Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.09.21
299 0
Друкувати
Обране

Деякі аспекти цифрової грамотності публічних службовців

Рух України до інформаційного суспільства і цифрової економіки обумовлює необхідність трансформації професійних якостей і кваліфікаційних вимог для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Розвиток інформаційного суспільства і повсюдне впровадження технологій е-урядування та інструментів е-демократії висувають підвищені вимоги до компетентності чиновників у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та цифрової грамотності.


Сьогодні абсолютно зрозуміло, що цифровізація може виступати суттєвим фактором підвищення якості державного управління. З боку більшості країн даний тренд обумовлений не тільки зусиллями, які спрямовані на втілення в публічне управління принципів електронного урядування, а й стрімким розвитком соціальних мереж та онлайнових сервісів та їх активним проникненням у повсякденне життя1.

1 Попов Е. В., Семячков К. А. Инструментарий развития цифровых технологий в государственном секторе // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16, № 7. С. 1320 – 1337.

Водночас система професійної підготовки і перепідготовки кадрів для державної служби повинна відповідати новим вимогам — забезпечувати ефективне функціонування сервісів е-урядування, офіційних відомчих вебресурсів, груп і сторінок у соціальних мережах, підтримувати діалог і взаємодію з громадянами і громадськими організаціями. Новий функціонал державного службовця, який випливає з процесу цифровізації публічного управління, вимагає формування нових підходів до компетентнісної моделі їх підготовки і підвищення кваліфікації. Через що на перше місце виходять навички володіння цифровими компетентностями, помножені на постійне вдосконалення soft skills. Наприклад, за оцінками деяких експертів, сукупний портфель компетенцій державних службовців вищого керівного складу регіону має включати в себе: hardskills — 25 %, soft skills — 60 %, digital skills — 15 %2.

2 Ахунов Р. Р., Ислакаев Г. Р., Низамутдинов Р. И. и др. К вопросу о формировании профессиональных компетенций госслужащих региона // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 6. С. 4 – 10.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Зараз в Україні активно обговорюються питання цифрової грамотності і вимірювання її рівня, розробляються онлайнові курси та здійснюються заходи щодо зміни парадигми компетентнісного підходу в публічному управлінні3. Для розуміння стану і сприйняття цієї парадигми самими публічними службовцями в травні-липні 2021 року було проведено відповідне онлайнове опитування, в якому взяло участь понад 900 респондентів, які представляли: органи місцевого врядування — 37 %; місцеві державні адміністрації — 33 %; ЦОВВ та їх територіальні управління — 15 %; інше — 15 %.

3 Зелінський С. Е. Цифрова грамотність і цифрова освіта: порядок денний розвитку інформаційного суспільства // Держслужбовець. 2021. № 1. С. 34 – 36.

На рис. 1 представлені результати самооцінювання свого рівня цифрової грамотності, тобто це власна думка і відчуття публічних службовців. Майже третина опитаних вважає, що їхній рівень цифрової грамотності є високим. Водночас тільки чверть респондентів пройшли тест Цифрограм 2.0 (90 запитань) на освітньому порталі Дія (рис. 2). Якщо розглянути результати тестування в Цифрограмі публічними службовцями, то з тих, хто його пройшов, приблизно 60 % відповідає середньому рівню (B1 і B2), 35 % — високому (С1 і С2) (див. рис. 2), що певною мірою збігається з результатами самооцінювання (див. рис. 1). Хоча ще незначна вибірка, і тому можлива суттєва похибка. До речі, Мінцифри має всю статистичну (а не соціологічну) інформацію щодо оцінок рівнів цифрової грамотності різних категорій (державних службовців, вчителів, медпрацівників), яка є в базі результатів тестування на порталі Дія. І ця інформація має періодично оприлюднюватись для розуміння стану і рівня цифрової грамотності певних категорій працівників в Україні.

Рис. 1. Самооцінка публічними службовцями власного рівня цифрової грамотності

Рис. 2. Результати оцінки цифрової грамотності за допомогою тесту Цифрограм 2.0

Найбільш важливими для опанування публічними службовцями для повсякденної діяльності вважаються такі напрями: цифрові компетентності (56,2 %); цифрове споживання (19,2 %) і цифрова безпека (24,6 %).

На рис. 3 показано розподіл відповідей на запитання: «У яких напрямках розвитку цифрової грамотності у Вас особисто є потреба?». Найбільш затребуваними є теми цифрової безпеки, інформаційної грамотності, комп’ютерної грамотності і створення цифрового контенту.

Рис. 3. Напрями цифрового розвитку публічних службовців

З’ясовано, що абсолютна більшість публічних службовців (96 %) користується Google-інструментами у своїй повсякденній діяльності. Майже 90 % респондентів користувалися цими інструментами протягом останнього року. Найбільш популярними є: Gmail (74,4 %), YouTube (62,1 %), Maps (52,7 %), Disk (45,8 %), Таблиці (38,9 %), Фото (30 %), Календар (29,6 %), Форми (29,6 %) (сумарна кількість більше 100 %, тому що при опитуванні можна було обирати декілька відповідей).

При роботі в Інтернеті публічним службовцям зручніше всього користуватися настільним пристроєм (ПК, ноутбук) — 83,7 %, а мобільним (смартфон, планшет) користується лише 16,3 %. При цьому серед респондентів найбільш популярними є браузери: Google Chrome (94,1 %), Opera (27,1 %), Firefox (22,7 %), Internet Explorer (9,4 %), Safari (5,9 %), а сервісами електронної пошти користуються: Gmail.com (77,3 %), Ukr.net (67 %), i.ua (10,1 %), mail.gov.ua (9,9 %) респондентів. (Сумарна кількість відповідей на запитання щодо використання браузера і поштового сервісу більше 100 %, тому що при опитуванні можна було обирати декілька відповідей).

Більше 54 % опитаних публічних службовців для збереження своїх даних використовують хмарні сховища.

У респондентів цього опитування є акаунти у соціальних мережах: Facebook (56,7 %), Instagram (37,9 %), Google+ (15,8 %), TikTok (12,1 %), Twitter (7,4 %) та вони користуються месенджерами: Viber (92,2 %), Telegram (72,7 %), Facebook Messenger (60,2 %), WhatsApp (56,3 %), Skype (21,9 %). (Сумарна кількість відповідей більше 100 %, тому що при опитуванні можна було обирати декілька відповідей).

Протягом останнього року електронними послугами користувалися 80 % опитаних, використовуючи різні онлайнові сервіси. Найбільша частина з них користувалася можливостями Дії (рис. 4). На думку публічних службовців, три сфери, де мають бути е-послуги або покращені існуючі, це комунальні (70,9 %), освітні (45,3 %) і медичні послуги (74,4 %).

Рис. 4. Звернення публічних службовців за е-послугами

На запитання: «Чи використовуються у Вашому органі влади інструменти е-демократії?» отримано відповіді, які представлені на рис. 5. На жаль, кожний п’ятий публічний службовець ще не знає, що сьогодні для взаємодії з громадянським суспільством доступні ці інструменти.

Рис. 5. Щодо використання інструментів е-демократії в органах влади

З кінця 2020 року у публічних службовців з’явилась можливість саморозвитку за допомогою онлайнових курсів на порталі osvita.diia.gov.ua. З числа респондентів цього опитування більше 40 % публічних службовців ще не пройшли жодного онлайнового курсу (рис. 6). Найбільше публічних службовців опанували курс «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google», а найменше — «Адміністративний ресурс і як йому протидіяти».

Рис. 6. Опанування публічними службовцями доступних онлайнових курсів

Проведене дослідження показало, що на сьогодні стан цифрової грамотності публічних службовців є цілком задовільним. Це певною мірою пояснюється активізацію відповідних навчань в системі підвищення кваліфікації публічних службовців. Є певний позитив і в тому, що публічні службовці активно користуються сучасними онлайновими інструментами спілкування, займаються саморозвитком цифрових компетентностей, намагаються з’ясувати рівень власної цифрової грамотності та розуміють необхідність постійного навчання.

ДОСЛІДЖЕННЯ ZOOM-СТОМЛЮВАНОСТІ

Останній рік щодня сотні мільйонів людей у світі проводять години перед екранами своїх пристроїв, розглядаючи обличчя співрозмовників у маленьких і великих прямокутниках інтерфейсу сервісу Zoom. Менш ніж за рік багато людей практично без особливих проблем інтегрували Zoom-сервіс у свою діяльність і соціальне життя. Здавалося б, що все добре і є широка перспектива в майбутньому такої онлайнової діяльності, але виявилося, що спілкування у відеоформаті з декількома учасниками вимагає більшої концентрації уваги і викликає роздратування, через що виникають технічні неполадки. Крім того, виявилося, що онлайнова бесіда в реальному часі є набагато більш складним завданням для людського мозку і тіла, ніж можна було припустити спочатку.

Тому після тривалої діяльності в такому режимі виникає відчуття втоми, вигоряння та апатії. Наприклад, у дослідженні4 виділені 4 основні причини втоми від Zoom-конференцій:

4 Bailenson J. N. Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom Fatigue // Technology, Mind, and Behavior. 2021. No 2. pp. 1 – 6. URL: https://tmb.apaopen.org/pub/nonverbal-overload/release/1 (дата звернення: 20.07.2021).

— тривалий близький зоровий контакт із співрозмовниками (слухачами). Це своєрідний «ефект ліфта»: люди в ліфті, як правило, відвертаються від інших осіб, дивлячись вниз або іншим чином відводячи погляд, щоб звести до мінімуму зоровий контакт з іншими людьми;

— тривале споглядання власного обличчя («ефект дзеркала»). Для людини неприродно так довго дивитися на себе. Це все одно, що за нею постійно хтось ходить із дзеркалом і змушує заглядати в нього. Перегляд дзеркального зображення призводить до негативних впливів;

— зменшення рухливості. Під час особистих розмов або розмов по телефону люди рухаються, а під час відеоконференції, як правило, людина повинна залишатися на одному місці. Люди краще працюють, коли рухаються;

— ментальна напруга. Під час реального спілкування люди використовують невербальну комунікацію, підсвідомо інтерпретують жести, і це полегшує сприйняття розмови. Водночас у відеоконференціях людям доводиться більше зосереджуватися, щоб співрозмовники правильно розуміли сенс слів без невербальних підказок. Якщо ви використовуєте відео, користувачі змушені свідомо стежити за невербальною поведінкою.

Перераховані вище причини стомлюваності і психологічного виснаження підштовхнули дослідників до того, щоб визначати та оцінювати втому від участі у відеоконференціях. Для цього в Стенфордському університеті (США) була розроблена шкала виснаження і втоми — Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-шкала)5. Відповідно до цієї шкали загальний показник (оцінка) Zoom-втоми визначається на підставі п’яти складових:

5 Nadler R. Understanding «Zoom fatigue»: Theorizing spatial dynamics as third skins in computer-mediated communication // Computers and Composition. 2020. No 58.

— емоційної втоми (ЕВ), яка пов’язана з почуттям перевтоми і виснаження після взаємодії з іншими людьми під час відеоконференцій;

— зорової втоми (ЗорВ), що свідчить про те, як сприймається зір або зоровий дистрес;

— соціальної втоми (СВ), яка стосується відчуття бажання залишитися наодинці після взаємодії з іншими людьми за допомогою відеоконференції;

— мотиваційної втоми (МВ), пов’язаної з мотивацією почати роботу і почуттям активності після відеоконференції;

— загальної втоми (ЗагВ), що визначає почуття фізичного і психологічного виснаження і втоми як факту.

Щоб узагальнити річний досвід дистанційного навчання в системі післядипломної освіти, у травні-червні 2021 року автором статті було проведено онлайнове дослідження в Україні. На базі Стенфордської ZEF-шкали6 була розроблена експрес-шкала, в якій кожен тип втоми оцінюється між 3 (низька стомлюваність) і 9 (висока стомлюваність) балами, а загальний показник ZEF-шкали коливається від 15 (низька стомлюваність) до 45 (висока стомлюваність) балів.

6 Fauville, Geraldine and Luo, Mufan and Queiroz, Anna C. M. and Bailenson, Jeremy N. and Hancock, Jeff. Nonverbal Mechanisms Predict Zoom Fatigue and Explain Why Women Experience Higher Levels than Men (April 5, 2021).URL : https://www.researchgate.net/publication/350899855_Nonverbal_ Mechanisms_Predict_Zoom_Fatigue_and_Explain_Why_Women_Experience_Higher_Levels_than_Men (дата звернення: 20.07.2021).

На підставі даних, отриманих через онлайн-опитування, в якому взяло участь понад 750 респондентів, були отримані результати для системи післядипломної освіти публічних службовців. Серед респондентів чоловіків було 25 % і жінок 75 %, що відповідає загальній структурі державної служби України. Також респонденти розподілись за віком: до 25 років — 7 %; 25 – 35 років — 17 %; 35 – 45 років — 45 %; 45 – 55 років — 24 %; більше 55 років — 7 %.

Проведене дослідження показало, що 46 % опитаних бере участь у відеоконференціях не рідше одного разу на місяць; 26 % — один раз на тиждень; 18 % — один раз в день; 10 % — кілька разів на день. Майже три чверті (73 %) респондентів в типовий день беруть участь в одній відеоконференції, 22 % — у двох і 5 % — у трьох. Тривалість типової відеоконференції для публічних службовців за останній рік показана на рис. 7.

Рис. 7. Типова відеоконференція (у хвилинах) у публічних службовців

На рис. 8 представлені результати дослідження складових Zoom-стомлюваності державних службовців в системі післядипломної освіти (середні значення): найменше значення для мотиваційної втоми (МВ) (менше 5 балів), а найбільші для емоційної (ЕВ) і зорової (ЗорВ) втоми (більше 6 балів). При цьому загальна Zoom-стомлюваність досліджуваної вибірки склала 28,56 бала, що трохи нижче середньої втоми (30 балів).

Рис. 8. Складові Zoom-втоми державних службовців в системі післядипломної освіти

Діапазон оцінки загальної Zoom-стомлюваності склав від 15 до 43 балів, а розподіл показника Zoom-стомлюваності має такий вигляд: 15 – 25 балів (низька стомлюваність) — 33,3 % респондентів; 26 – 35 балів (середня стомлюваність) — 48,9 %; 36 – 43 бали (висока стомлюваність) — 17,8 %. У розрізі складових Zoom-стомлюваності високі значення спостерігаються для зорової втоми (22,2 %); соціальної (17,8 %); емоційної і загальної втоми (по 15,6 %), тобто у кожного п’ятого-шостого. Zoom-стомлюваність жінок на 10 – 15 % вище, ніж у чоловіків в кожному з рівнів стомлюваності (низької, середньої і високої).

Цим дослідженням доведено, що майже для половини респондентів характерна середня стомлюваність, а високі значення Zoom-стомлюваності притаманні тільки 17,8 % респондентів. Це дозволяє припустити, що в системі післядипломної освіти публічних службовців Zoom-стомлюваність для 80 % є не такою критичною.

Зелінський Сергій

Спецвипуск «Публічна служба», вересень, 2021

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.