Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.11.19
41554 6
Друкувати
Обране

Відпустка за роботу з комп’ютером

Відпустка — це добре. А додаткова відпустка — ще краще. Це як подарунковий бонус, якого ніби зовсім трохи, але від цього він лише цінніший і довгоочікуваніший. Сьогодні ми обговоримо такий бонус за роботу з комп’ютером. Про те, як надати працівникам додаткові дні відпустки, причому оплачуваної, та за які конкретно заслуги, — читайте в нашій статті.
https://відпустка/комп’ютер/закон

Традиційно для того, щоб відправити працівника у відпустку, шукають для неї підстави в Законі про відпустки*. А як бути з «комп’ютерною» відпусткою? Адже Закон про відпустки не містить такої. Так може, компенсація за роботу з комп’ютером — це просто фейк, розкручений «білими комірцями»?

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Одразу заспокоїмо — такий вид відпустки існує. Просто потрібно задати пошуковій системі інший запит. Шукаємо: відпустка за особливий характер праці.

У п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону про відпустки визначено, що окремим співробітникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я, надають щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці згідно зі Списком № 2**.

** Затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

Де зв’язок особливого характеру з комп’ютером? У Списку № 2. У його п. 58 розд. XXII зазначено: працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

Чи належать сьогоднішні персональні комп’ютери до електронно-обчислювальних машин? Безумовно. Про необхідність надання такої відпустки у сучасних умовах зазначало Мінсоцполітики в листах від 21.09.2016 р. № 1344/13/84-16 та від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14. Причому вид монітора, на якому працює працівник, для позначених цілей значення не має. А зазначений пункт Списку № 2 поширюється на всіх працівників (на яких поширюється дія Закону про відпустки), незалежно від займаної посади (професії), які у своїй роботі використовують персональний комп’ютер.

Таким чином,

за роботу з комп’ютером надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

А отже, на неї поширюються всі правила надання щорічної відпустки.

Якщо працівник замість комп’ютера використовує ноутбук, то право на додаткову відпустку за особливий характер праці у нього також є.

Тут же слід додати, що робота за комп’ютером не належить до важких або шкідливих, якщо дотримано всі правила з охорони праці (див. лист Мінсоцполітики від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14). Але якщо все-таки небезпечні та/або шкідливі чинники на робочому місці наявні, роботодавець повинен повідомити про них працівникові під розписку. Ця вимога закріплена у ст. 5 Закону про охорону праці від 14.10.92 р. № 2694-XII.

До речі, атестацію робочих місць для надання такої щорічної додаткової відпустки не проводять.

Кому надаємо?

Розпочнемо з головного. Згідно зі ст. 2 Закону про відпустки право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами (установами, організаціями), а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Перелік посад (професій), робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, має бути наведений у колективному договорі підприємства (іншому нормативному акті роботодавця, трудовому договорі з працівником). Ваш колдоговір не містить згадок про таку щорічну додаткову відпустку?

Це не має значення. Мінсоцполітики неодноразово (див. листи від 22.02.2017 р. № 251/0/102-17/283, від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14, від 24.12.2013 р. № 152/13/82-13) наполягало на тому, що

щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером, установлена законом, повинна надаватися відповідним працівникам в обов’язковому порядку, незалежно від того, прописана така гарантія в колдоговорі підприємства чи ні

Тож краще прописати, надавати і спати спокійно.

Якщо на підприємстві немає колективного договору і трудові договори з працівниками не укладаються письмово, порядок надання додаткової відпустки за роботу з комп’ютером можна прописати в окремому нормативному акті роботодавця, погодженому із профкомом (представником трудового колективу).

Не надаємо, якщо...

Право на таку відпустку виникне у працівників, які будуть фактично зайняті на роботах з особливим характером праці (у нашому випадку — роботою з комп’ютером) не менше половини тривалості робочого дня(п. 7 Порядку № 16***).

*** Порядок застосування Списку № 2, затверджений наказом Мінпраці від 30.01.98 р. № 16.

Пояснимо. Припустимо, що повноцінний робочий день для професії працівника, який претендує на додаткову відпустку за роботу з комп’ютером, становить 8 годин.

Щоб мати право на таку відпустку, він повинен фактично працювати з комп’ютером не менше 4 годин на день (без урахування часу перерв при роботі з комп’ютером, походів до курилки/на каву (чай)/за особистими потребами).

Саме тому при 8-годинному робочому дні права на таку відпустку не матимуть працівники, які прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня, — 4 години на день або менше. А ось працівники, які працюють повний робочий день, але на умовах неповного робочого тижня, цілком можуть на нього претендувати.

Зверніть увагу: вести облік часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці, — обов’язок роботодавця. Форму ведення такого обліку роботодавець визначає самостійно.

Крім того,

не передбачено одночасне надання додаткових відпусток: за ненормований робочий день та у зв’язку з роботою за комп’ютером

Про це прямо говорить ч. 1 ст. 10 Закону про відпустки (див. також лист Мінсоцполітики від 21.09.2016 р. № 1344/13/84-16).

Тому за наявності в працівника права на щорічну додаткову відпустку за обома підставами надайте відпустку лише за однією з них. Обрати повинен працівник. Цей момент краще заздалегідь врегулювати в трудовому договорі.

Важливо! Не надають таку відпустку працівникам, тривалість відпусток яким визначена не Законом про відпустки, а іншими актами законодавства (наприклад, держслужбовці, військовослужбовці, працівники прокуратури).

Скільки днів належить?

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером — 4 календарних дні за відпрацьований робочий рік (п. 58 розд. XXII Списку № 2). А ось її конкретну тривалість встановлюють у колективному або трудовому договорі, у календарних днях — до 4 днів. Тобто це може бути навіть 1 день.

До стажу роботи, що надає право на «комп’ютерну» відпустку, включають (див. ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки):

— час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цієї професії або посади;

— час щорічних основної та додаткової відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці (робочі дні за графіком роботи підприємства (підрозділу), індивідуальним графіком роботи, які припадають на цей період);

— час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Розрахунок стажу і фактичної тривалості «комп’ютерної» відпустки здійснюють за кожним працівником, що має право на таку відпустку

Водночас до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером не включаємо: період перебування працівника у відпустці без збереження зарплати, додатковій оплачуваній відпустці у зв’язку з навчанням, соціальній додатковій відпустці на дітей, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років, «чорнобильській» відпустці, а також періоди тимчасової непрацездатності працівника, відсутності на роботі весь робочий день через перебування на курсах підвищення кваліфікації тощо.

А чи можна грошима?

Так. На це дає добро ч. 5 ст. 24 Закону про відпустки. У ній зазначено: за бажанням працівника частина щорічної (основної та додаткової) відпустки, що належить працівникові за відпрацьований робочий рік, замінюється грошовою компенсацією.

Але зауважте, зробити це можна:

— по-перше, виключно на підставі заяви працівника;

— по-друге, лише після того, як працівник використає некомпенсовані 24 календарні дні відпустки (щорічної та додаткових) за відпрацьований робочий рік, за який надається відпустка.

У разі звільнення працівника йому має бути виплачена компенсація за невикористані дні «комп’ютерної» відпустки.

Діємо за планом...

…об’єднуємо та ділимо.Дні «комп’ютерної» відпустки, що належать, можна як об’єднати із щорічною основною відпусткою, так і скористатися своїм правом на неї в слушний час (за погодженням із роботодавцем).

Крім того, на прохання працівника її можна розділити на частини будь-якої тривалості.

Але, пам’ятаємо, невикористана частина має бути надана працівникові до кінця робочого року, за який надається така відпустка.

…заносимо до графіка.Щоб уникнути накопичення невикористаних відпусток і для раціонального планування роботи підприємства черговість надання щорічних відпусток (у тому числі й щорічної додаткової «комп’ютерної» відпустки) слід відобразити у графіку відпусток.

Зверніть увагу, що при формуванні графіка ми не можемо точно зазначити, яка кількість днів такої відпустки за поточний рік буде «зароблена» працівником. Адже тривалість такої відпустки прив’язана до часу безпосередньої роботи за комп’ютером. Тому в графіку відпусток можна зазначити, що кількість днів визначається залежно від фактично відпрацьованого в особливих умовах часу.

…пишемо заяву.Якщо працівники йдуть у відпустку строго за графіком, то потреби в заяві про надання відпустки (в тому числі «комп’ютерної») немає. Ані КЗпП, ані Закон про відпустки не зобов’язують роботодавця в цьому разі отримувати від працівника заяву на відпустку.

Інша річ, якщо співробітник хоче піти у відпустку за особливий характер праці в інший час, ніж зазначено в графіку, або хоче отримати грошову компенсацію за неї, тоді без відповідної заяви (з проханням про перенесення відпустки/про виплату компенсації) не обійтися.

…відображаємо в особовій картці.Щорічну основну оплачувану відпустку та щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці в розділі V «ВІДПУСТКИ» Особової картки працівника необхідно відображати окремо одну від одної із зазначенням виду відпустки (щорічна, додаткова), періоду, за який вона надається, тощо. Інакше може виникнути плутанина, наприклад, з кількістю використаних працівником днів тієї чи іншої відпустки.

…переносимо та продовжуємо.Якщо працівник з якихось причин не використав щорічну додаткову відпустку за попередній рік або за декілька років, то відпустка не згорає. Працівник має право використати її пізніше.

Проте попереджаємо: ст. 11 Закону про відпустки забороняє не надавати щорічні відпустки повної тривалості протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу з особливим характером праці.

«Комп’ютерна» відпустка, як і будь-який інший вид щорічної відпустки, переноситься на інший період або продовжується у разі збігу цієї відпустки з:

— тимчасовою непрацездатністю працівника;

— відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами;

— навчальною відпусткою та в інших випадках, зазначених у ч. 1 і 2 ст. 11 Закону про відпустки.

…враховуємо свята.Якщо додаткові дні «комп’ютерної» відпустки припадають на державні святкові і неробочі дні, то дні відпустки продовжуються на такі святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП).

Відповідальність

Ненадання відпустки.Ненадання працівникові «комп’ютерної» відпустки, як і будь-якої щорічної відпустки, є порушенням законодавства про працю, про відпустки, за що загрожує:

— роботодавцеві — штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати (абзац восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП);

— посадовим особам роботодавця (ФОП) — адмінштраф у загальному випадку в розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КУпАП від 07.12.84 р. № 8073-Х).

Також зауважте, що ненарахування компенсації за невикористану відпустку у разі звільнення працівника = недотримання мінімальних держгарантій в оплаті праці. Таке порушення загрожує роботодавцеві вже штрафом у 10 мінзарплат за кожного працівника, щодо якого допущено порушення (див. абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП), а його посадовим особам (ФОП) — адмінштрафом у загальному випадку від 510 до 1700 грн.

Недотримання строків надання, умов перенесення.Нагадаємо, що ч. 5 ст. 80 КЗпП і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняють роботодавцям не надавати працівникам щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці протягом робочого року.

Невиконання цих норм також вважається порушенням законодавства про працю і загрожує роботодавцеві штрафом у розмірі однієї мінімальної заробітної плати згідно з абзацом восьмим ч. 2 ст. 265 КЗпП, а посадовим особам — адмінштрафом у розмірі від 510 до 1700 грн.

Зауважимо, притягнути до відповідальності за ст. 265 КЗпП можуть уповноважені особи органів Держпраці та місцевих рад. Але лише в тому випадку, якщо порушення зафіксоване інспектором праці в акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування), винесено припис на усунення порушення, а роботодавець цей припис проігнорував або ж порушення належить до непоправних.

Якщо порушення поправне і припис буде виконаний у встановлений у ньому строк (наприклад, звільненим працівникам буде нарахована компенсація за невикористані дні щорічної комп’ютерної відпустки), то фінансові санкції до роботодавця застосовуватися не повинні.

висновки

  • Право на відпустку з особливим характером праці виникне у працівників, які фактично працюють за комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня.
  • Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу на комп’ютері — 4 календарних дні за відпрацьований робочий рік.
  • За бажанням працівника дні комп’ютерної відпустки (її частини), що належить працівникові за відпрацьований робочий рік, можуть бути замінені грошовою компенсацією.

ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛИСТОПАД, 2019/№ 92

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»Коментарі
6
Соня
18.11.2019
Спасибо, статья полезная. НО! Задолбешся обосновывать, потом ревизорам(аудиторам) доказывать.
Енгрібьорд Соня
18.11.2019
Таки да. Ніби як і можна надати. От тільки треба 10 разів подумати ,чи не вилізуть ті відпустки тобі боком при наступній перевірці.
Петро мальдівський
18.11.2019
Виходить, що держслужбовцям вона не надається?
123 Петро мальдівський
18.11.2019
звісно, що ні, вони уже отримують основну з врахуванням )
Людмила
20.11.2019
Я не держслужбовець, але працюю в державній установі. У мене 24 дні основної відпустки, чому б не отримувати ще додаткового 4 дні?Що може сказати ревізор, якщо це буде прописано в колдоговорі і буде табель ведення обліку часу?
Анна
18.09.2020
У мене запитання "від чайника".Як визначити кількість днів відпустки, якщо надання такого виду відпустки у колективному договорі не передбачено? І ще - як визначити кількість робочого часу, яку кожен працівник проводить за комп'ютером, якщо атестація не обов'язкова?Завчасно дякую за відповіді.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі