Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.09.21
129 0
Друкувати
Обране

Приймаємо на роботу: нові правила «гри» за КЗпП

Протягом 2020 — 2021 років норми щодо прийняття на роботу працівників, які довго залишалися поза увагою законодавців, були змінені. Через це кадровикам щоразу доводиться підлаштовуватися під нові реалії. Проте зробити це неважко. Як — розповімо у статті.


ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Не будемо зупинятися на етапі, що передує прийняттю співробітника на роботу: співбесідах, тестуваннях та інших процедурах, які роботодавець проводить, щоб переконатися в професійних здібностях кандидата. Коли ж гідного кандидата на вакансію вже відібрано, справа переходить на новий етап — оформлення його на роботу.

Зазвичай процес прийняття на роботу починається із заяви працівника. Її оформляють у довільному вигляді, оскільки її форму нормативними актами не затверджено.

Крім заяви, працівник також подає й інші необхідні документи. Їх перелік закріплений у ст. 24 КЗпП.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Такий перелік не є вичерпним. Тому для певних категорій осіб можуть передбачатися й інші документи при прийнятті на роботу (наприклад, для іноземних громадян).

Проте, нагадую, що від осіб, які працевлаштовуються, заборонено вимагати, зокрема, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування.

На перший погляд здається, що особливих змін у цій частині не відбулося. Але новий ДСТУ 4163:2020*, перехід на електронний облік трудової діяльності, урівняння е-паспорта з його паперовим варіантом змушують тримати руку на пульсі.

* ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», затверджений наказом ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 р. № 144 «Про прийняття та скасування національних стандартів» (далі — ДСТУ 4163:2020).

ЗАЯВА ЗА НОВИМ ДСТУ

Чи обов’язково оформлювати заяву про прийняття на роботу власноруч або ж можна її надрукувати? Чи змінилося щось із прийняттям нового ДСТУ?

Дійсно, з 1 вересня 2021 року діє новий національний стандарт ДСТУ 4163:2020. Керуватися ним мають усі — і державні органи, і ОМС, і будь-які юридичні особи. Він прийшов на заміну ДСТУ 4163-2003, за яким складали документи з 2003 року. Деякі правила залишилися незмінними, поряд із цим було введено й деякі новації. Так, зі старого до нового ДСТУ перекочувало загальне правило:

Організаційно-розпорядчі документи виготовляють за допомогою автоматизованих та/або друкувальних засобів. Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, допустимо оформлювати рукописним способом.

Простіше кажучи, все залишилося як і раніше: заяву можна оформляти як від руки, так і друкарським способом.

Серед новацій — зміна правил зазначення такого реквізиту, як «підпис». Раніше реквізит «підпис» складався з назви посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища. За новими вимогами підпис має виглядати так: найменування посади особи, яка підписує документ, особистий підпис (крім електронних документів), власне ім’я і прізвище.

ВАЖЛИВО!

Замість «І. І. Іваненко» треба вказувати «Іван ІВАНЕНКО».

Таке ж правило діє й для написання шапки заяви. Так, за вимогами нового ДСТУ у разі адресування документа керівнику юрособи або його заступнику найменування юрособи має бути складовою частиною найменування посади адресата, яке зазначають у давальному відмінку. Наприклад, директору департамента Павлу ПЕТРЕНКУ.

Хоча, насправді, таке правило було й раніше в Типовій інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади (постанова КМУ від 17.01.2018 р. № 55). Проте вона мала обмежений обсяг дії, тож з 1 вересня 2021 року завдяки ДСТУ 4163:2020 таке правило стосуватиметься всіх.

Ба більше, новим ДСТУ чітко вказано, як саме потрібно виготовляти друковані тексти документів. До речі, попередній ДСТУ не містив цих вимог. Так, коли друкуєте текст, обирайте гарнітуру Times New Roman та як основний розмір можна використовувати шрифт 12 — 14 друкарських пунктів, а окремі реквізити можете друкувати й меншим чи більшим розміром.

Наприклад, реквізит «Назва виду документа» друкується ВЕЛИКИМИ літерами та можна використовувати розріджений шрифт розміром 14 — 16 друкарських пунктів.

Також допустимо використовувати напівжирний прямий шрифт.

До речі, текст документів на аркушах паперу формату А4 рекомендовано друкувати через 1 — 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 — через 1 міжрядковий інтервал. Проте для реквізиту «Адресат» використовують 1,5 міжрядковий інтервал. Це ті нововведення, що стосуються написання заяви.

Проте новий ДСТУ 4163:2020 містить ще багато правил щодо оформлення різних реквізитів документів. І хоча штрафних санкцій за їх недотримання не встановлено, все ж радимо дотримуватися цих правил для збереження юридичної сили документів.

Е-ПАСПОРТ

Чи можна приймати на роботу працівника за е-паспортом?

Із 23 серпня 2021 року цифровий паспорт, або е-паспорт став повним юридичним аналогом звичайного паперового документа. Відповідні зміни були запроваджені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 30 березня 2021 року № 1368-ІХ (ср. USER_SHOW_ID).

Що таке е-паспорт? Відповідь знаходимо у тому ж Законі:

Е-паспорт — це паспорт громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрихкодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності)…

Тобто в е-паспорті містяться ті самі дані, що й в ID-картці.

При цьому чітко вказано, що е-паспорт пред’являється особою замість та без додаткового пред’явлення паспорта громадянина України, документів (відомостей, даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків, про місце проживання. Причому такі цифрові паспорти можна пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім певних винятків, наприклад, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Увага!

Використовувати е-паспорт ви зможете лише в тому разі, якщо маєте біометричний закордонний паспорт або паспорт у вигляді ID-картки, бо дані зі звичайного паспорта-книжечки зразка 1994 року в застосунку не відображаються, а завантажити окремо інформацію про паспорт немає можливості.

Як ці зміни торкнуться кадрової діяльності? Пояснюю. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний, зокрема, подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу (ч. 2 ст. 24 КЗпП). А оскільки е-паспорт = звичайний паспорт, то, на перший погляд, питань не повинно бути. Але ж не все так просто. На практиці виникає декілька проблем.

1. Перевірка справжності документа. Технічно це продумано. У застосунку «Дія» є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача. Для цього потрібно натиснути на іконку зчитувача в правому верхньому куті та навести камеру смартфона на QR. Документ автоматично буде перевірено, а результати можна буде одразу побачити в застосунку.

Як бачите, для цього потрібні Інтернет, сканувальний пристрій чи смартфон, на якому встановили застосунок «Дія» або ж відповідне програмне забезпечення. А з цим на практиці, ймовірніше, будуть проблеми.

Обійти це можна лише одним шляхом. Для того щоб перевірити справжність документа, вам потрібно впевнитися в тому, що перед вами не фото і не скриншот. Для цього натисніть на документ, і там має з’явитися QR-код чи штрихкод на іншому боці.

2. Отримання копії такого документа. Ось це вже питання не з легких. Адже до особових справ, що формуються протягом усього часу роботи працівника, долучають копію паспорта, копію облікової картки платника податків (п. 12 гл. 2 розд. IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5).

І знову ж таки технічно це продумано. Передбачається, що вся процедура займатиме декілька секунд. Працівникові достатньо відкрити документ, що посвідчує особу, у застосунку «Дія» на власному смартфоні та назвати згенерований номер штрихкоду або ж просто надати штрихкод для сканування. Працівник відділу кадрів уводить цей номер у систему та направляє запит на отримання копії цифрового документа. Працівник підтверджує запит — копія документа опиняється в системі.

Як ви розумієте, для цього потрібно програмне забезпечення та/або спеціальне обладнання.

Вирішити цю проблему пропонують таким чином: установа може через свій комп’ютер увійти у свій електронний кабінет у застосунку «Дія» та зчитати цифровий паспорт людини, увівши штрихкод. Окрім цього, у Мінцифри передбачили можливість використання «зворотного QR-коду». Наприклад, установа реєструється на порталі «Дія» у своєму електронному кабінеті та формує QR-код. Працівники сканують цей код, і роботодавцю у електронний кабінет надходить копія документа працівника. Подивимося, як це буде працювати на практиці. Поки зрозуміло лише одне — відмовляти в прийнятті на роботу через ненадання паперового варіанту паспорта не варто.

Проте можна обережно пояснити працівникові, що поки що немає технічної можливості для його повноцінного зчитування.

ТРУДОВА КНИЖКА ЧИ ВІДОМОСТІ З РЕЄСТРУ?

Як діяти, якщо працівник не бажає надавати трудову книжку при прийнятті на роботу?

Він має на це право. Адже з 10.06.2021 р. працівник, улаштовуючись на нове місце роботи, має право надати роботодавцю або паперову трудову книжку (за її наявності), або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб. Однак наразі не можна отримати з Реєстру застрахованих осіб відомості про трудову діяльність працівника.

По-перше, жоден нормативний документ не передбачає надання відомостей саме про трудову діяльність. Ба більше, жодна з існуючих довідок в Положенні № 10-1 не підходить для цієї ролі.

По-друге, інформація до Реєстру потрапляє із квартального Об’єднаного звіту. Тому може бути застарілою.

Тож радимо пояснити працівникові, що оскільки це питання не врегульоване, то він має:

— надати трудову книжку,

або

— звернутись до Пенсійного фонду (саме цей фонд веде реєстр застрахованих осіб) для отримання відомостей про трудову діяльність.

Мирний Іван

Спецвипуск «Публічна служба», вересень, 2021

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.