Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.11.23
9159 5
Друкувати
Обране

Зимова заміна автошин: особливості обліку

Коли слід міняти літні автошини на зимові? Чи робити наказ про заміну або ж достатньо акту встановлення? Як правильно обліковувати зимові автошини? Відповіді на ці запитання ви знайдете у цій статті.


Коли міняти літні шини на зимові?

Для відповіді на це запитання слід розуміти різницю між зимовою та літньою автомобільною шиною.

Зокрема для різних температурних режимів розробляється різний хімічний склад гуми для експлуатації шин в конкретному температурному діапазоні. Заводи виробники автошин не рекомендують користуватися зимовими шинами при температурі повітря навколишнього середовища вище +7°C, оскільки вони стають м'якше і не виконують в повній мірі своїх функцій. Літня гума, при наближенні температури повітря до 0°C твердне і так саме не виконує свої функції.

Отже при заміні літніх шин на зимові та навпаки слід враховувати технічні характеристики самих автомобільних шин та поради заводів виробників.

Якщо проаналізувати загальні характеристики зимових шин та поради заводів виробників, встановлювати їх слід при зниженні середньодобової температури повітря до +5-7° протягом, як мінімум, тижня.

До того ж Правилами № 550 (п.п. 11 п. 6, абз. 1 п. 5 додатка 7) встановлено такі межі зимового сезону:

початок - дата досягнення природних умов, за яких впродовж 7 діб утримується температура навколишнього природного середовища нижче ніж + 5° C, але не пізніше 31 листопада;

кінець - дата досягнення природних умов, за яких впродовж 7 діб утримується температура навколишнього природного середовища вище ніж + 5° C, але не пізніше 31 березня.

Отже, саме за таких умов слід «перевзувати» автомобіль. Підстава – наказ керівника установи щодо підготовки транспортного засобу до зимового сезону.   

Який вид робіт?

Аби зрозуміти до якого виду робіт (техобслуговування, ремонт чи поліпшення) віднести сезонну заміну автошин, слід звернутися до Положення № 102.

Так, у п. 1.3 цього документа визначено, що:

  • технічне обслуговування – це комплекс операцій чи операція щодо підтримки роботоздатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання та транспортування;
  • сезонне технічне обслуговування - це технічне обслуговування, яке виконується для підготовки виробу до використання в осінньо-зимових чи весняно-літніх умовах.

Тож сезонна заміна шин цілком відповідає цим визначенням.

До того ж у додатку В до Положення № 102 є перелік робіт із сезонного техобслуговування транспортних засобів, який не є вичерпним.

Отже, сезонну заміну шин без сумнівів слід відносити до технічного обслуговування автомобіля. 

Як оформити заміну?

Самостійна заміна шин. Якщо водій має відповідний рівень професійної кваліфікації щодо виконуваних робіт, то він може самостійно замінити шини, але в присутності комісії. При цьому варто скласти Акт сезонної заміни шин (довільної форми). Не забудьте, що після встановлення коліс необхідно провести регулювання розвалу-сходження та їх балансування. Неправильно проведене регулювання може стати щонайменше причиною швидкого зношування шин.

Заміна на СТО. Якщо немає необхідності залишати авто та його складові частини на відповідальному зберіганні у виконавця, надання послуг з заміни оформлюють договором про технічне обслуговування та ремонт, нарядом-замовленням, рахунком-фактурою, актом приймання-надання послуг, гарантійним талоном (пп. 3, 4 розд. ІІІ Правил № 615).

Якщо автомобиль та його складові будуть залишатися у виконавця, то він повинен забезпечити їх відповідальне зберігання в період надання послуг (п. 7 розд. ІІІ Правил № 615). Оформлюють приймання та повернення транспорту, його складових Актом передавання-приймання (додатки 2, 3 до Правил № 615).

Факт заміни шин (у т. ч. сезонної) слід зафіксувати в Картках обліку пробігу шин. 

Бухоблік

Витрати на техобслуговування автомобиля («перевзування» і таки додаткові послуги як балансування, розвал-сходження) відносяться на фактичні видатки у тому звітному періоді, коли були понесені (п. 3.19 Положення № 102 і п. 2 розд. ІІІ НП(С)БО 121). При цьому первісна вартість авто не змінюється. Це пояснюється тим, що операція щодо заміни шин не належить до реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та інших видів поліпшення транспорту (п. 3.19 Положення № 102).

Також пам'ятайте, що під час заміни літніх шин на зимові не потрібно списувати зняті шини. Це не є підставою для їх списання.

В бухобліку витрати на техобслуговування відображають у меморіальному ордері № 6 на підставі договору, наряду-замовлення записом: Дт 8013, 8113 «Матеріальні витрати» — Кт 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Факт здійснення оплати фіксують у меморіальному ордері № 2 або 3 з проведенням запису: Дт 6211 — Кт 2313.

Разом з тим слід враховувати нюанси обліку самих шин.

Так, шини можуть бути об'єктом обліку, а можуть і не бути.

НЕ окремий об’єкт обліку. Шини, що входять у комплектацію транспортного засобу, не обліковуються як окремі об’єкти. Їх вартість включено до первісної вартості відповідного авто. В бухобліку все відображається як один об’єкт обліку на субрахунку 1015 «Транспортні засоби». До речі, запасні шини (звичайні або для тимчасового використання) також входять до комплектації транспортного засобу (п. 1 розд. IV Правил № 549). Тому таку запаску також окремо не обліковують.

А ось організувати оперативний облік «рідних» автошин та запасок доведеться.

Окремий об’єкт обліку. Якщо шини придбано для заміни в разі зносу, пошкодження або сезонної заміни, їх слід обліковувати як окремі об’єкти у складі запчастин на субрахунку 1515 «Запасні частини». Адже саме цей субрахунок передбачений Порядком № 1219 для обліку автомобільних шин (включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) у запасі та обороті незалежно від їх вартості.

Здійснювати контроль за обігом шин у період їх експлуатації слід за допомогою аналітичних рахунків. Наприклад, таких:

  • 1515/1 «Шини на складі» — для обліку нових шин;
  • 1515/2 «Шини, введені в експлуатацію» — для обліку шин, переданих у використання;
  • 1515/3 «Шини на зберіганні» — для обліку тимчасово виведених з експлуатації шин. Наприклад, після заміни комплекту літніх шин на зимові і навпаки;
  • 1515/4 «Шини в ремонті або на ТО» — для обліку шин, які перебувають у ремонті або на техобслуговуванні. 

Облік пробігу шин

Суб’єкти господарювання, які експлуатують та утримують транспортні засоби, мають здійснювати облік пробігу (наробітку) шин (пп. 1, 2 розд. ХІІ Правил № 549). У такий спосіб забезпечується контроль обсягу роботи шин (коліс), який вимірюється в кілометрах пробігу автомобіля.

Відповідальність за оперативний облік шин, ремонт та утилізацію покладається на відповідальну особу, призначену наказом керівника установи.

Для обліку пробігу автошин слід застосовувати Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини за формою, наведеною у додатку 5 до Норм № 488.

Картки обліку пробігу оформляють на кожну шину (нову, відновлену, запасну). Такі картки необхідно вести з моменту установлення шин на транспортний засіб до моменту їх списання (п. 2 розд. ХІІ Правил № 549). Але і після списання її слід зберігати щонайменше протягом 3 років.

У картці обов’язково потрібно указати інвентарний номер шини та дату її виготовлення. Причому така дата має збігатися з маркуванням виробника. Зокрема, дату виготовлення можна знайти на бічній поверхні шини. У ланцюжку цифр маркування це  останні чотири цифри: перші дві з них указують на номер тижня, а дві останні — на рік виготовлення відповідної шини (п. 18 розд. ІІ додатка 4 до Правил № 549).

Наприкінці кожного місяця у картці необхідно відображати фактичний пробіг (наробіток) шини. Оскільки обсяг роботи шини вимірюється у кілометрах пробігу транспортного засобу, то записи до картки обліку пробігу шин роблять на підставі подорожніх листів.

Окрім пробігу, у Картці обліку пробігу слід заповнювати й інші графи. Так, до неї записують показники, що дають підстави для виведення шин з експлуатації та списання. Зокрема, такі показники як: експлуатаційна норма середнього ресурсу, залишкова висота рисунка протектора та причини вилучення з експлуатації. 

Експлуатаційна норма середнього ресурсу

Для визначення умов безпечної експлуатації транспортного засобу установлено норми середнього ресурсу шин (абз. 25 п. 2.1 Норм № 488). Вони розроблені як для нормальних, так і для особливих умов експлуатації (додатки 1, 2 до Норм № 488). При експлуатації шин у спеціальних умовах норми можна коригувати на відповідні коефіцієнти.

Кожна така норма призначена для певних марок транспортних засобів та шин.

Зверніть увагу: виробник шин може встановити інші норми середнього ресурсу експлуатації відповідної шини. У такому разі Норми № 488 не застосовуються (п. 3.8 Норм № 488).

Якщо в експлуатацію введено нові шини, а їх середній ресурс ніде не відображено (у т. ч. в Нормах № 488), можна замовити тимчасову норму для відповідних шин. Наприклад, у ДП «ДержавтотрансНДІпроєкт». Строк дії тимчасових норм — до 24 календарних місяців. Далі вони безоплатно продовжуються (пп. 5.1, 5.2 Норм № 488).

Важливо: допускається подальша експлуатація шини, якщо на момент досягнення норми середнього ресурсу залишкова висота рисунка протектора шини більша за граничнодопустиму висоту та її технічний стан відповідає вимогам законодавства (п. 7.2 розд. 7 Норм № 488). 

Залишкова висота рисунка протектора

Значення залишкової висоти рисунка протектора пневматичної шини в Картці обліку пробігу наводять у разі установки-зняття пневматичної шини з транспортного засобу, виконання його сезонного обслуговування. Якщо висота рисунка наближається до граничнодопустимої, то її значення слід записувати до Картки щомісячно (п. 7.10 Норм № 488). Які саме граничнодопустимі норми встановлено, дивіться у таблиці: 

                   Залишкова (мінімальна) висота рисунка протектора шини

Тип КТЗ

Дозволена максимальна маса КТЗ, т

Залишкова висота рисунка протектора шини, мм

Легкові/вантажні авто

до 3,5

1,6

Вантажні авто

понад 3,5

1,00

Автобуси

2,00

 

Увага: Правилами дорожнього руху заборонено експлуатувати транспортний засіб, якщо значення залишкової висоти рисунка протектора менше від установлених норм.

Як здійснювати замір цього показника, прописано в п. 21 розд. XI Правил № 549

Приклад обліку сезонної заміни шин

Для сезонної заміни шин установа придбала комплект зимових шин (4 шт.) марки Goodyear 175/65R14 загальною вартістю 10800 грн. Шини відразу передано для встановлення на автомобіль. Заміну літніх шин на зимові проведено в сервісному центрі без потреби залишати автівку та її складові у виконавця.

Вартість послуг з проведення сезонної заміни шин становить 2300 грн. До калькуляції вартості включено регулювання розвалу-сходження та балансування коліс.

Літні шини входять до комплектації транспортного засобу. Дату їх зняття з автомобіля відповідальна особа зафіксувала в Картках обліку пробігу шин. Літні шини після виконання робіт із шиномонтажу передали для зберігання на склад на підставі накладної внутрішнього переміщення. Оскільки вони є основним комплектом, з яким було придбано автомобіль, то ця операція була відображена лише в оперативному обліку установи.

На кожну нову зимову шину, установлену на транспортний засіб, заведено Картку обліку пробігу шин.

В бухобліку установи для відображення зазначених операцій складено такі проводки: 

 з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Отримано асигнування на придбання комплекту зимових шин (КЕКВ 2110)

2313

7011

10800

2

2

Оприбутковано комплект зимових шин

1515/1

6211

10800

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

10800

2, 6

4

Зимові шини передано в експлуатацію

1515/2

1515/1

10800

13

5

Отримано асигнування на послуги з проведення сезонної заміни шин (КЕКВ 2240)

2313

7011

2300

2

6

Надано послуги з проведення заміни шин

8013

6211

2300

6

7

Перераховано кошти виконавцю послуг

6211

2313

2300

2, 6

 

Нормативні документи

Положення № 102 - Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.1998 № 102.

Правила № 550 - Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 550.

Правила № 549 - Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі, затверджені наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 549.

Правила № 615 - Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджені наказом Мінінфраструктури від 28.11.2014 № 615.

Порядок № 1219 - Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

НП(С)БО 121 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
5
Олена
14.11.2023
Уточніть будь ласка, початок заміни зимової гуми 31 жовтня чи 30 листопада. У вас в статті мабудь опечатка. Дякую.
Svetlana
14.11.2023
початок - дата досягнення природних умов, за яких впродовж 7 діб утримується температура навколишнього природного середовища нижче ніж + 5° C, але не пізніше 31 листопада
Svetlana
14.11.2023
В Правилах № 550 записано "не пізніше 31 листопада". Але автори цього документу прорахувалися, бо у листопаді 30 днів. Ось і до статті потрапила дата 31, бо взяли її з Правил № 550.
Валя
17.11.2023
Я так і не зрозуміла. Не пізніше 31 жовтня чи 30 листопада?
Svetlana
17.11.2023
не пізніше 30 листопада
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі