Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16.08.21
244 0
Друкувати
Обране

Витрати на копіювання: як відшкодувати та що в обліку показати?

Установи — розпорядники публічної інформації отримують від запитувачів інформації плату як відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів за запитом. Як правильно оформити та відобразити в бухобліку такі надходження? Розповімо в нашій статті.


Щоб правильно відобразити в обліку кошти, отримані як відшкодування витрат на копіювання, друк документів або виготовлення їх цифрових скан-копій за запитом, необхідно познайомитися з цим платежем ближче.

Так, органи державної влади, ОМС та інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції, є розпорядниками публічної інформації, отриманої або створеної ними в процесі виконання своїх повноважень.

До переліку обов’язків розпорядника інформації належить оприлюднення та надання публічної інформації, у т. ч. за запитом. Виняток — випадки, коли працює обмежений доступ до інформації.

На яких же умовах надається публічна інформація запитувачу?

Замовник інформації має право отримати друковані документи, їх копії або виготовленні цифрові скан-копії документів безкоштовно у разі:

• надання інформації особі про себе (тобто стосується її особисто);

• надання інформації, що становить суспільний інтерес;

• надання інформації, що передбачає виготовлення копій документів в обсязі 10 і менше сторінок.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк цих документів (ч. 2 ст. 21 Закону № 29391).

1 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Для того щоб була можливість розрахувати понесені витрати та потім їх відшкодувати, розпорядник інформації має встановити розмір фактичних витрат на копіювання, друк документів або виготовлення їх цифрових скан-копій.

Зверніть увагу: за відсутності встановленого розміру плати за копіювання або друк інформація запитувачу надається безкоштовно (ч. 3 ст. 21 Закону № 2939).

Розмір фактичних витрат

Зазвичай розпорядники інформації користуються наказами міністерств, які спрямовують та координують їх роботу, рішеннями відповідних місцевих рад тощо. На підставі цих розпорядчих документів затверджуються

Розмір фактичних витрат на копіювання, друк документів або виготовлення їх цифрових копій шляхом сканування та Порядок відшкодування цих витрат.

Суттєво: розмір фактичних витрат на копіювання, друк документів та їх скан-копії затверджують відповідні розпорядники в межах граничних норм, установлених КМУ (ч. 3 ст. 21 Закону № 2939). Розглянемо у таблиці чинні граничні норми витрат, установлені постановою № 7402.

2 Постанова КМУ «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» від 13.07.2011 р. № 740.

Граничні норми витрат на копіювання, друк документів або їх скан-копії, які надаються за запитом на інформацію

Формат документів, який надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату A4 та меншого розміру

(у т. ч. двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 % розміру ПМПО за виготовлення 1 сторінки

Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (у т. ч. двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 % розміру ПМПО за виготовлення 1 сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у т. ч. двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 % розміру ПМПО за виготовлення 1 сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 % розміру ПМПО за сканування 1 сторінки

Зверніть увагу: розмір ПМПО за виготовлення 1 сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Строки надання відповіді

Відповідь за запитом на інформацію розпорядник повинен надати не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту (ч. 1 ст. 20 Закону № 2939).

Якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів.

Важливо: про обґрунтоване продовження строку надання відповіді необхідно проінформувати запитувача інформації в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

До відома: запити на інформації стосовно захисту життя, свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ тощо мають бути виконані не пізніше 48 годин з дня їх тримання (ч. 2 ст. 21 Закону № 2939).

Порядок обліку запитів

Розпорядники інформації мають вести облік запитів на інформацію (п. 3 ч. 1 ст. 14 Закону № 2939). Для організації цього процесу установі має бути спеціальний підрозділ або призначено відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації (п. 5 ч. 1 ст. 14 Закону № 2939).

Порядок відшкодування витрат

Відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк документів або виготовлення їх скан-копій передбачає здійснення таких семи кроків.

Структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, у разі необхідності копіювання, друку або виготовлення скан-копій документів у кількості понад 10 сторінок подає до бухгалтерії Заявку на виписку Рахунка для оплати фактичних витрат на копіювання документів, починаючи з 11 сторінки.

На підставі отриманої Заявки бухгалтерія виписує Рахунок установленої форми на оплату й передає його структурному підрозділу, якій надав Заявку.

Структурний підрозділ надсилає запитувачу інформації в установлений строк Повідомлення про необхідність відшкодування витрат на копіювання документів, Рахунок на оплату та 10 безкоштовних сторінок копій документів на запитувану інформацію.

Зверніть увагу: механізм надання розпорядником інформації перших 10 сторінок документа безкоштовно Законом № 2939 не врегульовано. Тобто чітко не визначено, коли їх надсилати запитувачу інформації.

Однак, враховуючи міжнародно-правові стандарти у сфері доступу до публічної інформації, надавати перші 10 сторінок безкоштовно необхідно одночасно з Повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів. Свого часу таке роз’яснення було надано Пленумом Вищого адміністративного суду (п.п. 11.1 п. 11 постанови № 103).

3 Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 р. № 10.

Запитувач інформації здійснює оплату Рахунка у будь-якій фінансовій установі на зазначений рахунок розпорядника інформації.

Не пізніше наступного дня після надходження коштів від запитувача інформації бухгалтерія передає структурному підрозділу завізовану копію виписки для підтвердження зарахування коштів на реєстраційний рахунок установи.

Після підтвердження факту оплати решта копій документів надсилається запитувачу.

Інформація на запит не надається, якщо запитувач не оплатив передбачені фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів на підставі отриманого Рахунка (п. 3 ч. 1 ст. 22 Закону № 2939). Відмову в задоволенні запиту на інформацію надають у письмовій формі.

До відома: структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, має передати до спеціального підрозділу (відповідальній особі) всі копії платіжних документів (Рахунка і виписки) для обліку вже оброблених запитів.

Відновлення касових видатків

Отже, установа отримала від запитувача інформації кошти на відшкодування витрат, понесених при копіюванні документів за запитом. Що далі?

Спочатку необхідно визначитися з можливістю повторного використання таких коштів. Тож чи можливе у такому разі відновлення касових видатків?

Дійсно, бюджетне законодавство дозволяє бюджетним установам розпоряджатися асигнуваннями лише в межах одного бюджетного періоду. Це випливає з норми ч. 1 ст. 3 БКУ і стосується передусім коштів загального фонду бюджету.

З коштами спецфонду (власними надходженнями бюджетних установ) все простіше — їх залишки можна використовувати і в наступних бюджетних періодах. Звісно, при цьому слід пам’ятати про цільове призначення таких коштів (ч. 2 ст. 57 БКУ).

Таким чином, необхідно з’ясувати:

• по-перше, коли (в якому бюджетному періоді) було здійснено відповідні витрати;

• по-друге, за рахунок коштів якого фонду кошторису (загального чи спеціального) було проведено видатки.

Якщо здійснення витрат та їх відшкодування проведено в межах одного бюджетного періоду, відновлюємо касові видатки. Відновлення проводимо, як зазвичай, у розрізі КЕКВ, за якими були здійснені видатки. Зокрема, це може бути:

• КЕКВ 2210 — якщо відновлюємо видатки на придбання паперу;

• КЕКВ 2240 — якщо відновлюємо видатки на оплату послуг заправлення картриджа, технічного обслуговування копіювальних, друкувальних пристроїв.

Інша річ, якщо витрати були понесені у минулому бюджетному періоді, а їх відшкодування запитувачем інформації здійснено в поточному періоді. Звісно, у такому разі про відновлення касових видатків не може бути й мови. При цьому вирішальне значення матиме, за рахунок коштів якого фонду було проведено видатки. Якщо видатки у минулому році були здійснені за рахунок коштів загального фонду, то отримане відшкодування перераховуємо у дохід загального фонду бюджету. Якщо ж видатки були проведені за рахунок коштів спецфонду, то їх суми компенсації залишаємо для потреб установи на відповідному її реєстраційному рахунку.

Бухоблік

Загальний фонд

При надходженні коштів від запитувача інформації кредитуємо субрахунок 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість». Цим самим ми відображаємо збільшення зобов’язань перед замовником. Утім, не буде помилкою, якщо ви оберете для обліку такої кредиторської заборгованості субрахунок 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами».

А як щодо використання субрахунку 6214 «Розрахунки за одержаними авансами»? Він призначений для облік одержаних авансів від замовників під постачання продукції, надання послуг або виконання робіт.

На перший погляд, цей субрахунок найліпше підходить для обліку розрахунків із запитувача інформації. Проте свого часу фахівці ДПСУ у листі від 15.12.2020 р. № 1120/2/99-00-05-06-02-02 наголосили, що надання інформації її розпорядником за запитом не є операцією з постачання товарів або послуг.

У свою чергу, плата, перерахована запитувачем інформації як відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, не є компенсацією вартості товарів/послуг, що постачаються. Ба більше, при отриманні такої плати податкові зобов’язання з ПДВ не визначаються.

З огляду на це, не слід отримані від замовника інформації кошти прирівнювати в бухобліку до одержаних авансів за постачання товарів, робіт або послуг.

Одночасно з надходженням коштів необхідно відкоригувати проведені витрати. Це могло бути використання паперу (Дт 8013 — Кт 1812), оплата послуг із заправлення картриджа або техобслуговування копіювальних, друкувальних пристроїв (Дт 8013 — Кт 6211). У будь-якому разі на підставі бухдовідки слід зробити такий запис: Дт 2117 — Кт 8013.

Якщо понесені витрати та їх відшкодування замовником інформації відбулося у межах одного бюджетного періоду, але в різних кварталах, коригуємо фінрезультат кварталу: Дт 2117 — Кт 5511.

У разі проведення операцій у межах різних бюджетних періодів коригуємо накопичений фінрезультат: Дт 2117 — Кт 5512. Крім того, нараховуємо зобов’язання перед бюджетом на повернення коштів: Дт 5512 — Кт 6312. Останнім записом ми зменшуємо суму отриманих асигнувань у попередньому бюджетному періоді, використаних на оплату тих самих витрат (на придбання паперу, заправлення картриджу тощо).

І врешті-решт, на підставі платіжного доручення перераховуємо кошти до бюджету за кодом класифікації доходів 24060300 «Інші надходження»: Дт 6312 — Кт 2313.

Спеціальний фонд

Отримані кошти як відшкодування понесених витрат на копіювання, друк документів або виготовлення скан-копій залишаються у розпорядженні установи — розпорядника інформації.

Відповідно зобов’язання перед бюджетом на суму отриманого відшкодування витрат показувати не треба. А от зменшити на відповідну суму понесені витрати (відкоригувати фінрезультат) доведеться.

Так, якщо обидві операції (здійснення витрат і отримання їх відшкодування) відбулися в межах одного кварталу, зменшуємо витрати відповідного звітного періоду (Дт 2117 — Кт 8013). Якщо одну операцію від іншої відділяє звітний квартал чи кілька, але в межах одного року, коригуємо фінрезультат відповідного звітного кварталу (Дт 2117 — Кт 5511). І наостанок випадок з відшкодуванням минулорічних витрат.

У цьому разі доведеться коригувати накопичений фінрезультат виконання кошторису (Дт 2117 — Кт 5512).

Розглянемо приклад із відображення відшкодування витрат на копіювання, друк документів або виготовлення їх скан-копій в обліку установи — розпорядника інформації.

Приклад. У серпні 2021 року структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, подав до бухгалтерії Заявку на виписку Рахунка для оплати фактичних витрат на копіювання документів обсягом понад 10 сторінок. Кількість сторінок, які перевищують «безкоштовний ліміт», — 7 сторінок формату A4.

На підставі отриманої Заявки бухгалтерія виписала Рахунок на загальну суму 33,32 грн (7 сторінок х 4,76 грн (витрати за виготовлення 1 сторінки)). Розрахунок проведено на підставі затвердженого Розміру фактичних витрат на копіювання, друк документів або виготовлення їх цифрових скан-копій. Зокрема, вартість виготовлення 1 сторінки друкованого документа або його копії формату A4 установлено на рівні 0,2 % розміру ПМПО. На дату копіювання документів (серпень 2021 року) розмір ПМПО — 2379 грн, відповідно вартість виготовлення 1 сторінки становить: 2379 грн х 0,2 % = 4, 76 грн.

Структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, надіслав в установлений строк запитувачу інформації Повідомлення про необхідність відшкодування витрат на копіювання документів, Рахунок на оплату та перші 10 безкоштовних сторінок копій документів.

Запитувач інформації здійснив оплату у повному обсязі на Реєстраційний рахунок розпорядника інформації. Після підтвердження факту оплати йому було направлено решту копій документів.

На суму коштів, отриманих як відшкодування витрат на копіювання та друк документів, проведено відновлення касових видатків з КЕКВ 0000 на КЕКВ 2210 (придбання паперу у липні 2021 року).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Липень 2021 року

1

Отримано асигнування на придбання паперу

2313

7011

650,00

2

2

Оприбутковано папір

1812

6211

650,00

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

650,00

2, 6

4

Списано папір при передачі у використання

8013

1812

650,00

10

Серпень 2021 року

1

Отримано кошти від замовника інформації як відшкодування витрат на копіювання та друк

2313

2117

33,32

2, 4

2

Відображено відновлення касових видатків на суму отриманого відшкодування

2117

8013

33,32

4, 17

ВИСНОВКИ

• Облік коштів, отриманих як відшкодування витрат на копіювання, друк документів та виготовлення їх скан-копій, слід вести на субрахунку 2117

• Здійснюємо відновлення касових видатків, якщо понесені витрати та їх відшкодування відбулися у межах одного бюджетного періоду

• Якщо витрати було здійснено в одному бюджетному періоді, а їх відшкодування — в іншому, отриману суму перераховуємо до загального фонду бюджету. Виняток — кошти спецфонду. Вони залишаються на рахунках установи

• Після отримання коштів як відшкодування понесених витрат на копіювання та друк документів за запитом зменшуємо витрати, віднесені на субрахунок 8013 (5511, 5512)

Вежичаніна Світлана

Бюджетна бухгалтерія, серпень, 2021/№ 31

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.