Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.03.21
500 0
Друкувати
Обране

Довідка замість лікарняного листа: як бути?

Ви думали, затримка у виплаті лікарняних і неможливість подати проміжну звітність — найнеприємніше, що могло статися? Ні, «вишенькою» в «лікарняному» питанні виявилася відсутність бланків листків непрацездатності. Та й навіщо вони? Адже скоро з'являться електронні лікарняні! Але що ж робити роботодавцю, коли черговий працівник принесе йому довідку замість лікарняного листа? Давайте розбиратися.


Довідка ≠ лікарняний лист

Ситуація, коли закінчуються бланки лікарняних листів, а нових доводиться чекати ще не скоро, — не нова. За традицією у таких випадках:

• застрахованим особам замість листків непрацездатності оформляють довідку довільної форми;

• з часом застраховані особи обмінюють такі довідки на бланки лікарняних листів.

Ось тільки тут є два важливих моменти.

Довідка (хоч і складена в довільній формі) повинна відповідати усім вимогам Інструкції № 532*.

* Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, ФСС від НВ від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Тобто містити в собі такі дані:

• випадок тимчасової непрацездатності — «первинний» або «вторинний»;

• найменування і місцезнаходження установи охорони здоров’я;

• дату видачі довідки;

• прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю);

• число повних років (цифрами);

• місце роботи: найменування і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю);

• діагноз хворого;

• причину непрацездатності;

• у разі стаціонарного лікування — дати госпіталізації і виписки із стаціонарного відділення;

• при направленні на МСЕК — дату направлення за підписом голови лікарсько-консультативної комісії;

• дату огляду і висновок МСЕК за підписом голови МСЕК, засвідчений печаткою МСЕК;

• період тимчасової непрацездатності — дату початку тимчасової непрацездатності (число, місяць, рік арабськими цифрами) і дату її закінчення, засвідчені підписом і печаткою лікаря, а у випадках, визначених Інструкцією № 455, — завідувача відділення;

• дату (прописом) виходу на роботу із зазначенням посади і прізвища лікаря, які засвідчуються його підписом та печаткою установи охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Довідка має бути засвідчена підписом головного лікаря установи охорони здоров’я і круглою печаткою установи охорони здоров’я. А відомості про неї обов’язково вносять до журналу контролю видачі листків непрацездатності (ф. № 036/о).

Довідка, виписана у зв’язку з відсутністю бланків лікарняних листів, оплаті не підлягає.

Адже єдиною підставою для призначення лікарняних та декретних виплат був і залишається виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ст. 31 Закону про соцстрахування), або його копія, у разі оплати лікарняного листа сумісникові.

А ось видача інших документів про тимчасову непрацездатність (у тому числі довідок) можлива лише у виняткових випадках, передбачених Інструкцією № 455*.

* Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

І жоден із них не передбачає оформлення довідки у зв’язку з відсутністю бланків листків непрацездатності.

Тому до того моменту, поки працівник не обміняє довідку на листок непрацездатності встановленого зразка, підстав для нарахування йому лікарняних немає (лист ФСС з ТВП від 31.08.2006 р. № 01-16-1788). Ні коштом підприємства, ні за рахунок ФСС.

Водночас така довідка відіграє важливу роль. Для роботодавця вона стане підтвердженням того, що працівник був відсутній на роботі з поважної причини — у зв’язку з хворобою.

Як це оформити документально, читайте далі.

Дії роботодавця

Після того як працівник приніс довідку замість лікарняного листа, роботодавцеві необхідно зробити таке.

Передати довідку на розгляд комісії (уповноваженому) із соціального страхування.

Адже до переліку функцій саме цієї комісії входить перевірка підстав і правильності видачі, а також заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

Проте маючи на руках лише довідку про тимчасову непрацездатність, комісія може прийняти одне-єдине рішення — відмовити в призначенні матеріального забезпечення.

Таке рішення комісія оформляє протоколом/рішенням уповноваженого (у день його прийняття). Форма протоколу наведена в додатку до Положення № 13**.

** Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13.

Оскільки комісія (уповноважений) приймає рішення про відмову у виплаті допомоги, у протоколі заповнюється розділ II із зазначенням причин відмови.

До протоколу рекомендуємо додати копію довідки, наданої працівником. А ось її оригінал слід віддати працівникові (він знадобиться йому надалі для обміну на бланк лікарняного листа).

Правильно протабелювати відсутність працівника.

На підставі довідки в табелі обліку робочого часу (ф. № П-5, затверджена наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489) дні відсутності працівника через хворобу відмічаємо умовним позначенням «НН» (27) — неоплачувана тимчасова непрацездатність.

Увага! Цілком імовірно, що про свою хворобу працівник повідомив до того, як йому видали довідку замість лікарняного листа. У зв’язку з чим дні його відсутності табелювали або умовним позначенням «І» («30») — інші причини неявок, або умовним позначенням «НЗ» («28») — неявки з нез’ясованих причин.

У такому разі після отримання від працівника довідки слід унести зміни до табеля (замінити умовне позначення «І» («30») / «НЗ» («28») на «НН» («27»)).

Зміни проводимо в загальному порядку, передбаченому для виправлення помилок у первинних документах (прописаному в п. 4 Положення № 88***).

*** Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88.

А далі чекаємо, коли ж працівник обміняє довідку на лікарняний лист.

Нюанси обміну

Порядок обміну довідки на лікарняний лист описаний МОЗ і ФСС з ТВП у їх спільному листі від 23.10.2006 р. № 01-06-2125. Полягає він у такому.

1. Працівник звертається до медустанови, що видала довідку, і надає для обміну паспорт і оригінал довідки про тимчасову непрацездатність.

Якщо довідка була отримана поза постійним місцем проживання або роботи, обміняти її на листок непрацездатності можна в територіальній установі охорони здоров’я з дозволу головного лікаря, засвідченого його підписом і печаткою закладу.

2. Відповідальна особа медустанови заповнює листок непрацездатності на підставі записів у журналі реєстрації листків непрацездатності (ф. № 036/о).

Увага! На бланку такого лікарняного листа:

• у правому верхньому куті буде зазначено «Замість довідки № ___ від ____»;

• у графі «Виданий» — дата обміну. Тобто дата видачі листка непрацездатності збігатиметься з датою обміну довідки;

• а в графі «Звільнення від роботи» — одним рядком період тимчасової непрацездатності (з якого числа по яке), що відповідає зазначеному в довідці.

Підписує листок непрацездатності посадова особа, визначена керівником установи охорони здоров’я. У разі тривалості тимчасової непрацездатності більше 30 днів — головою лікарсько-консультативної комісії. Якщо проводився огляд хворого МСЕК, у відповідних графах лікарняного листа обов’язково будуть зазначені дата направлення на МСЕК і дата встановлення групи інвалідності.

Інші графи листка непрацездатності заповнюються в загальному порядку відповідно до вимог Інструкції № 532. Після цього довідка залишається в установі охорони здоров’я, а працівник отримує довгоочікуваний лікарняний лист.

Отримано лікарняний лист

Після обміну працівником довідки на листки непрацездатності належить зробити таке.

Комісія із соціального страхування повинна прийняти рішення про призначення йому матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (про оплату лікарняного листа). Тобто скласти відповідний протокол.

Але тут важливо пам’ятати, що строк звернення застрахованої особи за матеріальним забезпеченням обмежений.

Адже лікарняні виплачуються тільки в тому випадку, якщо звернення за їх призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців із дня відновлення непрацездатності, встановлення інвалідності (ч. 5 ст. 32 Закону про соцстрахування).

Якщо лікарняний лист буде наданий пізніше за цей строк, оплата за ним не здійснюється. Навіть якщо причиною затримки стала відсутність бланків лікарняних листів.

Працівникам відділу кадрів доведеться внести зміни до табеля обліку робочого часу (замінити умовне позначення «НН» («27») на «ТН» («26»)).

А бухгалтерії — нарахувати лікарняні й подати заяву-розрахунок до ФСС.

Тільки врахуйте, що:

• при розрахунку середньої зарплати для оплати періоду хвороби розрахунковий період визначають, орієнтуючись на дату початку тимчасової непрацездатності, а н

е на дату надання лікарняного листа;

• для цілей порівняння з граничним розміром доходу, що надає право на застосування ПСП, лікарняні відносять до місяців, за які вони нараховані;

• для цілей нарахування ЄСВ лікарняні також відносять до того місяця, за який вони нараховані. Тому для порівняння з мінімальною зарплатою треба розподілити лікарняні за місяцями. І якщо після цього база нарахування ЄСВ за певний місяць виявиться менше МЗП, доведеться визначити додаткову базу й донарахувати ЄСВ.

Кравченко Дар’я

Оплата праці, березень, 2021/№ 6

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.