Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.12.21
7709 0
Друкувати
Обране

Перерозподіл видатків між КЕКВ: вносимо зміни до кошторису

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Кошторис є основним плановим фінансовим документом, за яким працюють всі бюджетні установи. Але плани не завжди збігаються з реальністю. Тому протягом бюджетного періоду доводиться корегувати як дохідну, так і видаткову частини кошторису. Наприкінці року найчастіше доводиться перерозподіляти видатки в розрізі окремих КЕКВ, коли становиться очевидним збігаються фактичні потреби установи із затвердженими до кінця року асигнуваннями чи ні. Тож давайте розберемося, між якими КЕКВ можна зробити перерозподіл та що при цьому слід врахувати.


31 грудня –точка неповернення 

Усі бюджетники в курсі, що не пізніше 31 грудня поточного бюджетного періоду Казначейство закриває всі рахунки, відкриті у цьому періоді для виконання бюджету. Це передбачено ст. 57 БКУ.

На кінець року Казначейство зберігає залишки коштів для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді лише:

 • на рахунках спецфонду держбюджету;
 • на рахунках спецфонду місцевих бюджетів у вигляді субвенцій зі спецфонду держбюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення (у разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів спецфонду перераховуються до загального фонду держбюджету);
 • на рахунках установ України, які функціонують за кордоном, а саме на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження;
 • власних надходжень державних і комунальних закладів фахової передвищої та вищої освіти, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю;
 • благодійних внесків та грантів, на поточних рахунках у банках державного сектору для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів.

Тобто якщо ваші фактичні залишки коштів на рахунках та ще не профінансовані, але очікувані асигнування не підпадають під ці критерії, потрібно перевірити фактичні потреби установи. Робити це потрібно обов’язково, аби наприкінці року не гадати, де брати кошти, яких бракує, або куди подіти утворені непотрібні залишки. Якщо є необхідність, то вам слід своєчасно надати пропозиції головному розпоряднику бюджетних коштів щодо внесення змін до кошторису установи з детальними розрахунками та обґрунтуванням необхідності внесення змін.

Враховуйте, що фактично розпорядники та одержувачі бюджетних коштів роблять останні платежі поточного року набагато раніше, ніж в останній день бюджетного періоду. Тому слід поквапитися зі внесенням змін до кошторису. 

Перерозподіл видатків між КЕКВ: основні правила 

У разі внесення змін до кошторису перш за все треба враховувати вимоги БКУ, яким визначено перелік захищених статей видатків (ст. 55).

Особливості внесення змін до розпису бюджету і кошторису, в тому числі в розрізі КЕКВ, визначено ст. 23 БКУ.

Із врахуванням цих положень при внесенні змін до кошторису заборонено:

 • збільшувати оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків, а також видатки на функціонування органів держвлади (органів місцевого самоврядування) за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами — без внесення змін до закону про держбюджет (рішення місцевої ради);
 • скорочувати обсяг видатків загального фонду бюджету, які ст. 55 БКУ віднесені до захищених. Зокрема, це видатки на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на зарплату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо.

Якщо необхідно зробити перерозподіл видатків між КЕКВ, слід враховувати вимоги ч. 7 та 8 ст. 23 БКУ, а саме:

 • перерозподіл бюджетних асигнувань в розрізі КЕКВ за бюджетною програмою у межах загального обсягу бюджетних призначень може здійснити Мінфін (місцевий фінорган) за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів;
 • перерозподіл видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних

призначень головного розпорядника між бюджетними програмами і для збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюють за рішенням КМУ (місцевої держадміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом ВРУ з питань бюджету (відповідною комісією місцевої ради), у порядку, встановленому Порядком передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженим постановою КМУ від 12.01.2011 № 18.

До відома: складові частини витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання затверджено наказом Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11.

Майте на увазі, що зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів (крім одержувачів), помісячного плану використання бюджетних коштів вносять у разі, коли виникла потреба у перерозподілі бюджетних асигнувань між КЕКВ у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету. Це передбачено п. 47 Порядку № 228.

Порядок внесення змін до розпису бюджету встановлено розд. 3 Інструкції № 57.

Ця Інструкція регулює порядок складання і виконання розпису державного бюджету, але форми планових документів, затверджені нею, використовують і під час складання та виконання місцевих бюджетів. Пунктом 5 наказу Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57, яким її затверджено, зобов’язано місцеві фіноргани розробити власний порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету з урахуванням вимог БКУ і Інструкції № 57.

Розпорядники бюджетних коштів, перерозподіляючи видатки в розрізі окремих КЕКВ, джерел надходження та місяців, складають довідки про зміни за формами, передбаченими зазначеною Інструкцією, а саме:

 • Довідку про зміни до кошторису (додаток 11 до Інструкції № 57);
 • Довідку про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету (додаток 12 до Інструкції № 57);
 • Довідку про зміни до плану спеціального фонду бюджету (за винятком власних

надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (додаток 14 до Інструкції № 57).

Довідки затверджуються у такому ж порядку, що і сам кошторис та відповідні плани (п. 47 Порядку № 228).

При цьому самі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду не перезатверджуються.

Але перш ніж надавати головному розпоряднику бюджетних коштів довідку на затвердження, потрібно провести додаткові розрахунки потреб установи за тими КЕКВ, в яких планується змінювати обсяг асигнувань.

Також потрібно врахувати, чи немає на момент внесення змін кредиторської заборгованості за цими КЕКВ. І вже після цього подавати для затвердження до головного розпорядника довідку про внесення змін, а також зроблений розрахунок та обґрунтування необхідності внесення відповідних змін до кошторису. 

Перерозподіл між КЕКВ: можливі варіанти 

Припустимо, що у проєкті кошторису установа запланувала першочергові та інші необхідні видатки для своєї діяльності із дотриманням режиму економії (абз. 2 п. 20 Порядку № 228). Кошторис було затверджено. Потім протягом року відбулися обставини, які не були передбачені установою, але вони потребують додаткових видатків, які раніше не планувалися у кошторисі. Збільшити кошторис видатків немає можливості.

Але якщо ці видатки є обов’язковими, тобто немає можливості їх не здійснювати, можна зробити перерозподіл бюджетних асигнувань у розрізі КЕКВ. При цьому залишитися у межах загального обсягу асигнувань.

Як це відбувається? 

Нагадаю, що затверджена форма кошторису та план використання бюджетних коштів містять розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету (п. 1 Порядку № 228).

А ось план асигнувань, помісячний план використання бюджетних коштів складаються за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету (п. 2 Порядку № 228).

У розписах державного і місцевих бюджетів і планах асигнувань загального фонду (в яких наведено помісячний розподіл асигнувань) виділяють такі КЕКВ:

 • 2110 «Оплата праці»;
 • 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;
 • 2230 «Продукти харчування»;
 • 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»;
 • 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації

державних (регіональних) програм»;

 • 2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)

програмам, не віднесені до заходів розвитку»;

 • 2700 «Соціальне забезпечення»;
 • 5000 «Інші видатки».

При цьому код 5000 ― це технічний код, який об’єднує всі інші КЕКВ, окрім виділених у розписах державного і місцевих бюджетів. І саме в межах цього коду найчастіше й проводять зміни асигнувань між окремими КЕКВ з огляду на те, що усі інші вказані вище статті відносяться до захищених видатків.

На практиці найпоширеніші випадки перерозподілу видатків між КЕКВ — це коли бюджетна установа звертається до головного розпорядника з проханням:

1) збільшити (чи зменшити) видатки за певним КЕКВ. Головний розпорядник може це зробити у межах своїх призначень за бюджетною програмою, відповідно зменшуючи (збільшуючи) видатки за тим же КЕКВ іншому розпоряднику бюджетних коштів за тією ж бюджетною програмою;

2) перерозподілити асигнування за одним і тим же КЕКВ у розрізі окремих місяців без зміни загальної суми бюджетних асигнувань, затвердженої в кошторисі;

3) перерозподілити «інші» бюджетні асигнування у межах технічного коду 5000. 

Перерозподіл у межах КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

Перерозподіл видатків у межах КЕКВ 5000 «Інші видатки» розглянемо на прикладі. 

Ексклюзивний матеріал для передплатників сайту
  Платне користування сайту передбачає:
 • доступ до новин, статтей, довідників
 • безлімітні завантаження всіх бланків
 • відсутність реклами
30
грн/
місяць
Вже сплатили? Увійти
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплати праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.