Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.03.21
306 0
Друкувати
Обране

Інструменти вимірювання та оцінювання цифрової грамотності

Цифровізація економіки, яка стає об'єктивною реальністю для багатьох країн, у тому числі й України, висуває особливі вимоги до якісних характеристик людських ресурсів. При цьому важливим компонентом є цифрова грамотність населення, рівень якої потрібно відстежувати для формування державної політики в частині цифрової трансформації різних галузей економіки та регіонального розвитку.


У сучасному світі цифрову грамотність (digital literacy) визначать як здатність використовувати цифрові технології, інструменти комунікації та мережі для пошуку, аналізу, створення та управління інформацією з метою задоволення особистих, освітніх і професійних потреб, співпраці і колективної роботи в цифровому середовищі, враховуючи основи інформаційної безпеки, а також етичні і правові норми роботи з інформацією. Крім того, цифрова грамотність пов’язана з критичним мисленням, комунікацією, співпрацею, технічними навичками роботи з певним програмним забезпеченням, що накладає додаткові складності для її вимірювання*. Для визначення рівня цифрової грамотності мають використовуватись відповідні інструменти його вимірювання, тому що без розуміння рівня цифрової грамотності громадян неможливо планувати розвиток сервісів цифрової економіки.

* Skills for a Digital World 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy Background Report. URL: www.oecd-library.org/docserver/ 5jlwz83z3wnw-en.pdf?expires=1575997635&id=id&accname= guest&checksum=7D19108CF4399CD512AE032E4FA74905 (дата звернення: 26.01.2021).

Іонан В. Цифрова грамотність: що це і навіщо українцям. URL: nv.ua/ukr/biz/experts/programa-rozvitku-cifrovih-navichok-v-ukrajini-shcho-planuye-ministerstvo-cifrovojitransformaciji-50053488.html (дата звернення: 26.01.2021).

Жерновникова О. Цифрова компетентність: суть та структура. Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (20‑21 верес. 2018 р., Херсон). Херсон : Айлант, 2018. Т. І. С. 49—52.

У першу чергу для оцінювання рівня цифрової грамотності можуть бути використані декілька загальноєвропейських стандартів викладання та оцінювання:

— Європейські комп’ютерні права (ECDL/ICDL), сертифікати яких діють більш ніж у 160 країнах світу. Це є підтвердженням володіння основними концепціями інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), користування персональним комп’ютером та базовими додатками. Навчальний план складається з 18 модулів;

— Рамка цифрової компетентності для громадян (DigComp) створена Об’єднаним дослідним центром Єврокомісії і передбачає такі рівні кваліфікації: для громадян 2.0 (Digital Competence Framework for Citizens 2.0); педагогів (DigCompEdu); освітніх організацій (DigCompOrg); споживачів (DigCompConsumers); відкритих ЗВО (OpenEdu); підприємницької компетентності (EntreComp); у галузі обчислювального мислення (CompuThink); навчання аналітики і масового відкриття онлайн-курсів (MOOCNowledge, MOOCs4inclusion);

— Європейська сертифікація фахівців з інформатики (EUCIP) спрямована на фахівців з інформатики і використовується навчальними закладами професійної освіти, а також професійними органами з акредитації для розроблення та сертифікації навчальних програм. Отримання сертифіката EUCIP передбачає тестування за одним із 21 професійних профілів спеціалізованих компетенцій у трьох галузях знань: використання інформаційних систем та управління ними; розвиток та інтеграція інформаційних систем; експлуатація та підтримка інформаційних систем;

— Рамка електронної компетенції (eCF) має офіційний європейський статус для фахівців ІКТ-сфери та складається з 40 цифрових навичок.

Для перевірки рівня цифрової грамотності найбільш поширеною є європейська рамка цифрових компетентностей DigComp для різних категорій населення. Наприклад, на порталі osvita.diia.gov.ua з листопада 2020 року розпочато використання національного інструменту тестування рівня цифрової грамотності «Цифрограм», в якому користувачам пропонується надати відповідь на 90 запитань**.

** Цифрограм. URL: osvita.diia.gov.ua/digigram (дата звернення: 26.01.2021).

Завдання тесту «Цифрограм» систематизовані за сферами знань відповідно до європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1 та адаптовані українськими експертами. Після завершення тестування визначається загальний рівень цифрової грамотності (у балах, максимум — 111) і рівні за 6 складовими (див. рисунок).

Складові оцінки рівня цифрової грамотності DigComp 2.1

У таблиці наведено опис рівнів володіння цифровими компетентностями та їх відповідність складності завдань, автономності роботи та пізнавальному домену.

Таблиця

Рівні володіння цифровими компетентностями

Рівні

Складність завдань

Автономність роботи

Пізнавальний домен

Базовий

A1

Прості завдання

З керівником

Запам'ятовування

A2

Прості завдання

Самостійно або з керівником у разі потреби

Запам'ятовування

Середній

B1

Чітко визначені та шаблонні завдання, прості проблеми

Самостійно

Розуміння

B2

Завдання та чітко визначені нешаблонні проблеми

Самостійно і відповідно до власних потреб

Розуміння

Високий

C1

Завдання та проблеми різного ступеня складності

Керує роботою інших користувачів

Застосування та оцінювання

C2

Складні завдання з обмеженим колом можливих рішень

Інтегрований внесок у професійну практику та керування іншими користувачами

Оцінювання та творчість

Будь-який громадянин може зареєструватися в «Цифрограмі» за допомогою номера мобільного телефону (отримати код доступу) або акаунтів Facebook і Google та пройти тестування. Після завершення надання відповідей на запитання тесту автоматично буде згенеровано сертифікат, в якому зазначається загальний рівень цифрової грамотності (див. таблицю) та рівень кожної з шести складових. За перший місяць після запуску національного інструменту «Цифрограм» визначення свого рівня цифрової грамотності пройшли більше 34 тис. українців. Цей інструмент оцінювання цифрової грамотності громадян є своєрідним інструментом самооцінювання, і не більше, тому що ця оцінка ніде більше не враховується. Також було цікавим оприлюднити кількість тестів і рейтинг балів за кожною областю.

У РФ з 2019 року працює аналогічний інструмент оцінювання рівня цифрової компетентності. На порталі цифроваяграмотность.рф є інструмент «Digital Диктант», за допомогою якого користувачі можуть дізнатися про свій рівень цифрової грамотності. При цьому індекс цифрової грамотності (ІЦГ) у балах від 0 до 10 складається з трьох субіндексів: цифрового споживання; цифрових компетенцій; цифрової безпеки. Так, наприклад, у 2020 році у «Digital Диктанті» (digitaldictation.ru) взяли участь більше 330 тис. росіян (у 2019 році — 39 тис.), а середній бал учасників тестування становив 7,25 бала (у 2019 році — 7,15)***. Для кожного регіону РФ визначається ІЦГ та його складові. У топ-5 регіонів Росії з цифрової грамотності у 2020 році увійшли: Свердловська область (7,96 бала), м. Санкт-Петербург (7,84), Тамбовська (7,84), Володимирська (7,79), Псковська (7,79) області.

*** В Цифровом Диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек. URL: rocit.ru/news/digital-dictation-2020-itogi (дата звернення: 26.01.2021).

У 2020 році дослідницьким центром НАФІ вивчалося вміння росіян користуватися телефонами, комп’ютерами та іншими пристроями, пошуковими системами та онлайновими сервісами, працювати з великими даними, створювати контент, вміння оцінити ризики онлайн-шахрайства, дбати про безпеку персональних даних тощо****. Репрезентативним всеросійським опитуванням населення за європейською методологією DigComp було охоплено 1,6 тис. осіб у віці від 18 років і старше в 70 регіонах Росії. Тестування громадян проводиться на платформі «Цифровий громадянин» (it-gramota.ru). Тест включає в себе блоки питань за 5 компетенціями: Інформаційна грамотність; Комунікативна грамотність; Цифрова компетентність; Створення цифрового контенту; Цифрова безпека.

**** Цифровая грамотность населения региона: в шаге от цифровой экономики. URL: nafi.ru/upload/NAFI-ITGramota_Regions.pdf (дата звернення: 26.01.2021).

Загальний індекс цифрової грамотності (ІЦГ) росіян у першому кварталі 2020 року складав 58 пунктів за шкалою від 0 до 100 (у середині 2018 року цей показник складав 52 пункти). При цьому у 2020 році підіндекс інформаційної грамотності складав 59 пунктів, комунікативної грамотності — 62, цифрової компетентності — 58, створення цифрового контенту — 53, цифрової безпеки — 60.

Якщо, наприклад, базовий рівень цифрових компетентностей для громадян (DigComp 2.0) може бути застосовано для громадян, то для публічних службовців має відповідати середньому рівню, а для керівників із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій або цифровізації органу виконавчої влади це має буди вищий рівень.

Для отримання відповідних оцінок рівня цифрової грамотності публічних службовців мають використовуватися різні форми навчання в системі підвищення кваліфікації за спеціальними програмами та самоосвіта (дистанційна форма навчання). У цьому напрямі, наприклад,***** серед стратегічних завдань визначено:

***** Жиляєв І. Б., Семенченко А. І. Сучасна державна політика розвитку цифрової грамотності публічних службовців та громадян України. Теорія та практика державного управління. Харків : ХРІДУ НАДУ, 2020. № 1(68). С. 198—209.

— розроблення інтерактивних онлайн-курсів (відеокурсів із цифрових навичок);

— проведення тренінгів із використання платформ е-демократії;

— просвітницька кампанія з розвитку цифрових компетентностей;

— соціологічне дослідження цифрової грамотності;

— створення вебпорталу цифрових знань;

— розроблення електронного навчального посібника з е-урядування та е-демократії;

— модернізація навчальних (тренінгових) програм;

— упровадження системи оцінювання результатів навчання;

— розроблення пропозицій щодо оцінювання рівня професійної компетенції володіння цифровими навичками різних категорій публічних службовців тощо.

Зелінський Сергій

Спецвипуск «Публічна служба», березень, 2021

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.