Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.07.21
5489 0
Друкувати
Обране

Педагоги мистецької школи: вирішуємо «працеоплатні» питання

У зв'язку з адміністративною реформою змінився власник музичної школи. Чи впливає це на трудові відносини з працівниками? Якщо педагог працює викладачем і концертмейстером та має педзвання «старший викладач», за якою посадою підвищується його оклад? Якими нормами взагалі керуватись при вирішенні питань оплати праці в музичній школі? (запитання з електронної пошти редакції: bb@id.factor.ua)

Мистецька школа = ПСМНЗ

Дитячі музичні школи офіційно називаються мистецькими школами.

Мистецька школа є закладом спеціалізованої позашкільної освіти мистецького спрямування, який надає початкову мистецьку освіту (ст.1 Закону № 18411). Вона може бути музичною, художньою, хореографічною, хоровою тощо.

1 Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.

У свою чергу, початкові спеціалізовані мистецьки навчальні заклади (далі — ПСМНЗ) є профільними закладами позашкільної освіти (далі — ЗПО), які організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. Це передбачено ст. 12 Закону № 1841. Перелік типів ЗПО затверджує Кабмін.

Згідно з Переліком № 4332 музична школа належить до ПСМНЗ.

2 Перелік/Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 433.

Майте на увазі: до приведення законодавства і установчих документів ПСМНЗ у відповідність із Законом № 1841 терміни «ПСМНЗ» і «мистецька школа» є ідентичними (п. 31 Закону № 1841). А тому усі ПСМНЗ у своїй діяльності керуються всіма положеннями Закону № 1841, як у частині, що стосується мистецьких шкіл, так і законодавчими положеннями відносно ПСМНЗ.

Мистецькі школи у своїй діяльності керуються Положенням № 6863.

3 Положення про мистецьку школу, затверджене наказом Мінкультури від 09.08.2018 р. № 686.

Тож підсумуємо: музична школа є ЗПО. А тому «оплатні» умови працівників цього закладу визначають відповідно до умов оплати праці працівників закладів та установ освіти.

Педагоги мистецької школи

Педрацівниками мистецької школи є:

• директор;

• заступники директора;

• викладачі;

• концертмейстери;

• методисти (за наявності);

• інші педагоги, на яких поширюються умови оплати праці педпрацівників (п. 3 розд. 4 Положення № 686).

Робочий час педагогів

Облік робочого часу працівників здійснюється відповідно до Табеля обліку використання робочого часу. Типова форма Табеля (форма П-5) затверджена наказом № 4894. Вона носить рекомендаційний характер і складається з мінімальної кількості показників необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За необхідності форма може бути доповнена іншими показниками.

4 Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Відмітка про щоденну тривалість відпрацьованого робочого часу в Табелі (форма П-5) не передбачена. Встановлено лише її місячний обсяг, який для викладачів має відповідати обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації. Кількість відпрацьованих днів проставляється залежно від тривалості робочих днів у місяці. При цьому включають навіть ті дні, коли за розкладом занять (уроків) вони не проводились.

Дні, протягом яких педпрацівник не працював, маючи на те підстави відповідно до вимог чинного законодавства, відображаються відповідними умовними (буквеними та цифровими) позначками. Зокрема неявки у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати за згодою сторін «НА», у інших відпустках без збереження заробітної плати — «БЗ».

Розподіл педнавантаження

Обсяг педнавантаження працівників мистецької школи встановлює керівник згідно з нормами чинного законодавства. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера мистецької школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педнавантаження.

Педнавантаження працівника ЗПО незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою згодою.

«Оплатні» умови

При обчисленні заробітної плати педагогічних і керівних працівників ЗПО застосовують умови оплати праці, передбачені Інструкцією № 1025 та наказом № 5576.

5 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

6 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Місячна зарплата педпрацівників визначається шляхом множення ставки зарплати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

УВАГА!

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року

Погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх через хворобу або з інших причин учителів, яке тривало не більше двох місяців. А також при оплаті праці працівників, які залучаються для педагогічної роботи (п. 73 Інструкції № 102).

Директори, їх заступники з навчальної роботи в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень. При цьому за основною роботою вони мають отримувати повний посадовий оклад (п. 91 Інструкції № 102).

Інші працівники можуть вести викладацьку роботу або заняття з «гуртківцями» у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік). Це можливо за умови, якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад (ставку). Зазначеним працівникам оплата за норму годин проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для викладачів за тарифікацією.

Присвоєння педагогічних звань

Стосовно атестації педпрацівників мистецьких шкіл зазначимо таке. ПСМНЗ, зокрема школи мистецтв, належать до закладів культури (п. 5 Порядку 9847).

7 Порядок формування базової мережі закладів культури, затверджений постановою КМУ від 24.10.2012 р. № 984.

Крім того, педагогічний працівник мистецької школи має право на проходження атестації в порядку, визначеному Мінкультури. Це передбачено п. 3 розд. ІV Положення № 686.

Умови та порядок проведення атестації педагогічних працівників мистецьких шкіл, присвоєння педагогічних звань, зокрема «старший викладач», передбачені наказом № 6288.

8 Наказ Мінкультури «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури» від 12.07.2018 р. № 628.

При цьому слід зауважити, що педзвання присвоюються за однойменною посадою.

Так, за посадою вчителя присвоюють звання «вчитель-методист», «старший вчитель». У свою чергу, педзвання «старший викладач» або «викладач-методист» — за посадою викладача.

Отже, підвищення посадового окладу на 10 % за педзвання «викладач-методист», яке передбачене п. 24 Інструкції № 102, не поширюється на посаду концертмейстера.

Щорічна відпустка

Педпрацівникам ЗПО незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому КМУ (ч. 4 ст. 21 Закону № 1841). На виконання цієї норми затверджено Порядок № 3469.

9 Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

ВАЖЛИВО!

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки залежить від посади, яку обіймає педпрацівник, та типу закладу, в якому він працює

Вона визначається згідно із додатком до Порядку № 346.

Щорічна основна відпустка директора мистецької школи, його заступників з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи, викладачів та концертмейстерів становить 56 календарних днів (прим. 4 до розд. ІІІ додатка до Порядку № 346).

Зміна власника

Під час реформування адміністративно-територіального устрою рішення про створення, реорганізацію ЗПО приймає його засновник.

Заклади освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства. Це передбачено ст. 14 Закону № 1841.

Місцеві органи державної влади та ОМС забезпечують доступ до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл відповідно до потреб та запитів населення.

Зауважимо, що сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади. Це передбачено п.п. 4 п. 61 розд. V Закону № 28010.

10 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Стосовно трудових прав працівників мистецьких шкіл, то зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. Це чорним по білому прописано у ст. 36 КЗпП.

Отже, на трудові відносини працівників закладу освіти, зокрема умови праці та надання відпусток, не впливає зміна власника/засновника відповідного закладу освіти чи зміна його підпорядкованості.

Внаслідок зміни власника/засновника відповідного закладу освіти вносять зміни до реєстраційних документів та Статуту закладу.

Після внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо власника/засновника необхідно внести відповідні зміни до трудових книжок усіх працівників закладу.

Гаращук Ольга

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 28

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×