Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16.05.22
1139 0
Друкувати
Обране

Перерозподіл видатків під час воєнного стану

Продукти харчування було придбано за КПКВК 0111021. Але через воєнний стан харчування у школах не проводиться. Строк придатності цих продуктів закінчується. За рішенням сесії ради хочемо передати ці продукти на КПКВК 0113104. Як бути в цьому випадку з касовими та фактичними видатками?

Передача продуктів харчування

Це питання турбує багато громад. Адже більшість закладів освіти на час воєнного стану припинили свою діяльність. А продукти харчування у школах були закуплені ще до війни. І вони наразі вкрай потрібні для харчування тероборони, переселенців та інших незахищених верств населення.

Як саме передавати залишки продуктів харчування? Якими документами супроводжується така передача? Як відобразити передачу продуктів харчування в обліку? Відповіді на ці запитання ми вже висвітлювали на сторінках нашого видання. Тож із цього приводу дивіться матеріали «Харчуємо тероборону та переселенців: як списати продукти харчування?» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 12 та «Залишки продуктів харчування: передаємо та обліковуємо» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 17.

Наразі ж поговоримо про те, як здійснити перерозподіл видатків, адже, дійсно, початково видатки планувалися за іншими бюджетними програмами та КПКВК.

Перерозподіл видатків

Крім КПКВК 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», видатки можуть бути передані також на КПКВК 3230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» та КПКВК 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Про застосування нового КПКВК 3230 читайте в матеріалі «Особливі видатки в умовах воєнного стану: за якими КПКВК проводити?» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 13.

Як відомо, видатки на забезпечення продуктами харчування є захищеною статтею видатків відповідно до ст. 55 БКУ. Але наразі ця стаття не діє на підставі абз. 12 п.п. 1 п. 22 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ. Тож скоротити ці видатки цілком можливо.

Загальний порядок внесення змін до бюджету визначено ст. 23 БКУ.

Якщо після прийняття рішення про місцевий бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передано від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій, завдань чи послуг іншим головним розпорядником, якому це доручено.

Така передача здійснюється за рішенням виконавчого комітету місцевої ради за погодженням з відповідною бюджетною комісією такої ради. Це передбачено ч. 6 ст. 23 БКУ.

Але під час дії воєнного стану є певні «послаблення».

ВАЖЛИВО!

При перерозподілі видатків бюджету під час дії воєнного стану погодження відповідної бюджетної комісії місцевої ради не потрібно

На користь цього свідчить п.п. 2 п. 1 постанови № 252*.

* Постанова КМУ «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» від 11.03.2022 № 252.

Наразі виконкоми ОМС, місцеві держадміністрації та військові (військово-цивільні) адміністрації можуть здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету. Докладніше про це — у матеріалі «Бюджетний процес під час війни» // «Бюджетна бухгалтерія», 2022, № 13.

Механізм передачі бюджетних призначень визначено Порядком № 18**. Але знову ж таки, керуючись цим Порядком, робіть поправку на воєнний стан.

** Порядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затверджений постановою КМУ від 12.01.2011 № 18.

Для внесення змін заклад освіти насамперед має звернутися з листом до головного розпорядника бюджетних коштів — ОМС або управління (відділу) освіти.

Головний розпорядник, проаналізувавши ситуацію, у свою чергу, звертається з листом до місцевого фінуправління (відділу) з обґрунтуванням такого перерозподілу видатків у межах місцевого бюджету.

Далі, як і було зазначено, виконком ОМС, місцева держадміністрація або військова (військово-цивільна) адміністрація приймають рішення про перерозподіл видатків.

Касові видатки перейдуть від попереднього розпорядника бюджетних коштів до нового за відповідним КПКВК. А фактичні видатки здійснюватимуться вже новим розпорядником бюджетних коштів за новим КПКВК.

Внесення змін до паспортів бюджетних програм

Перерозподіл видатків за різними КПКВК тягне за собою внесення змін до відповідних паспортів бюджетних програм.

Для цього звернемось до Правил № 836***.

*** Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836.

Зміни до паспортів бюджетних програм вносять протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції в порядку, встановленому для складання паспортів бюджетних програм.

До випадків, коли мають бути внесені зміни до паспортів бюджетних програм, належать:

— прийняття змін до рішення про місцевий бюджет, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

— передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

— передача нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

— перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

— прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

— прийняття нормативно-правових актів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

— внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми;

— внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових напрямів використання бюджетних коштів.

До речі, такі зміни може внести як сторона, що передає видатки, так і сторона, яка їх отримує.

Тож що саме треба зробити для внесення змін до паспортів бюджетних програм?

Як ми зазначили, порядок внесення змін такий самий, як і порядок затвердження паспортів бюджетних програм. Про це свідчить п. 1.10 Правил № 836.

Крок 1.

Головний розпорядник подає на погодження місцевому фіноргану оновлений паспорт бюджетної програми. Строк подання — тиждень із дня прийняття рішення про перерозподіл видатків. Паспорт слід подати у двох примірниках у паперовому та електронному вигляді.

Крок 2.

Фінорган здійснює погодження проєкту паспорта бюджетної програми протягом 10 днів із дня його отримання та направляє його головному розпоряднику для затвердження.

Крок 3.

Оновлений паспорт затверджується наказом (іншим розпорядчим документом) головного розпорядника бюджетних коштів протягом двох тижнів.

Крок 4.

Один примірник наказу про затвердження паспортів бюджетних програм залишається в головного розпорядника, інший — протягом 3 робочих днів головний розпорядник має передати відповідному територіальному органу Держказначейської служби.

Крок 5.

Протягом 3 робочих днів від дня затвердження паспорта бюджетної програми головний розпорядник подає до фіноргану:

— завірені в установленому законодавством порядку копії паспорта та наказу про його затвердження;

— затверджений паспорт бюджетної програми в електронному вигляді.

Також головний pозпоpядник протягом 3 робочих днів від дня прийняття наказу про затвердження паспортів бюджетних пpогpaм зaбезпечує доведення до відповідальних виконавців, pозпоpядників нижчого pівня тa одержувачів бюджетних коштів копій цього наказу та зaтвеpджених пaспоpтів бюджетних пpогpaм.

Далі відповідальні виконавці, розпоpядники нижчого pівня тa одеpжувaчі бюджетних коштів інфоpмують теpитоpіaльні оpгaни Казначейства шляхом подaння їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих пaспоpтів.

Внесення змін до кошторису

Відповідні зміни має бути внесено і до кошторису установи, яка передає асигнування за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в частині їх зменшення, і до кошторису установи, яка приймає асигнування за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в частині їх збільшення.

Порядок внесення змін до кошторису визначає Порядок № 228****.

**** Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджені постановою КМУ від 28.02.2002 № 228.

Так, зміни до кошторисів вносять, зокрема, у випадках (п. 47 Порядку № 228):

— передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

— прийняття рішення про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету).

Для внесення змін до кошторису необхідно скласти та подати головному розпоряднику бюджетних коштів довідку про зміни до кошторису. Форму цієї довідки ви знайдете у своїй місцевій інструкції щодо складання і виконання розпису місцевого бюджету. Але зазвичай вона схожа (а часто навіть повністю тотожна) на довідку, форму якої наведено в додатку 11 до Інструкції № 57*****.

***** Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 18.01.2002 № 57.

Довідку про зміни затверджують у такому ж самому порядку, що і сам кошторис (п. 47 Порядку № 228).

Вважаємо, що будь-яких складнощів із цим виникнути не повинно.

Бюджетна бухгалтерія, травень, 2022/№ 18

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі