Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16.03.15
70040 3
Друкувати
Обране

Присвоєння рангів державних службовців: оформлення

Одним із шляхів просування по службі державного службовця є присвоєння йому більш високого спеціального звання — рангу. І неначебто про ранги вже відомо все, але до редакції надходить багато запитань з цього приводу. У цій статті ми пропонуємо розглянути правила та порядок присвоєння рангів, зокрема, які ранги, ким та коли може бути присвоєно державним службовцям, що обіймають відповідні категорії посад.


ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон про держслужбу, Закон № 3723 — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Закон № 5067 — Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Положення про ранги № 658 — Положення про ранги державних службовців, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 р. № 658.

Методрекомендації № 106 — Методичні рекомендації щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.96 р. N 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців», затверджені наказом Головного управління державної служби України від 31.03.2006 р. № 106.

Постанова № 703 — постанова Кабінету Міністрів України «Про віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 14.08.2013 р. № 703.

 

СЛУЖБОВА КАР’ЄРА

Відповідно до ст. 24 Закону № 3723 «Проходження служби» прийняття на державну службу, просування по ній службовців, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, проводиться відповідно до категорій посад службовців, а також згідно з рангами, які їм присвоюються.

Просування по службі державного службовця здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України та Кабінетом Міністрів України, або шляхом присвоєння державному службовцю більш високого рангу (ст. 27 Закону № 3723 «Просування по службі»).

Нагадаємо, основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу (ст. 25 Закону про держслужбу).

Нижче у табличці, з урахуванням норм, встановлених ст. 25 та 26 Закону № 3723, наведемо, які саме ранги може бути присвоєно для установлених категорій посад державних службовців.*

* Віднесення існуючих посад державних службовців, неперелічених у ст. 25 Закону № 3723, а також віднесення до відповідної категорії нових посад державних службовців проводиться Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом. Зокрема, постановою № 703 визначено перелік деяких посад працівників органів державної влади, інших державних органів та установ, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. — Прим. ред.

Службовцям, які обімають посади:

Установлено такі категорії посад:

Може бути присвоєно ранг:

Рішення щодо присвоєння рангу приймається:

перших заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Уряду України, їх перших заступників, голів та членів державних колегіальних органів, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, заступників керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, інші прирівняні до них посади

перша категорія

3, 2 і 1 ранг

Президентом України

керівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, заступників інших керівників центральних органів виконавчої влади, першого заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та інші прирівняні до них посади

друга категорія

5, 4 і 3 ранг

Кабінетом Міністрів України (окрім рангів, що присвоюються Головою Верховної Ради України державним службовцям, які є працівниками Апарату Верховної Ради України)

заступників керівників структурних підрозділів, завідувачів секторів, головних спеціалістів, експертів, консультантів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів у складі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, інші прирівняні до них посади

третя категорія

7, 6 і 5 ранг

керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець

спеціалістів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України і Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступників начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади

четверта категорія

9, 8 і 7 ранг

керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець

спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, заступників голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, заступників керівників управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, спеціалістів апарату цих адміністрацій, інші прирівняні до них посади

п’ята категорія

 

11, 10 і 9 ранг

 

керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець

керівників управлінь, відділів, служб районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, спеціалістів управлінь, відділів, служб обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інші прирівняні до них посади

шоста категорія

 

13, 12 і 11 ранг

керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець

спеціалістів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь і відділів, інші прирівняні до них посади

сьома категорія

15, 14 і 13 ранг

керівником державного органу, в системі якого працює державний службовець

 

ПОРЯДОК ТА ПРАВИЛА ПРИСВОЄННЯ РАНГІВ. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи (ч. 3 ст. 26 Закону про держслужбу, п. 1 Положення про ранги № 658 та п. 2.1 Методрекомендацій № 106).

Згідно з п. 1 Положенням про ранги № 658 та п. 2.2 Методрекомендацій № 106 особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

Одразу слід відзначити, що порядок присвоєння рангів державним службовцям, посади яких віднесені до першої, другої та третьої — сьомої категорій посад, дещо різний. У цій статті ми не будемо зупинятися на правилах присвоєння рангів високопосадовцям першої та другої категорії, проте пропонуємо детальніше розглянути питання присвоєння рангів службовців третьої — сьомої категорій посад.

Частиною 6 ст. 26 Закону про держслужбу та п. 2.3 Методрекомендацій № 106 встановлено, що ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам третьої — сьомої категорій, присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів.

Нижче у таблиці наведемо, ким приймаються рішення та присвоюються ранги, які відповідають третій — сьомій категоріям посад державних службовців, з урахуванням норм, встановлених ст. 26 Закону № 3723 та п. 2-5 Положення про ранги № 658.

Державним службовцям, посади яких віднесені до третьої — сьомої категорії посад:

Рішення приймаються та присвоюються ранги:

Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного банку України

Головою Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України, особою, що очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України, Головою Національного банку України відповідно

міністерств

міністрами або заступниками міністрів — керівниками апаратів згідно із законом

інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим

керівниками відповідних органів

державних колегіальних органів, інших державних органів, установ, організацій, Національної академії державного управління при Президентові України

керівниками відповідних органів, установ, організацій, Національної академії державного управління при Президентові України, крім рангів, що присвоюються керівникам і заступникам керівників апаратів місцевих судів

 

Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу або призначенням на вищу посаду. При цьому особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його результатів (п. 3 Положення про ранги № 658 та п. 2.4 — 2.5 Методрекомендацій № 106).

Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця. У трудовій книжці державного службовця обов’язково робиться запис про присвоєння, зміну, а також позбавлення відповідного рангу (ч. 13 ст. 26 Закону про держслужбу).

Нижче наведемо зразки подання, наказа та запису до трудової книжки працівника про присвоєння чергового рангу.

Начальнику управління 
Ольшанської районної державної адміністрації
Самсоненко С. О.

Подання

16.03.2015 р.

Про присвоєння чергового рангу державного службовця Мартиненку О. С.

Мартиненко Олександр Сергійович в управлінні Ольшанської районної державної адміністрації обіймає посаду головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи. 14 (чотирнадцятий) ранг державного службовця йому було присвоєно 17 березня 2013 року наказом начальника управління Ольшанської районної державної адміністрації від 17.03.2013 р. № 97-к.

За час, що пройшов після присвоєння Мартиненку О. С. названого рангу, він проявив себе з позитивної сторони. Сумлінно і в установлені строки виконував свої службові обов’язки. Під час проведення у 2015 році щорічної оцінки виконання Мартиненком О. С. службових обов’язків та завдань, результати його роботи за 2014 рік були оцінені критерієм «відмінно». За підсумками останньої атестації, проведеної у лютому 2013 року, він визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

Оскільки Мартиненко О. С. у практичній роботі зарекомендував себе позитивно, не притягувався до дисциплінарної відповідальності, а з часу присвоєння йому попереднього рангу уже пройшло 2 роки, відповідно до пункту 4 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. № 658, вношу пропозицію присвоїти йому тринадцятий ранг державного службовця.

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи     підпис     В. С. Крамаренко

Н А К А З

17.03.2015 р.          № 117-к

Про присвоєння чергового рангу державного службовця Мартиненку О. С.

Відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про державну службу», Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.1996 р. №658,

Наказую:

1. Присвоїти з 17 березня 2015 року Мартиненку Олександру Сергійовичу — головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи управління Ольшанської районної державної адміністрації черговий 13 (тринадцятий) ранг державного службовця.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: подання начальника відділу організаційно-кадрової роботи управління Ольшанської районної державної адміністрації Крамаренко В. С. від 16.03.2015 р.

Начальник управління     (підпис)     Самсоненко С. О.

З наказом ознайомлений:

Мартиненко (Мартиненко О. С.)

17.03.2015 р.

 

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та ро звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

13

17

03

2015

Присвоєно 13 (тринадцятий) ранг державного службовця

Наказ від 17.03.2015 р.

№ 117-к

Звертаємо увагу, що черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення стосовно нього службового розслідування або здійснення кримінального провадження (п. 4 Положення про ранги № 658).

При цьому затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

А ось за виконання особливо відповідальних завдань або за підсумками атестації державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад (ч. 8 ст. 26 Закону про держслужбу та п. 2.9 Методрекомендацій № 106).

Нижче наведемо зразки подання і наказу та запису у трудовій про дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця.

 

Начальнику управління 
з питань надзвичайних ситуацій
Ольшанської районної державної адміністрації
Петруку О. О.

Подання

23.03.2015 р.

Про дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця Івченку В. П.

Івченко Володимир Петрович з вересня 2011 року працює начальником відділу техногенної безпеки управління з питань надзвичайних ситуацій Ольшанської райдержадміністрації. Дванадцятий ранг державного службовця йому був присвоєний 18 вересня 2013 року наказом керівника управління від 18.09.2013 р. № 94.

За час, що пройшов після присвоєння Івченку В. П. дванадцятого рангу, він проявив себе з позитивної сторони. Сумлінно і в установлені строки виконував свої службові обов’язки. Високу відповідальність, оперативність і зібраність в роботі Івченко В. П. проявив як начальник робочої групи з ліквідації наслідків повені у березні поточного року. В результаті чітких дій Івченка В. П. очолюваний ним колектив в тісному взаємозв’язку з правоохоронцями та працівниками інших рятувальних служб зумів врятувати від повені 11 громадян, які проживали на хуторі Гуки біля річки Двурічний Кут, та їх домашнє майно і худобу. Після спаду рівня води Івченко В. П. в короткий строк зумів чітко організувати роботу з ліквідації наслідків повені, ефективно використати виділені для цього кошти та ресурси, внаслідок чого мешканці хутору повернулись на постійне місце проживання і стали вести звичний спосіб життя. За це вони висловили вдячність місцевим органам влади.

Додатково інформую, що під час проведення у 2015 році щорічної оцінки виконання Івченком В. П. службових обов’язків результати його роботи за 2014 рік були оцінені критерієм «відмінно». За підсумками останньої атестації, проведеної у січні 2013 року, він визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

Оскільки Івченко В. П. у практичній роботі зарекомендував себе позитивно, зумів з найкращого боку проявити себе як начальник робочої групи з ліквідації наслідків повені у березні поточного року, своїми діями сприяв підвищенню іміджу місцевих органів влади, не притягувався до дисциплінарної відповідальності, відповідно до пункту 5 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. № 658, вношу пропозицію присвоїти йому достроково 11 (одинадцятий) ранг державного службовця.

Заступник начальника управління     підпис     Г. С. Мірошниченко

Н А К А З

24.03.2015 р.          № 59-к

Про дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця Івченку В. П.

Відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про державну службу», пункту 5 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.1996 р. № 658,

Наказую:

1. За виконання особливо відповідальних завдань, пов’язаних з ліквідацією наслідків техногенної катастрофи на хуторі Гуки, присвоїти Івченку Володимиру Петровичу — начальнику відділу техногенної безпеки управління з питань надзвичайних ситуацій Ольшанської райдержадміністрації достроково з 24 березня 2015 року 11 (одинадцятий) ранг державного службовця.

2. Заступнику начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Криворотівської райдержадміністрації Мірошниченку Г. С. довести цей наказ до відома керівників органів виконавчої влади району на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: подання заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Ольшанської райдержадміністрації Мірошниченка Г. С. від 23.03.2015 р.

Начальник управління     (підпис)     Петрук О. О.

З наказом ознайомлений:

Івченко (Івченко В. П.)

25.03.2015 р.

 

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

15

24

03

2015

Присвоєно достроково 11 (одинадцятий) ранг державного службовця

Наказ від 24.03.2015 р.

№ 59-к

Пунктом 6 Положення про ранги № 658 та п. 2.10 — 2.11 Методрекомендацій № 106 визначено, що у разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

При цьому державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної категорії посад.

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг (ч. 11 ст. 26 Закону про держслужбу).

За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв’язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад (ч. 9 ст. 26 Закону про держслужбу та п. 7 Положення про ранги № 658).

Нижче наведемо зразки подання, наказу та запису у трудовій про присвоєння чергового рангу поза межами категорії посад у зв’язку з виходом на пенсію.*

Начальнику управління 
Ольшанської районної державної адміністрації
Самсоненко С. О.

Подання

18.03.2015 р.

Про присвоєння Карпенку В. Г. чергового рангу державного службовця поза межами категорії посад у зв’язку з виходом на пенсію

Карпенко Володимир Григорович з січня 2005 року працює головним спеціалістом відділу організаційно-кадрової роботи управління Ольшанської районної державної адміністрації. За час роботи проявив себе кваліфікованим, добросовісним працівником. Своєчасно і якісно виконує усі завдання, які визначені для відділу положенням про цей структурний підрозділ апарату райдержадміністрації. Постійно проводить значну роботу із підвищення ефективності роботи відділу

Під час проведення у 2015 році щорічної оцінки виконання Карпенком В. Г. службових обов’язків, результати його роботи за 2014 рік були оцінені критерієм «відмінно». За підсумками останньої атестації, проведеної у лютому 2013 року, визнаний таким, що відповідає обійманій посаді.

Враховуючи те, що Карпенко В. Г. зарекомендував себе на займаній посаді з позитивної сторони, успішно справляється з посадовими обов’язками, не притягувався до дисциплінарної відповідальності, а також те, що він 19 березня 2015 року звільняється з роботи у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі і виходом на пенсію, а з часу присвоєння йому попереднього рангу пройшло понад два роки (13 (тринадцятий) ранг державного службовця йому присвоєно 25 січня 2009 року), вношу пропозицію відповідно до пункту 7 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 р. № 658, за сумлінну працю присвоїти йому 19 березня 2015 року 12 (дванадцятий) ранг державного службовця поза межами категорії посад.

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи     підпис     В. С. Крамаренко

Н А К А З

19.03.2015 р.          № 118-к

Про присвоєння Карпенку В. Г. чергового рангу державного службовця поза межами категорії посад у зв’язку з виходом на пенсію

Відповідно до статей 25 та 26 Закону України «Про державну службу», пункту 7 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.1996 р. № 658,

Наказую:

1. За сумлінну працю та у зв’язку з виходом на пенсію присвоїти Карпенку Володимиру Григоровичу — головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи управління Ольшанської районної державної адміністрації черговий 12 (дванадцятий) ранг державного службовця поза межами категорії посад.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава: подання начальника відділу організаційно-кадрової роботи управління Ольшанської районної державної адміністрації Крамаренко В. С. від 18.03.2015 р.

Начальник управління     підпис     Самсоненко С. О.

З наказом ознайомлений:

Карпенко (Карпенко В. Г.)

19.03.2015 р.

№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин і з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата та номер)

число

місяць

рік

1

2

3

4

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

11

19

03

2015

Присвоєно достроково 12 (дванадцятий) ранг державного службовця

Наказ від 19.03.2015 р.

№ 118-к

Слід відзначити, що державному службовцю, якому присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв’язку з виходом на пенсію достроково відповідно до Закону № 5067, на пільгових умовах або у зв’язку з визнанням його інвалідом I чи II групи у період перебування на державній службі та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза межами категорії посад не присвоюється (п. 2.13 Методрекомендацій № 106).

ДЕЯКІ НЮАНСИ ПРИСВОЄННЯ РАНГІВ

Чи можливо присвоїти черговий ранг поза межами відповідної категорії посад у зв’язку з призначенням пенсії державному службовцю, якому продовжено термін перебування на державній службі?

Ні, оскільки відповідно до Положення про ранги № 658 черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо особа має найвищий ранг у цій категорії посад, може бути присвоєно лише у зв’язку з виходом на пенсію, а під виходом на пенсію слід розуміти фактичне звільнення з посади у зв’язку з виходом на пенсію, а не її призначення. Отже, це питання може бути вирішене лише перед звільненням з посади у зв’язку з закінченням терміну продовження перебування на державній службі.

Звертаємо увагу, ч. 10 ст. 26 Закону про держслужбу встановлено, що державний службовець може бути позбавлений рангу виключно за вироком суду.

Згідно з п. 2.16 Методрекомендацій № 106 присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду також оформляються наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця, де зазначається порядковий номер запису, дата внесення запису, підстава для внесення запису (розпорядження або наказ керівника, дата його видання і номер).

Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння (п. 11 Положення про ранги № 658 та п. 2.18 Методрекомендацій № 106).

Слід відзначити, що державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу.

Пунктом 2.17 Методрекомендацій № 106 визначено, що ранг не може бути присвоєний особі, яка припинила державну службу.

Узагальнюючи наведене вище, зазначимо, що ранги державним службовцям присвоюються у таких випадках:

1) одночасно із прийняттям на державну службу або призначенням на вищу посаду;

2) після успішного відпрацювання двох років на займаній посаді (присвоюється черговий ранг в межах відповідної категорії посад);

3) достроково за виконання особливо відповідальних завдань (присвоюється черговий ранг у межах відповідної категорії посад);

4) у разі призначення на посаду вищої категорії (присвоюється ранг у межах категорії посад, яку зайняв державний службовець);

5) при звільненні з державної служби у зв’язку з виходом на пенсію (за сумлінну працю державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у цій категорії посад).

На практиці, при вирішенні питань присвоєння рангів в державних органах, інколи допускаються порушення чинного законодавства. Зокрема, такі як:

— присвоєння державному службовцю чергового рангу без наявності подання його безпосереднього керівника і без врахування результатів його роботи;

— присвоєння державним службовцям чергових рангів достроково, в тому числі за результатами атестації чи щорічної оцінки, хоча такі державні службовці перед вирішенням питання про присвоєння їм цих рангів не виконали ніяких особливо важливих завдань;

— присвоєння державним службовцям, які звільняються із державної служби у зв’язку з виходом на пенсію, чергових рангів поза межами відповідної категорії посад без наявності подань їх безпосередніх керівників і без врахування дати присвоєння їм попереднього рангу;

— присвоєння найвищого рангу в межах відповідної категорії посади при призначенні працівника на посаду державного службовця вперше;

— присвоєння державним службовцям рангів, які віднесені до іншої категорії посад, ніж та, яку обіймають ці державні службовці.

У разі виявлення порушень вимог Закону про держслужбу при присвоєнні рангів, вони мають бути усунені розпорядженням або наказом керівника відповідного державного органу (п. 2.6 Методрекомендацій № 106).

Як привести у відповідність до Закону № 3723 наказ про присвоєння рангу державного службовця, якщо ранг було присвоєно з порушенням законодавства?

Відповідно до Положення про ранги № 658 ранги керівникам і спеціалістам органів державної виконавчої влади, що відповідають посадам третьої — сьомої категорій, присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів. Згідно з п. 10 цього Положення, присвоєння та зміна рангу оформляються наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться запис у трудовій книжці. У разі виявлення невідповідності присвоєного рангу державного службовця категорії займаної посади, орган, який невірно присвоїв ранг, а у разі його ліквідації — правонаступник, або орган, у якому в даний час працює держаний службовець, має видати наказ (розпорядження) про приведення рангу у відповідність до законодавства, тобто змінити невірно присвоєний ранг на ранг у межах відповідної категорії посад.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(3)
ВОЛОДИМИР
16.08.2016
Чи зараховується до держслужби працівникам в Ощадбанку з 1987 до грудня 1991р., після того як в 2016р вступив на держслужбу і якщо зараховується то який ранг присвоюється держслужбовцю.
Іван
08.04.2017
Доброго дня.Як правильно встановити ранг особі яку прийняли на посаду держслужбовця якщо він проходив військову службу на посадах офіцерського складу та має 10р.вислуги?
Лілія
20.11.2019
Доброго дня!Правильним буде підписання Наказу 20-тим про зміну рангу з 27-го того ж місяця, чи Наказ має вийти після 2 років держ.служби і не раніше, тобто після 27-го?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн