Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.18
7228 0
Друкувати
Обране

Строковий трудовий договір і збереження гарантій за військовослужбовцем — вердикт Верховного Суду

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком українців. Нині ця тема є особливо актуальною. І, звичайно ж, держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, а також членів їх сімей.


 

Тому ст. 119 КЗпП закріплює такі гарантії:

Цитата

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток…

Але, як завжди це буває, практика вносить свої корективи. І постає питання про обов’язковість застосування цієї норми в різних випадках. Про що це ми. Питання про те, чи можна звільнити працівника, прийнятого за строковим договором, у строк його закінчення, якщо він призваний на військову службу.

Верховний Суд у недавньому рішенні від 13.06.2018 р. у справі № 813/782/17 якраз розглянув питання, що цікавить нас.

Суть спору

У 2010 році працівника було прийнято на роботу за строковим трудовим договором строком на 5 років. Незадовго до закінчення цього строку він був призваний на військову службу під час мобілізації на особливий період. Роботодавець вирішив не чекати свого працівника з військової служби і звільнив його на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку, на який було укладено строковий трудовий договір.

Цей факт було встановлено в ході проведення перевірки Держпраці як порушення вимог ст. 119 КЗпП, за що роботодавцеві «світив» штраф у розмірі 32000 грн. станом на 2017 рік.

Позиція сторін

Роботодавець вважає, що в його діях жодних порушень не було, оскільки з працівником укладався строковий трудовий договір. Його специфіка полягає в тому, що роботодавець і працівник заздалегідь визначають дату звільнення останнього. Також роботодавець вважає, що гарантії, передбачені ст. 119 КЗпП, спрямовані на збереження місця роботи, посади і середнього заробітку, захищають працівника від звільнення з ініціативи роботодавця. Водночас припинення трудового договору за п. 2 ст. 36 КЗпП не належить до таких.

Тому роботодавець дійшов висновку про те, що норми ст. 119 КЗпП поширюються тільки на безстрокові трудові договори і на строкові трудові договори не поширюються.

Держпраці з позицією роботодавця не погодилась і вважає, що на час виконання своїх державних обов’язків за працівником повинні зберігатися місце роботи, посада і середній заробіток незалежно від того, укладений з ним безстроковий чи строковий трудовий договір.

Вирішення справи судами

Суд першої інстанції, як і апеляційний суд, підтримав Держпраці та вважає її дії правомірними. Представники Феміди дійшли такого висновку: право на гарантії, передбачені ст. 119 КЗпП, виникає у зв’язку з настанням юридичного факту залучення до проходження військової служби. Аргументи про те, що ст. 119 КЗпП поширюється тільки на випадки звільнення працівника з ініціативи роботодавця і застосовується тільки до безстрокових трудових договорів, вони не прийняли, оскільки визнали їх ґрунтованими на довільному тлумаченні законодавства.

Тому суди вирішили, що припинення трудового договору на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП у зв’язку із закінченням строку трудового договору з працівниками, призваними на військову службу, можливе тільки після закінчення проходження військової служби (дня фактичної демобілізації).

Судді Верховного Суду підтримали позицію своїх колег, ґрунтуючись на тому, що

Увага!

передбачені ст. 119 КЗпП гарантії за своєю сферою дії поширюються на всіх без винятку працівників незалежно від того, працюють вони за строковим чи безстроковим трудовим договором.

Виняток зроблено лише стосовно осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився (ч. 6 ст. 119 КЗпП).

Цитата

Гарантії, визначені у ч. 3 ст. 119 КЗпП, в частині збереження місця роботи, посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого самоврядування та строк повноважень яких закінчився.

Проте це положення не може тлумачитися розширено і застосовується виключно щодо працівників, які займають виборні посади в органах місцевого самоврядування, і не може застосовуватися за аналогією до інших працівників.

Думка редакції

Рішення Верховного Суду у цій справі фактично ставить крапку в багаторічних суперечках між Мінсоцполітики та Держпраці.

Нагадаємо, що у своєму листі від 05.12.2014 р. № 520/06/186-14 Мінсоцполітики вказувало на те, що, укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами в трудовому договорі строк. Припинення трудових відносин за такою підставою не вважається звільненням з ініціативи роботодавця.

Обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (тобто гарантії ст. 119 КЗпП), поширюються на звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

Тому строковий трудовий договір, укладений з мобілізованим працівником, можна розірвати в останній день дії такого трудового договору.

Держпраці ж вважала, що останнім днем дії строкового трудового договору є день закінчення проходження військової служби (роз’яснення від 07.04.2015 р. «Гарантії для працівників, призваних на військову службу під час мобілізації»)*.

* Див. офіційний сайт відомства http://dpu.gov.ua.

Як бачимо, судова практика підтримала позицію Держпраці. Тобто «трудовики», як і Верховний Суд, проти звільнення такого працівника в день закінчення дії строкового трудового договору. До речі, подібну думку вища судова інстанція висловлює не вперше (див. постанови ВС від 25.07.2018 р. у справі № 761/33202/16-ц та від 28.03.2018 р. у справі № 761/8873/16-ц).

Але проблема цієї позиції в тому, що вона вносить ще більшу плутанину.

Тут нагадаємо про ст. 391 КЗпП, де зазначено: якщо строковий трудовий договір не буде припинено в раніше погоджену дату, то він вважається продовженим на невизначений строк, тобто автоматично стає безстроковим. Із цієї миті вже не можна припинити трудовий договір з працівником згідно з п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП — його звільнення можливе тільки на інших підставах, передбачених трудовим законодавством. То що ж, тут матиме місце автоматичне перетворення строкового договору на безстроковий за ст. 391 КЗпП? Давайте розбиратися.

Спочатку розглянемо ближче підстави для трансформації строкового трудового договору у безстроковий.

Такими, виходячи з положень ст. 391 КЗпП, одночасно є:

• фактичне продовження трудових відносин після закінчення строку трудового договору;

• те, що жодна із сторін не вимагає припинення цього договору.

Розпочнемо з другої умови. Згадаємо про лист Мінсоцполітики від 15.04.2011 р. № 3961/0/14-11/10. У ньому зазначено, що строковий трудовий договір не трансформуватиметься у безстроковий у разі, якщо після закінчення його строку мала місце вимога власника щодо припинення трудового договору. Це роз’яснення також можна застосувати і до нашої ситуації.

Обережний роботодавець може попередити «солдата підприємства» (наприклад, надіславши відповідний лист) про те, що:

1) після закінчення строкового трудового договору такий працівник не буде допущений до роботи; 

2) відповідно до ст. 119 КЗпП під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення за працівником зберігатимуться місце роботи, посада і середній заробіток;

3) працівник повинен з’явитися на підприємстві після закінчення військової служби для отримання трудової книжки та остаточного розрахунку.

Тепер подивимося на першу умову. Що таке «продовження трудових правовідносин»?

Виходячи із судової практики** під ним розуміється:

** Див., наприклад, рішення Московського районного суду м. Харкова від 13.04.2017 р. у справі №643/1344/17, рішення Колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ апеляційного суду Рівненської області від 06.11.2014 р. у справі № 569/10190/14-ц, рішення Харківського апеляційного адміністративного суду у справі від 20.12.2017 р. № 820/2509/17.

Цитата

вихід працівника на роботу наступного дня після дати закінчення строкового трудового договору, допуск його до роботи, що є юридичним фактом, у силу якого строковий трудовий договір набуває характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк.

Таким чином, вихід на роботу в цьому випадку — це акт волевиявлення двох сторін:

  • працівника — на продовження своїх трудових відносин,
  • роботодавця — на допуск його до роботи і, по суті, на продовження договору.

В умовах нашої ситуації й ця вимога не виконується. Адже, зважаючи на специфіку проходження військової служби, не було волевиявлення працівника на продовження трудового договору, не було фактичного виконання трудових обов’язків, не було фактичного допуску його до роботи.

Побічно підтверджує цю позицію й Мінсоцполітики в листі від 14.02.2015 р. № 1911/0/14-15/06, стверджуючи, що дія трудового договору з мобілізованим на особливий період працівником, за яким зберігається місце роботи не більше одного року, може бути призупинена.

Отже, враховуючи позицію Верховного Суду, не рекомендуємо сьогодні припиняти трудові договори з «солдатами підприємств» в період проходження військової служби.

Проте ми триматимемо руку на пульсі. Адже судова практика — пані мінлива.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн