Інформація по темі "" | Публікації по тегу
06.04.23
127 0
Друкувати
Обране

Провели переоцінку: як показати в обліку?Як визначити результати переоцінки?

У питаннях переоцінки майна передусім слід орієнтуватися на вимоги пп. 7 та 8 розд. III НП(С)БО 121*. Що стосується безпосередньо відображення таких операцій на рахунках бухобліку, то тут головний орієнтир — Типова кореспонденція**.

* Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

** Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Для визначення результатів переоцінки бухгалтеру необхідно мати на руках певні показники. Зокрема, такі як: первісна та залишкова вартість об’єкта переоцінки, нарахований знос та його справедлива вартість.

А вже після цього можна переходити суто до бухгалтерської роботи та здійснити розрахунок необхідних показників. Так, необхідно розрахувати переоцінену вартість та переоцінену суму зносу об’єкта основних засобів (далі — ОЗ). Як це зробити правильно, покажемо на прикладі.

Приклад. Установа обліковує на балансі будівлю, яку планує передати в оренду. Згідно з даними бухобліку первісна вартість об’єкта ОЗ — 2580000 грн, сума нарахованого зносу — 2380000 грн.

Оскільки залишкова вартість будівлі становить менше 10 % його первісної вартості, керівником установи було прийнято рішення про переоцінку такого об’єкта.

У зв’язку з передачею будівлі в оренду проведено її незалежну оцінку. Відповідно до звіту про оцінку справедлива вартість будівлі становить 560000 грн.

Для визначення суми переоцінки (дооцінки) об’єкта ОЗ та результату її проведення обчислюємо такі показники:

Показник

Сума, грн

Первісна вартість

2580000

Сума нарахованої амортизації

2380000

Справедлива вартість згідно зі звітом про оцінку

560000

Залишкова вартість

2580000 - 2382000 = 200000

Індекс переоцінки

560000 : 200000 = 2,80

Переоцінена первісна вартість

2580000 х 2,80 = 7224000

Переоцінений знос

2380000 х 2,80 = 6664000

Переоцінена залишкова вартість

7224000 - 6664000 = 560000

Сума дооцінки первісної вартості

7224000 - 2580000 = 4644000

Сума дооцінки зносу

6664000 - 2380000 = 4284000

Як показати переоцінку в бухобліку?

Порядок відображення результатів переоцінки в бухобліку насамперед залежить від того, проходить така переоцінка вперше чи ні. Так, результати першої переоцінки (тобто якщо об’єкт раніше не переоцінювався) відображаємо згідно з вимогами п. 7 розд. ІІІ НП(С)БО 121 (ср. USER_SHOW_ID). Для цього суму дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ зараховуємо до капіталу у дооцінках, а суму уцінки — до складу витрат звітного періоду.

Узагальнимо вищезазначене у таблиці.

Порядок відображення результатів переоцінки на рахунках бухобліку

Результати переоцінки

Порядок відображення

Дооцінка

Згідно з п. 1.24 Типової кореспонденції:

— на суму дооцінки первісної вартості: Дт 10 — Кт 5311;

— на суму коригування зносу: Дт 5311 — Кт 1411

Уцінка

Згідно з п. 1.25 Типової кореспонденції:

— на суму коригування зносу: Дт 1411 — Кт 10;

— на різницю залишкової вартості: Дт 8411 — Кт 10

Після переоцінки потрібно встановити новий строк експлуатації для такого об’єкта ОЗ із урахуванням його технічного стану та ступеня зношеності. Хто може займатися цим питанням? Це має зробити комісія установи (інвентаризаційна або комісія зі списання майна). Рішення комісії щодо установлення нового строку експлуатації рекомендуємо оформлювати актом довільної форми.

Як результат, у подальшому нараховувати амортизацію на відповідний об’єкт ОЗ слід, виходячи вже з нового строку служби та амортизаційної вартості.

І, звісно ж, за фактом переоцінки будівлі слід оформити Акт переоцінки ОЗ за типовою формою, затвердженою наказом № 818*. Водночас не забудьте відобразити результат переоцінки відповідного об’єкта та встановлення нового строку його корисного використання в Інвентарній картці обліку об’єкта ОЗ.

* Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

Покажемо, як відобразити результати переоцінки на рахунках бухобліку. Для цього скористаємося вихідними даними та розрахунками, наведеними в прикладі вище.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Відображено результати переоцінки (дооцінки):

— дооцінка первісної вартості об’єкта ОЗ

1013

5311

4644000

17

— коригування суми зносу

5311

1411

4284000

17

У результаті, після проведення переоцінки сформовано такі вартісні показники ОЗ:

Показник

Сума,

грн

Субрахунок бухгалтерського обліку

Де показати у ф. № 1-дс

Переоцінена первісна вартість

7224000

1013

ряд. 1001

Переоцінений знос

6664000

1411

ряд. 1002

Капітал у дооцінках

(4644000 грн - 4284000 грн)

360000

5311

ряд. 1410

З огляду на вищезазначене, переоцінка (дооцінка) ОЗ позначиться на показниках фінзвітності установи таким чином:

— зросте первісна вартість об’єкта ОЗ (ряд. 1001 ф. № 1-дс) і сума нарахованого зносу (ряд. 1002 ф. № 1-дс) та, як наслідок, — збільшиться залишкова вартість активу (ряд. 1000 ф. № 1-дс);

— на кінець звітного періоду з’явиться залишок капіталу в дооцінках (ряд. 1410 ф. № 1-дс) — залишок за кредитом субрахунку 5311.

Натомість результати переоцінки не впливають на такі показники, як:

— внесений капітал (субрахунок 5111);

— фінансовий результат (субрахунок 5511).

Як та коли закривати субрахунок 5311?

Варіанти списання з балансу залишку капіталу в дооцінках передбачено в п. 9 розд. ІІІ НП(С)БО 121. Розглянемо їх детальніше та з’ясуємо можливість їх застосування бюджетними установами.

Варіант 1 — щорічно, пропорційно до амортизації. Щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, до накопиченого фінансового результату відносять перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ. При цьому одночасно здійснюють зменшення капіталу у дооцінках.

Цікаво те, що цей варіант списання з балансу залишку капіталу в дооцінках запозичено з облікових стандартів для комерційних підприємств. Ба більше, підприємства його застосовують виключно за бажанням, тобто не обов’язково. До того ж у разі застосування такого варіанта прописують у положенні про облікову політику.

Разом з тим доцільність застосування такого варіанта бюджетними установами викликає певні сумніви. Адже при нарахуванні амортизації на річну дату балансу установи відносять таку суму на фінансовий результат. На підтвердження цього здійснюють такі облікові записи: Дт 8014 — Кт 1411 та Дт 5511 — Кт 8014.

Зрозуміло, що у такому разі капітал у дооцінках (субрахунок 5311) жодним чином не задіяний. Принаймні Типова кореспонденція також не пропонує одночасних записів.

Варіант 2 — при вибутті ОЗ. При вибутті об’єкта ОЗ — на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об’єкта ОЗ над сумою попередніх уцінок.

У застосування цього варіанта також є певні особливості. Зокрема, цей варіант стосується об’єктів ОЗ, які були переоцінені декілька разів, а не тих, котрі було переоцінено вперше. Тож якщо читати буквально, то закрити субрахунок 5311 установа має шанс тільки щодо тих ОЗ, які переоцінюватися неодноразово.

У пошуках виходу

На нашу думку, для відповіді на запитання читачу доцільно звернутись до п. 1.31 Типової кореспонденції. Саме в цьому пункті Мінфін передбачив можливість списати з балансу суму дооцінки на накопичений фінансовий результат таким записом: Дт 5311 — Кт 5512.

Але майте на увазі: закривати субрахунок 5311 слід саме при вибутті (списанні з балансу) переоцінених об’єктів ОЗ.

ВИСНОВКИ

  • У результаті переоцінки можлива зміна вартості об’єкта ОЗ як у бік збільшення (дооцінка), так і в бік зменшення (уцінка).
  • Після переоцінки ОЗ не забудьте встановити новий строк експлуатації такого об’єкта.
  • Списати з балансу залишок капіталу в дооцінках (субрахунок 5311) установа має можливість при вибутті переоціненого об’єкта ОЗ.
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі