Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.03.15
67360 1
Друкувати
Обране

Субвенції: гра за новими правилами

Новий рік приніс нам багато нормативних новацій. Не став при цьому винятком і Бюджетний кодекс, в якому з’явились нові види субвенцій з державного місцевим бюджетам. Який порядок надання таких субвенцій? На які цілі їх можна використати? Хто їх одержувачі? Давайте разом розберемося з цими та іншими питаннями щодо надання субвенцій.


Міжбюджетні трансферти з 2015 року

 

Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, є міжбюджетними трансфертами.

Нагадаємо, що ст. 93 БКУ передбачена можливість передачі коштів між різними рівнями місцевих бюджетів.

При цьому міжбюджетні трансферти поділяються на такі види:

— базову дотацію;

— субвенції;

— реверсну дотацію;

— додаткові дотації.

Отже, структура міжбюджетних трансфертів дещо змінилась в порівнянні з минулими роками. Для розуміння того, якою ця структура була раніше та якою стала тепер, наведемо таблицю.

 

По 31 грудня 2014 року (попередня редакція БКУ)

Після 1 січня 2015 року (діюча редакція БКУ)

Дотація вирівнювання

Базова дотація

Кошти, що передаються до Держбюджету та місцевих бюджетів з інших бюджетів

Реверсна дотація

Субвенція

Субвенція

Додаткові дотації

Додаткові дотації

 

Як бачимо, новими видами міжбюджетних трансфертів з 01.01.2015 р. є базова та реверсна дотації. Хоча, за своєю суттю ці міжбюджетні трансферти не дуже то й змінились.

Так, базова дотація — це трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Реверсна дотація — це кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

Цікавим моментом є те, що базова дотація бюджетам міст районного значення, селищним, сільським бюджетам надаватиметься лише у разі їх об’єднання та створення об’єднаних територіальних громад.

З держбюджету можуть надаватись місцевим бюджетам такі види трансфертів:

1) базова дотація;

2) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;

3) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг, встановлених державою;

4) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);

5) освітня субвенція;

6) субвенція на підготовку робітничих кадрів;

7) медична субвенція;

8) субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

9) субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

10) субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 %);

11) інші додаткові дотації та інші субвенції.

Хоча поняття субвенції і не стало новим, але, як бачимо, з’явились нові її види.

У цій статті ми зупинимось на питаннях надання саме нових видів субвенцій.

Субвенція — це міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції.

В оновленій редакції БКУ визначено, що видатки на утримання медичних установ, загальноосвітніх закладів та закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету.

Згідно з Законом № 80 Міністерству освіти і науки України за бюджетною програмою 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» враховані видатки у сумі 43719443,0 тис. грн., за бюджетною програмою 2211180 «Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам» — 5839080,1 тис. грн., за бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» — 46466042,7 тис. грн.

Зміна системи фінансування лікарень та шкіл викликана необхідністю забезпечення рівного фінансування всіх медичних та навчальних закладів незалежно від регіону.

Тобто навчальні та медичні заклади незалежно від регіону будуть у рівних умовах.

 

Порядок надання субвенцій

 

Як ми вже зазначили, субвенції мають надходити з Держбюджету до місцевих бюджетів та направлятись на утримання певних бюджетних установ. При цьому БКУ містить лише загальні вимоги щодо надання субвенцій. Самі формули для розрахунку субвенцій на 2015 рік містяться у статтях 25 — 27 Закону № 80.

Загальні вимоги до надання зазначених субвенцій наведені у ст. 1032 — 1035 БКУ.

Для урегулювання цього питання Уряд нещодавно затвердив три порядки, а саме:

— щодо медичної субвенції — Порядок № 11;

— щодо освітньої субвенції — Порядок № 6;

— щодо субвенції на підготовку робітничих кадрів — Порядок № 7.

Крім того, були внесені відповідні зміни до Порядку № 1132 щодо перерахування коштів субвенцій. Тож, розглянемо все по черзі.

Насамперед звернемо увагу на те, що тепер щодо бюджетних установ, які отримують субвенцію, дозволено здійснювати протягом бюджетного періоду видатки на фінансування одночасно з державного та місцевого бюджетів та/або одночасно з різних бюджетів.

Звичайно, це є логічним, адже тепер медичні заклади та певні заклади освіти, одночасно фінансуються з місцевих бюджетів та отримують субвенцію з державного бюджету.

Як ми вже зазначали, установи, що отримують субвенції, фінансуються також і з місцевих бюджетів.

При цьому у складі субвенції обов’язково передбачається резерв коштів, обсяг яких не може перевищувати 1 % загального обсягу субвенції, для здійснення видатків, що не могли бути враховані під час застосування формули, за якою визначається порядок розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

Місцеві державні адміністрації повинні:

1) розробити і затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки (не менш як 2 % доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 % обсягу видатків на бюджетну сферу) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

2) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

3) забезпечити дотримання вимоги п. 4 ст. 77 БКУ щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах для оплати праці працівників бюджетних установ згідно із встановленими законодавством умовами оплати праці та розміром мінімальної заробітної плати, а також для проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами сфери охорони здоров’я;

4) забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, не допускаючи прострочення заборгованості з таких виплат;

5) забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів;

6) здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг конкретні заходи щодо погашення такої заборгованості, забезпечивши використання не менш як 90 % наявних коштів, насамперед загального фонду місцевих бюджетів;

7) упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;

Органи Держказначейської служби теж мають певні обов’язки в процесі надання субвенцій. Так, Держказначейство має:

1) щодекадно перераховувати субвенцію на рахунки обласних, міських (м. Києва і міст обласного значення), районних бюджетів та інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, відкриті в органах Держказначейства, згідно з розписом державного бюджету відповідно до порядків № 1132 і № 1407;

2) подавати щодекади Мінфіну, МОЗ або Міносвіти (залежно від виду субвенції) інформацію про перераховані суми коштів в розрізі вищенаведених бюджетів та зведену в розрізі бюджетів.

Розглянемо деякі правила перерахування коштів субвенції, визначені Порядком № 1132.

Субвенції з державного бюджету, визначені п.п. 6 — 8 п. 1 ст. 97 БКУ, перераховуються Держказначейством обласним, міським (м. Києва і міст обласного значення), районним бюджетам та іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті передбачені міжбюджетні трансферти, щодекади рівними частинами в останній день декади відповідно до розпису державного бюджету*.

* Згідно із змінами, унесеними Законом № 212 до ст. 108 БКУ, відповідно до розпису Державного бюджету України органами Казначейства України здійснюється перерахування базової дотації та реверсної дотації щодекадно, а освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів і медичної субвенції двічі на місяць. У зв’язку з цим до п. 2 Порядку № 1132, ймовірно, скоро будуть унесені відповідні зміни.

Облдержадміністрації розподіляють субвенції з державного бюджету обласним бюджетам між міськими міст обласного значення та районними бюджетами пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим таким бюджетам у рішеннях обласних рад про бюджет.

Органи Держказначейства перераховують протягом двох операційних днів після подання платіжних документів відповідних фінансових органів субвенції з державного бюджету на рахунки загального та спеціального фондів міських міст обласного значення та районних бюджетів, відкриті в органах Держказначейства, для здійснення передбачених ними видатків.

Суми субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам перераховуються протягом двох операційних днів після подання платіжних документів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Держказначейства.

Учасники розрахунків додатково зазначають у графі «призначення платежу» платіжного доручення норму закону про Держбюджет або рішення ради про бюджет на відповідний рік, якими передбачено надання субвенцій.

Увага! Субвенція може спрямовуватись лише на оплату поточних видатків установ.

Але освітню субвенцію та субвенцію на підготовку робітничих кадрів можна використовувати на капітальні видатки за умови:

— забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначених субвенцій;

— відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками.

Така можливість передбачена Законом № 212, яким внесено відповідні зміни до ст. 1032 та 1033 БКУ.

Не допускається спрямування субвенції на:

— закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані з оплатою поточних видатків та заходів;

— здійснення заходів, видатки на які передбачені за іншими бюджетними програмами;

— здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

— оплату посередницьких послуг.

Також зазначимо, що використання коштів субвенції здійснюється з обов’язковим дотриманням вимог Закону № 1197постанови № 65 та постанови № 117.

Залишки субвенції на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді для поточного утримання (крім заробітної плати) і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів та навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, закладів охорони здоров’я та виконання програм у сфері охорони здоров’я відповідно до виду субвенції.

Відповідні місцеві ради, об’єднані територіальні громади мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних і капітальних видатків, включаючи погашення бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Держказначейства.

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Держказначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції,здійснюються в установленому законодавством порядку.

Тобто бухгалтерський облік операцій, які здійснені за рахунок коштів субвенції, нічим не відрізняється від обліку операцій, які здійснені за рахунок інших бюджетних коштів.

Це ж стосується і подання фінансової звітності, і здійснення контролю за використанням коштів субвенцій.

Так, складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Тепер розглянемо нюанси надходження та витрачання кожного виду субвенцій.

 

Медична субвенція

 

Головним розпорядником цієї субвенції є МОЗ.

Згідно з Порядком № 11 розпорядники медичної субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.

Місцеві держадміністрації, окрім визначних вище заходів, мають здійснювати у разі потреби розподіл цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, які передбачені в обласних бюджетах, між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.

Також звернемо увагу на те, що щодо медичної субвенції п. 5 Порядку № 11 передбачений додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами. Додатковий розподіл і перерозподіл здійснюється Кабміном.

Місцеві ради мають право передавати кошти субвенції у вигляді міжбюджетного трансферту іншим бюджетам для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

Як визначено у ст. 1034 БКУ, видатки місцевих бюджетів, передбачені у п.п. 3 п. 1 ст. 89 та п.п. 3 п. 1 ст. 90 цього Кодексупроводяться за рахунок медичної субвенції.

До таких видатків належать видатки на:

— первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, а також дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги);

— програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров’я і заходи з санітарної освіти);

— консультативну амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні республіканського АР Крим та обласного значення, центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги);

— спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для ветеранів війни, будинки дитини, станції переливання крові);

— санаторно-курортну допомогу (санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації);

— інші державні програми медичної та санітарної допомоги (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров’я і заходи санітарної освіти, регіональні заходи з реалізації державних програм, інші програми і заходи).

 

Освітня субвенція

 

Головним розпорядником цієї субвенції є Мін­освіти.

Згідно з Порядком № 6 розпорядниками освітньої субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет, згідно із законодавством.

Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснює Кабмін.

Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»;

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглиб­леної підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

4) вечірні (змінні) школи;

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

До редакції «Бюджетної бухгалтерії» надійшло чимало запитань стосовно можливості забезпечення харчуванням учнів 1 — 4 класів за рахунок освітньої субвенції.

Відповідь на це запитання міститься на офіційному сайті Профспілки працівників освіти і науки України.

Так, відповідно до ст. 25 Закону № 1060 з урахуванням змін, внесених Законом № 76, організація та відповідальність за харчування у навчальних закладах державної та комунальної форми власності покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, керівників навчальних закладів.

До внесення цих змін було передбачено, що організація харчування у навчальних закладах здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань.

Згідно з п. 4 ст. 77 БКУ обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів враховують у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної платина проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Згідно з п. 5 ст. 77 БКУ місцеві ради при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Обсяги таких коштів зменшенню не підлягають.

Аналогічні завдання передбачені також держадміністраціям у пп. 3 та 4 п. 3 Порядку № 6.

За рахунок освітньої субвенції має бути обов’язково забезпечено організацію харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I — III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону № 1768.

Стосовно спрямування частини освітньої субвенції на виконання таких повноважень органів місцевого самоврядування, як забезпечення харчуванням учнів 1 — 4 класів та інших за рахунок видатків з місцевих бюджетів, то це можливо, якщо після врахування в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників загальноосвітнього навчального закладу та на проведення розрахунків за комунальні послуги залишився резерв коштів для здійснення видатків, що не могли бути враховані при застосуванні формули.

 

Субвенція на підготовку робітничих кадрів

 

Головним розпорядником цієї субвенції є Міносвіти.

Згідно з Порядком № 7 розпорядниками субвенції на підготовку робітничих кадрів за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

Розподіл і перерозподіл загальних обсягів субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабміном.

Ця субвенція із загального фонду державного бюджету спрямовується на оплату поточних видатків професійно-технічних та інших навчальних закладів державної та комунальної власності, які надають послуги з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками зазначених навчальних закладів ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі зазначених навчальних закладів.

 

Нормативні документи

 

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон № 212 — Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 02.03.2015 р. № 212-VIII.

Закон № 80 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII.

Закон № 1060 — Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII.

Закон № 76 — Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

Закон № 1768 — Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 р. № 1768-III.

Постанова № 65 — постанова КМУ «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 р. № 65.

Постанова № 117 — постанова КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. № 117.

Порядок № 11 — Порядок та Умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені постановою КМУ від 23.01.2015 р. № 11.

Порядок № 6 — Порядок та Умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені постановою КМУ від 14.01.2015 р. № 6.

Порядок № 7 — Порядок та Умови надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджені постановою КМУ від 14.01.2015 р. № 7.

Порядок № 1132 — Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів, затверджений постановою КМУ від 15.12.2010 р. № 1132.

Порядок № 1407 — Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(1)
сільська рада
15.05.2015
підскажіть будь ласка, чи можна виділити кошти у вигляді іншої субвенції з бюджету сільської ради для оплати земельного податку в 2015 року відділу освіти? І чи так вона буде називатися? Дякуємо
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.