Інформація по темі "" | Публікації по тегу
02.07.21
6874 8
Друкувати
Обране

Цивільно-правовий договір: укладання, оплата, оподаткування та облік

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Час від часу в бюджетних установах виникає необхідність залучити фізичних осіб для виконання певних робіт чи надання послуг разового або періодичного характеру. У такому випадку зовсім не обов’язково укладати з такою фізособою трудовий договір. Тут цілком доречні відносини в межах цивільно-правових договорів: договору підряду або договору про надання послуг. В чому різниця між ЦПД та трудовим договором? Які є особливості реєстрації в органах Казначейства зобов’язань за договорами ЦПД? За яким КЕКВ виплачувати винагороду за ЦПД? Чи можна укласти ЦПД с працівником установи? Як обліковувати і оподатковувати винагороду за такими договорами? Відповіді на ці запитання ви знайдете в сьогоднішній статті.


ЦПД і трудовий договір: у чому різниця? 

Насамперед розберемося з визначеннями.

Так, згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір - це угода між працівником і власником установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою. У свою чергу, роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Нерідко трудові договори плутають з такими цивільно-правовими договорами, як договір підряду або договір про надання послуг. Що ж вони собою являють?

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).

Аби чітко розуміти, чим саме відрізняються цивільно-правові договори від трудового договору, уважно вивчити інформацію з таблиці нижче. 

Порівняння цивільно-правових і трудових договорів 

Критерії

Цивільно-правові договори

Трудовий договір

договір підряду

договір про надання послуг

Суть договору

Предмет договору

Як сама робота (виготовлення, обробка, ремонт тощо), так і її результат, що передається замовникові

Послуга, що споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності

Процес праці

Мета договору

Отримання матеріального результату

Отримання послуги одноразового або періодичного характеру

Організація та регулювання процесу трудової діяльності

Тривалість правовідносин

Установлюється в договорі залежно від обсягу роботи

Установлюється в договорі залежно від виду та обсягів послуг

Безстрокові, строкові (на визначений строк, установлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи), на умовах контракту

Де відображають взаємні права та обов’язки сторін

Зазначають у договорі підряду

Відображають у договорі про надання послуг

Відображають у трудовому договорі, колективному договорі та посадовій інструкції

Хто виконує роботи

Підрядник (виконавець)

Виконавець

Працівник

Для кого виконуються роботи

Для замовника

Для роботодавця

Документальний супровід правовідносин

Документальне оформлення правовідносин

Договір підряду, кошторис (у разі необхідності)

Договір про надання послуг

Заява працівника про прийняття на роботу або звільнення (у разі необхідності), трудовий договір (або контракт), накази роботодавця про прийняття на роботу або звільнення

Повідомлення податківців про прийняття на роботу

Не здійснюється

Здійснюється

Оформлення виконання обов’язків за договором

Акт виконаних робіт

Акт наданих послуг

Трудова книжка (для основного місця роботи), Табель обліку використання робочого часу та інші документи з обліку вироблення

Регулювання процесу трудової діяльності та її організація

Законодавче регулювання

Регулюються положеннями ЦКУ

Регулюються трудовим законодавством, зокрема КЗпП

Уключення особи, яка виконує роботи, до штату установи

Не входить до штату установи.

Трудова книжка не ведеться

Працівника приймають на посаду, передбачену штатним розписом.

Ведеться трудова книжка (крім сумісників)

Забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи

Підрядник (виконавець) самостійно забезпечує умови праці

Необхідні умови праці забезпечує роботодавець (ст. 21 КЗпП)

Строк випробування при прийнятті на роботу

Законодавством не передбачено

Може бути встановлено за угодою сторін (крім випадків, перелічених у ч. 3 ст. 26 КЗпП)

Режим праці

Підрядник (виконавець) не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і самостійно організовує свою роботу

Працівник зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку

Залучення третіх осіб до виконання зобов’язань за договором

Підрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи

Виконавець повинен надати послугу особисто. Водночас у випадках, установлених договором, виконавець має право доручити виконання договору іншій особі, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору

Працівник не може доручати виконання своїх посадових обов’язків іншій особі та несе особисту відповідальність за виконану ним роботу (за винятком випадків, передбачених законодавством)

Можливість направлення особи у відрядження

Законодавством не передбачено

Можливо, крім випадків, коли це заборонено законодавством

Надання особі відпустки

Не надають

Надають згідно із Законом про відпустку та іншими нормативно-правовими актами

Порядок та умови оплати праці

Вид виплат за договором

Винагорода за виконану роботу (надану послугу)

Основна, додаткова зарплата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються у зв’язку з відносинами трудового найму

Розмір виплат за договором

Розмір винагороди встановлюється за угодою сторін і закріплюється в договорі. Обмеження щодо розміру винагороди законодавством не передбачені. Крім того, підряднику (виконавцю) можуть бути компенсовані його витрати у зв’язку з виконанням договору (наприклад, на матеріали), якщо це передбачено договором

Розмір оплати праці за виконану роботу встановлюється у штатному розписі, трудовому договорі, інших актах роботодавця. Оплата праці працівників здійснюється в розмірі не нижче за законодавчо встановлений мінімальний розмір (ст. 95 КЗпП)

Строки виплат

Винагороду виплачують у порядку та строки, закріплені в договорі.

Підрядник (виконавець) може вимагати виплату авансу тільки у випадку та в розмірі, що передбачені договором, з дотриманням вимог постанови № 1070

Заробітна плата виплачується не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП)

Відповідальність

Відповідальність фізичної особи в разі завдання шкоди установі

Підрядник (виконавець) несе відповідальність згідно з ЦКУ

Працівник установи несе матеріальну і дисциплінарну відповідальність за завдану школу згідно з КЗпП

 

Також урахуйте, що систематичне виконання фізичною особою (не підприємцем) одних і тих самих робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором може бути прирівняне до здійснення підприємницької діяльності. При цьому систематичною є діяльність, що здійснюється не менше 3 разів протягом одного календарного року (див. п. 4 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 р. № 3).

Тому якщо фізична особа (не суб’єкт підприємницької діяльності) укладе з вашою установою протягом року більше 3 цивільно-правових договорів з аналогічним предметом, то йому доведеться зареєструватися підприємцем. Інакше за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації йому загрожує адміністративна відповідальність (ст. 164 КУпАП). 

ЦПД: коли реєструвати в казначействі як зарплату, а коли як договори на оплату послуг? 

Перш за все слід визначити економічну сутність ЦПД.  І оскільки маємо справу з їх оплатою бюджетними коштами, то тут не обійтись без Інструкції № 333, судячи з норм якої сутність договорів ЦПХ залежить від того, з ким вони були укладені.

Так, п 4 п.п. 2.1.1.1 Інструкції № 333 передбачено, що фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання, винагороду відповідно до умов ЦПД виплачують за КЕКВ 2111 «Заробітна плата».

А ось коли маємо справу з ЦПД, укладеними з ФОП та юрособами, то видатки на їх оплату слід планувати та здійснювати за тим КЕКВ, який відповідає сутності виконуваних робіт за договором. Наприклад, для поточних послуг і робіт - це КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Отже, незалежно від сутності виконуваних робіт чи надаваних послуг оплата за ЦПД фізичній особі (не підприємцю) провадиться за зарплатним КЕКВ, а оплата за ЦПД ФОП чи юрособі — за профільним КЕКВ.

За загальним правилом для реєстрації в органах Казначейства бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання, бюджетного фінансового зобов’язання подають до органів Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань та Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання (договір) та бюджетного фінансового зобов’язання (пп. 2.2, 2.4 Порядку № 309).

Методичними рекомендаціями щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів, затвердженими наказом ДКСУ від 29.04.2013 р. № 68, залежно від обраного КЕКВ передбачено пакети підтвердних документів, які очікують казначеї на стадії реєстрації бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань та на стадії проведення платежів.

Майте на увазі, що перелік підтвердних документів, які подаються розпорядниками бюджетних коштів до Казначейства, є орієнтовним і може змінюватися залежно від змін у законодавстві. Тому казначеї можуть забажати й інші документи залежно від обставин.

В таблиці нижче ви знайдете перелік документів, які запропоновані Методичними рекомендаціямидля КЕКВ 2111 та КЕКВ 2240.

 

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів за КЕКВ 2111 та 2240 

Назва витрат

КЕКВ

Документи, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань

Документи, які надаються на стадії проведення платежів

Заробітна плата

2111

- заявка на видачу готівки;
- реєстр бюджетних зобов'язань;
- реєстр бюджетних фінансових зобов'язань;
- цивільно-правовий договір;
- акт приймання-передачі наданих послуг;
- акт виконаних робіт.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1.

Оплата послуг (крім комунальних)

 

2240

1) У разі здійснення попередньої оплати:
- рішення головного розпорядника бюджетних коштів;
- договір;
- рахунок.
2) При отриманні товарів, робіт, послуг:
- договір;
- накладна;
- реєстр Звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;
- акт приймання-передачі наданих послуг;
- акт виконаних робіт;
- кошторис на виконання робіт з поточного ремонту;
- зведений реєстр звітів;
- копія меморіального ордеру (при сплаті банківської комісії) у випадку проведення видатків бюджету, пов'язаних з міжнародною діяльністю, в іноземній валюті;
- заявка на видачу готівки;
- розрахунок національної валюти в еквіваленті до іноземної валюти.

Платіжне доручення, чек, заявка на видачу готівки1, заявка-доручення на забезпечення іноземною валютою.
Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати:
- накладна;
- акт приймання-передачі наданих послуг;
- акт виконаних робіт.

 

1 На стадії проведення платежів на отримання готівки підставою для перерахування є заявка на видачу готівки, надана на стадії реєстрації бюджетних фінансових зобов'язань

 

Чи можна заключити ЦПД з працівником установи? 

Це запитання виникає досить часто, особливо коли мова йде про виконання дрібних ремонтних робіт власними силами для потреб установи. Відповідь на нього така: можна, але за певних умов.

Зокрема, Мінсоцполітики у листі від 19.03.2019 р. № 291/0/204-19 зазначило, що працівники, до посадових обов’язків яких не входить проведення ремонтних робіт, можуть виконувати ремонтні роботи власними силами за ЦПД, якщо дотримані такі умови:

1. Працівник сам ініціював виконання ремонтних робіт власними силами, адже роботодавець не має права вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).

2. Працівник виконує ремонтні роботи в неробочий час.

3. Під час виконання ремонтних робіт штатним працівником установи відсутні ознаки трудових відносин.

Натомість, коли виконання ремонту є частиною посадових обов’язків працівника, з ним не можна заключити ЦПД на подібні роботи.

Штатні працівники, до посадових обов’язків яких входить виконання ремонтних робіт або виконання дрібного ремонту тощо, залучаються до ремонтних робіт у робочий час та без додаткової оплати.

Так, до посадових обов’язків деяких працівників, зайнятих обслуговуванням будинків, інженерних мереж чи обладнання, включено виконання робіт з поточного ремонту. Наприклад:

  • до посадових обов’язків опалювача входить дрібний ремонт топок (п. 104 розд.«Робітники» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінсоцпраці від 29.12.2004 р. № 336);
  • у посадових обов’язках возія прописано, що він дезінфікує вигрібні ями і ящикидля сміття, виконує дрібний ремонт і змащує транспортний інвентар та збрую (п. 14 розд. «Робітники»Довідника № 336);
  • у посадових обов’язках машиніста (кочегара) котельні передбачено, що він береучасть у промиванні, очищенні та ремонті котла (п. 84 розд. «Робітники» Довідника № 336);
  • у посадових обов’язках оператора котельні передбачено, що він бере участьу ремонті устаткування, яке обслуговує (п. 110 розд. «Робітники» Довідника № 336).

До того ж деякі види ремонтних робіт можуть бути закріплені за підсобними робітниками чи завгоспами. Але про це слід обов’язково зазначити в їх посадових (робочих) інструкціях. У такому разі роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з його правами та обов’язками ще до початку роботи, під час укладення трудового договору, на підставі ст. 29 КЗпП.

Такі працівники залучаються до проведення відповідних ремонтних робіт у свій робочий час. При цьому окремо додатково платити за ремонтні роботи, передбачені в посадових інструкціях, не слід, адже це входить до їх посадових обов’язків. За виконання роботи, обумовленої трудовим договором, працівник відповідно до ст. 94 КЗпП отримує зарплату

Оподатковуємо ЄСВвинагороду за ЦПД 

Винагорода фізособам за ЦПД входить до бази нарахування ЄСВ відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ. ЄСВ на таку виплату нараховуйте за ставкою 22 %.

Але є декілька правил, які треба враховувати при визначенні бази нарахування ЄСВ.

1. До бази нарахування ЄСВ винагорода за ЦПД включається у місяці її нарахування (місяць закриття акта виконання робіт/надання послуг) в сумі, яка не перевищує максимальну величину бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює 15 мінімальним зарплатам на місяць (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ).

2. Якщо разом з винагородою за виконані роботи (надані послуги) застрахованій особі нараховані інші виплати, що оподатковуються ЄСВ, з максимальною величиною бази ЄСВ треба порівнювати загальну суму виплат, нараховану одним страхувальником. При цьому черговість включення виплат до бази нарахування ЄСВ для цілей порівняння з максимальною ЄСВ-базою визначайте самостійно.

3. Якщо ЦПД укладений з:

— працівником установи, для якого це місце роботи є основним, то треба буде виконати вимогу про сплату ЄСВ з фактичної бази нарахування ЄСВ, але не нижче розміру мінімальної зарплати. При цьому з розміром МЗП слід порівнювати загальну базу нарахування ЄСВ за місяць, у тому числі і суму ЦПД-винагороди, що припадає на цей місяць. Якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, на різницю донараховується ЄСВ;

— працівником — зовнішнім сумісником або непрацівником установи (сторонньою фізичною особою), то ЄСВ нараховуйте на фактичну базу нарахування без якихось порівняльних розрахунків. Адже вимога про сплату ЄСВ з МЗП слід виконувати щодо доходів, з яких стягується ЄСВ, нарахованих працівникові за основним місцем роботи (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

4. Якщо згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг) початок їх виконання (надання) припадає на один місяць, а закінчення — на інший, то для цілей порівняння з максимальною базою ЄСВ і виконання вимоги про сплату ЄСВ з фактичної бази нарахування, але не нижче МЗП, суму винагороди ділимо на кількість місяців, за які вона нарахована (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ). Далі з розміром МЗП порівнюємо сукупний дохід, отриманий у звітному місяці (зарплата + частина винагороди, що припала на звітний місяць).

Щодо строку сплати нарахованого ЄСВ, то платники повинні сплачувати його при кожній виплаті винагороди за ЦПД одночасно з такою виплатою (абз. 2 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Якщо винагороду було нараховано, але не виплачено, ЄСВ сплачують не пізніше 20-го числа місяця, що настає за місяцем його нарахування. 

Утримуємо ПДФО і ВЗ з винагороди за ЦПД 

Згідно з п. 167.1 ПКУ ПДФО із суми винагороди за ЦПД з фізособою утримується за ставкою 18 %.

Важливо: якщо ви укладаєте ЦПД з працівником вашої установи, який користується правом на ПСП, то ця пільга застосовується до доходу, нарахованого у вигляді зарплати (п. 169.1 ПКУ), але не до доходів за ЦПД. Тому при визначенні граничної зарплати, до якої застосовується ПСП, винагороду за ЦПД до нарахованої зарплати працівника не додавайте.

Сума ЦПД-винагороди на підставі п.п. 164.2.2 ПКУ включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку. Тобто згідно зі ст. 163 і п.п. 1.2 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ є об’єктом оподаткування ВЗ за ставкою 1,5 %, встановленою п.п. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Сплатити ПДФО і ВЗ до бюджету потрібно в строки, встановлені ст. 168 ПКУ. Зокрема, якщо гроші на виплату отримуєте з банківського рахунку або перераховуєте в безготівковій формі — одночасно з отриманням грошей у банку або з перерахуванням грошей на рахунок підрядника (виконавця) (п.п. 168.1.2 ПКУ) А якщо винагороду нараховано, але не виплачено фізособі — не пізніше 30 календарних днів, що настають за місяцем нарахування винагороди (п.п. 168.1.5 ПКУ).

Увага: якщо установа має справу з фізособою-підприємцем, який підтвердив свій підприємніцький статус документально, то при виплаті йому винагороди за ЦПД немає необхідності утримувати та сплачувати ПДФО та ВЗ. ЄСВ на таку винагороду теж не нараховується, якщо виконувані підприємцем роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Бухгалтерський облік 

Оскільки винагорода за ЦПД не має ніякого відношення до зарплатних виплат працівникам установи, то застосовувати для її обліку субрахунок 6511 «Розрахунки із заробітної плати» недоцільно.

Натомість облік розрахунків з виконавцями за ЦПД можна вести на субрахунку 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами» або на субрахунку 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Обраний вами субрахунок для обліку таких виплат слід зафіксувати у наказі про організацію бухобліку в установі.

Розглянемо умовні приклади. 

Приклад 1. За договором підряду фізична особа (непідприємець і непрацівник установи) виконалапоточний ремонт ганку будівлі. Розмір винагороди за ЦПД - 3000,00 грн.Оплата проведена на підставі акта виконаних робіт за КЕКВ 2111.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Мемор. ордер

Підстава

дебет

кредит

1

Нараховано винагороду за договором підряду

8013

6211

3000,00

6

акт виконаних робіт

2

Нараховано ЄСВ на суму винагороди (3000,00 грн х 22 %)

8012

6313

660,00

17

бухгалтерська довідка

3

Утримано ПДФО із суми винагороди (3000,00 грн. х 18 %)

6211

6311/ПДФО

540,00

6

бухгалтерська довідка

4

Утримано ВЗ із суми винагороди (3000,00 грн. х 1,5 %)

6211

6311/ВЗ

45,00

6

бухгалтерська довідка

5

Перераховано ЄСВ

6313

2313

660,00

2

платіжне доручення

6

Перераховано ПДФО до бюджету

6311/ПДФО

2313

540,00

2

платіжне доручення

7

Перераховано ВЗ до бюджету

6311/ВЗ

2313

45,00

2

платіжне доручення

8

Перераховано винагороду на банківський рахунок фізособи (3000,00 грн - 540,00 грн - 45,00 грн)

6211

2313

2415,00

 

6, 2

платіжне доручення

 

Приклад 2Установа уклала цивільно-правовий договір з фізособою — підприємцем про надання консультативних юридичних послуг із підготовки позову до суду. Вартість послуг склала 2500 грн. Оплата проведена на підставі акт приймання-передачі наданих послуг за КЕКВ 2240.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Мемор. ордер

Підстава

дебет

кредит

1

Нараховано винагороду за договором про надання послуг

8013

6211

2500,00

 

6

акт приймання-передачі наданих послуг

2

Перераховано винагороду на рахунок фізособи — підприємця

6211

2313

2500,00

 

2, 6

платіжне доручення

 

Нормативні документи та скорочення 

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

ЦКУЦивільний кодекс України від 13.03.2003 р. № 435-IV.

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Постанова № 1070постанова КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 р. № 1070.

Інструкція № 449Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом від 20.04.2015 р. № 449.

Інструкція № 333 Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Порядок № 309 Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Мінфіну від 02.03.2012 р. № 309.

Наказ № 68 наказ Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів» від 29.04.2013 р. № 68.

ЄСВ — єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(8)
Лена ЗОШ
02.07.2021
Дякую за детальні роз'яснення! Де почитати щодо оприлюднення ЦПД?
EVGENIY Лена ЗОШ
05.07.2021
Це все відповідь вам, просто в одне повідомлення не втиснулась відповідь transparent_pxl.png
Світлана
05.07.2021
Закупівля за договорами цивільно-правового характеру є закупівлею в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII зі всіма правами та обов’язками, встановленими цим Законом. Момент укладення договору ЦПХ наступає тоді, коли досягнута згода між сторонами щодо істотних умов, зокрема, до яких відносяться: предмет договору, законодавчо визначені умови, що є необхідними для таких домовленостей, а також усі інші умови, важливі для обох сторін.
Відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 1 цього Закону публічна закупівля — це придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.
У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тис. грн, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів.
Світлана
05.07.2021
У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (ч. 3 ст. 3 Закону).
Термін оприлюднення звіту — 3 робочих дні з дня укладення договору про закупівлю (ч. 1 ст. 10 Закону).
Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, повинен містити таку інформацію:
Світлана
05.07.2021
1) дата укладення та номер договору/документа (документів), що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг);
2) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;
3) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;
4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;
Світлана
05.07.2021
5) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону;
6) назва предмета закупівлі;
7) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
8) ціна, зазначена в договорі про закупівлю/документі (документах), що підтверджує (підтверджують) придбання товару (товарів), робіт чи послуги (послуг), та строк виконання договору.
У звіті про договір про закупівлю, укладеному без використання електронної системи закупівель, може зазначатися інша інформація.
Світлана
05.07.2021
До речі, Мінекономрозвитку неодноразово роз’яснювало що якщо замовник хоче придбати послуги, то не важливо, хто є постачальником: їх придбання має бути здійснено з огляду на положення Закону про публічні закупівлі (див. наприклад на офіційному веб-сайті МЕРТУ рубрику «Діяльність» — «Публічні закупівлі» — «Консультації», а саме: відповіді на запитання № 191/2017 та № 5/2018).
Отже у разі здійснення закупівель до 50 тис. грн за договором ЦПХ замовник зобов’язаний опублікувати звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Світлана
05.07.2021
Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлю тягне за собою накладення штрафу згідно ст. 16414 КУпАП у розмірі 1700 грн на службових (посадових) осіб замовника. За ті самі дії, вчинені повторно особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню – 3400 грн.
З цього приводу Вам також буде корисна інформація зі статей «Допорогові та спрощені закупівлі: запитання-відповіді» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2020, № 25) та «Договір уклали, а про план закупівель забули: які наслідки» (https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/dogovir-uklali-a-pro-plan-zakupivel-zabuli-yaki-naslidki).
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн