Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.02.21
13264 2
Друкувати
Обране

Операція «Індексація»

Індексаційний потяг рушив. У лютому право на індексацію з’являється навіть у тих працівників, яким востаннє оклади (тарифні ставки) підвищували у вересні 2020 року*. Тож саме час згадати основні правила індексації зарплати працівників.


 

* Див. «Податки & бухоблік», 2021, № 7, с. 26.

Закон про індексацію** та Порядок № 1078*** є тими стовпами, на яких тримається індексація. Тож саме їх нормами ми будемо керуватись у сьогоднішній розмові.

** Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII.

*** Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Що індексуємо

Одним із об’єктів індексації є оплата праці. Індексуємо гривневі постійні зарплатні доходи працівників. А ось разові виплати, середній заробіток та виплати у натуральній формі індексації не підлягають.

Індексуємо всю суму зарплати? Ні. Зарплату працівників індексуємо у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. У 2021 році зарплату за січень — червень — у межах 2270 грн, за липень — листопад — 2379 грн, за грудень — 2481 грн. Все, що вище, — індексації не підлягає.

Увага! Не важливо, яка зарплата у працівника — 6000 грн чи 600000 грн. У разі настання права на індексацію його зарплата повинна бути проіндексована. Але тільки в межах прожиткового мінімуму.

В загальному випадку сума індексації може складатися з поточної індексації та індексації-різниці. Для того, щоб визначити суму поточної індексації, необхідно знати базовий місяць і величину приросту індексу споживчих цін (ІСЦ).

Коефіцієнт індексації (приріст ІСЦ) розраховують наростаючим підсумком на підставі щомісячних індексів споживчих цін, опублікованих Держстатом.

Одразу скажемо: процес такого розрахунку захоплюючим не назвеш. Тож цю роботу ми беремо на себе та щомісячно публікуємо для вас вже готові коефіцієнти індексації. Все, що вам залишається, — визначитися з так званим базовим місяцем.

Базовий місяць

Визначити базовий місяць для цілей обчислення суми індексації дуже легко.

Базовим місяцем є місяць підвищення окладу (тарифної ставки, відрядних розцінок) за обійманою працівником посадою (виконуваною роботою)

Втілимо це знання в практику.

Приклад 1. Працівникам підприємства востаннє піднімали оклади у вересні 2020 року. У січні 2021 року одному з працівників встановили постійну доплату.

Оклад працівника не змінився. Збільшення зарплати, що відбувається за рахунок установлення інших постійних зарплатних складових (надбавок, доплат, премій тощо), не впливає на зміну базового місяця.

Тож базовим місяцем для всіх працівників, у тому числі й для працівника, якому встановили доплату, буде вересень 2020 року. Причому незалежно від суми підвищення окладу (тарифної ставки).

Приклад 2. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що у січні 2021 року один з працівників звільнився і на його місце прийняли новенького.

Для новачка базовим місяцем буде вересень 2020 року — місяць останнього підвищення окладу за обійманою ним посадою.

Приклад 3. У січні 2021 року створена та внесена до штатного розпису підприємства нова посада. У лютому на цю посаду прийнято працівника.

Базовим місяцем для працівника буде січень 2021 року — місяць створення та введення його посади у штатний розпис підприємства. Адже саме в січні був встановлений та затверджений у штатному розписі розмір окладу (тарифної ставки) за посадою, на яку його прийнято.

Водночас конкретне рішення у цій ситуації підприємство може прийняти самостійно в колективному договорі (див. лист Мінсоцполітики від 14.06.2016 р. № 263/10/136-16).

Приклад 4. Останній раз оклади на підприємстві підвищувалися у січні 2020 року. З 1 лютого 2021 року в штатному розписі збільшили кількість штатних одиниць за посадою «фахівець зі збуту» з однієї до трьох. З цієї ж дати на цю посаду прийнято нового працівника.

Базовим для працівника буде місяць підвищення окладу за посадою, на яку він прийнятий, тобто січень 2020 року. А ось

факт збільшення кількості штатних одиниць за конкретною посадою, вже наявною в штатному розписі, не впливає на порядок визначення базового місяця

Приклад 5. Останній раз на підприємстві оклади підвищували у січні 2020 року. З 1 лютого 2021 року працівника було переведено на постійну роботу на іншу посаду.

Базовим місяцем для працівника залишається січень 2020 року, тобто місяць останнього підвищення зарплати за обійманою посадою, за якою індексується зарплата.

Забігаючи наперед, зазначимо, що для переведених працівників Порядком № 1078 не передбачено збереження індексації-різниці, яку вони отримували на попередній роботі (посаді).

Тобто якщо працівник до переведення мав право на таку індексацію-різницю, то після переведення він втрачає право на неї.

Приклад 6. Працівникам підприємства понижено оклади у лютому 2021 року.

Пониження окладу (тарифної ставки) не впливає на визначення базового місяця. Тож базовим місяцем залишається місяць останнього підвищення окладів.

Як бачите, яку б ситуацію ми з вами не моделювали, відповідь завжди одна: базовий місяць — це місяць підвищення окладу за обійманою працівником посадою, за якою індексується зарплата.

З базовим місяцем розібралися. Вчимося працювати з таблицями та визначати суму поточної індексації.

Поточна індексація

Як вже зазначали вище, кожного поточного місяця ми публікуємо таблиці з готовими коефіцієнтами індексації та сумами поточної індексації на наступний місяць року.

Чому в поточному на наступний, а не місяць у місяць, як роблять інші? Тому що ми піклуємося про вас. І це не порожні слова. Публікація індексів наперед, серед іншого, дозволяє вам:

по-перше, правильно розрахувати суму зарплати працівникові, який звільняється в перших числах місяця. Маючи таблицю з індексами під рукою, ви завжди можете визначити, чи має право такий працівник на індексацію, а якщо має, то в якій сумі;

по-друге, проаналізувати, чи з’явиться право на індексацію у ваших працівників в наступному місяці.

Як працювати з таблицями з коефіцієнтами індексації?

Розберемо на конкретному прикладі. А для тренування візьмемо фрагмент таблиці, що була опублікована у«Податки & бухоблік», 2021, № 7, с. 26 (див. табл. 1).

Таблиця 1. Коефіцієнти індексації і суми поточної індексації за ЛЮТИЙ 2021 року

Приклад 7. Останній раз на підприємстві оклади (тарифні ставки) підвищувалися у вересні 2020 року. Бухгалтер проводить нарахування зарплати за лютий 2021 року.

Крок 1. Беремо таблицю з готовими коефіцієнтами індексації за той місяць, за який індексуємо зарплату. У випадку, що розглядається, — за лютий 2021 року.

Крок 2. На перетині графи з найменуванням базового місяця і рядка з роком, у якому цей місяць став базовим, знаходимо коефіцієнт індексації (верхня комірка (рядок «%»)) і суму поточної індексації (нижня комірка (рядок «Сума»)).

Увага!

У таблиці суми поточної індексації наведені з розрахунку повної зайнятості та повністю відпрацьованого місяця

Тож якщо працівник працює в режимі повного робочого часу (обіймає 1 штатну одиницю, повна зайнятість) і лютий 2021 року він відпрацював повністю, то сума його поточної індексації складе 72,64 грн.

Якщо ж працівнику-окладнику встановлено неповний робочий час та/або він відпрацював місяць неповністю(відпустка, хвороба, простій, прогул тощо), то суму індексації визначаємо з розрахунку повного робочого часу, а виплачуємо — пропорційно фактично відпрацьованому часу (абзац шостий п. 4 Порядку № 1078, лист Мінсоцполітики від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16).

Також усе прозоро і з тими, у кого погодинна оплата праці. При розрахунку суми поточної індексації, у випадку якщо місяць відпрацьований не повністю, орієнтуємося на кількість годин за нормою та фактично відпрацьованих.

Узагальнимо сказане в табл. 2, де Іп — сума поточної індексації, яка має бути нарахована працівникові; І& — сума поточної індексації від базового місяця згідно з таблицею «Податки & бухоблік»; Ш — частина штатної одиниці, обійманої працівником; Дг — кількість робочих днів за графіком роботи працівника в поточному місяці; Дф — кількість днів, фактично відпрацьованих працівником цього місяця; Гн — норма тривалості робочого часу в годинах, встановлена для працівника в поточному місяці (повна зайнятість); Гф — кількість годин, фактично відпрацьованих працівником цього місяця.

З поточною індексацією розібралися. Проте за певних умов до поточної індексації може додатися індексаційна різниця.

Таблиця 2. Розрахунок поточної індексації

Зайнятість/відпрацьований час

Сума поточної індексації

Працівникові встановлено оклад (місячну тарифну ставку)

Обіймає повну штатну одиницю (шт. од.), місяць відпрацьований повністю

Іп = І&

Обіймає частину шт. од, місяць відпрацьований повністю

Іп = І& х Ш

Приклад 8. Працівник обіймає 0,5 шт. од. Базовий місяць — вересень 2020 року. Сума поточної індексації за лютий 2021 року: 72,64 х 0,5 = 36,32 (грн).

Обіймає повну шт. од., місяць відпрацьований не повністю

Іп = І& : Дг х Дф

Приклад 9. Працівник (повна зайнятість) у лютому у зв’язку з хворобою фактично відпрацював 10 з 20 робочих днів. Базовий місяць — вересень 2020 року. Сума поточної індексації за лютий 2021 року: 72,64 : 20 х 10 = 36,32 (грн).

Обіймає частину шт. од., місяць відпрацьований не повністю

Іп = І& х Ш : Дг х Дф

Приклад 10. Працівник (неповна зайнятість, 0,5 шт. од.) у лютому у зв’язку з хворобою фактично відпрацював 10 з 20 робочих днів. Базовий місяць — вересень 2020 року. Сума поточної індексації за лютий 2021 року: 72,64 х 0,5 : 20 х 10 = 18,16 (грн).

Працівникові встановлено годинну тарифну ставку

Годинна норма праці виконана (повна зайнятість)

Іп = І&

Годинна норма праці невиконана (повна зайнятість, працівник був відсутній на роботі у зв’язку з хворобою, відпусткою, прогулом тощо, чи його прийнято на умовах неповної зайнятості)

Іп = І& : Гн х Гф

Приклад 11. Працівник у зв’язку з відпусткою відпрацював у лютому 88 з 160 робочих годин. Базовий місяць — вересень 2020 року. Сума поточної індексації за лютий 2021 року:

72,64 : 160 х 88 = 39,95 (грн).

Індексація-різниця

У новоприйнятого працівника до місяця підвищення окладу чи тарифної ставки сума його індексації (звісно, при виникненні у працівника права на неї) складатиметься тільки з поточної індексації.

В умовах інфляції право на поточну індексацію уперше може виникнути тільки на третій місяць після підвищення окладу.

У разі подальшого підвищення окладу (тарифної ставки) працівника, місяць підвищення стає для працівника базовим місяцем.

У місяці підвищення окладу слід порівняти суму зарплатного підвищення за конкретною посадою із сумою індексації за цією посадою, на яку б мав право працівник, якби не було підвищення (далі — можлива індексація). І тут можуть бути такі варіанти:

варіант 1 — у місяці збільшення окладу право на поточну індексацію не настало. У такому випадку у працівника просто змінюється старий базовий місяць на новий;

варіант 2 — у місяці збільшення окладу право на індексацію є. При цьому сума зарплатного підвищення перевищує суму можливої індексації. У цьому випадку індексація не нараховується. Старий базовий місяць змінюється на новий. Далі, у разі настання права на індексацію і до наступного підвищення окладу (тарифної ставки) працівника, його індексація складатиметься тільки з поточної індексації;

варіант 3 — у місяці збільшення окладу право на індексацію є. При цьому сума зарплатного підвищення НЕ перевищує суму можливої індексації. Тоді у працівника з’являється право на індексацію-різницю вже в базовому місяці.

Її сума дорівнюватиме різниці двох величин: (1) можливої індексації, що склалася в місяці підвищення окладу, та (2) суми підвищення зарплати. Виплачувати індексацію-різницю в розмірі, визначеному в базовому місяці, слід до наступного підвищення окладів.

Надалі в умовах інфляції (найшвидше — через 3 місяці) до індексації-різниці додасться поточна індексація. І до наступного підвищення окладу загальна сума індексації працівника складатиметься з індексації-різниці і поточної індексації.

Якщо працівник не відпрацював місяць повністю, то як і поточну індексацію, індексацію-різницю виплачуємо з урахуванням відпрацьованого часу.

Нашу розмову про індексацію не закінчуємо. В одному з наступних номерів «Податки & бухоблік» розглянемо особливості визначення сум індексації в конкретних ситуаціях.

 

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці

ПОДАТКИ & БУХОБЛІК ЛЮТИЙ, 2021/№ 9

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(2)
Оксана
02.02.2021
Скажіть, а суддівська винагорода підлягає індексації?
EVGENIY Оксана
17.08.2021
да
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.