Інформація по темі "" | Публікації по тегу
03.06.21
6441 2
Друкувати
Обране

Помилка в бухобліку минулого року: виправляємо разом

Вікторія Матвєєва
Вікторія Матвєєва експерт з фінансових питань журналу «Бюджетна бухгалтерія»
У кінці 2019 року бюджетна організація (неплатник ПДВ) уклала договір на виготовлення і монтаж фасадної вивіски на суму 7000 грн. Понесені витрати відразу були списані на витрати звітного періоду, що було відображено в річному фінансовому звіті за 2019 рік. У 2020 році цю помилку виявили і вирішили оприбуткувати вивіску на баланс. Як правильно виправити торішню помилку у бухгалтерському обліку в поточному році?


На жаль, від бухгалтерських помилок ніхто не застрахований. І головне — виявлену помилку потрібно оперативно та правильно виправити. До речі, зробити це в такій ситуації абсолютно не складно.

Основні правила виправлення помилок в первинних документах і облікових регістрах чітко прописані в розд. 4 Положення № 881. Нормами саме цього документа слід керуватися, якщо ви знайшли помилку в облікових записах і поспішаєте її виправити. Зокрема, у розд. 4 цього Положення чітко прописаний порядок виправлення помилок у первинних документах і облікових регістрах.

1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Способи виправлення помилок у первинних документах, облікових регістрах, передбачені Положенням № 88, ми згрупували в табл. 1.

Таблиця 1

Назва способу

Суть і застосування

Примітка

Спосіб «сторно» (червоне сторно)

Передбачає відображення неправильних записів (кореспонденції субрахунків, сум) червоним кольором або зі знаком «мінус», а правильних — темним кольором (чорний, темно-синій і т. п.).

Цей спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки. Її типова форма затверджена наказом № 7552.

Зверніть увагу! У довідці зазначають причину, через яку виникла помилка, якої раніше припустилися. Також треба зазначити, в яких саме документах і облікових регістрах був зроблений помилковий запис (номер меморіального ордера, період, за який він був складений)

Це основний спосіб, який використовується для виправлення помилок, допущених у регістрах бухгалтерського обліку за минулі звітні періоди

 

Таким чином, неправильний запис ліквідовується в місяці виявлення помилки і відображається правильна сума та кореспонденція субрахунків у регістрі обліку. Бухгалтерську довідку обов’язково підписує працівник, який її оформив, а після перевірки — головний бухгалтер установи

 

Спосіб додаткових бухгалтерських проводок

Застосовують за ситуації, коли сама кореспонденція рахунків складена правильно, а сума за цією операцією зазначена неправильно. Наприклад, у разі нарахування доходу на меншу суму, неврахування товарно-матеріальних цінностей і т. п.

У цьому випадку виправлення в регістрах бухгалтерського обліку здійснюють шляхом складання додаткового бухгалтерського запису з тією ж кореспонденцією субрахунків. При цьому складають запис на різницю між правильною сумою господарської операції і сумою, яка була відображена раніше в обліку. При застосуванні цього способу також складають бухгалтерську довідку.

За загальним правилом кореспонденція субрахунків повинна відповідати суті господарської операції. Дані, наведені у бухгалтерській довідці, відображають у відповідному меморіальному ордері та інших регістрах бухгалтерського обліку, що відповідають суті здійсненої операції

Цей спосіб використовують тільки для виправлення сумових помилок в обліку. При цьому жодних коригувань (виправлень) у кореспонденції субрахунків не виконують

Увага! Вибір того або іншого способу виправлення помилки залежить від конкретної ситуації і характеру виявленої помилки.

2 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 р. № 755.

Саме так виглядають основні правила виправлення бухгалтерських помилок, а також вимоги до складання бухгалтерської довідки.

Проте це ще не все. Річ у тому, що при виправленні бухгалтерських помилок слід пам’ятати також про вимоги НП(С)БО 1253. Адже саме в цьому документі визначений порядок розкриття у фінансовій звітності інформації про зміни в облікових оцінках, зміни в обліковій політиці і виправлення істотних помилок.

3 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

Причому залежно від того, в якому періоді виникла помилка, застосовують різні способи їх виправлення. Розглянемо детальніше ці способи в табл. 2.

Таблиця 2

Період

виникнення помилки

Пояснення

до виправлення

Помилки поточного звітного періоду

Це помилки, які допущені і виявлені в поточному календарному році або виявлені після закінчення звітного року, але до затвердження бюджетної і фінансової звітності.

Нагадаємо, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

При цьому:

• звітним періодом для складання квартальної фінансової звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу;

• звітним періодом для складання річної фінансової звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року, якщо не буде визначений інший період у випадках, визначених законодавством

Зверніть увагу! У зв’язку з тим, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік, то виявлені помилки в проміжній звітності (квартал, півріччя, 9 місяців) (наприклад, якщо помилки допущені в 1 кварталі, а виправлені в 2 кварталі шляхом внесення змін до регістрів бухобліку) зроблять звітність за півріччя абсолютно достовірною. Це пояснюється тим, що фінансова звітність складається наростаючим підсумком з початку року. При цьому врахуйте: такі помилки не зачіпають накопичений фінансовий результат, тобто сальдо субрахунку 5512

Помилки, допущені в попередніх звітних періодах

Це помилки, які допущені до початку нового звітного періоду, тобто в попередніх календарних роках. Такі помилки зазвичай зачіпають накопичений фінансовий результат, розмір внесеного капіталу тощо

Зверніть увагу! Якщо помилка, якої припустилися, впливає на доходи і витрати попереднього звітного періоду, то слід коригувати накопичений фінансовий результат, тобто сальдо субрахунку 5512. У цьому випадку коригують сальдо фінансового результату попередніх звітних періодів на початок звітного року (п. 5 розд. II НП(С)БО 125).

При виправленні істотних помилок, які належать до попереднього звітного періоду, п. 6 розд. II НП(С)БО 125 вимагає повторно відображати відповідну порівняльну інформацію у фінансовій звітності, крім випадків, коли це недоцільно.

У разі виправлення істотних помилок слід розкривати в Примітках до річної фінансової звітності (форма № 5-дс) інформацію щодо:

  • суті і суми помилки, якої припустилися;
  • статей фінансової звітності попередніх періодів, які змінені з метою повторного подання порівняльної інформації або обґрунтування недоцільності проведення перерахунків;
  • факту повторної публікації виправлених фінансових звітів

Зазначимо, що в нашій ситуації йдеться про виправлення торішньої помилки, і тому виникають певні цікаві моменти.

Наприклад, якщо допущено заниження або завищення суми витрат і доходів минулого року, заниження суми внесеного капіталу, то така ситуація спричинила істотну помилку.

У результаті така помилка, імовірніше, також призведе до викривлення інформації, наведеної у фінансовій звітності. Тому що не кажи, а виправити таку помилку, не торкнувшись фінрезультату минулого року (субрахунок 5512), не вийде.

Давайте розглянемо, як виправити помилку, допущену в попередньому звітному році, на прикладі.

Приклад. У листопаді 2019 року бюджетна установа (неплатник ПДВ) уклала договір на виготовлення і монтаж фасадної вивіски з назвою установи. Договір підписаний з підрядною організацією на суму 7000 грн. Після підписання Акта виконаних робіт понесені витрати були помилково списані на витрати звітного періоду (субрахунок 8013).

У результаті ця сума була віднесена на фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5511). У фінансовій звітності ці суми були відображені в розд. I ф. № 2-дс «Звіт про фінансові результати» за 2019 рік.

Виходить, що бухгалтер помилково відобразив витрати на виготовлення і монтаж вивіски у складі витрат звітного періоду. Проте фасадна вивіска повною мірою відповідає визначенню об’єкта ОЗ і мала бути зарахована до складу ОЗ (оскільки вартість вивіски перевищує 6000 грн і строк її служби явно більше року).

Для наочності покажемо порядок відображення цих операцій у таблиці: як було відображено та як мало бути (правильні записи).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

Як було відображено в IV кварталі 2019 року (помилкові записи)

1

Отримано фінансування на виготовлення вивіски

2313

7011

7000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2117

2313

7000

2, 4

3

Вартість вивіски віднесено на витрати звітного періоду

8013

2117

7000

4

4

Отримано фінансування на виготовлення вивіски, списане на фінансовий результат звітного періоду

7011

5511

7000

17

5

Понесено витрати, списані на фінансовий результат звітного періоду

5511

8013

7000

17

У цій ситуації фінансовий результат звітного періоду (сальдо за субрахунком 5511), який слід віднести на накопичений фінансовий результат звітного періоду (субрахунок 5512), дорівнює нулю. Це пов’язано з тим, що для цієї операції Дт 5511= Кт 5511. Тому бухгалтерський запис щодо закриття сальдо субрахунку 5511 на субрахунок 5512 не складається.

Як треба було відобразити в IV кварталі 2019 року (правильні записи)

1

Отримано фінансування на виготовлення і монтаж вивіски у вигляді цільового фінансування

2313

5411

7000

2

2

Перераховано попередню оплату підрядній організації

2117

2313

7000

2, 4

3

Виконано роботи з виготовлення і монтажу вивіски на підставі акта виконаних робіт

1311

2117

7000

4

4

Вивіску зараховано до складу ОЗ на підставі акта введення в експлуатацію

1016

1311

7000

17

5

Збільшено внесений капітал

5411

5111

7000

17

6

Нараховано амортизацію у кінці звітного кварталу

8014

1411

58,33

17

7

Суму нарахованої амортизації віднесено на фінансовий результат звітного періоду

5511

8014

58,33

17

8

Суму фінансового результату звітного періоду у кінці року віднесено до накопиченого фінансового результату

5512

5511

58,33

17

У результаті допущеної помилки такий об’єкт обліку ОЗ, як вивіска, не був відображений на рахунках обліку ОЗ, а натомість витрати на його придбання списані на витрати звітного періоду. І за її фактичної наявності в установі такий об’єкт залишився необлікованим.

Таким чином, для виправлення помилки треба оприбуткувати вивіску на баланс, тобто поставити на облік у складі ОЗ.

Також треба збільшити суму внесеного капіталу і показати нарахований знос.

Тому в цій ситуації слід додатковими проводками відкоригувати ці показники. Зазначимо, що коректурний спосіб виправлення помилок, допущених у попередньому звітному періоді, не застосовується. Отже, для виправлення такої помилки складають бухгалтерську довідку. Наведемо приклад її оформлення.

img 1

У фінансовій звітності за IV квартал 2019 року допущено викривлення інформації про вартість активів бюджетної установи. Зокрема, у результаті помилки, допущеної в листопаді 2019 року, не був оприбуткований на баланс об’єкт основних засобів (фасадна вивіска), первісна вартість якого — 7000 грн. На цю ж суму занижений внесений капітал. Також не була нарахована амортизація на такий об’єкт за 2019 рік. У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:

№ з/п

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Зараховано вивіску на баланс до складу ОЗ

1016

5111

7000

2

Відкориговано накопичений фінансовий результат на суму нарахованого зносу за грудень 2019 року4

5512

1411

58,33

4 Майте на увазі: якщо установа нараховує амортизацію щоквартально, тоді на суму нарахованої амортизації за I, II і III квартали 2020 року треба буде скласти ще один бухгалтерський запис: Дт 8014 — Кт 1411 на суму 525 грн. Проте в нашій ситуації амортизацію нараховують один раз на рік. Тому в прикладі ми не показуємо донарахування амортизації за 2020 рік.

До речі, щоб виправити помилку в обліку, яка зачіпає фінрезультат попередніх звітних періодів, радимо спочатку скласти собі невелику шпаргалку-підказку.

Для цього слід записати правильні проводки і порівняти їх з фактичними записами в облікових регістрах. Після цього можна проаналізувати, яких записів бракує або що відобразили зайве. І тільки після цього є сенс складати бухгалтерську довідку як результат вашої роботи.

У цьому випадку радимо скласти перевірочну табличку (див. табл. 3).

Таблиця 3

Субрахунок

Дебет

Кредит

1016

7000

1411

58,33

5111

7000

5512

58,33

Разом обороти за субрахунками

7058,33

7058,33

У результаті після виправлення помилки у вас під рукою буде повна інформація про такий об’єкт, як фасадна вивіска, у бухгалтерському обліку.

І останній — завершальний етап. Інформацію про виправлену помилку у бухгалтерському обліку слід відобразити у фінансовій звітності установи.

По-перше, причини зміни накопиченого фінансового результату за 2019 рік треба описати в Пояснювальній записці до бюджетної звітності того періоду, в якому було проведено коригування у формах звітності (додаток 10 до Порядку № 445).

5 Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

По-друге, виправлення помилки має бути відображено у квартальній і річній фінансовій звітності.

В яких саме рядках поточної звітності треба зазначити відповідну інформацію, показано в табл. 4.

Таблиця 4

Форма

фінансової звітності

Код рядка

Назва рядка

Сума

Примітка

№ 1-дс «Баланс» Актив

1001

Первісна вартість

+ 7000

Показуємо первісну вартість

1002

Знос

+ 58,33

Показуємо донараховану суму амортизації за 2019 рік

Якщо установа нараховує амортизацію щоквартально, тоді показуємо амортизацію за I, II і III квартали 2020 року

1000

Основні засоби

+ 6941,67

Зазначаємо різницю між первісною вартістю і сумою нарахованого зносу

№ 1-дс «Баланс» Пасив

1400

Внесений капітал

+ 7000

 

1420

Фінансовий результат

- 58,33

 

Зміни в Активі

+ 6941,67

Рядок 1000

Зміни в Пасиві

+ 6941,67

Різниця рядків 1400 і 1420

№ 2-дс «Звіт про фінансові результати»

Оскільки проведене коригування не зачіпає доходи і витрати звітного періоду, то ці суми не будуть відображені в цій формі. Проте зміни накопиченого фінансового результату (субрахунок 5512) у результаті виправлення помилки треба описати в Пояснювальній записці

№ 3-дс «Звіт про рух грошових коштів», річний

Проведене коригування не пов’язане з рухом грошових коштів і тому в річній формі звіту не буде відображено

№ 4-дс «Звіт про власний капітал», річний

4020

Виправлення помилок

Гр. 3

Внесений капітал

+ 7000

Гр. 5

Фінансовий результат

- 58,33

№ 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»

Розділ 1 «Основні засоби» рядок 070 «Інструменти, прилади, інвентар»

У графах «Інші зміні за рік» відображаємо суми збільшення первісної вартості (7000) і донарахованого зносу (58,33) у зв’язку з виконаним коригуванням з описом цієї ситуації в Пояснювальній записці

 

Матвєєва Вікторія, експерт з фінансових питань, Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(2)
Наталя
03.06.2021
Доброго дня! Ця стаття раніше була опублікована у Бюджетній бухгалтерії №36 від 28 вересня 2020 року. І все ж таки я не можу зрозуміти чому істотна помилка (помилка минулих років) не відображається по рядку 4020 форми 4-дс. Для чого передбачений такий рядок у фінансовій звітності? Ніяк не можу зрозуміти і не знаю як пояснити при запитаннях бухгалтерів
Вікторія
03.06.2021
Доброго дня. Уточню, що істотна помилка таки буде відображена в р. 4020 ф. № 4-дс. Але в цьому рядку передбачено багато граф для кожного субрахунку, задіяного у виправленні помилки. Тому в цьому прикладі відповідні суми зазначають в гр. 3 та гр. 5
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн