Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.07.21
216 0
Друкувати
Обране

Педагоги мистецької школи: вирішуємо «працеоплатні» питання

У зв'язку з адміністративною реформою змінився власник музичної школи. Чи впливає це на трудові відносини з працівниками? Якщо педагог працює викладачем і концертмейстером та має педзвання «старший викладач», за якою посадою підвищується його оклад? Якими нормами взагалі керуватись при вирішенні питань оплати праці в музичній школі? (запитання з електронної пошти редакції: bb@id.factor.ua)


Мистецька школа = ПСМНЗ

Дитячі музичні школи офіційно називаються мистецькими школами.

Мистецька школа є закладом спеціалізованої позашкільної освіти мистецького спрямування, який надає початкову мистецьку освіту (ст.1 Закону № 18411). Вона може бути музичною, художньою, хореографічною, хоровою тощо.

1 Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III.

У свою чергу, початкові спеціалізовані мистецьки навчальні заклади (далі — ПСМНЗ) є профільними закладами позашкільної освіти (далі — ЗПО), які організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. Це передбачено ст. 12 Закону № 1841. Перелік типів ЗПО затверджує Кабмін.

Згідно з Переліком № 4332 музична школа належить до ПСМНЗ.

2 Перелік/Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою КМУ від 06.05.2001 р. № 433.

Майте на увазі: до приведення законодавства і установчих документів ПСМНЗ у відповідність із Законом № 1841 терміни «ПСМНЗ» і «мистецька школа» є ідентичними (п. 31 Закону № 1841). А тому усі ПСМНЗ у своїй діяльності керуються всіма положеннями Закону № 1841, як у частині, що стосується мистецьких шкіл, так і законодавчими положеннями відносно ПСМНЗ.

Мистецькі школи у своїй діяльності керуються Положенням № 6863.

3 Положення про мистецьку школу, затверджене наказом Мінкультури від 09.08.2018 р. № 686.

Тож підсумуємо: музична школа є ЗПО. А тому «оплатні» умови працівників цього закладу визначають відповідно до умов оплати праці працівників закладів та установ освіти.

Педагоги мистецької школи

Педрацівниками мистецької школи є:

• директор;

• заступники директора;

• викладачі;

• концертмейстери;

• методисти (за наявності);

• інші педагоги, на яких поширюються умови оплати праці педпрацівників (п. 3 розд. 4 Положення № 686).

Робочий час педагогів

Облік робочого часу працівників здійснюється відповідно до Табеля обліку використання робочого часу. Типова форма Табеля (форма П-5) затверджена наказом № 4894. Вона носить рекомендаційний характер і складається з мінімальної кількості показників необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За необхідності форма може бути доповнена іншими показниками.

4 Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Відмітка про щоденну тривалість відпрацьованого робочого часу в Табелі (форма П-5) не передбачена. Встановлено лише її місячний обсяг, який для викладачів має відповідати обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації. Кількість відпрацьованих днів проставляється залежно від тривалості робочих днів у місяці. При цьому включають навіть ті дні, коли за розкладом занять (уроків) вони не проводились.

Дні, протягом яких педпрацівник не працював, маючи на те підстави відповідно до вимог чинного законодавства, відображаються відповідними умовними (буквеними та цифровими) позначками. Зокрема неявки у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати за згодою сторін «НА», у інших відпустках без збереження заробітної плати — «БЗ».

Розподіл педнавантаження

Обсяг педнавантаження працівників мистецької школи встановлює керівник згідно з нормами чинного законодавства. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та концертмейстера мистецької школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педнавантаження.

Педнавантаження працівника ЗПО незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його письмовою згодою.

«Оплатні» умови

При обчисленні заробітної плати педагогічних і керівних працівників ЗПО застосовують умови оплати праці, передбачені Інструкцією № 1025 та наказом № 5576.

5 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102.

6 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Місячна зарплата педпрацівників визначається шляхом множення ставки зарплати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

УВАГА!

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року

Погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх через хворобу або з інших причин учителів, яке тривало не більше двох місяців. А також при оплаті праці працівників, які залучаються для педагогічної роботи (п. 73 Інструкції № 102).

Директори, їх заступники з навчальної роботи в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень. При цьому за основною роботою вони мають отримувати повний посадовий оклад (п. 91 Інструкції № 102).

Інші працівники можуть вести викладацьку роботу або заняття з «гуртківцями» у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік). Це можливо за умови, якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад (ставку). Зазначеним працівникам оплата за норму годин проводиться понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому відповідно для викладачів за тарифікацією.

Присвоєння педагогічних звань

Стосовно атестації педпрацівників мистецьких шкіл зазначимо таке. ПСМНЗ, зокрема школи мистецтв, належать до закладів культури (п. 5 Порядку 9847).

7 Порядок формування базової мережі закладів культури, затверджений постановою КМУ від 24.10.2012 р. № 984.

Крім того, педагогічний працівник мистецької школи має право на проходження атестації в порядку, визначеному Мінкультури. Це передбачено п. 3 розд. ІV Положення № 686.

Умови та порядок проведення атестації педагогічних працівників мистецьких шкіл, присвоєння педагогічних звань, зокрема «старший викладач», передбачені наказом № 6288.

8 Наказ Мінкультури «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури» від 12.07.2018 р. № 628.

При цьому слід зауважити, що педзвання присвоюються за однойменною посадою.

Так, за посадою вчителя присвоюють звання «вчитель-методист», «старший вчитель». У свою чергу, педзвання «старший викладач» або «викладач-методист» — за посадою викладача.

Отже, підвищення посадового окладу на 10 % за педзвання «викладач-методист», яке передбачене п. 24 Інструкції № 102, не поширюється на посаду концертмейстера.

Щорічна відпустка

Педпрацівникам ЗПО незалежно від підпорядкування, типів і форм власності надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому КМУ (ч. 4 ст. 21 Закону № 1841). На виконання цієї норми затверджено Порядок № 3469.

9 Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

ВАЖЛИВО!

Конкретна тривалість щорічної основної відпустки залежить від посади, яку обіймає педпрацівник, та типу закладу, в якому він працює

Вона визначається згідно із додатком до Порядку № 346.

Щорічна основна відпустка директора мистецької школи, його заступників з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи, викладачів та концертмейстерів становить 56 календарних днів (прим. 4 до розд. ІІІ додатка до Порядку № 346).

Зміна власника

Під час реформування адміністративно-територіального устрою рішення про створення, реорганізацію ЗПО приймає його засновник.

Заклади освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства. Це передбачено ст. 14 Закону № 1841.

Місцеві органи державної влади та ОМС забезпечують доступ до початкової мистецької освіти громадян за місцем проживання шляхом утримання, матеріально-технічного забезпечення та фінансування мистецьких шкіл відповідно до потреб та запитів населення.

Зауважимо, що сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади. Це передбачено п.п. 4 п. 61 розд. V Закону № 28010.

10 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Стосовно трудових прав працівників мистецьких шкіл, то зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору. Це чорним по білому прописано у ст. 36 КЗпП.

Отже, на трудові відносини працівників закладу освіти, зокрема умови праці та надання відпусток, не впливає зміна власника/засновника відповідного закладу освіти чи зміна його підпорядкованості.

Внаслідок зміни власника/засновника відповідного закладу освіти вносять зміни до реєстраційних документів та Статуту закладу.

Після внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо власника/засновника необхідно внести відповідні зміни до трудових книжок усіх працівників закладу.

Гаращук Ольга

Бюджетна бухгалтерія, липень, 2021/№ 28

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.