Інформація по темі "" | Публікації по тегу
03.06.21
31729 2
Друкувати
Обране

Помилка в бухобліку минулого року: виправляємо разом

У кінці 2019 року бюджетна організація (неплатник ПДВ) уклала договір на виготовлення і монтаж фасадної вивіски на суму 7000 грн. Понесені витрати відразу були списані на витрати звітного періоду, що було відображено в річному фінансовому звіті за 2019 рік. У 2020 році цю помилку виявили і вирішили оприбуткувати вивіску на баланс. Як правильно виправити торішню помилку у бухгалтерському обліку в поточному році?
На жаль, від бухгалтерських помилок ніхто не застрахований. І головне — виявлену помилку потрібно оперативно та правильно виправити. До речі, зробити це в такій ситуації абсолютно не складно.

Основні правила виправлення помилок в первинних документах і облікових регістрах чітко прописані в розд. 4 Положення № 881. Нормами саме цього документа слід керуватися, якщо ви знайшли помилку в облікових записах і поспішаєте її виправити. Зокрема, у розд. 4 цього Положення чітко прописаний порядок виправлення помилок у первинних документах і облікових регістрах.

1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Способи виправлення помилок у первинних документах, облікових регістрах, передбачені Положенням № 88, ми згрупували в табл. 1.

Таблиця 1

Назва способу

Суть і застосування

Примітка

Спосіб «сторно» (червоне сторно)

Передбачає відображення неправильних записів (кореспонденції субрахунків, сум) червоним кольором або зі знаком «мінус», а правильних — темним кольором (чорний, темно-синій і т. п.).

Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки. Її типова форма затверджена наказом № 7552.

Зверніть увагу! У довідці зазначають причину, через яку виникла помилка, якої раніше припустилися. Також треба зазначити, в яких саме документах і облікових регістрах був зроблений помилковий запис (номер меморіального ордера, період, за який він був складений)

Це основний спосіб, який використовується для виправлення помилок, допущених у регістрах бухгалтерського обліку за минулі звітні періоди

 

Таким чином, неправильний запис ліквідовується в місяці виявлення помилки і відображається правильна сума та кореспонденція субрахунків у регістрі обліку. Бухгалтерську довідку обов’язково підписує працівник, який її оформив, а після перевірки — головний бухгалтер установи

 

Спосіб додаткових бухгалтерських проводок

Застосовують за ситуації, коли сама кореспонденція рахунків складена правильно, а сума за цією операцією зазначена неправильно. Наприклад, у разі нарахування доходу на меншу суму, неврахування товарно-матеріальних цінностей і т. п.

У цьому випадку виправлення в регістрах бухгалтерського обліку здійснюють шляхом складання додаткового бухгалтерського запису з тією ж кореспонденцією субрахунків. При цьому складають запис на різницю між правильною сумою господарської операції і сумою, яка була відображена раніше в обліку. При застосуванні цього способу також складають бухгалтерську довідку.

За загальним правилом кореспонденція субрахунків повинна відповідати суті господарської операції. Дані, наведені у бухгалтерській довідці, відображають у відповідному меморіальному ордері та інших регістрах бухгалтерського обліку, що відповідають суті здійсненої операції

Цей спосіб використовують тільки для виправлення сумових помилок в обліку. При цьому жодних коригувань (виправлень) у кореспонденції субрахунків не виконують

Увага! Вибір того або іншого способу виправлення помилки залежить від конкретної ситуації і характеру виявленої помилки.

2 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 р. № 755.

Саме так виглядають основні правила виправлення бухгалтерських помилок, а також вимоги до складання бухгалтерської довідки.

Проте це ще не все. Річ у тому, що при виправленні бухгалтерських помилок слід пам’ятати також про вимоги НП(С)БО 1253. Адже саме в цьому документі визначений порядок розкриття у фінансовій звітності інформації про зміни в облікових оцінках, зміни в обліковій політиці і виправлення істотних помилок.

3 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

Причому залежно від того, в якому періоді виникла помилка, застосовують різні способи їх виправлення. Розглянемо детальніше ці способи в табл. 2.

Таблиця 2

Період

виникнення помилки

Пояснення

до виправлення

Помилки поточного звітного періоду

Це помилки, які допущені і виявлені в поточному календарному році або виявлені після закінчення звітного року, але до затвердження бюджетної і фінансової звітності.

Нагадаємо, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

При цьому:

• звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу;

• звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року, якщо не буде визначений інший період у випадках, визначених законодавством

Зверніть увагу! У зв’язку з тим, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, то виявлені помилки в проміжній звітності (квартал, півріччя, 9 місяців) (наприклад, якщо помилки допущені в 1 кварталі, а виправлені в 2 кварталі шляхом внесення змін до регістрів бухобліку) зроблять звітність за півріччя абсолютно достовірною. Це пояснюється тим, що фінансова звітність складається наростаючим підсумком з початку року. При цьому врахуйте: такі помилки не зачіпають накопичений фінансовий результат, тобто сальдо субрахунку 5512

Помилки, допущені в попередніх звітних періодах

Це помилки, які допущені до початку нового звітного періоду, тобто в попередніх календарних роках. Такі помилки зазвичай зачіпають накопичений фінансовий результат, розмір внесеного капіталу тощо

Зверніть увагу! Якщо помилка, якої припустилися, впливає на доходи і витрати попереднього звітного періоду, то слід коригувати накопичений фінансовий результат, тобто сальдо субрахунку 5512. У цьому випадку коригують сальдо фінансового результату попередніх звітних періодів на початок звітного року (п. 5 розд. II НП(С)БО 125).

При виправленні істотних помилок, які належать до попереднього звітного періоду, п. 6 розд. II НП(С)БО 125 вимагає повторно відображати відповідну порівняльну інформацію у фінансовій звітності, крім випадків, коли це недоцільно.

У разі виправлення істотних помилок слід розкривати в Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) інформацію щодо:

  • суті і суми помилки, якої припустилися;
  • статей фінансової звітності попередніх періодів, які змінені з метою повторного подання порівняльної інформації або обґрунтування недоцільності проведення перерахунків;
  • факту повторної публікації виправлених фінансових звітів

Зазначимо, що в нашій ситуації йдеться про виправлення торішньої помилки, і тому виникають певні цікаві моменти.

Наприклад, якщо допущено заниження або завищення суми витрат і доходів минулого року, заниження суми внесеного капіталу, то така ситуація спричинила істотну помилку.

У результаті така помилка, імовірніше, також призведе до викривлення інформації, наведеної у фінансовій звітності. Тому що не кажи, а виправити таку помилку, не торкнувшись фінрезультату минулого року (субрахунок 5512), не вийде.

Давайте розглянемо, як виправити помилку, допущену в попередньому звітному році, на прикладі.

Приклад. У листопаді 2019 року бюджетна установа (неплатник ПДВ) уклала договір на виготовлення і монтаж фасадної вивіски з назвою установи. Договір підписаний з підрядною організацією на суму 7000 грн. Після підписання Акта виконаних робіт понесені витрати були помилково списані на витрати звітного періоду (субрахунок 8013).

У результаті ця сума була віднесена на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511). У фінансовій звітності ці суми були відображені в розд. I ф. № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік.

Виходить, що бухгалтер помилково відобразив витрати на виготовлення і монтаж вивіски у складі витрат звітного періоду. Проте фасадна вивіска повною мірою відповідає визначенню об’єкта ОЗ і мала бути зарахована до складу ОЗ (оскільки вартість вивіски перевищує 6000 грн і строк її служби явно більше року).

Для наочності покажемо порядок відображення цих операцій у таблиці: як було відображено та як мало бути (правильні записи).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Як було відображено в IV кварталі 2019 року (помилкові записи)

1

Отримано фінансування на виготовлення вивіски

2313

7011

7000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2117

2313

7000

2, 4

3

Вартість вивіски віднесено на витрати звітного періоду

8013

2117

7000

4

4

Отримано фінансування на виготовлення вивіски, списане на фінансовий результат звітного періоду

7011

5511

7000

17

5

Понесено витрати, списані на фінансовий результат звітного періоду

5511

8013

7000

17

У цій ситуації фінансовий результат звітного періоду (сальдо за субрахунком 5511), який слід віднести на накопичений фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5512), дорівнює нулю. Це пов’язано з тим, що для цієї операції Дт 5511= Кт 5511. Тому бухгалтерський запис щодо закриття сальдо субрахунку 5511 на субрахунок 5512 не складається.

Як треба було відобразити в IV кварталі 2019 року (правильні записи)

1

Отримано фінансування на виготовлення і монтаж вивіски у вигляді цільового фінансування

2313

5411

7000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2117

2313

7000

2, 4

3

Виконано роботи з виготовлення і монтажу вивіски на підставі акта виконаних робіт

1311

2117

7000

4

4

Вивіску зараховано до складу ОЗ на підставі акта введення в експлуатацію

1016

1311

7000

17

5

Збільшено внесений капітал

5411

5111

7000

17

6

Нараховано амортизацію у кінці звітного кварталу

8014

1411

58,33

17

7

Суму нарахованої амортизації віднесено на фінансовий результат звітного періоду

5511

8014

58,33

17

8

Суму фінансового результату звітного періоду у кінці року віднесено до накопиченого фінансового результату

5512

5511

58,33

17

У результаті допущеної помилки такий об’єкт обліку ОЗ, як вивіска, не був відображений на рахунках обліку ОЗ, а натомість витрати на його придбання списані на витрати звітного періоду. І за її фактичної наявності в установі такий об’єкт залишився необлікованим.

Таким чином, для виправлення помилки треба оприбуткувати вивіску на баланс, тобто поставити на облік у складі ОЗ.

Також треба збільшити суму внесеного капіталу і показати нарахований знос.

Тому в цій ситуації слід додатковими проводками відкоригувати ці показники. Зазначимо, що коректурний спосіб виправлення помилок, допущених у попередньому звітному періоді, не застосовується. Отже, для виправлення такої помилки складають бухгалтерську довідку. Наведемо приклад її оформлення.

img 1

У фінансовій звітності за IV квартал 2019 року допущено викривлення інформації про вартість активів бюджетної установи. Зокрема, у результаті помилки, допущеної в листопаді 2019 року, не був оприбуткований на баланс об’єкт основних засобів (фасадна вивіска), первісна вартість якого — 7000 грн. На цю ж суму занижений внесений капітал. Також не була нарахована амортизація на такий об’єкт за 2019 рік. У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Зараховано вивіску на баланс до складу ОЗ

1016

5111

7000

2

Відкориговано накопичений фінансовий результат на суму нарахованого зносу за грудень 2019 року4

5512

1411

58,33

4 Майте на увазі: якщо установа нараховує амортизацію щоквартально, тоді на суму нарахованої амортизації за I, II і III квартали 2020 року треба буде скласти ще один бухгалтерський запис: Дт 8014 — Кт 1411 на суму 525 грн. Проте в нашій ситуації амортизацію нараховують один раз на рік. Тому в прикладі ми не показуємо донарахування амортизації за 2020 рік.

До речі, щоб виправити помилку в обліку, яка зачіпає фінрезультат попередніх звітних періодів, радимо спочатку скласти собі невелику шпаргалку-підказку.

Для цього слід записати правильні проводки і порівняти їх з фактичними записами в облікових регістрах. Після цього можна проаналізувати, яких записів бракує або що відобразили зайве. І тільки після цього є сенс складати бухгалтерську довідку як результат вашої роботи.

У цьому випадку радимо скласти перевірочну табличку (див. табл. 3).

Таблиця 3

Субрахунок

Дебет

Кредит

1016

7000

1411

58,33

5111

7000

5512

58,33

Разом обороти за субрахунками

7058,33

7058,33

У результаті після виправлення помилки у вас під рукою буде повна інформація про такий об’єкт, як фасадна вивіска, у бухгалтерському обліку.

І останній — завершальний етап. Інформацію про виправлену помилку у бухгалтерському обліку слід відобразити у фінансовій звітності установи.

По-перше, причини зміни накопиченого фінансового результату за 2019 рік треба описати в Пояснювальній записці до бюджетної звітності того періоду, в якому було проведено коригування у формах звітності (додаток 10 до Порядку № 445).

5 Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

По-друге, виправлення помилки має бути відображено у квартальній і річній фінансовій звітності.

В яких саме рядках поточної звітності треба зазначити відповідну інформацію, показано в табл. 4.

Таблиця 4

Форма

фінансової звітності

Код рядка

Назва рядка

Сума

Примітка

№ 1-дс «Баланс» Актив

1001

Первісна вартість

+ 7000

Показуємо первісну вартість

1002

Знос

+ 58,33

Показуємо донараховану суму амортизації за 2019 рік

Якщо установа нараховує амортизацію щоквартально, тоді показуємо амортизацію за I, II і III квартали 2020 року

1000

Основні засоби

+ 6941,67

Зазначаємо різницю між первісною вартістю і сумою нарахованого зносу

№ 1-дс «Баланс» Пасив

1400

Внесений капітал

+ 7000

 

1420

Фінансовий результат

- 58,33

 

Зміни в Активі

+ 6941,67

Рядок 1000

Зміни в Пасиві

+ 6941,67

Різниця рядків 1400 і 1420

№ 2-дс «Звіт про фінансові результати»

Оскільки проведене коригування не зачіпає доходи і витрати звітного періоду, то ці суми не будуть відображені в цій формі. Проте зміни накопиченого фінансового результату (субрахунок 5512) у результаті виправлення помилки треба описати в Пояснювальній записці

№ 3-дс «Звіт про рух грошових коштів», річний

Проведене коригування не пов’язане з рухом грошових коштів і тому в річній формі звіту не буде відображено

№ 4-дс «Звіт про власний капітал», річний

4020

Виправлення помилок

Гр. 3

Внесений капітал

+ 7000

Гр. 5

Фінансовий результат

- 58,33

№ 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

Розділ 1 «Основні засоби» рядок 070 «Інструменти, прилади, інвентар»

У графах «Інші зміні за рік» відображаємо суми збільшення первісної вартості (7000) і донарахованого зносу (58,33) у зв’язку з виконаним коригуванням з описом цієї ситуації в Пояснювальній записці

 

Матвєєва Вікторія, експерт з фінансових питань, Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
2
Наталя
03.06.2021
Доброго дня! Ця стаття раніше була опублікована у Бюджетній бухгалтерії №36 від 28 вересня 2020 року. І все ж таки я не можу зрозуміти чому істотна помилка (помилка минулих років) не відображається по рядку 4020 форми 4-дс. Для чого передбачений такий рядок у фінансовій звітності? Ніяк не можу зрозуміти і не знаю як пояснити при запитаннях бухгалтерів
Вікторія
03.06.2021
Доброго дня. Уточню, що істотна помилка таки буде відображена в р. 4020 ф. № 4-дс. Але в цьому рядку передбачено багато граф для кожного субрахунку, задіяного у виправленні помилки. Тому в цьому прикладі відповідні суми зазначають в гр. 3 та гр. 5
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×