;

— за якою установою закріплюють право оперативного управління відповідним майном;

— якими документами оформлюють передачу-отримання майна;

— склад комісії, яка здійснює передачу-отримання майна.

* Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 № 280/97-ВР.

Також у цьому документі доцільно зазначити, яка установа є балансоутримувачем майна, закріпленого на праві оперативного управління. Зазвичай саме бюджетні установи виступають балансоутримувачами комунального майна, яке вони отримали в оперативне управління.

Але все ж таки цей момент краще чітко прописати в рішенні ОМС. Принаймні, це не буде зайвим і дозволить у подальшому уникнути всіляких непорозумінь.

Крок 2. Передача майна

Передачу приміщення з балансу управління освіти на баланс ЗДО має здійснювати створена відповідною радою комісія. Саме така комісія займатиметься питаннями документального оформлення. Серед повноважень комісії є також здійснення огляду приміщення, перевірка його стану на відповідність інформації, зазначеної в технічній документації тощо.

Безпосередньо факт передачі майна (у нашому випадку — приміщення) комісія оформлює Актом приймання-передачі ОЗ типової форми, затвердженої наказом № 818**. Здебільшого такий Акт є невід’ємною частиною договору про закріплення майна на праві оперативного управління, тобто ці документи укладають одночасно.

** Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

Облікові питання

Передача комунального майна з балансу управління освіти на баланс ЗДО на праві оперативного управління здійснюється в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами комунальної власності. А тому така операція вважається операцією з внутрішнього переміщення комунального майна.

Далі розглянемо цю операцію з позиції сторони, яка передає майно, та установи-отримувача.

Правило 1. Доходи при отриманні НЕ нараховуємо

Оскільки ми маємо справу з операцією з внутрішнього переміщення майна в межах уповноваженого органу, в установи-отримувача при отриманні такого майна доходів не виникає. Відповідно рахунки обліку доходів і витрат не беруть участі при відображенні надходження майна.

Будьте уважні! Установа-отримувач (ЗДО) в жодному разі НЕ складає та НЕ подає до органу Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі на суму отриманого майна.

Правило 2. Акт введення в експлуатацію складаємо обов’язково

Операції з безоплатної передачі-отримання приміщення оформляємо Актом приймання-передачі ОЗ. Типову форму цього Акта затверджено наказом № 818.

При підписанні Акта управління освіти має передати ЗДО технічну документацію на передане приміщення, а також облікові регістри (або їх копії) із зазначенням таких даних, як:

— вартість придбання (створення) ОЗ;

— дата введення активу в експлуатацію;

— сума нарахованого зносу за період експлуатації;

— види та вартість проведених ремонтів (поліпшення).

Носієм такої інформації є Інвентарна картка обліку об’єктів ОЗ.

Водночас для зарахування на баланс безоплатно отриманого майна слід оформити Акт введення в експлуатацію ОЗ. Типову форму цього документа затверджено наказом № 818 (ср. USER_SHOW_ID).

Нагадаємо: цей документ застосовують не тільки для зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу ОЗ. Також він призначений для оформлення операцій щодо введення в експлуатацію безоплатно отриманих ОЗ. Про це прямо зазначено в Порядку № 818.

Отже, до Акта введення в експлуатацію ОЗ вносимо інформацію про первісну вартість, суму нарахованого зносу та коротку характеристику про отримане приміщення. Якщо разом з об’єктом було передано технічну документацію, робимо позначку про це в Акті та додаємо її до Акта. Традиційно такий Акт затверджує керівник установи.

Крім того, ЗДО має:

1) присвоїти безоплатно отриманому майну (приміщенню) новий інвентарний номер;

2) відкрити нову Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818.

Правило 3. При передачі нараховуємо амортизацію

При передачі об’єкта ОЗ необхідно нарахувати амортизацію в місяці його вибуття. Робимо це за загальним правилом: за повну кількість календарних місяців перебування активу в експлуатації протягом звітного періоду (кварталу).

У випадку нашого читача бухгалтер управління освіти має нарахувати амортизацію за час експлуатації ОЗ, включаючи місяць його вибуття. Так, якщо приміщення передано в липні 2022 року, останнім місяцем, за який потрібно нарахувати амортизацію, буде саме липень 2022 року.

Правило 4. Формуємо первісну вартість правильно

При зарахуванні безоплатно отриманого майна установа орієнтується на первісну вартість такого майна та суму нарахованого зносу, зазначені в Акті приймання-передачі ОЗ.

За загальними правилами до первісної вартості також мають потрапити всі інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням ОЗ до придатного для використання стану. Такі правила формування первісної вартості визначено п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121***. Накопичувати такі витрати установа-отримувач має у складі незавершених капінвестицій на субрахунку 1311. А ось після введення такого об’єкта в експлуатацію відповідні суми списуємо з Кт субрахунку 1311 у дебет субрахунку 1013.

*** Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

Правило 5. Після введення в експлуатацію амортизуємо

Надалі установа — отримувач майна нараховує амортизацію на такий об’єкт ОЗ у загальному порядку. Тож рахуємо й показуємо амортизацію починаючи з місяця, наступного за місяцем надходження (введення в експлуатацію) такого об’єкта. Наприклад, якщо приміщення передано в липні 2022 року, ЗДО має розпочинати нарахування амортизації на нього з серпня 2022 року.

Узагальнимо правила оцінки та бухобліку таких операції обома установами.

Безоплатна передача-отримання ОЗ: оцінка + бухоблік

Критерій

Основні вимоги

Установа, яка передає майно (управління освіти)

Установа, яка отримує майно (ЗДО)

Оцінка майна

При вибутті об’єкта ОЗ із балансу списують його первісну (переоцінену), балансову вартість і суму накопиченого зносу

Первісна вартість ОЗ, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості ОЗ суб’єкта державного сектору, що їх передав,

із зазначенням нарахованої суми зносу.

За відсутності достовірної інформації про первісну вартість ОЗ вона визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання

Відображення

в обліку

Облікові записи (п. 1.14 Типової кореспонденції*):

Дт 5111 — Кт 1013 — списання первісної вартості безоплатно переданих ОЗ;

Дт 5511 — Кт 8014, 8114 — віднесення суми нарахованої амортизації в місяці передачі майна на фінрезультат;

Дт 1411 — Кт 5511, 5512 — списання суми зносу, нарахованого на безоплатно передані ОЗ

Облікові записи (п. 1.13 Типової кореспонденції):

Дт 1013 — Кт 5111 — оприбуткування ОЗ, отриманих в оперативне управління;

Дт 5511, 5512 — Кт 1411— відображення суми зносу, нарахованого на безоплатно отримані ОЗ

* Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Приклад. На підставі рішення сільської ради за ЗДО закріплено на праві оперативного управління приміщення. Передачу зазначеного приміщення з балансу управління освіти оформлено Актом приймання-передачі ОЗ за типовою формою.

Згідно з обліковими даними управління освіти до Акта внесено таку інформацію про передане приміщення:

— первісна вартість — 1800000 грн;

— загальна сума нарахованого зносу на момент передачі — 741000 грн (у т. ч. за попередні роки — 720000 грн, за 7 місяців 2022 року — 21000 грн).

Разом із приміщенням було передано копію Інвентарної картки обліку об’єктів ОЗ і техпаспорт.

Отриманому об’єкту ЗДО присвоєно новий інвентарний номер і відкрито нову Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Передача приміщення управлінням освіти

1

Нараховано амортизацію на приміщення в місяці вибуття за 7 місяців 2022 року

8014

1411

21000

17

2

Віднесено на фінрезультат суму амортизації, нарахованої за 7 місяців 2022 року

5511

8014

21000

17

3

Списано первісну вартість переданого приміщення

5111

1013

1800000

9

4

Списано знос, нарахований на приміщення:

— за 7 місяців 2022 року

1411

5511

21000

9

— у минулих роках

1411

5512

720000

9

Прийняття приміщення ЗДО

1

Оприбутковано приміщення, отримане в оперативне управління

1013

5111

72000

17

2

Відображено суму зносу, нарахованого на отримане приміщення:

— за 7 місяців 2022 року

5511

1411

21000

17

— у минулих роках

5512

1411

720000

17

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2022/№ 27

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×