Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.05.21
2847 0
Друкувати
Обране

Телефонні розмови в особистих цілях: як стягнути з базікала їх вартість

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Нещодавно стали помічати, що сума рахунку за послуги зв’язку значно збільшилася. Після детального вивчення роздруківки телефонних розмов з’ясувалося, що з одного зі службових телефонів установи регулярно дзвонили до Італії. Ми провели власне розслідування та з’ясували, що це могла дзвонити новенька працівниця, в якої тітка на заробітках в Італії. Вона погодилася відшкодувати вартість своїх дзвінків. Але під час розслідування також було виявлено, що були й інші дзвінки, явно не пов’язані з діяльністю установи, в інші регіони України та на номера мобільних операторів. Хто дзвонив так й залишилося загадкою. Як запобігти цьому у подальшому? Як організувати відшкодування працівниками вартості їх особистих розмов службовими телефонами та як обліковувати такі суми?


Телефонні розмови є невід’ємним атрибутом щоденної діяльності для абсолютно усіх підприємств, установ, закладів та організацій. Так само, як невід’ємним наслідком наявності таких розмов є можливість для працівників використовувати службові телефони в особистих цілях. Зазвичай роботодавці прагнуть заздалегідь врегулювати це питання. А особливо в бюджетних установах, де оплата послуг телефонного зв’язку здійснюється за бюджетні кошти. Тож, розберемо ситуацію та відповімо на запитання.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановоюКМУ від 11.04.2012 р. 295, телекомунікаційні послуги (до яких, зокрема, належать послуги телефонного зв’язку) надаються на підставі договору, укладеного між оператором та споживачем телекомунікаційних послуг. Такий договір укладається між оператором, який надає послуги телефонного зв’язку, та бюджетною організацією, що є споживачем таких послуг.

Споживачі під час замовлення та отримання послуг мають право на безоплатне отримання від оператора, провайдера рахунків за надані послуги. При цьому за особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована безоплатно тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуг, часу початку і закінчення кожного сеансу зв'язку, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв'язку. Це зафіксрвано у п. 75 зазначених Правил. Тобто якщо установа-споживач забажає отримати розшифровку абсолютно усіх дзвінків, то за неї доведеться заплатити.

Варто нагадати про те, що відповідно до ст. 48 БКУ розпорядники бюджетних коштів можуть брати бюджетні зобов’язання та здійснювати видатки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БКУ та законом про Держбюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються.

Отже, договір про надання телекомунікаційних послуг бюджетна установа може укладати лише в межах затверджених кошторисних призначень на оплату таких послуг.

На підставі укладених договорів бюджетна установа бере бюджетні фінансові зобов'язання, які підлягають реєстрації та обліку в органах Державної казначейської служби відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 р. № 309.

Оплату видатків на послуги телефонного зв’язку, за роздруківку телефонних розмов бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Це передбачено п.п. 2.2.4 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Знайте, що під час перевірки цільового використання бюджетних коштів працівники Держаудитслужби завжди звертають особливу увагу на відшкодування працівниками вартості особистих міжміських телефонних переговорів. А в разі виявлення фактів використання службового телефону з особистою метою класифікують їх як нецільове використання бюджетних коштів.

Тож, щоб не допустити витрачання бюджетних коштів на оплату особистих телефонних розмов працівників установи, що є нецільовим використанням бюджетних коштів, необхідно організувати контроль за міжміськими переговорами працівників.

Для цього потрібно зробити таке:

1. Розробити Правила користування телефонним зв’язком, які повинен затвердити керівник установи.

2. Розпорядженням керівника обмежити переліктелефонних номерів, які мають вихід на міжміський зв’язок.

3. Визначити перелік посадових осіб установи, на мобільні номери яких можна телефонувати.

4. Установити перелік номерів, дзвінки на які можна вважати господарською діяльністю і відносити до службових розмов.

5. Для телефонних номерів, що мають вихід на міжміський зв’язок, і дзвінків на мобільні номери вести журнал обліку телефонних дзвінків. У цьому журналі доцільно зазначати дату, час дзвінка, ім’я абонента, з яким проводилися переговори, а також мету таких переговорів. І хоча обов’язковість ведення такого журналу не передбачено нормативними документами, наявність такого документа значно спрощує контроль за відшкодуванням витрат на міжміські телефонні переговори.

Із зазначеними документами слід ознайомитипід розпис всіх працівників, які мають доступ до телефонів.

Після того, як отримано рахунок на оплату послуг телефонного зв’язку, бухгалтер повинен зажадати від особи, відповідальної за ведення журналу обліку телефонних переговорів, звіт з переліком особистих телефонних переговорів працівників, в якому зазначаються прізвище, ім’я та по батькові того, хто телефонував, дата, час особистого дзвінка, номер телефону.

Для контролю за повнотою відшкодування сум витрат працівників на міжміські розмови неслужбового характеру провадиться звіряння розшифровок міжміських розмов за кожним телефонним номером з даними журналу обліку міжміських переговорів.

Працівники установи, які користувалися міжміським телефонним зв’язком для ведення переговорів неслужбового характеру, повинні відшкодувати установі вартість таких розмов.

Також пам’ятайте про те, що працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків (ст. 130 КЗпП). Її розмір визначається прямою дійсною шкодою, але не більше їх середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність в більшій сумі можлива тільки у випадках, визначених законодавством (ст. 132 КЗпП).

При цьому компенсацію розмов може бути здійснено такими варіантами:

1) працівник на вимогу роботодавця добровільно вносить суму компенсації до каси установи/на банківський рахунок;

2) сума компенсації за розпорядженням керівника утримується з доходів працівника на підставі його заяви (з урахуванням 20 % обмеження згідно зі ст. 128 КЗпП);

3) сума компенсації стягується з працівника в судовому порядку.

Відображення в бухгалтерському обліку відшкодування працівниками витрат за міжміські переговори та дзвінки на мобільні телефони неслужбового характеру розглянемо на умовному прикладі.

Приклад.Бюджетна установа отримала рахунок наоплату послуг телефонного зв’язку за травень 2021 року на суму 2400 грн. Згідно зрозшифровкою телефонних розмов працівники установи здійснювали міжміські дзвінки та розмови з абонентамимобільного зв’язку з особистою метою. Вартістьтаких розмов — 300 грн. Працівники добровільно внесли суму компенсації за особисті розмови на рахунок установи, з якого поведена оплата за послуги зв’язку.

В бухобліку установи відшкодування працівниками вартості особистих розмов відображається так: 

№ з/п

Зміст господарської операції

 

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

м/о

дебет

кредит

1

Віднесено на видатки послуги телефонного зв’язку

8013

6211

2400

6

2

Оплачено рахунок за послуги телефонного зв’язку

6211

2313

2400

2, 6

3

Відображено заборгованість працівників за міжміські телефонні переговори

2117

8013

300

4

4

На рахунок установи надійшли кошти від працівників в рахунок компенсації витрат на особисті розмови

2313

2117

300

2, 4

Кошти, які зараховані на рахунок установи від працівників в рахунок відшкодування вартості їх особистих телефонних розмов, не належать до доходів розпорядника бюджетних коштів. Вони вважаються відновленням касових видатків установи. Кошти, отримані на відновлення касових видатків, зараховують за тими КЕКВ, за якими були здійснені такі видатки у попередніх звітних періодах у межах одного бюджетного періоду. Тобто у нашому випадку проводити відновлення касових видатків слід за КЕКВ 2240.

При цьому слід пам’ятати: кошти, отримані в рахунок відшкодування видатків, автоматично зараховуються за КЕКВ 0000. А от подальший напрямок їх руху задає бухгалтер установи: на відновлення видатків за відповідним КЕКВ чи перерахування до доходу відповідного бюджету.

Аби орган Казначейства розумів, куди саме слід спрямувати такі кошти, потрібно оформити платіжне доручення. І особливу увагу при його складанні варто приділити реквізиту «Призначення платежу». А саме тут слід зазначити:

— код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК) або програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ);

— КЕКВ, за яким проводяться видатки;

— економічну сутність платежу - відновлення касових видатків.

Після фактичного здійснення платежу (зарахування/перерахування коштів) та отримання виписки з реєстраційного рахунку слід зробити записи до Картки аналітичного обліку касових видатків. Її форма затверджена наказом Мінфіну «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 29.06.2017 р. № 604. Цей регістр аналітичного обліку ведуть у розрізі КЕКВ окремо за загальним і спеціальним фондами. Суми відновлених касових видатків зазначають на зворотному боці картки.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн