Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.03.16
21212 3
Друкувати
Обране

Індексуємо грошові доходи: основи основ

Індексацію грошових доходів населення встановлено законодавством. Навіщо вона потрібна? Щоб підтримати купівельну спроможність громадян в умовах постійного зростання споживчих цін на товари та послуги. Уявіть — зарплату працівнику встановили в певному розмірі рік або два тому, і відтоді її не підвищували. Але ж ціни зростають... А індексація доходів якраз і дозволяє частково відшкодувати таке зростання цін на товари та послуги. У статті ви дізнаєтеся про основні правила індексації: за яких умов виникає право на індексацію, в яких межах індексують доходи населення, що відносять до об’єктів індексації. Поїхали!


Індексуємо грошові доходи: основи основПроведення індексації регулює Закон про індексацію та Порядок № 1078. Норми, установлені цими документами, поширюються на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, а також ФОП.

Наведемо основні правила нарахування індексації грошових доходів населення.

Правило 1. Приріст ІСЦ > 103 %.

Індексація проводиться в разі перевищення індексом споживчих цін (ІСЦ), розрахованимнаростаючим підсумком, порога індексації — 103 %. Нагадаємо, що до 01.01.2016 р. діяв поріг індексації 101 %.

Правило 2. Використовуємо ПМ залежно від груп населення.

Доходи індексують у межах прожиткового мінімуму (ПМ), установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення ( ч. 5 ст. 2 Закону про індексацію).

Це означає, що грошовий дохід, який підлягає індексації, обмежено ПМ. Частина грошових доходів, що перевищує ПМ, не підлягає індексації.

Заробітна плата працівників, грошове забезпечення військовослужбовців, стипендії студентів індексуються в межах ПМ, установленого для працездатних осіб (ПМПО). А ось, наприклад, пенсії, повинні індексуватися в межах ПМ, установленого для непрацездатних осіб.

На 2016 рік розмір ПМ на одну особу з розрахунку на місяць установлено ст. 7 Закону про Держбюджет на 2016 рік і становить (див. таблицю 1 на с. 4):

Таблиця 1. Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп населення у 2016 році

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір ПМ у 2016 році, грн.:

січень — квітень

травень — листопад

грудень

Діти віком до 6 років

1167

1228

1313

Діти віком від 6 до 18 років

1455

1531

1637

Працездатні особи

1378

1450

1550

Особи, які втратили працездатність

1074

1130

1208

Загальний показник

1330

1399

1496

Таким чином, заробітну плату в поточному році індексуватимуть у межах ПМПО: у січні — квітні — 1378 грн., у травні — листопаді — 1450 грн., у грудні — 1550 грн.

Зверніть увагу! Необхідність у проведенні індексації не залежить від розміру нарахованого громадянам доходу, а також від своєчасності його виплати. На жаль, ще чимало бухгалтерів досі вважають, що якщо заробітна плата на їх підприємстві перевищує розмір ПМПО, то їм «нічого індексувати не слід». Це не так. Ні Закон про індексацію, ні Порядок № 1078 не містять таких винятків. Отже, якщо зарплата працівників становить, наприклад, 10000 грн., то індексувати її все одно необхідно, але тільки в межах ПМПО. Звичайно, якщо в таких працівників настане право на індексацію.

Правило 3. Базовий місяць залежить тільки від підвищення доходу, а для індексації зарплати — важливе тільки підвищення окладу за посадою.

З 1 грудня 2015 року змінилися правила індексації. Починаючи з цієї дати, розрахунок ІСЦ проводять не індивідуально для кожного працівника залежно від прийняття його на роботу і зростання його доплат і надбавок, а з моменту останнього перегляду тарифної ставки (окладу) за посадою, яку займає працівник ( абз. 3 п. 5 Порядку № 1078). Хоча терміна «базовий місяць» нові правила індексації вже не містять, але для зручності збережемо цю звичну назву. Так ми іменуватимемо свого роду «точку відліку». Таким чином, базовий місяць визначають окремо за кожною професією (посадою).

Проте на якийсь перехідний час у деяких працівників іще збережеться їх старий базовий місяць.

Правило 4. Індексуємо гривневі постійні доходи.

Індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані у гривнях на території України. Виплати, що мають разовий характер, не індексують. Це означає, що індексації підлягають не тільки доходи, пов’язані з оплатою праці, а й пенсії, стипендії, суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (зокрема, допомога по безробіттю, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання тощо), грошове забезпечення військовослужбовців і деякі інші виплати ( п2 Порядку № 1078).

Не є об’єктом індексації середній заробіток, інші виплати разового характеру

До перших виплат, наприклад, відносять відпуск­ні, лікарняні тощо. До складу інших уключають, зокрема, цільову разову матдопомогу, допомогу при виході на пенсію, винагороду за підсумками роботи за рік. Детальніше про те, які виплати індексують, а які — ні, дізнаєтеся далі (див. с. 6).

Правило 5. Зарплату індексуємо перш за все, інші виплати — після неї (крім стипендії).

Якщо особа працює та отримує інший грошовий дохід, перш за все індексується оплата праці. Якщо ж особа одночасно навчається на денній формі навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі, перш за все індексують стипендію.

Наприклад, у межах ПМПО індексують зарплату для:

 •  працюючих пенсіонерів. Спочатку роботодавець індексує зарплату, а потім — за необхідності, з урахуванням отриманої зарплати Пенсійний фонд індексує пенсію. Роботодавець зобов’язаний подати до Пенсійного фонду за кожним пенсіонером довідку, що містить інформацію про розмір отримуваної зарплати, її проіндексовану суму і суму індексації. Зазначену інформацію він повинен надати протягом двох тижнів після здійснення індексації оплати праці працюючого пенсіонера ( п. 9 Порядку № 1078). Зверніть увагу: місяць призначення працівнику пенсії та підвищення її розміру не впливає на порядок індексації його заробітної плати;
 •  працюючих стипендіатів. Якщо особа працює і одночасно навчається на денній формі навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі та докторантурі, перш за все індексується стипендія. Таким чином, первинною для такої категорії працівників є індексація навчальним закладом стипендії, що отримується з бюджету, вторинної, — за необхідності, індексація роботодавцем зарплати стипендіата, з урахуванням розміру отримуваної проіндексованої стипендії. Підставою для проведення індексації зарплати стипендіата (з числа професійно-технічних учнів, студентів вищих навчальних закладів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів) за місцем роботи є довідка з навчального закладу про розмір і строк призначення стипендії або про те, що студент стипендію не отримує ( п. 8 Порядку № 1078). Якщо така довідка не надана, то зарплата працівника-стипендіата не індексується.

Правило 6. «Неповна» робота — пропорційна сума індексації.

Зарплатну індексацію виплачують пропорційно відпрацьованому часу. У разі неповного робочого часу суму індексації визначають з розрахунку повного робочого часу, але виплачують пропорційно відпрацьованому часу ( абз. 7 п. 4 Порядку № 1078). Мінсоцполітики рекомендує цю норму застосовувати і для не повністю відпрацьованого місяця (наприклад, якщо місяць був відпрацьований не повністю через перебування працівника у відпустці, на лікарняному, у результаті прийняття в середині місяця тощо). Подробиці див. у консультації фахівця Мінсоцполітики на с. 32.

Правило 7. Сумісники — теж претенденти.

Зарплату індексують як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом ( п. 7 Порядку № 1078). При цьому спочаткупроводиться індексація доходів за основним місцем роботи. Потім проводиться індексація доходів від роботи за сумісництвом, але тільки

в межах суми, що не перевищує ПМПО, з урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи

Для проведення індексації працівник повинен надати довідку з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, і проіндексованого доходу. Якщо працівник не надав довідку з основного місця роботи, то доходи за сумісництвом не індексують (листи Мінпраці (Мінсоцполітики) від 11.02.2004 р. № 024-15, від 01.08.2014 р. № 8538/0/14-14/10, від 31.07.2015 р. № 11587/0/14-15/10).

Правило 8. Зарплата + індексація → одночасно.

Індексація нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації (листи Мінпраці від 20.01.2007 р. № 3/10/136-07 і від 25.10.2007 р. № 7984/0/1407/13).

Правило 9. Для «новачків», «переведених», «екс-декретниць» → спецнорма.

Новим п. 102 Порядку № 1078 закріпили механізм обчислення ІСЦ для таких працівників:

 •  переведених на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведених на роботу на інше підприємство, до установи чи організації або до іншої місцевості та у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці у разі продовження такими працівниками роботи;
 •  новоприйнятих;
 •  які вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 років і після відпустки без збереження заробітної плати, передбачених законодавством про відпустки (зокрема, йдеться про відпустки для догляду за дитиною до 6 або 16 років згідно зі ст. 25 Закону про відпустки.

Для таких категорій працівників обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник (див. також схему на рис. 1).

обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник 

Таким чином, Порядок № 1078 установлює єдиний підхід до проведення індексації, у тому числі «новачків», «переведених» і «екс-декретниць»: для всіх орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за посадою.

Як бачимо, з 01.12.2015 р. Порядок № 1078 не містить норм щодо:

 •  розрахунку ІСЦ з місяця прийняття на роботу для «новачків»;
 •  збереження сум індексації за працівниками, переведеними на іншу посаду на цьому самому підприємстві або переведеними на роботу на інше підприємство (при продовженні роботи). Важливий тільки факт підвищення посадових окладів за посадою.

Індексуємо/не індексуємо: які доходи «під прицілом»

Як ви вже знаєте, індексації підлягають грошові доходи населення в межах ПМ, установленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Частину грошових доходів, що перевищують цю межу, не індексують.

Крім цього, у п. 3 Порядку № 1078 наведено перелік доходів, що не підлягають індексації.

Узагальнимо види доходів, які індексують та які не підлягають індексації, в табл. 2 на с. 7 — 8.

Таблиця 2. Доходи, які індексують/не індексують

Об’єкти індексації

Не є об’єктами індексації

Оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому вираженні, що включає:

 •  оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) та відрядними розцінками;
 •  доплати;
 •  надбавки;
 •  премії;
 •  гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;
 •  інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер

Разові виплати:

 •  цільова матеріальна допомога;
 •  одноразова допомога при виході на пенсію;
 •  суми соціальних пільг;
 •  компенсації (крім виплат, визначених п2 Порядку № 1078); винагорода за підсумками роботи за рік
 • тощо

 

Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, посадових осіб митної служби

Виплати, які обчислюються, виходячи з середньої заробітної плати:

 •  оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця;
 •  допомога по тимчасовій непрацездатності;
 •  середній заробіток за час службового відрядження;
 •  оплата відпустки (щорічної та додаткової) тощо

Суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а саме:

 •  допомога по безробіттю (крім мінімальної);
 •  матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
 •  щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим);
 •  щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 •  страхова виплата дитині, яка народилася інвалідом у результаті травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності

Суми виплат, які здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

 •  допомога по вагітності та пологах;
 •  допомога при народженні дитини;
 •  допомога на поховання
 •  одноразова допомога по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності;
 •  одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого в результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Державна соціальна допомога:

 •  малозабезпеченим сім’ям;
 •  на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
 •  на дітей одиноким матерям;
 •  для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільового грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною (крім тих, які зазначені в п. 3 Порядку № 1078)

Доходи громадян:

 •  від здавання в оренду майна;
 •  від акцій та інших цінних паперів;
 •  від ведення селянського (фермерського) та особистого підсобного господарства;
 •  від підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності

Стипендії

Соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму:

— пенсії, обчислені з урахуванням абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону про пенсійне страхування;

 •  додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, що визначаються залежно від ПМ;
 •  тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;
 •  мінімальний розмір допомоги по безробіттю;
 •  державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;
 •  державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд;
 •  щомісячна допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I або II групи у результаті психічного розладу, який потребує постійного стороннього нагляду, на догляд за ним;
 •  компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, які обслуговуються соціальними службами)

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника

Це тільки основи основ. Але існує ще багато правил індексації, а також нюансів при їх застосуванні. Роботодавців перш за все цікавлять питання індексації заробітної плати. Найбільш важливі моменти зарплатних «індексацій» розглянемо в наступній статті.

висновки

 • Індексацію проводять, якщо ІСЦ, розрахований наростаючим підсумком, перевищить поріг 103 %.
 • Індексують тільки постійні доходи, отримані в Україні. Разові виплати не індексують.
 • Доходи індексують у межах ПМ, установленого для відповідних груп населення (зокрема, зарплату індексують у межах ПМПО).

 

ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, БЕРЕЗЕНЬ, 2016/№ 22

iFactor

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(3)
Юлія
18.03.2016
Цікаво, до чого б ця стаття? Чи не до того, що все що було нараховано в грудні 2015 замість індексації за постановою 1013, не є разовою виплатою... щоб і надалі не платити фіксовану індексацію..
Коля
18.03.2016
Наша національна "валюта" -- гривня законодавчо не прив"язана ні до жодного драгметалу, ні до якого-небудь іншого ресурсу держави. Це значить, що можновладці можуть знецінювати гривню практично безкінечно.Тенденцію постійного знецінення українських національних грошей було закладено ще напочатку 1992 року. В 1992 році купонокарбованець прирівняли до радянського рубля і з 1992 року по 1996 рік купонокарбованець знецінився у сотні тисяч разів. У 1996 році купонокарбованець обміняли на гривню по курсу сто тисяч купонокарбованців за одну гривню, і з 1996-го року до 2014-го року гривня знецінилась приблизно у 20 разів. А починаючи з 2014 року швидкість знецінення гривні значно зросла і зараз вже майже така ж , як і купонокарбованця у 1992-1996 роках. Тому треба дивитися в корінь: не тарифи і ціни зростають, а знецінюються українські гроші -- лише зовні це виглядає як підвищення цін і тарифів. Знецінення грошей -- це не що інше, як тихий грабунок людей владою, оскільки грошей-папірців влада може надрукувати ...
Ольга
13.12.2016
Як проіндексувати стипендію учням ПТУ 1 курсу у грудні 2016р
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн