Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.09.21
180 0
Друкувати
Обране

Управління проєктами у державному секторі: нова загроза чи можливість?

Для приватного сектору, що охоплює підприємства будь-якого розміру, управління проєктами є важливим інструментом, який рухає їх уперед. Це допомагає ефективно досягати бажаних результатів та економити час.


На сьогодні управління проєктами стало окремою дисципліною: невід’ємною навичкою сучасного робочого процесу та новою професією. Проєктний менеджмент є невіддільною складовою розвитку державного сектору в європейських країнах. Природно, що постає запитання: наскільки ця нова сфера діяльності може бути корисною для державного сектору України?

З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ

Протягом усієї історії людства управління проєктами існувало неофіційно. Проєктний менеджмент був визнаний окремою дисципліною лише в середині XX століття, адже мінливий світ потребував нових інструментів та методів. Основним рушієм цього процесу стало вирішення питань, які постають внаслідок все більш складних проєктів, з планування та розподілу ресурсів.

Зрештою, це привело до розробки та стандартизації інструментів, що почали активно використовуватися експертами у цій галузі, спонукаючи до появи нової професії — менеджера проєктів. Так, у 1969 році у США був створений Інститут управління проєктами (PMI). Пізніше з’явилися перші стандарти, серед них такі: Посібник з управління проєктами (PMI PMBOK), Проєкт у контрольованих середовищах (PRINCE2), Керівництво ISO 21500 з управління проєктами тощо.

З’явилася і низка освітніх програм відповідно до встановлених стандартів з управління проєктами.

Кінцевою метою було розробити механізм, який би дозволив людям із різних галузей промисловості, різних сфер діяльності і навіть країн співпрацювати, використовуючи спільну професійну мову та інструменти з управління проєктами.

ВІД ПРОЄКТУ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

У професійній літературі можна знайти кілька визначень проєкту. Більшість визначає проєкт як тимчасову діяльність, протягом якої створюється унікальний результат.

Проєкт реалізується за допомогою управління проєктом. Його можна визначити як процес, в якому поєднання зі знань, умінь, навичок, засобів та методів застосовується для досягнення бажаного результату.

Основною метою управління проєктами є найбільш ефективне досягнення поставлених цілей та підтримка залучених сторін для отримання бажаного результату. Це допомагає системно контролювати масштаби проєкту, час, якість, бюджет, людські ресурси, зміни та ризики. Для цього потрібен певний набір умінь і навичок. Тому у більшості організаційних структур зазвичай існує постійна потреба у професіоналах з проєктного менеджменту.

Управління проєктами відрізняється від традиційної зайнятості, оскільки зосереджується, перш за все, на результаті, а не виконанні щоденних функцій. Маючи чітко визначені межі, бюджет та команду, управління проєктами використовує вдосконалену систему моніторингу та контролю на всіх етапах проєкту. На відміну від більш консервативного державного сектору, проєктний менеджмент дає змогу застосовувати гнучкий підхід, краще адаптований до змін та нових викликів. Цей вид управління створений із думкою про результат.

Чому управління проєктами має стати новою нормою у державному секторі?

Основне завдання державних установ — підтримувати стабільність держави, здійснюючи стандартні процеси, визначені чинним законодавством. Однак світ навколо нас постійно змінюється. Нові технології, швидке зростання обсягів інформації, нові виклики та завдання, орієнтовані на потреби громадян та бізнесу, вимагають змін і в державному секторі.

Державні установи, паралельно із функціональною діяльністю, також розпочинають реалізацію проєктів, спрямованих на вирішення стратегічних завдань (наприклад, впровадження пріоритетів уряду), розробку нових продуктів (наприклад, нових ІТ-інструментів для управління ефективністю) або удосконалення якості надання державних послуг (як-то переведення існуючих послуг в онлайн або створення нових). Таким чином, установи державного сектору стикаються із проблемою управління взаємопов’язаними процесами та забезпечення успішної реалізації проєктів. Управління проєктами — один із найефективніших способів подолання цих викликів. Та по суті — це революція у традиційному державному управлінні.

Слід підкреслити, що управління проєктами не має на меті замінити щоденні рутинні процеси. Воно також не вимагає істотних змін в організаційній структурі. Управління проєктами у державному секторі — додатковий інструмент для персоналу при впровадженні змін.

Варто зазначити, що деякі передумови дійсно необхідні для успішного застосування управління проєктами в державних установах.

Перш за все, враховуючи кількість реалізованих проєктів у державній установі та специфіку діяльності, можна обрати прийнятну для себе організаційну модель управління проєктами. Зазвичай перевагу віддають вже існуючим функціональній, проєктній чи матричній організаційній структурі управління.

Якою б не була організаційна структура установи державного управління, процес управління проєктами слід формалізувати.

Для формування єдиної практики управління проєктами в державних установах також необхідно мати методичні документи (інструкції, вказівки тощо). Ці керівні документи повинні містити детальну інформацію про систему управління проєктами, учасників, їх функції та обов’язки. Вони також мають включати опис основних принципів прикладної моделі управління проєктами, її етапи та інструкції щодо їх виконання. Це також має бути відображено у відповідних внутрішніх нормативних документах.

Розробка системи управління проєктами повинна визначати, які конкретні інструменти будуть використовуватися в процесі (наприклад, ІТ-система тощо). Крім того, повинно бути зрозуміло, як будуть задокументовані результати проєкту, ризики та заходи контролю. Для цього слід підготувати шаблони (форми) згаданих документів разом із рекомендаціями щодо їх складання. Необхідно організувати кампанії з підвищення обізнаності для всього персоналу, включаючи спеціалізоване навчання для тих, хто буде входити до складу команд проєкту в організації.

Нарешті, глибоке залучення та підтримка з боку вищого керівництва установи державного управління мають вирішальне значення. Керівники повинні надавати постійну підтримку, оскільки вони найбільш зацікавлені у досягненні бажаних результатів та цілей, пов’язаних з урядовими чи інституційними пріоритетами.

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ЛИТОВСЬКИЙ ДОСВІД

Управління проєктами широко використовується в державних адміністраціях держав — членів Європейського Союзу. Це дає змогу зробити управлінську практику адаптивною, сучасною та ефективною при виникненні нових викликів.

Я хотіла би поділитися нашим прикладом, адже я була частиною державної служби Литви більше 20 років і активно брала участь у реформах державного управління. Найактивнішим поштовхом до такої трансформації стала підготовка країни до вступу до Європейського Союзу. Багато проєктів, особливо фінансованих Європейським Союзом, були розпочаті з метою підготувати країну до приєднання до родини європейських країн та задля поширення найкращих практик ЄС у всіх сферах. Тож з цієї точки відліку управління проєктами розпочало свій впевнений поступ до установ державного управління Литви.

У сьогоденні управління проєктами в Литві здійснюється на основі цілісного та централізованого підходу. Перш за все, це має правове підґрунтя — Закон про стратегічне управління Литовською Республікою визначає взаємозв’язки стратегічного управління з проєктним управлінням. Своєю резолюцією Уряд затвердив стандартні процедури з управління проєктами Литовської Республіки. Більш того, з усіма відповідними методологічними вказівками та необхідними шаблонами, Стандарт управління проєктами був розроблений Офісом Уряду та регулярно переглядається й оновлюється.

Розроблений стандарт є методологічним документом, який рекомендує застосовувати систематизовані теоретичні та практичні знання з управління проєктами для ефективної реалізації проєктів, програм та портфоліо у державному секторі. У документі описуються усі процедури управління проєктами, відповідно до яких планується реалізація згідно із запланованим графіком, обсягом та бюджетом. Запропонований у стандарті механізм моніторингу та контролю забезпечує раціональне використання державних ресурсів та більші переваги для суспільства. Документ пояснює, як процеси управління проєктами, програмами та портфоліо пов’язані з існуючими методологіями стратегічного планування. Литовський документ базується на стандарті управління проєктами PMI PMBOK. Слід підкреслити, що навіть після розробки єдиного стандарту установи можуть вирішити засновувати інші стандарти управління проєктами у своїй діяльності.

Одночасно із запровадженням стандартів управління проєктами в Литві розпочалося активне навчання працівників державних установ. Зрештою, були розроблені ІТ-інструменти для управління проєктами у всіх міністерствах та інших підпорядкованих установах.

Усі ці необхідні передумови та елементи для успішного застосування управління проєктами у державному секторі Литви не були побудовані за один рік. Деякі з них, як і необхідне законодавство та нормативні акти, були прийняті або затверджені зовсім нещодавно. Це результат тривалої, систематичної та складної роботи багатьох державних службовців в Офісі Уряду та відповідних міністерствах, яка підтримується сильною політичною волею впровадити зміни у найефективніший спосіб.

Яким чином державне управління України може виграти від практики країн ЄС?

Проєкт Європейського Союзу Програма підтримки управління державними фінансами України (EU4PFM), що реалізується в Україні з 2019 року в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримує реформу управління державними фінансами в Україні з метою покращення послуг для громадян та бізнесу, а також для зміцнення прозорості та довіри. Наші основні партнери — Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України та Рахункова палата. Крім багатьох заходів, спрямованих на розвиток та введення в дію нової податкової та митної політики, ми допомагаємо нашим партнерам покращити управління людськими ресурсами та підтримуємо організаційні зміни. Популяризація управління проєктами як інструменту впровадження змін також підпадає під сферу діяльності EU4PFM.

Для співробітників Міністерства фінансів України та інших партнерських установ планується організувати серію семінарів з управління проєктами. Перший триденний навчальний семінар з основ управління проєктами для працівників Міністерства фінансів України відбувся в серпні 2021 року. Після цього будуть надані рекомендації щодо того, як побудувати ефективну систему управління проєктами в установах управління державними фінансами та як використовувати переваги управління проєктами у проведенні реформ, запланованих Урядом у цій сфері. Я сподіваюся, що це стане хорошою практикою та згодом вона буде поширена серед інших установ державного сектору в Україні.

Впровадження досвіду країн ЄС у застосовуванні управління проєктами у державному секторі та ретельна підготовка державних службовців до роботи з новими інструментами управління могли б значно допомогти процесу реформ в Україні.

Домейкієнє Юрґіта

Спецвипуск «Публічна служба», вересень, 2021

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.