Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28.10.21
9469 0
Друкувати
Обране

Мовний сертифікат: хто та як підтверджує володіння українською мовою

Із 16.07.2021 істотно змінився порядок підтвердження вільного володіння державною мовою для низки осіб. Кого стосуються ці зміни і як тепер підтверджувати рівень володіння українською, розповімо в цій статті.

Хто зобов’язаний підтверджувати знання української мови?

Перелік осіб, які зобов’язані володіти українською мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, наведено у ст. 9 Закону № 2704*.

* Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIII.

Саме цей Закон визначає статус української мови як єдиної державної мови і передбачає обов’язковість її використання при здійсненні повноважень органами державної влади, місцевого самоврядування та в інших публічних сферах суспільного життя.

Осіб, які зобов’язані підтверджувати рівень володіння українською мовою, можна поділити на дві категорії (див. табл. 1):

1) тих, хто підтверджує знання мови державним сертифікатом;

2) тих, кому для підтвердження знань мови достатньо документа, що засвідчує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни).

Таблиця 1. Особи, які зобов’язані підтверджувати рівень володіння українською мовою

Для підтвердження рівня володіння українською мовою потрібен:

державний сертифікат

документ, що засвідчує вивчення української мови як навчального предмета (дисципліни)*, або державний сертифікат

Окрім топчиновників і депутатів, до цієї категорії осіб належать, зокрема:

• державні службовці;

• голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

• особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

• прокурори;

• судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя;

• керівники закладів освіти всіх форм власності

До цієї категорії входять, зокрема:

• депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

• службовці НБУ;

• особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

• особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

• адвокати;

• нотаріуси;

• педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;

• медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я;

• посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, не визначені в пп. 1 — 15 ч. 1 ст. 9 Закону № 2704, крім осіб, які не є громадянами України

* Таким документом є документ про повну загальну середню освіту і додаток до нього, де є предмет «Українська мова».

Де та як отримати сертифікат?

Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (далі — сертифікат) видає Національна комісія зі стандартів державної мови. Ця ж комісія розробляє і затверджує класифікацію рівнів володіння українською мовою. Таких рівнів усього три:

• початковий рівень — А;

• середній рівень — В;

• рівень вільного володіння мовою — С.

Кожен рівень поділяється на два ступеня: А1 і А2, В1 і В2, С1 і С2.

Для виконання державних і службових обов’язків особам, переліченим у ст. 9 Закону № 2704, потрібне володіння українською мовою на рівні С1 або С2.

Класифікація рівнів володіння державною мовою та вимоги до них затверджені рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови від 24.06.2021 № 31.

Щоб отримати сертифікат, треба скласти іспит на рівень володіння державною мовою. Зробити це можна або в Нацкомісії, або в уповноваженій установі, якій Нацкомісія делегувала відповідні повноваження.

Порядок призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, затверджено рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови від 27.05.2021 № 23.

Так, уповноваженими установами (організаціями), що проводять іспити, є заклади вищої освіти, які:

1) провадять освітню діяльність на рівні вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня за акредитованими освітніми програмами у межах спеціальностей 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)») та/або 035 «Філологія» (спеціалізація 035.01 «Українська мова та література»), та/або 281 «Публічне управління та адміністрування»;

2) мають штатного працівника з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальності «Українська мова»;

3) забезпечують матеріально-технічні вимоги до уповноваженої установи (організації) (наведені в додатку 1 до Порядку № 23).

У разі потреби Нацкомісія своїм рішенням може делегувати повноваження щодо проведення іспиту та/або перевірки та оцінювання його результатів спеціально уповноваженій державою установі (організації), що проводить зовнішнє незалежне оцінювання відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (ср. USER_SHOW_ID).

Актуальний перелік спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою, ви можете знайти на офіційному вебсайті Нацкомісії (mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/upovnovazheni-ustanovi).

Складати іспит можна в будь-якій з них незалежно від місця проживання.

Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою визначено постановою КМУ від 14.04.2021 № 409.

Далі в табл. 2 наведемо відповіді на найпоширеніші запитання щодо отримання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.

Таблиця 2. Найпопулярніші запитання про мовний сертифікат

Запитання

Відповідь

Чи треба отримувати сертифікат тим, хто вже працює на посадах, перелічених у ч. 1 ст. 9 Закону № 2704?

Ні, не треба. Ті особи, які станом на 16.07.2021 вже обіймали відповідні посади, отримувати сертифікат не зобов’язані. Проте якщо після зазначеної дати особа претендує на обрання чи призначення на посади, передбачені ч. 1 ст. 9 Закону № 2704, вона повинна підтвердити рівень володіння державною мовою сертифікатом, отриманим у порядку, визначеному Законом № 2704 (п. 2 розд. IX Закону № 2704).

НАДС у роз’ясненні від 01.07.2021 № 134-р/з також доходить висновку, що копія сертифіката або витяг з реєстру сертифікатів подаються для участі в конкурсах на зайняття посад держслужби, оголошених з 16.07.2021

Що стосується призначення на посаду держслужби, то Закон про держслужбу* відокремлює цю процедуру від конкурсного відбору. Тому, роз’яснює НАДС, для призначення переможця конкурсу на посаду держслужби з 16.07.2021 потрібна наявність мовного сертифіката. Причому ця вимога діє й у тому випадку, коли конкурс на посаду держслужби було оголошено та/або завершено (оприлюднено результати) до зазначеної дати.

Водночас якщо суб’єкт призначення видав акт про призначення переможця конкурсу на відповідну посаду до 16.07.2021, то державний сертифікат про рівень володіння державною мовою не подається (роз’яснення НАДС від 12.07.2021 № 136-р/з)

* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIIІ.

Чи треба отримувати державний сертифікат, якщо є посвідчення щодо вільного володіння українською мовою?

Раніше для осіб, які бажали взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади держслужби, було потрібно посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Видача зазначеного посвідчення здійснювалася відповідно до Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на держслужбу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 301. Цей Порядок утратив чинність із 03.12.2019 (див. постанову КМУ від 27.11.2019 № 974).

Із 16.07.2021 ст. 25 Закону про держслужбу у складі інформації, що подається до конкурсної комісії претендентом на посаду держслужби, вимагає подавати копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (чи витяг з реєстру Державних сертифікатів).

Також Нацкомісія звертає увагу на те, що посвідчення підтверджує лише факт вільного володіння українською мовою, але не визначає рівень цього володіння.

Таким чином, якщо після 16.07.2021 особа претендує на посаду держслужби, така особа повинна підтвердити рівень володіння державною мовою сертифікатом, отриманим у порядку, визначеному Законом № 2704

Яка процедура складання іспиту?

Претендент:

1) реєструється на іспит онлайн на сайті Нацкомісії exam.mova.gov.ua через свій електронний кабінет. Для цього треба зазначити П. І. Б., дату, місце і час складання іспиту (із запропонованих варіантів).

Важливо! Реєстрація, складання іспиту, повідомлення результатів та отримання витягу з реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою здійснюються через електронний кабінет претендента.

Детально про процедуру реєстрації див. за посиланням: mova.gov.ua/gromadskosti/zapitannya-vidpovidi/yak-zdijsniti-pershij-vhid-do-sistemi-ispituvannya;

2) приходить на зареєстрований час до обраної локації з документом, що посвідчує особу, та пристроєм кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

3) складає іспит, використовуючи платформу exam.mova.gov.ua. Усна та письмова частини іспиту проходять із використанням комп’ютерної техніки. Письмова частина передбачає виконання тестових завдань, а усна — монолог.

Тривалість іспиту — не більше 30 хвилин.

Особа, яка склала іспит на рівень володіння державною мовою, має право ознайомитися зі своєю екзаменаційною роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи відповідно до вимог Порядку, затвердженого рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови від 23.07.2021 № 47

У які строки видається сертифікат?

Результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів від дня його складання. Не пізніше наступного дня після встановлення результатів іспиту запис про видачу сертифіката вноситься до реєстру*. У момент внесення такого запису сертифікат вважається виданим.

Якщо протягом 3 календарних днів від дати встановлення рівня володіння державною мовою, який надає право на отримання сертифіката, запис до реєстру не внесений, то сертифікат також вважається виданим

* Порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою затверджено постановою КМУ від 02.06.2021 № 584.

Який строк дії сертифіката?

Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою видається за формою, затвердженою рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови від 06.05.2021 № 16, і діє безстроково

Де можна знайти інформацію про виданий сертифікат?

Державний сертифікат формується в електронному вигляді. Особа, яка склала іспит на рівень володіння державною мовою, може знайти сертифікат у своєму електронному кабінеті.

Інформація про видані сертифікати доступна на офіційному вебсайті Нацкомісії зі стандартів державної мови (rds.mova.gov.ua/certificates/list/)

Яка вартість проходження іспиту?

Для осіб, які претендують на посади, визначені ч. 1 ст. 9 Закону № 2704, складання іспиту здійснюється на безоплатній основі. Заходи щодо проведення іспиту фінансуються за рахунок коштів держбюджету та інших джерел, не заборонених законодавством

Чи можна скласти іспит повторно?

З метою отримання державного сертифіката вперше або підвищення рівня володіння українською мовою можна повторно складати іспит необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на 4 місяці

Чи є можливість оскаржити результати іспиту?

Так, є. Результати іспиту, проведеного в уповноваженій установі, можуть бути оскаржені в Нацкомісії. Порядок оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг затверджено рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови від 27.05.2021 № 24.

Так, згідно з цим Порядком предметом оскарження можуть бути:

• порушення процедури проведення іспиту, що може вплинути на об’єктивність результатів;

• результат іспиту.

Скаргу викладають у довільній формі і направляють до Нацкомісії протягом 3 календарних днів із дня, коли претендент отримав офіційні результати іспиту через електронний кабінет.

Нацкомісія розглядає скаргу і приймає рішення протягом 7 календарних днів із дати надходження скарги. Рішення може бути таким:

• або відмовити в задоволенні скарги. При цьому раніше визначений результат залишається незмінним;

• або задовольнити скаргу. При цьому Нацкомісія одночасно приймає рішення збільшити або зменшити кількість балів, отриманих претендентом на іспиті.

Про результати розгляду скарги Нацкомісія зобов’язана повідомити претендента протягом 14 календарних днів із дати надходження скарги.

Крім того, рішення про встановлення результатів іспиту і рішення Нацкомісії за результатами розгляду відповідних скарг можуть бути оскаржені в суді

Чи можуть анулювати сертифікат?

Сертифікат може бути анульований за рішенням суду, прийнятим за позовом Нацкомісії. Підставою для анулювання є допущені під час складання іспиту порушення за умови, що вони мали істотний характер і спричинили прийняття неправильного по суті рішення про видачу сертифіката

Біляєва Олена

Оплата праці, жовтень, 2021/№ 20/1 спецвипуск

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі