Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.03.21
462 1
Друкувати
Обране

Донори: пільги від роботодавця

25 січня 2021 року введений у дію новий Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30.09.2020 р. № 931-IX (далі — Закон № 931), також внесені зміни в ст. 124 КЗпП. Як і його попередник, Закон від 23.06.95 р. № 239/95-ВР, він передбачає низку пільг для донорів, у тому числі й ті, які зобов'язаний надати роботодавець. Але з деякими змінами. Якими? Читайте далі.


Пільги для донорів

Дотримуючись вимог оновленої ст. 124 КЗпП і ст. 20 Закону № 931, роботодавець, як і раніше, повинен надати працівникові-донору такі пільги:

1. Звільнення від роботи. Працівника, що прийняв рішення здати кров, роботодавець зобов’язаний звільнити від роботи зі збереженням за ним середнього заробітку:

• як у дні медичного обстеження,

• так і в день донації крові (день здачі крові та/або її компонентів).

Відмітимо один нюанс. В ст. 20 нового Закону № 931 йдеться про звільнення працівника від роботи в день донації крові і про оплату його у розмірі середньоденного заробітку. А ось про оплату дня медичного обстеження донора не згадується.

Водночас у новій редакції ст. 124 КЗпП закріплено, що і в день медичного обстеження донора, і в день донації крові за працівником зберігається середня зарплата.

Таке нестикування — усього лише недогляд законодавців, що ухвалювали новий Закон № 931. На наш погляд, у цьому випадку роботодавець зобов’язаний виконувати норми КЗпП. Тому якщо після проходження медичного обстеження донація не відбулась, то роботодавець повинен оплатити день медобстеження за «середньою».

2. Додатковий день відпочинку. Працівникові, що здав кров, безпосередньо після кожного дня проведення донації (у тому числі у разі здачі крові у вихідні, святкові і неробочі дні) роботодавець повинен надати додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку.

Увага! Працівник має право самостійно вибрати, коли скористатися додатковим днем відпочинку:

• або безпосередньо після дня здачі крові (див. рис. 1);

Рис. 1. День донації і медобстеження припадає на робочий день

• або приєднати його до щорічної відпустки (див. рис. 2).

Рис. 2. День донації і медобстеження напередодні вихідного дня

А ось використати його в інший зручний для нього час протягом року після дня здачі крові (як було раніше) вже не можна. У Законі № 931 тепер немає такої норми.

Тоді виникає запитання: коли роботодавець повинен надати працівнику-донору додатковий день для відпочинку, якщо донацію було проведено напередодні вихідного/святкового дня або безпосередньо в такий день?

Якщо формально підходити до виконання вимог ст. 124 КЗпП і ст. 20 Закону № 931, то, на наш погляд, додатковий день для відпочинку можна тільки приєднати до відпустки. Перенести його на понеділок (наступний після вихідного робочий день) тепер не можна.

А що думають з цього приводу фахівці Мінекономіки — ми скоро дізнаємося. Відповідні запити ми вже направили. Щойно отримаємо відповідь, розкажемо вам.

Зверніть увагу! Норма про надання додаткового дня відпочинку донорам діятиме всього 5 років (до 25.01.2026 р.).

Крім того, Кабмін має визначити порядок і умови надання гарантій щодо збереження середнього заробітку працівникам у день (на час) виконання ними донорської функції (п. 7 ч. 1 ст. 6 Закону № 931).

Далі розглянемо питання, які часто виникають у роботодавців при наданні «донорських» пільг.

Попередження роботодавця

Чи зобов’язаний працівник попереджати роботодавця про свій намір здати кров?

Так, зобов’язаний. Працівник повинен подати роботодавцеві письмову заяву про намір здати кров, інакше в останнього не буде підстав для того, щоб надати працівникові «донорські» пільги.

Таку заяву працівник пише в довільній формі. У ній вказує день здачі крові (медичного обстеження) і дату, вибрану ним як додатковий день відпочинку.

Увага! Згідно з вимогами нового Закону № 931 подати таку заяву треба не пізніше ніж за 1 робочий день (а не як раніше — за 3 дні) до дня донації (ст. 12 Закону № 931).

Отримавши заяву від працівника, роботодавець не має права відмовити йому в наданні можливості пройти медобстеження або здати кров. Крім випадків, коли відсутність донора на його робочому місці в ці дні може призвести (ст. 12 Закону № 931):

• до загрози життю або здоров’ю людей;

• до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави і громадського порядку;

• до значного матеріального збитку або інших тяжких наслідків.

Якщо все ж таки за узгодженням із керівництвом підприємства в день донації донор був залучений до роботи, то роботодавець повинен буде йому надати інший день відпочинку зі збереженням середнього заробітку.

Зверніть увагу! Терміни надання такого дня для відпочинку (замість дня донації) в Законі № 931 не обумовлені. Тому його можна надати за узгодженням із працівником у будь-який день (не обов’язково приєднувати до відпустки).

Підтвердження факту донації

Як працівникові підтвердити факт здачі крові?

Згідно з п. 2.8 Порядку № 385* таким документом є довідка за формою № 435/о «Довідка про надання донорам пільг» (форма затверджена наказом МОЗ від 07.07.2003 р. № 301).

* Порядок медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затверджений наказом МОЗ від 01.08.2005 р. № 385.

Зовнішньому суміснику на роботі за сумісництвом доведеться надати завірену належним чином копію такої довідки.

Увага! Тільки наявність вказаної довідки надає працівникові право на отримання додаткового дня відпочинку (навіть за відсутності заяви про намір здати кров, наприклад, якщо він кров здавав у період відпустки).

У цьому питанні Закон № 931 нічого не змінив.

Якщо замість довідки за формою № 435/о працівник приніс довідку за формою № 436/о «Довідка про обстеження донора», то такий документ не дає працівникові права на додатковий день відпочинку.

Наявність тільки цієї довідки свідчитиме про проходження медичного обстеження, але з технічних причин донація не відбулася.

Донація у період відпустки

А що робити, якщо працівник здав кров у щорічній відпустці (основній, додатковій)?

Тут ситуація неоднозначна. З одного боку, згідно з вимогами ст. 20 нового Закону № 931 у разі донації в період щорічної відпустки така відпустка подовжується на один день.

Нагадаємо, що до щорічних відпусток належать (ч. 1 ст. 4 Закону про відпустки): основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Якщо день донації припав на період іншої відпустки (без збереження зарплати, навчальної чи соціальної відпустки), то такі відпустки не подовжуються.

З іншого боку, та ж стаття 20 дозволяє працівнику приєднати додатковий день для відпочинку до щорічної відпустки.

Якщо поєднати ці норми, то, на наш погляд, працівник, який перебуває в щорічній відпустці, як і раніше, повинен отримати свої законні два «донорські» дні. День продовження відпустки і додатковий день для відпочинку.

Нагадаємо, що раніше в такій ситуації відпустку подовжували одразу на 2 дні: на 1 день за медичне обстеження і здавання крові + на 1 додатковий день для відпочинку за донорство (ст. 9 старого Закону № 239).

У зв’язку з цим вважаємо, що працівник не втрачає право на надання додаткового дня відпочинку і при донації крові під час відпустки, яка не подовжується.

Дивіться самі. Якщо працівник здав кров в останній день відпустки за свій рахунок, то така відпустка не подовжується. Але працівник має законне право на додатковий день відпочинку наступного дня після дня здачі крові (див. рис. 3). Це прямо передбачено в абзаці другому ч. 2 ст. 20 Закону № 931.

Рис. 3. День донації і медобстеження в останній день відпустки за свій рахунок

Відповідно такий працівник має право приєднати такий додатковий день відпочинку до наступної щорічної відпустки. А раз так, то працівники, які здали кров в інші дні відпустки за свій рахунок, теж мають право приєднати додатковий день відпочинку до наступної щорічної відпустки. Безумовно, не повинно бути дискримінації в наданні додаткового дня відпочинку і щодо працівників, які здають кров у період інших відпусток.

Пільги для щедрих і почесних

Закон № 931 розширив перелік донорів, які можуть отримати статус Почесного донора України. Це донори, які безоплатно здійснили:

• 40 донацій крові в максимально допустимій дозі або

• 60 донацій плазми крові в максимально допустимій дозі, заготовлених методом аферезу, або

40 максимально допустимих доз клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити).

Причому незалежно від часу здійснення таких донацій. Таким особам видається посвідчення і вручається нагрудний знак «Почесний донор України» (видають згідно з постановою КМУ від 10.05.99 р. № 796).

До речі, в Законі № 931 з’явилася згадка про змішане донорство. Це коли один донор здійснює донацію і крові, і компонентів крові. Тоді одна донація крові прирівнюється до двох донацій плазми крові і однієї донації компонентів крові, заготовлених методом аферезу. Законом № 931, як і раніше, передбачені додаткові пільги для працівників, що систематично здають кров. Причому список донорів, які можуть на них розраховувати, трохи розширений.

Так, додаткові пільги передбачені:

1) для щедрих донорів, які протягом року безоплатно здійснили:

• 2 донації крові в максимально допустимій дозі або

4 донації плазми крові в максимально допустимій дозі, заготовлені методом аферезу, або

2 донації тромбоцитів.

Таким працівникам лікарняні листи оплачують у розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Увага! Така пільга надається протягом року після здійснення донації крові та/або компонентів крові у вказаних кількостях;

2) для почесних донорів передбачена надбавка до пенсії у розмірі 10 % затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу із розрахунку на місяць.

На жаль, Закон № 931 позбавив почесних донорів права:

• на першочергове придбання путівок для санаторно-курортного лікування і першочергове лікування в закладах охорони здоров’я державної і комунальної власності;

• використання чергової щорічної оплачуваної відпустки в зручний для них час. Що тепер відповідає вимогам ст. 10 Закону про відпустки.

Шпакович Микола

Оплата праці, березень, 2021/№ 5

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(1)
Ольга
03.06.2022
Підкажіть, будь ласка, як бути у випадку якщо працівник здав кров і отримав за неї грошову компенсацію. В таких випадках додатковий день відпочинку надається чи ні?
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.