Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.09.21
391 0
Друкувати
Обране

Платне харчування у школі: як визначити вартість?

Питанням харчування у школах ми приділили вже чимало уваги на сторінках нашого видання. Але висвітлення цієї теми буде неповним без розгляду порядку визначення вартості платних послуг харчування. Тож давайте разом розберемося з цим питанням у статті.


Основні положення

Під час надання платних послуг із харчування насамперед слід керуватися Порядком № 7361.

1 Порядок надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом МОН, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758.

Зверніть увагу: порядок надання платних освітніх послуг та порядок надання «неосвітніх» послуг відокремлені один від одного.

Тож при наданні платних послуг з харчування варто орієнтуватися передусім на відповідний «неосвітній» порядок.

Також при надання платних послуг, які не належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють надання послуг у відповідній сфері діяльності.

Тож додатково можна користуватися нормативними документами, які регулюють діяльність щодо організації громадського харчування.

Нагадаємо: навчальний заклад зобов’язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати. Тож у їдальні має бути в загальному доступі меню з цінами на окремі страви або в цілому на обіди, полуденки тощо.

Порядок № 736 передбачає надання платних послуг на підставі:

• письмової заяви (складена у довільній формі) — для фізичної особи;

• договору (контракту) — для фізичної або юридичної особи;

• за фактом оплати.

Зазвичай платне харчування надається за заявою одного з батьків або за фактом оплати.

Для надання платних послуг із харчування навчальному закладу доцільно затвердити окремий Порядок надання платних послуг з виробництва та реалізації продукції громадського харчування та організації її споживання.

У цьому Порядку слід визначити: хто саме може користуватися послугами платного харчування (учні, працівники закладу освіти, батьки тощо); складові витрат, які входять до вартості платних послуг із харчування; планування та використання доходів від надання платних послуг з харчування тощо.

Складові витрат

Які ж саме витрати можуть входити до вартості платних послуг з харчування?

Перелік цих витрат також слід шукати в Порядку № 736. Так, вартість платних послуг визначається на підставі калькуляції витрат, які несе навчальний заклад у зв’язку з наданням відповідних платних послуг.

Складовими вартості витрат є, зокрема (п. 2.2 Порядку № 736):

• витрати на оплату праці працівників;

• нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;

• безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій;

• капітальні витрати;

• індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

Розглянемо по черзі кожну зі складових витрат.

Витрати на оплату праці

До виплат на оплату праці працівників, зайнятих наданням платних послуг із харчування, включаємо:

• розміри посадових окладів;

• розміри ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати);

• підвищення;

• доплати;

• надбавки;

• інші виплати обов’язкового характеру.

Крім виплат обов’язкового характеру, до вартості платних послуг можна включати й виплати, які носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

За потреби також можна залучати до надання платних послуг працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу. Таку можливість передбачено п. 2.3 Порядку № 736 (ср. USER_SHOW_ID).Тож до витрат на оплату праці працівників, зайнятих наданням платної послуги, включається й оплата праці працівників, які не перебувають у штаті навчального закладу, але залучені до її надання.

При цьому оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру у тих самих розмірах на тих же умовах, що й оплата праці відповідних штатних працівників.

Кількість ставок (штатних одиниць) працівників, залучених до надання платної послуги, слід визначати виходячи з функцій і видів робіт, безпосередньо пов’язаних з організацією надання кожної конкретної платної послуги. Задля цього можна користуватися штатними нормативами, встановленими для установ та закладів громадського харчування.

Нарахування на оплату праці

Порядок № 736 передбачає такі нарахування на заробітну платну, як: збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Безперечно, ці нарахування «застарілі», а до п. 2.4 Порядку № 736 своєчасно не було внесено відповідні зміни.

Тож при визначенні вартості платних послуг слід ураховувати лише один вид нарахувань на оплату праці — ЄСВ.

Його нарахування проводять у розмірах, передбачених чинним законодавством. На сьогодні — це 22 %. Для працівників-інвалідів — 8,41 %.

Безпосередні витрати

До безпосередніх витрат належать:

матеріальні витрати, пов’язані з наданням платних послуг замовникам. Зокрема, до таких витрат можна віднести витрати на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запчастин, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцтоварів, бланкової та іншої документації, що використовується при наданні платної послуги, пально-мастильних матеріалів хімікатів, білизни, спецодягу, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених законодавством;

витрати на поточний ремонт, техогляд і техобслуговування ОЗ, які використовуються для надання послуг;

витрати на службові відрядження, пов’язані з наданням платних послуг, на оплату послуг зв’язку, засобів сигналізації тощо.

Витрати на оплату послуг інших організацій

Витрати на оплату послуг інших організацій передбачають оплату обов’язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів та повинні бути здійснені професійними фахівцями інших організацій (у тому числі суб’єктами господарювання).

До таких витрат, зокрема, належить оплата:

• всіх банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування);

• ветеринарних послуг;

• послуг охорони;

• установлення пожежної та охоронної сигналізації;

• юридичних та інформаційних послуг;

• оренди;

• установлення лічильників і спеціального обладнання та їх перевірки;

• гарантійного та післягарантійного обслуговування;

• поточного ремонту, що здійснюється залученими юрособами;

• установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення;

• послуг зв’язку (у тому числі мобільного);

• послуг інтернет-провайдерів;

• отримання ліцензій, дозволів;

• обов’язкового медичного огляду працівників;

• заходів з охорони праці та безпеки;

• охорони навколишнього середовища;

• страхування транспортних засобів.

Також до цієї категорії витрат включаємо відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці , але які не належать до нарахувань на оплату праці. Це, наприклад, відрахування профспілковим організаціям.

Вартість безпосередніх витрат та оплату послуг інших організацій слід визначати шляхом прямого розрахунку. При цьому варто відштовхуватись від установлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги, площ, які використовуються для її надання. Також необхідно враховувати інші витрати, необхідні для надання послуг.

Та як бути, якщо прямий розрахунок неможливий? У такому разі вартість безпосередніх послуг визначають виходячи з фактичних витрат на одиницю аналогічної послуги, що склались у навчальному закладі. При цьому зазначений показник беруть за минулий звітний період, але з урахуванням індексу інфляції.

І декілька слів стосовно обов’язкового медогляду працівників. Перелік працівників навчальних закладів, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, визначено п. 6 Переліку № 5592. Працівники харчоблоків мають проходити обов’язкові медогляди. Тож не забудьте включити витрати на проходження медоглядів цими працівниками до вартості послуг із харчування.

2 Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559.

Капітальні витрати

До капітальних витрат на придбання (створення) ОЗ належать витрати на:

• придбання або створення ОЗ і, зокрема, виробничого обладнання та обладнання для громадського харчування;

• придбання приладів, механізмів, споруд, меблів тощо;

• капітальне будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації);

• придбання програмного забезпечення.

Капітальні витрати слід ураховувати у розмірі до 10 % у межах вартості платної послуги.

ВАЖЛИВО!

Включення до ціни послуги рентабельності Порядком № 736 не передбачено

Застосування нових норм

Які ж норми продуктів харчування застосовувати при розрахунку — старі чи вже нові?

Нагадаємо: з 01.09.2021 р. набрали чинності нові Норми та Порядок № 3053.

3 Постанова КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 р. № 305.

Водночас за наявності укладених до 7 квітня 2021 року договорів на постачання харчових продуктів або надання послуг з харчування, які діють до кінця поточного року, до 01.01.2022 р. можна застосовувати старі норми харчування. Йдеться про норми, затверджені постановою № 15914. Такий перехідний період установив Кабмін постановою № 8715.

4 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 р. № 1591.

5 Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 18.08.2021 р. № 871.

Інша річ — нові договори закупівлі продуктів харчування (послуг з харчування). Так, починаючи з 01.09.2021 р. їх слід укладати вже з урахуванням нових норм. На цьому наголосили й фахівці МОН у листі від 28.08.2021 р. № 1/9-433.

Приклад розрахунку

Тепер розглянемо приклади визначення загальної вартості обіду та полуденку. При цьому припустимо, що на приготування обіду припадає 80 % вартості спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, амортизації та спецодягу та 20 % — на приготування полуденку.

Калькуляція вартості обіду на одного учня в день

№ з/п

Показники витрат

Вартість

послуги, грн

Розрахунок

Примітки

1

Заробітна плата

працівників

4,63

170055,00 грн : 175 дн. : 210 осіб.

175 навчальних днів за рік (норма згідно із ч. 3 ст. 10 Закону № 4636).

210 осіб — кількість учнів. 170055,00 грн — фонд оплати праці на 2,0 ставки працівників харчоблоку, задіяних при приготуванні обіду

2

Нарахування на заробітну плату

1,02

4,63 грн х 22 %

22 % — ставка ЄСВ

3

Продукти харчування та продовольча сировини для приготування страв

18,51

Приклад розрахунку наведено нижче

Виходячи із норм продуктів харчування та середніх цін на продукти харчування в регіоні

4

Електроенергія

0,76

0,320 кВт/год х 2,964 грн х 80 %

0,320 кВт/год на 1 дитину — розрахункова середня потреба.

2,964 грн — тариф

5

Водопостачання та водовідведення

0,04

0,0015 м3 х 29,54 х 80 %

0,0015 м3 на 1 дитину — розрахункова середня потреба на день.

29,54 грн — тариф

6

Теплопостачання

0,01

1751176,00 грн : 10214,92 м2 : 6 міс. : 30 дн. : 24 год = 0,04 грн/год : 4 (15 хв на приймання їжі)

1751176 грн — вартість теплопостачання за опалювальний сезон.

10214,92 м2 — опалювальна площа

7

Вивезення сміття

0,03

0,00030 м3 х 117,39 грн х 80 %

0,00030 м3 на 1 дитину — розрахункова середня потреба на день.

117,39 грн — тариф

8

Амортизація ОС

0,32

69,74 грн : 175 дн. х 80 %

69,74 грн — річна амортизація в розрахунку на 1 дитину

9

Спецодяг

0,03

1360,00 грн : 175 дн. : 210 осіб х 80 %

1360,00 грн — середня ціна комплекту спецодягу для кухаря

10

Придбання миючих засобів

0,05

0,06 мл х 6 предметів х 0,14 грн

6 предметів посуду для обіду (тарілка глибока, тарілка звичайна, ложка, виделка, ніж, стакан).

0,06 мл — розрахункова норма миючого засобу на 1 предмет.

0,14 грн — вартість 1 мл миючого засобу

Усього поточних витрат

25,40

Х

Х

11

Капітальні витрати

2,54

25,40 грн х 10 %

10 % від поточних видатків

Усього

27,94

Х

Х

6 Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Вартість продуктів харчування для приготування обіду

№ з/п

Найменування продукту харчування

Ціна,* грн

Від 6 до 10 років

денна норма на одну дитину,** г

сума, грн

1

Хліб житній

17,55

60

1,053

2

Борошно пшеничне

11,14

5

0,056

3

Крупи бобові, макаронні вироби

20,29

21

0,426

4

Картопля

15,39

100

1,539

5

Овочі різні

15,45

140

2,163

6

Фрукти свіжі, соки

27,29

50

1,365

7

Фрукти сушені

97,37

8

0,779

8

Цукор

13,77

15

0,207

9

Масло вершкове

209,60

8

1,677

10

Олія

33,41

7

0,234

11

Яйця, шт.

1,74

0,25

0,435

12

Молоко, кисломолочні продукти

26,66

18

0,480

13

Сир кисломолочний

105,12

16

1,682

14

Сметана

57,30

5

0,287

15

М’ясо, птиця, м’ясопродукти

110,86

35

3,880

16

Риба, рибопродукти

89,53

25

2,238

17

Чай

40,11

0,1

0,004

Усього

Х

Х

18,51

* Визначається за цінами Головного управління статистики області.

** Згідно з додатком 7 до постанови № 1591 (припустимо, що застосовуються договори на постачання продуктів харчування, укладені до 07.04.2021 р.).

Вартість обіду в шкільній їдальні становить 27,94 грн.

Також розрахуємо вартість полуденку.

Калькуляція вартості полуденку на одного учня на день

№ з/п

Показники витрат

Вартість послуги (грн)

Розрахунок

Примітки

1

Заробітна плата працівників

4,21

154595,50 грн : 175 дн. : 210 осіб

154595,50 грн — фонд оплати праці на 0,75 ставки працівника, задіяного у приготуванні полуденку

2

Нарахування на заробітну плату

0,93

4,21 грн х 22 %

22 % — ставка ЄСВ

3

Вартість продуктів харчування та продовольчої сировини для приготування страв

4,64

Проводиться окремий розрахунок відповідно до норм продуктів харчування та виходячи із середніх цін на продукти харчування в регіоні (аналогічно до прикладу розрахунку вартості обіду). Припустимо, що розрахована вартість продуктів для полуденку становить 4,64 грн

4

Електроенергія

0,19

0,320 кВт/год х 2,964 грн х 20 %

0,320 кВт/год — розрахункова середня потреба на 1 дитину на день.

2,964 грн — тариф

5

Водопостачання та водовідведення

0,01

0,0015 м3 х 29,54 грн х 20 %

0,0015 м3 — розрахункова середня потреба на 1 дитину на день.

29,54 грн — тариф

6

Теплопостачання

0,01

1751176,00 грн : 10214,92 м2 : 6 міс. : 30 дн. : 24 год = 0,04 грн/год : 4 (15 хв на приймання їжі)

1751176,00 грн — вартість теплопостачання за опалювальний сезон.

10214,92 м2 — опалювальна площа

7

Вивезення сміття

0,01

0,00030 м3 х 117,39 грн х 20 %

0,00030 м3 — розрахункова середня потреба на 1 дитину на день.

117,39 грн — тариф

8

Амортизація ОС

0,08

69,74 грн : 175 дн. х 20 %

69,74 грн — річна амортизація в розрахунку на 1 дитину

9

Спецодяг

0,01

1360,00 грн : 175 днів : 210 дітей х 20 %

1360,00 грн — середня ціна комплекту спецодягу для кухаря

10

Придбання миючих засобів

0,03

0,06 мл х 3 предметів х 0,14 грн

3 предмети посуду для полуденку (тарілка, виделка, стакан) 0,06 мл — розрахункова норма витрати миючого засобу на 1 предмет.

0,14 грн — вартість 1 мл миючого засобу

Усього поточних витрат

10,12

Х

Х

11

Капітальні витрати

1,01

10,12 х 10 %

10 відсотків від поточних видатків

Усього

11,13

Х

Х

Отже, вартість полуденку становить 11,13 грн.

ВИСНОВКИ

• Для надання платних послуг із харчування доцільно затвердити окремий Порядок надання платних послуг з виробництва та реалізації продукції громадського харчування та організації її споживання

• До вартості платного харчування слід включити всі видатки, пов’язанні з наданням такої платної послуги

• Включення рентабельності до ціни послуги з харчування чинним законодавством не передбачено

Станкус Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 35

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.