Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.05.21
488 0
Друкувати
Обране

Декретна відпустка за основним місцем роботи та за сумісництвом

Працівниця працює за основним місцем роботи та за внутрішнім сумісництвом. Згідно з листком непрацездатності право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами у неї настало з 24 травня 2021 року.
1. Чи може вона за основним місцем роботи піти у декрет із першого дня настання на нього права, а за внутрішнім сумісництвом продовжувати працювати й скористатися декретною відпусткою з 15 червня 2021 року?
2. Якщо так, то як це правильно оформити і як розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах?


Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами: відпочивати чи працювати

Робота за основним місцем та за сумісництвом (навіть внутрішнім) — це різні трудові договори. І за кожним із них працівниця має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 179 КЗпП, ст.17 і ст. 20 Закону про відпустки) і виплату допомоги по вагітності та пологах.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 25 Закону про соцстрахування).

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (далі — ЛН) (ст. 31 Закону про соцстрахування). У разі роботи за сумісництвом, у тому числі за внутрішнім сумісництвом, — копія ЛН, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи.

Право працівниці на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами і на одержання допомоги виникає з дня, зазначеного у ЛН, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами. Зауважте: саме право, а не обов’язок працівниці іти у зазначену відпустку.

Але працівниця може не скористатися цим правом і продовжити працювати.

Також вона має право за основним місцем роботи піти у декрет, а за внутрішнім сумісництвом продовжувати працювати деякий час. А вже потім жінка може скористатися декретною відпусткою і за внутрішнім сумісництвом із того дня, з якого вона забажає, але в межах строку, зазначеного в ЛН.

Такий «нестандартний» вихід у декретну відпустку потрібно правильно оформити.

Оформлення декретної відпустки

За основним місцем роботи. За основним місцем роботи оформлюйте декретну відпустку за загальними правилами:

• відповідальна особа роботодавця перевіряє правильність оформлення ЛН та передає його на розгляд комісії із соцстрахування;

• комісія розглядає наданий документ і не пізніше 10 днів із дня його надходження складає протокол щодо рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах;

• бухгалтер проводить розрахунок сум декретних (при позитивному рішенні комісії), подає заяву-розрахунок до ФСС та довідковий Об’єднаний звіт (у разі потреби)*. Коли кошти від ФСС надійдуть на спецрахунок роботодавця, останній повинен перерахувати їх на зарплатну картку працівниці (або виплатити через касу готівкою) та сповістити Фонд про факт виплати.

* Детальніше про цей звіт читайте у статті «Об’єднаний звіт: «Звітний» як «Довідковий» цього випуску.

Деякі роботодавці вважають за потрібне також ще видати наказ про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Але, якщо працівниця йде у таку відпустку відповідно до строків, зазначених у ЛН, наказ можна не видавати. Підставою для надання декретної відпустки є ЛН.

Обов’язково видавайте наказ у разі, якщо фактичний строк декретної відпустки (у межах ЛН) відрізняється від зазначеного в ЛН. Наприклад, якщо працівниця скористалася правом на декретну відпустку не з першого дня, а пізніше.

За сумісництвом. За внутрішнім сумісництвом працівниця деякий час (коли за основним місцем роботи вона буде у декретній відпустці) продовжує працювати, тому за цей період жодних документів на роботу за сумісництвом додатково видавати не потрібно.

А от у червні 2021 року, за умовами наведеного питання, вона скористається декретною відпусткою за сумісництвом. У зв’язку з чим має надати роботодавцю заяву про надання їй декретної відпустки з бажаного дня (у межах ЛН).

Оскільки працівниця є внутрішнім сумісником, то роботодавець робить копію ЛН та довідку про зарплату в розрахунковому періоді (сам для себе), комісія із соцстрахування протокольно приймає рішення про призначення допомоги, роботодавець видає відповідний наказ. І допомога по вагітності та пологах призначається з дня, коли працівниця скористалася правом на декретну відпустку.

А зараз про найцікавіше — про розрахунок допомоги по вагітності та пологах у ситуації, що розглядається.

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах проводимо за правилами Порядку № 1266. Розраховуємо суму допомоги (Д) за формулою:

Д = ЗПсер х КДв,

де ЗПсер — сума середньоденної заробітної плати;

КДв — кількість днів перебування у відпустці, у загальному випадку — 126.

Середньоденну зарплату розраховуйте так:

ЗПсер = ЗПрп : КДрп,

де ЗПрп — нарахована в розрахунковому періоді сума зарплати, на яку нараховувався ЄСВ;

КДрп — кількість календарних днів у розрахунковому періоді (12 місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок), за винятком календарних днів, не відпрацьованих із поважних причин.

Поважними причинами згідно з Порядком № 1266 є:

• тимчасова непрацездатність;

• відпустка без збереження зарплати;

• відпустка для догляду за дитиною до 3 та 6 (за медвисновком) років.

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 % середньої зарплати, обчисленої за правилами Порядку № 1266, і не залежить від страхового стажу. Тому суму денної виплати не розраховуємо.

При розрахунку допомоги по вагітності та пологах за внутрішнім сумісництвом у ситуації, що розглядається, зверніть увагу на таке. Незважаючи на те, що працівниця за внутрішнім сумісництвом піде у декретну відпустку з червня 2021 року, розрахунковим періодом для неї будуть 12 календарних місяців роботи, що передують травню 2021 року (місяцю, в якому вона набула права на декретну відпустку).

Також не забувайте про сумові обмеження. Про них див. у статті «Важливі цифри — 2021» // «ОП», 2021, № 1 (ср. USER_SHOW_ID).

Нагадаємо, що умовно обмеження для декретних можна поділити на:

1) загальні (для усіх працівників):

• сума декретних на місяць не повинна перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ;

• сума денної зарплати за основним (!) місцем роботи повинна бути не меншою за суму допомоги, що розрахована виходячи з МЗП, установленої на час настання страхового випадку;

• cередньоденна зарплата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ із розрахунку на один календарний день (обчислюється діленням установленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44));

2) спеціальні (для працівників, у яких страховий стаж менше за 6 місяців протягом останніх 12 місяців). Середньоденна зарплата повинна бути не вище за суму, обчислену з двократного розміру МЗП.

Ще раз наголошуємо: зазначені максимальні обмеження діють як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, а от мінімальні обмеження застосовуються тільки за основним місцем роботи.

Числовий приклад

Приклад. Працівниця з 24 травня по 26 вересня 2021 року (126 календарних днів) іде у декретну відпустку за основним місцем роботи, а за внутрішнім сумісництвом — з 15 червня по 26 вересня 2021 року (104 календарних дні).

Сума доходу, на який нарахований ЄСВ, за основним місцем роботи за період травень 2020 року — квітень 2021 року становить 68687,20 грн, страховий стаж за останній рік — більше 6 місяців. У тому числі за дні хвороби з 10 по 23 лютого 2021 року (14 календарних днів) працівниці нараховано 2207,80 грн лікарняних.

Сума доходу, на який нарахований ЄСВ, за сумісництвом за період травень 2020 року — квітень 2021 року становить 39093,23 грн. У тому числі сума лікарняних за 14 днів хвороби — 1202,78 грн.

Розрахуємо декретні за основним місцем роботи. Право на декретну відпустку у працівниці настає в травні 2021 року. Розрахунковий період для обчислення середньоденної зарплати: травень 2020 року — квітень 2021 року.

Із кількості календарних днів розрахункового періоду виключимо календарні дні, не відпрацьовні з поважних причин (дні хвороби):

365 - 14 = 351 (к. дн.).

Із загальної суми доходу виключимо суму лікарняних:

68687,20 - 2207,80 = 66479,40 (грн).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

66479,40 : 351 = 189,40 (грн).

Порівнювати фактичну середньоденну зарплату для розрахунку декретних потрібно із середньоденною зарплатою, розрахованою з розміру МЗП, що діє у травні.

Тоді розмір нижнього обмеження становитиме:

6000,00 : 30,44 = 197,11 (грн).

При порівнянні фактична середньоденна зарплата виявилася нижче мінімальної гарантії для декретних (189,40

Розрахунок декретних здійснюємо виходячи з мінімальної середньоденної зарплати:

197,11 х 126 = 24835,86 (грн).

Розрахуємо декретні за сумісництвом. Декретною відпусткою за сумісництвом працівниця скористалася з червня 2021 року, але настання страхового випадку зафіксовано у ЛН з травня 2021 року. Тут пам’ятаємо правило визначення розрахункового періоду, закріплене в Порядку № 1266, і орієнтуємося на місяць, в якому настав страховий випадок, а не на той місяць, з якого працівниця пішла у декретну відпустку.

Тому розрахунковим періодом будуть 12 місяців, що передують дню настання права на таку відпустку (травень 2020 року — квітень 2021 року).Тоді кількість календарних днів розрахункового періоду будуть такими ж, як і за основним місцем роботи:

365 - 14 = 351 (к. дн.).

Сума зарплати розрахункового періоду:

39093,23 - 1202,78 = 37890,45 (грн).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

37890,45 : 351 = 107,95 (грн).

Декретні за сумісництвом нараховуємо «за фактом» (мінімальні гарантії не застосовуємо):

107,95 х 104 = 11226,80 (грн).

Долга Ірина

Оплата праці, травень, 2021/№ 10

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.