Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.01.19
26051 1
Друкувати
Обране

Треба виправити облікову помилку? Легко!

Під час річної інвентаризації у бюджетній установі було виявлено торішню помилку в облікових записах. Зокрема, у попередньому році було зараховано до складу основних засобів як окремі об’єкти модуль процесора до АТС (вартістю 41000,00 грн.) та цифровий модуль до АТС (вартістю 25000,00 грн.). Видатки на їх придбання було здійснено за КЕКВ 3110. На ці об’єкти відкрито інвентарні картки, присвоєно інвентарні номери. Під час здійснення цієї операції ми керувалися перш за все вартісним критерієм (понад 6000 грн.). Тоді як фактично зазначені матеріальні цінності є запасними частинами для ремонту обладнання (АТС) і були придбані для заміни аналогічних непридатних деталей. Як правильно виправити помилку? Якими документами оформити?


 

Головною метою інвентаризації передусім є забезпечення достовірності даних бухобліку та фінансової звітності. На це чітко вказує ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV. Причому ця процедура не обмежується перевіркою фактичної наявності активів та стану зобов’язань установи. І особливо це стосується річної інвентаризації. Адже вона є підготовкою до складання фінансової звітності за підсумками звітного року. А отже, треба перевірити кожну цифру і букву в облікових записах. Тож не дивно, що під час річної інвентаризації часто-густо випливають облікові помилки, і не лише за поточний рік, а й торішні.

До речі, на практиці здебільшого трапляються випадки помилкового зарахування необоротних активів до складу запасів (у тому числі МШП). При цьому видатки на придбання випадково чи зумисно проводять за кодами поточних видатків. Як правильно виправити таку помилку, читайте у консультації «Виправляємо помилки в обліку разом» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 32). А цього разу з’ясуємо, як вийти із протилежної ситуації.

І спочатку нагадаємо, що порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань та оформлення її результатів регламентовано Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. Відповідно до цього Положенняінвентаризаційна комісія має навести свої висновки та пропозиції щодо врегулювання виявлених розбіжностей (помилок) у протоколі. За загальним правилом керівник установи затверджує протокол інвентаризаційної комісії протягом п’яти робочих днів після завершення інвентаризації.

Важливо! Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу мають зайти своє відображення в бухобліку та фінзвітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Безпосередньо порядок виправлення помилок у бухобліку визначено розд. 4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88 (далі — Положення № 88). Але з-поміж трьох передбачених п. 4.2 цього Положенняспособів («червоного сторно», додаткових бухгалтерських проведень та коректурного) нам підходить лише перший. Так, торішні хиби в облікових регістрах виправляють способом сторно (п. 4.3 Положення № 88).

Водночас на практиці нерідко для усунення таких помилок роблять зворотні проведення. Цим самим анулюють неправильні записи. І хоча застосування такого способу не передбачено законодавством, суті справи це не змінює і такий метод цілком задовольняє потреби. А отже, він є цілком прийнятним для використання з метою коригування облікових записів.

У будь-якому разі для виправлення помилок, допущених у попередніх роках, необхідно скласти бухгалтерську довідку. До речі, її типову форму затверджено наказом Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 р. № 755. Бухгалтерська довідка обов’язково повинна містити причину помилки і посилання на документи та облікові регістри, в яких було зроблено таку помилку (номер меморіального ордера, період, за який його було складено). Довідку має підписати працівник, який її склав, та після її перевірки — головний бухгалтер. Цього вимагає п. 4.3 Положення № 88.

Однак деколи замало провести коригування записів в облікових регістрах. Виправлення помилок, яке зачіпає фінансовий результат виконання кошторису попередніх звітних періодів, обов’язково має знайти своє відображення у фінансовій звітності установи. Тобто якщо для виправлення помилки в бухобліку вам потрібно відкоригувати (у бік зменшення чи збільшення) торішній фінрезультат, то не забудьте зазначити цю інформацію у звітності. Зокрема, дані про збільшення або зменшення залишку власного капіталу в результаті зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін наводять у Звіті про власний капітал (форма № 4-дс). Вказівку на це містить п. 2 розд. VIII Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 р. № 154. А конкретно, суми коригувань внесеного капіталу (залишок за субрахунком 5111) та фінансового результату (сальдо субрахунку 5512) слід відображати за кодом рядка 4020.

Також майте на увазі: причини зміни суми фінрезультату необхідно зазначити у Пояснювальній записці до бюджетної звітності. Такою є вимога п. 2 розд. IV Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44.

Тепер перейдемо до розгляду порядку відображення таких операцій на рахунках бухобліку. На умовному прикладі покажемо, як виправити облікову помилку, допущену у попередньому звітному році.

Приклад. Під час річної інвентаризації в бюджетній установі у 2018 році комісія виявила помилку в бухобліку. Зокрема, у 2017 році було помилково зараховано до складу основних засобів запасні частини до обладнання АТС: модуль процесора вартістю 41000 грн. та модуль цифрових абонентських ліній — 25000 грн. Ці матеріальні цінності були оприбутковані на субрахунок 1014 «Машини та обладнання» як окремі об’єкти.

На кожен із зазначених об’єктів було відкрито інвентарні картки та присвоєно інвентарні номери. Згідно з даними бухобліку в кінці 2017 року на це обладнання було нараховано амортизацію у сумі 4950 грн.Але, з огляду на те, що згадані модулі були використані для ремонту АТС (заміни зношених) та фактично є запчастинами, їх слід обліковувати у складі запасів на субрахунку 1515 «Запасні частини».Висновки та рекомендації інвентаризаційної комісії щодо виправлення помилки було зафіксовано у протоколі інвентаризаційної комісії.

З метою коригування помилкових записів в облікових регістрах за 2017 рік оформлено бухгалтерську довідку. Після перевірки правильності записів у довідці та її підписання головним бухгалтером установи правильні записи були відображені в облікових регістрах за листопад 2018 року.У подальшому інформацію про коригування суми внесеного капіталу та фінансового результату буде наведено у формі № 4-дс «Звіт про власний капітал».

Приклад заповнення бухгалтерської довідки:

Записи, зроблені в облікових регістрах (помилкові записи), та порядок відображення цих операцій на рахунках бухобліку (правильні записи), наведемо у таблиці.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ меморіального ордера

дебет

кредит

2017 рік

Помилкові записи

1

Отримано фінансування для придбання обладнання для АТС (41000 грн. + 25000 грн.)

2313

5411

66000

2

2

Перераховано кошти постачальнику за обладнання

2113

2313

66000

2, 4

3

Відображено витрати на придбання обладнання

1311

2113

66000

4, 17*

4

Зараховано до складу основних засобів придбане обладнання після введення в експлуатацію

1014

1311

66000

17*

Одночасно зроблено другий запис

5411

5111

66000

17*

5

Нараховано амортизацію обладнання за звітний рік

8014

1411

4950

17*

6

Відображено закриття рахунків витрат у кінці звітного року

5511

8014

4950

17*

7

Віднесено суму дефіциту звітного періоду до накопиченого фінансового результату

5512

5511

4950

17*

Правильні записи

1

Отримано фінансування для придбання запчастин до обладнання АТС

2313

7011

66000

2

2

Перераховано кошти постачальнику за запчастини

2113

2313

66000

2, 4

3

Оприбутковано придбані запасні частини

1515

2113

66000

4

4

Списано запчастини, використані для ремонту обладнання АТС

8013

1515

66000

13

5

Відображено закриття рахунків витрат у кінці звітного року

5511

8013

66000

17*

6

Відображено закриття рахунків доходів у кінці звітного року

7011

5511

66000

17*

Для відображення операцій, які не фіксуються в меморіальних ордерах № 1 — 16, слід застосовувати меморіальний ордер № 17 за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 08.09.2017 р. № 755.

Тепер ви знаєте, як правильно коригувати помилкові записи в облікових регістрах навіть за попередні звітні періоди.

Разом з тим облікові хиби часто пов’язані з порушенням порядку застосування економічної класифікації видатків. Як-от у випадку нашого читача. Із запитання зрозуміло, що запчастини було придбано за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». Тоді як ці видатки слід було проводити за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар». Цього вимагає Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (ср. 031233400).

І на превеликий жаль, виправити цю ситуацію уже не вдасться. Річ у тому, що бюджетний період для всіх бюджетів становить один календарний рік (з 1 січня до 31 грудня). На це вказує ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ). Тож починаючи з 31 грудня розпорядники бюджетних коштів втрачають право на використання асигнувань, передбачених у кошторисах на поточний рік. Це означає, що підкоригувати суми видатків минулого року чи здійснити їх перерозподіл за КЕКВ у поточному році вже неможливо.

А як відомо, спрямування коштів на цілі, не передбачені бюджетними асигнуваннями (кошторисом доходів і видатків), є нецільовим використання бюджетних коштів (ст. 119 БКУ). У свою чергу, таке порушення тягне за собою застосування таких заходів впливу, як:

• зменшення бюджетних асигнувань на відповідну суму (п. 4 ч. 1 ст. 117 БКУ);

• повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету (п. 5 ч. 1 ст. 117 БКУ);

• зупинення операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ).

Та й це ще не все. За недотримання бюджетного законодавства також загрожує адмінвідповідальність. Зокрема, нецільове використання бюджетних коштів тягне за собою накладання на посадових осіб штрафу. Його розмір може коливатися у межах від 70 до 85 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі — нмдг). А це від 1190 до 1445 грн. Якщо ж таке порушення допущено повторно протягом року, тоді розмір штрафу зростає до 85 — 100 нмдг (від 1445 до 1700 грн.). Таке адміністративне стягнення передбачено ст. 16412 Кодексу законів України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

Отже, як бачимо, справа серйозна. Тож перш ніж витрачати бюджетні кошти, треба як слід все обміркувати, аби потім не бути покараними за помилки.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(1)
Наталія
08.01.2019
Нецільове витрачання бюджетних коштів не полягає в правильному застосування КЕКВ. В основі цільового використання є дотримання напрямів видатків, передбаченим розрахунками до кошторису, паспорту бюджетної програми. Є відплвідні розяснення компетентних органів. А в данному випадку, швидне за все - лише порушення вимог Наказу 333 (за умови, що витрати на утримання в робочрму стані ( забезпечення роботи) АТС передбачено у кошторисі.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн