Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.07.21
1552 0
Друкувати
Обране

Списуємо старі меблі: що в обліку?

Як правильно списати старі меблі в бюджетних установах? Необхідно їх утилізувати чи можна просто спалити, використати як дрова чи залишити для ремонту інших меблів? Розберемося разом.


На балансі установи є не придатні для використання меблі. Причиною такої непридатності передусім є фізичний знос меблів у процесі експлуатації. В окремих випадках це може бути обумовлено пошкодженням внаслідок аварії чи стихійного лиха.

Отже, такі меблі підлягають списанню. Але з чого почати? Зараз пояснимо.

Рішення про списання

Нагадаємо: списати державне майно можна і за рішенням керівника установи.

Зокрема, згода (дозвіл) суб’єкта управління не потрібна для списання (абз. 5 п. 5 Порядку № 13141):

1 Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

Винятки. Вони є з кожного правила. Так, не обійтися без дозволу у разі списання:

• нерухомого майна (субрахунок 1013);

• об’єктів незавершеного будівництва, незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи (рахунок 13).

Але це не наш випадок. Натомість при списанні меблів передусім слід звернути увагу на такі важливі моменти.

По-перше, старі меблі навряд чи «переступлять» вартісний поріг у 50 тис. грн. Тому рішення щодо їх списання цілком може прийняти керівник установи.

По-друге, для самостійного списання меблів не забуваємо про умову їх повної амортизації на момент списання (стосується об’єктів ОЗ).

Водночас майте на увазі: знос, нарахований у розмірі 100 % вартості об’єкта необоротних активів, не є достатньою підставою для його списання. Такі об’єкти мають бути дійсно не придатними для подальшої експлуатації (п. 10 розд. V Методрекомендацій № 112).

2 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

По-третє, для прийняття рішення щодо списання меблів керівник установи повинен мати аргументи.

Повноваження по визначенню фактичного стану та встановленню неможливості подальшого використання меблів покладаються на комісію зі списання майна (п. 9 Порядку № 1314). Це може бути як спеціально створена комісія, так і щорічна інвентаризаційна комісія. На практиці зазвичай цим займається саме остання.

Підставою для списання меблів може бути неможливість та/або економічна недоцільність їх ремонту.

Звісно, за таких умов ні про відчуження, ні про безоплатну передачу меблів не може бути й мови (п. 4 Порядку № 1314).

Водночас комісія має встановити можливість використання окремих деталей та матеріалів меблів, що підлягають списанню. І саме комісія повинна проконтролювати їх вилучення, здачу на склад і оприбуткування (пп. 5, 6 та 13 Порядку № 1314).

Документи на списання меблів також оформлює комісія. Далі про це детальніше.

Робота комісії та документальне оформлення

Весь цикл роботи комісії описано в п. 13 Порядку № 1314. Зокрема, вона повинна виконати такі дії:

1) провести інвентаризацію меблів, які підлягають списанню. Результати інвентаризації комісія має зафіксувати в Акті інвентаризації майна, що пропонується до списання (додаток 2 до Порядку № 1314);

2) здійснити огляд меблів із використанням необхідної технічної документації та даних бухобліку, наведених в інвентарних картках обліку. За підсумками необхідно скласти Акт технічного стану майна, що пропонується до списання. У цьому акті слід зазначити, зокрема, рік виготовлення, дату введення в експлуатацію, стан основних частин, деталей тощо (абз. 4 п.п. 4 п. 14 Порядку № 1314);

3) скласти Акт списання ОЗ (часткової ліквідації) або Акт списання групи ОЗ (у разі списання групи меблів). Типові форми цих документів для бюджетних установ затверджено наказом № 8183. У такому Акті обов’язково зазначаємо причини списання та висновки про економічну недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

3 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

До відома: у разі списання меблів, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, до Акта списання потрібно прикласти завірену копію акта про аварію із зазначенням причин, що призвели до неї (абз. 6 п.п. 4 п. 14 Порядку № 1314);

4) скласти за результатами проведеної роботи Протокол засідання. Його мають підписати всі члени комісії (абз. 3 п.п. 4 п. 14 Порядку № 1314).

У цьому протоколі на підставі вищезазначених документів комісія фіксує всі зібрані дані, наводить свої висновки і пропозиції. Зокрема, тут доцільно зазначити:

• конкретні причини списання меблів. Наприклад: фізична зношеність не дозволяє подальше використання меблів, а очікувана вартість ремонту наближається до вартості нових предметів меблювання з аналогічними характеристиками.

До відома: для обґрунтування висновків можна додати довідку про калькуляцію послуг з ремонту меблів, отриману від суб’єкта господарювання, який на цьому спеціалізується. Також комісія може провести моніторинг рівня цін на відповідні ремонтні послуги і прикласти до протоколу прайс-листи виконавців;

• конкретні варіанти використання окремих деталей та матеріалів меблів, які підлягають списанню. Наприклад: ДСП, металеві кріплення та фурнітуру можна використовувати для ремонту інших меблів.

Звісно, це стосується лише непошкоджених матеріалів і деталей, та якщо на балансі установи є подібні меблі;

• пропозиції щодо утилізації списаних меблів (бажано навести конкретні назви, контактні дані та вартість послуг з утилізації спеціалізованих підприємств).

Протокол засідання комісії, Акт інвентаризації, Акти технічного стану та Акти на списання майна має затвердити керівник установи (абз. 7 п.п. 4 п. 14 Порядку № 1314).

Списали. Що далі?

Передусім слід розуміти, що старі, непридатні меблі належать до відходів.

Так, вони вважаються відходами споживання. Що це таке?

Відходи споживання — це зіпсовані (пошкоджені) і неремонтоздатні чи відпрацьовані, фізично або морально зношені вироби та матеріали, які втратили свої споживчі властивості (п.п. 8 абз. 5 ДК 005-964).

4 Державний класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту України від 29.02.96 р. № 89.

Установа, яка утворює відходи, має запобігати їх шкідливому впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Варіанти поводження з відходами розглянемо далі.

Спалювання або використання як дрова

При виробництві меблів використовується деревина. Здебільшого це деревостружкові плити (ДСП, МДФ). А от виробництво останніх не обходиться без застосування токсичних клейових сумішей (формальдегідні смоли, фенол тощо). Крім того, поверхні меблів обробляють захисними або декоративними речовинами (лаки, олійні фарби тощо).

При згоранні такі матеріали вивільнюють різноманітні хімічні сполуки в атмосферне повітря. Поготів, формальдегід входить до переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню (постанова № 15985).

5 Постанова КМУ «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню» від 29.11.2001 р. № 1598.

УВАГА!

Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів (ч. 2 ст. 20 Закону № 27076)

6 Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.92 р. № 2707-XII.

Керівники установ зобов’язані забезпечувати переробку, утилізацію та своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря (ч. 3 ст. 20 Закону № 2707).

Крім того, за самовільне розміщення чи видалення відходів або інші порушення порядку поводження з відходами винна сторона несе дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність (пп. «а», «б» ч. 1 ст. 42 Закону № 1877).

7 Закон України «Про відходи» від 05.03.98 р. № 187/98-ВР.

Отже, висновок такий: списані старі меблі не можна знищувати шляхом спалювання. Використовувати їх як дрова також не слід. Адже спалювання матеріалів, які залишилися в результаті списання меблів, призведуть до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Списані старі меблі необхідно утилізувати.

Утилізація

Установа має знайти виконавця, якій перевезе старі меблі (відходи) на спеціально відведені об’єкти для подальшого сортування, переробки, утилізації і безпечного видалення (захоронення).

Хто може надати послуги?

Можна скористатися послугами виконавців, які надають послуги з вивезення побутових відходів або спецпідприємств, які здійснюють повний цикл операцій у сфері поводження з відходами, у т. ч. і небезпечними.

До відома: виконавців послуг із вивезення побутових відходів визначає ОМС на конкурсних засадах у порядку, встановленому КМУ (ч. 3 ст. 351 Закону № 187). Це виконавці, з якими зазвичай установи укладають договір на вивіз сміття.

Важливо: будь-яка господарська діяльність у сфері поводження з відходами здійснюється лише за наявності відповідного дозволу місцевих органів виконавчої влади (п. «а» ч. 1 ст. 32 Закону № 187).

Спецпідприємства, які працюють із небезпечними відходами, повинні мати ще й відповідну ліцензію (абз. 8 ст. 34 Закону № 187). Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) небезпечних відходів, якщо протягом року з дня їх утворення вони передаються спецпідприємствам, що мають ліцензію.

Документальне оформлення вивезення старих меблів

Між установою та підприємством має бути укладено договір про надання послуг із поводження з побутовими відходами (ч. 2 ст. 351 Закону № 187).

Зверніть увагу: старі меблі належать до великогабаритних твердих побутових відходів. Це відходи, розмір яких перевищує 50 х 50 х 50 см (абз. 3 розд. «Пояснення вжитих термінів» Інструкції № 3088).

8 Наказ Мінбуду «Про затвердження форми звітності № 1-ТПВ та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-ТПВ «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами» від 19.09.2006 р. № 308.

Цей нюанс слід враховувати при укладенні договору.

Передачу старих меблів надавачу послуг має бути зафіксовано в акті приймання-передачі послуг.

На практиці спеціалізовані підприємства можуть вивозити старі меблі як у змонтованому вигляді (одиниця виміру — шт.), так і в демонтованому (одиниця виміру — м3).

Виконавці, які вивозять великогабаритні побутові відходи, найчастіше приймають меблі у демонтованому вигляді. Відповідні тарифи встановлюють своїми рішеннями виконкоми місцевих рад.

Зверніть увагу: чимало надавачів таких послуг встановлюють мінімальний об’єм відходів для вивезення.

Тож заздалегідь уточніть цей нюанс у потенційного виконавця, вивчіть ринок цих послуг та оберіть найбільш економічно вигідний для установи варіант.

КЕКВ

В Інструкції № 333 ми двічі зустрічаємо видатки на оплату послуг з поводження з відходами, зокрема:

• за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» — оплата послуг з поводження з відходами, у тому числі біовідходами, відходами із вмістом дорогоцінних металів або шкідливих речовин тощо (крім послуг, які належать до комунальних) (п.п. 14 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333);

• за КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» — оплата інших комунальних послуг, у тому числі послуг з поводження з побутовими відходами (п.п. 2 п.п. 2.2.7.5 Інструкції № 333).

Отже, оплату разової послуги з вивезення відходів (у тому числі й списаних меблів) слід здійснювати за КЕКВ 2240. А ось КЕКВ 2275 використовуйте при оплаті послуг з вивезення сміття, які надаються на постійній основі.

Бухоблік

Списання меблів

При вибутті старих меблів списуємо з балансу їх первісну вартість (субрахунок 1016 або 1113) та суму накопиченого зносу (субрахунки 1411, 1412) (п. 3 розд. VI НП(С)БО 121).

Важливо: при списанні з балансу меблів, які обліковувалися у складі МНМА, не забудьте нарахувати решту амортизації у розмірі 50 % їх первісної вартості (абз. 1 п. 7 розд. IV НП(С)БО 121).

Також пам’ятайте: первісну вартість списаних меблів відносимо на накопичений фінрезультат (субрахунок 5512), зменшуючи при цьому внесений капітал (субрахунок 5111) (п. 1.31 Типової кореспонденції).

Облік деталей, матеріалів та вторсировини

Деталі та матеріали, придатні для ремонту інших меблів, оприбутковуємо як запаси (субрахунок 1513) на підставі накладної та акта оцінки (абз. 1 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121).

Водночас суму оприбуткованих активів, залишених для ремонту, визнаємо доходом (субрахунок 7112) (абз. 4 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121).

Не придатні для використання деталі та матеріали, які можуть бути здані (реалізовані) як вторсировина, зараховуємо на субрахунок 1518 (1815). Такі активи, як передбачається, у подальшому будуть реалізовані. Тому при їх оприбуткуванні також відображаємо збільшення доходу за субрахунком 7211 (п. 3.12 Типової кореспонденції).

Зверніть увагу: оприбутковуємо лише ті деталі і матеріали, котрі можна реалізувати й отримати певний дохід або використати для потреб установи.

Якщо ж матеріали, вилучені в результаті ліквідації та розбирання старих меблів, не придатні для подальшого використання та продажу, зараховувати їх на баланс не треба. Вони фактично не є активами. Адже не несуть у собі жодних економічних вигід та не мають потенціалу корисності.

Далі розглянемо на умовному прикладі, яку кореспонденцію субрахунків слід складати при відображенні таких операцій.

Приклад. За наказом керівника установи щорічна інвентаризаційна комісія провела огляд старих меблів. Перелік меблів (група МНМА): стільці — 17 шт., тумби — 12 шт., столи письмові з ящиками та підставкою під системний блок — 10 шт., столи письмові — 9 шт.

Згідно з даними бухобліку загальна первісна вартість зазначених активів становить 3200 грн, сума нарахованого зносу (50 % ) — 1600 грн.

За результатами огляду встановлено, що меблі не придатні для подальшого використання, а їх відновлення є економічно недоцільним.

Також після огляду елементів, які входять до комплектації меблів, установлено, що деякі із них можуть бути використані для ремонту інших меблів. Комісія дійшла висновку: оприбуткувати металеві кріплення та фурнітуру (на заміну) та планки з ДСП зі стінок, поверхонь тумбочок і столів (для ремонту меблів). Їх вартість з урахуванням зносу матеріалів встановлено у розмірі 163 грн на підставі акта оцінки.

Решту металевих кріплень та фурнітури зруйновано ерозією, деталі з ДСП пошкоджені та не підлягають зарахуванню до складу активів.

На підставі висновків комісії керівник установи прийняв рішення списати старі меблі та передати їх на утилізацію після вилучення придатних для використання матеріалів і деталей.

З виконавцем послуг із вивезення великогабаритних відходів укладено договір. За умовами договору старі меблі підлягають попередньому демонтажу. Тариф за 1 м3 — 211 грн, фактичний об’єм старих меблів у розібраному вигляді — 7 м3, з них: стільці — 0,9 м3, тумби — 1,1 м3, столи письмові з ящиками та підставкою під системний блок — 3,1 м3, столи письмові — 1,9 м3. Загальна вартість послуг становить 1477 грн.

Факт передачі та вивезення відходів підтверджено актом приймання-передачі наданих послуг.

Згідно з договором оплата проводиться за фактом виконання послуг. Після отримання фінансування по КЕКВ 2240 установа здійснила розрахунок з виконавцем послуг у повному обсязі.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Списання меблів (МНМА)

1

Нараховано амортизацію у місяці списання меблів

8014

1412

1600

17

2

Списано первісну вартість меблів та нарахований знос

1412

1113

3200

9

3

Віднесено до накопичених фінрезультатів первісну вартість меблів при списанні

5111

5512

3200

17

Оприбуткування деталей та матеріалів для ремонту інших аналогічних меблів

1

Оприбутковано вилучені після списання меблів деталі, матеріали, залишені для ремонту

1513

2117

163

4

Водночас відображено:

• дохід від оприбуткування матеріалів

2313

7112*

163

3, 14

• касові видатки

2117

2313

163

3, 4

Утилізація старих меблів

1

Передано на утилізацію списані меблі

8013

6211

1477

6

2

Отримано асигнування на оплату послуг з поводження з відходами (вивезення старих меблів)

2313

7011

1477

2

3

Перераховано кошти виконавцю послуг

6211

2313

1477

2, 6

* До кінця звітного місяця надано до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі на суму 163,00 грн за кодом доходів 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності».

ВИСНОВКИ

• Списання старих, повністю замортизованих меблів можна проводити за рішенням керівника установи, якщо їх первісна вартість менша ніж 50 тис. грн за одиницю (комплект)

• Деталі та матеріали, придатні для ремонту інших меблів, слід оприбуткувати до складу запасів на субрахунок 1513. На вартість таких активів показуємо дохід за субрахунком 7112

Не придатні для використання деталі та матеріали, які підлягають реалізації як вторсировина, відображаємо на субрахунку 1518 (1815). Водночас при їх оприбуткуванні збільшуємо дохід за субрахунком 7211

• Списані непридатні меблі підлягають утилізації

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 25

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.