Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.11.19
34229 6
Друкувати
Обране

Відпустка за роботу з комп’ютером

Відпустка — це добре. А додаткова відпустка — ще краще. Це як подарунковий бонус, якого ніби зовсім трохи, але від цього він лише цінніший і довгоочікуваніший. Сьогодні ми обговоримо такий бонус за роботу з комп’ютером. Про те, як надати працівникам додаткові дні відпустки, причому оплачуваної, та за які конкретно заслуги, — читайте в нашій статті.


https://відпустка/комп’ютер/закон

Традиційно для того, щоб відправити працівника у відпустку, шукають для неї підстави в Законі про відпустки*. А як бути з «комп’ютерною» відпусткою? Адже Закон про відпустки не містить такої. Так може, компенсація за роботу з комп’ютером — це просто фейк, розкручений «білими комірцями»?

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Одразу заспокоїмо — такий вид відпустки існує. Просто потрібно задати пошуковій системі інший запит. Шукаємо: відпустка за особливий характер праці.

У п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону про відпустки визначено, що окремим співробітникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я, надають щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці згідно зі Списком № 2**.

** Затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

Де зв’язок особливого характеру з комп’ютером? У Списку № 2. У його п. 58 розд. XXII зазначено: працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

Чи належать сьогоднішні персональні комп’ютери до електронно-обчислювальних машин? Безумовно. Про необхідність надання такої відпустки у сучасних умовах зазначало Мінсоцполітики в листах від 21.09.2016 р. № 1344/13/84-16 та від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14. Причому вид монітора, на якому працює працівник, для позначених цілей значення не має. А зазначений пункт Списку № 2 поширюється на всіх працівників (на яких поширюється дія Закону про відпустки), незалежно від займаної посади (професії), які у своїй роботі використовують персональний комп’ютер.

Таким чином,

за роботу з комп’ютером надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

А отже, на неї поширюються всі правила надання щорічної відпустки.

Якщо працівник замість комп’ютера використовує ноутбук, то право на додаткову відпустку за особливий характер праці у нього також є.

Тут же слід додати, що робота за комп’ютером не належить до важких або шкідливих, якщо дотримано всі правила з охорони праці (див. лист Мінсоцполітики від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14). Але якщо все-таки небезпечні та/або шкідливі чинники на робочому місці наявні, роботодавець повинен повідомити про них працівникові під розписку. Ця вимога закріплена у ст. 5 Закону про охорону праці від 14.10.92 р. № 2694-XII.

До речі, атестацію робочих місць для надання такої щорічної додаткової відпустки не проводять.

Кому надаємо?

Розпочнемо з головного. Згідно зі ст. 2 Закону про відпустки право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами (установами, організаціями), а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Перелік посад (професій), робота на яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, має бути наведений у колективному договорі підприємства (іншому нормативному акті роботодавця, трудовому договорі з працівником). Ваш колдоговір не містить згадок про таку щорічну додаткову відпустку?

Це не має значення. Мінсоцполітики неодноразово (див. листи від 22.02.2017 р. № 251/0/102-17/283, від 11.08.2014 р. № 348/13/116-14, від 24.12.2013 р. № 152/13/82-13) наполягало на тому, що

щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером, установлена законом, повинна надаватися відповідним працівникам в обов’язковому порядку, незалежно від того, прописана така гарантія в колдоговорі підприємства чи ні

Тож краще прописати, надавати і спати спокійно.

Якщо на підприємстві немає колективного договору і трудові договори з працівниками не укладаються письмово, порядок надання додаткової відпустки за роботу з комп’ютером можна прописати в окремому нормативному акті роботодавця, погодженому із профкомом (представником трудового колективу).

Не надаємо, якщо...

Право на таку відпустку виникне у працівників, які будуть фактично зайняті на роботах з особливим характером праці (у нашому випадку — роботою з комп’ютером) не менше половини тривалості робочого дня(п. 7 Порядку № 16***).

*** Порядок застосування Списку № 2, затверджений наказом Мінпраці від 30.01.98 р. № 16.

Пояснимо. Припустимо, що повноцінний робочий день для професії працівника, який претендує на додаткову відпустку за роботу з комп’ютером, становить 8 годин.

Щоб мати право на таку відпустку, він повинен фактично працювати з комп’ютером не менше 4 годин на день (без урахування часу перерв при роботі з комп’ютером, походів до курилки/на каву (чай)/за особистими потребами).

Саме тому при 8-годинному робочому дні права на таку відпустку не матимуть працівники, які прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня, — 4 години на день або менше. А ось працівники, які працюють повний робочий день, але на умовах неповного робочого тижня, цілком можуть на нього претендувати.

Зверніть увагу: вести облік часу, відпрацьованого в умовах з особливим характером праці, — обов’язок роботодавця. Форму ведення такого обліку роботодавець визначає самостійно.

Крім того,

не передбачено одночасне надання додаткових відпусток: за ненормований робочий день та у зв’язку з роботою за комп’ютером

Про це прямо говорить ч. 1 ст. 10 Закону про відпустки (див. також лист Мінсоцполітики від 21.09.2016 р. № 1344/13/84-16).

Тому за наявності в працівника права на щорічну додаткову відпустку за обома підставами надайте відпустку лише за однією з них. Обрати повинен працівник. Цей момент краще заздалегідь врегулювати в трудовому договорі.

Важливо! Не надають таку відпустку працівникам, тривалість відпусток яким визначена не Законом про відпустки, а іншими актами законодавства (наприклад, держслужбовці, військовослужбовці, працівники прокуратури).

Скільки днів належить?

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером — 4 календарних дні за відпрацьований робочий рік (п. 58 розд. XXII Списку № 2). А ось її конкретну тривалість встановлюють у колективному або трудовому договорі, у календарних днях — до 4 днів. Тобто це може бути навіть 1 день.

До стажу роботи, що надає право на «комп’ютерну» відпустку, включають (див. ч. 2 ст. 9 Закону про відпустки):

— час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників цієї професії або посади;

— час щорічних основної та додаткової відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці (робочі дні за графіком роботи підприємства (підрозділу), індивідуальним графіком роботи, які припадають на цей період);

— час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Розрахунок стажу і фактичної тривалості «комп’ютерної» відпустки здійснюють за кожним працівником, що має право на таку відпустку

Водночас до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером не включаємо: період перебування працівника у відпустці без збереження зарплати, додатковій оплачуваній відпустці у зв’язку з навчанням, соціальній додатковій відпустці на дітей, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 або 6 років, «чорнобильській» відпустці, а також періоди тимчасової непрацездатності працівника, відсутності на роботі весь робочий день через перебування на курсах підвищення кваліфікації тощо.

А чи можна грошима?

Так. На це дає добро ч. 5 ст. 24 Закону про відпустки. У ній зазначено: за бажанням працівника частина щорічної (основної та додаткової) відпустки, що належить працівникові за відпрацьований робочий рік, замінюється грошовою компенсацією.

Але зауважте, зробити це можна:

— по-перше, виключно на підставі заяви працівника;

— по-друге, лише після того, як працівник використає некомпенсовані 24 календарні дні відпустки (щорічної та додаткових) за відпрацьований робочий рік, за який надається відпустка.

У разі звільнення працівника йому має бути виплачена компенсація за невикористані дні «комп’ютерної» відпустки.

Діємо за планом...

…об’єднуємо та ділимо.Дні «комп’ютерної» відпустки, що належать, можна як об’єднати із щорічною основною відпусткою, так і скористатися своїм правом на неї в слушний час (за погодженням із роботодавцем).

Крім того, на прохання працівника її можна розділити на частини будь-якої тривалості.

Але, пам’ятаємо, невикористана частина має бути надана працівникові до кінця робочого року, за який надається така відпустка.

…заносимо до графіка.Щоб уникнути накопичення невикористаних відпусток і для раціонального планування роботи підприємства черговість надання щорічних відпусток (у тому числі й щорічної додаткової «комп’ютерної» відпустки) слід відобразити у графіку відпусток.

Зверніть увагу, що при формуванні графіка ми не можемо точно зазначити, яка кількість днів такої відпустки за поточний рік буде «зароблена» працівником. Адже тривалість такої відпустки прив’язана до часу безпосередньої роботи за комп’ютером. Тому в графіку відпусток можна зазначити, що кількість днів визначається залежно від фактично відпрацьованого в особливих умовах часу.

…пишемо заяву.Якщо працівники йдуть у відпустку строго за графіком, то потреби в заяві про надання відпустки (в тому числі «комп’ютерної») немає. Ані КЗпП, ані Закон про відпустки не зобов’язують роботодавця в цьому разі отримувати від працівника заяву на відпустку.

Інша річ, якщо співробітник хоче піти у відпустку за особливий характер праці в інший час, ніж зазначено в графіку, або хоче отримати грошову компенсацію за неї, тоді без відповідної заяви (з проханням про перенесення відпустки/про виплату компенсації) не обійтися.

…відображаємо в особовій картці.Щорічну основну оплачувану відпустку та щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці в розділі V «ВІДПУСТКИ» Особової картки працівника необхідно відображати окремо одну від одної із зазначенням виду відпустки (щорічна, додаткова), періоду, за який вона надається, тощо. Інакше може виникнути плутанина, наприклад, з кількістю використаних працівником днів тієї чи іншої відпустки.

…переносимо та продовжуємо.Якщо працівник з якихось причин не використав щорічну додаткову відпустку за попередній рік або за декілька років, то відпустка не згорає. Працівник має право використати її пізніше.

Проте попереджаємо: ст. 11 Закону про відпустки забороняє не надавати щорічні відпустки повної тривалості протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу з особливим характером праці.

«Комп’ютерна» відпустка, як і будь-який інший вид щорічної відпустки, переноситься на інший період або продовжується у разі збігу цієї відпустки з:

— тимчасовою непрацездатністю працівника;

— відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами;

— навчальною відпусткою та в інших випадках, зазначених у ч. 1 і 2 ст. 11 Закону про відпустки.

…враховуємо свята.Якщо додаткові дні «комп’ютерної» відпустки припадають на державні святкові і неробочі дні, то дні відпустки продовжуються на такі святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП).

Відповідальність

Ненадання відпустки.Ненадання працівникові «комп’ютерної» відпустки, як і будь-якої щорічної відпустки, є порушенням законодавства про працю, про відпустки, за що загрожує:

— роботодавцеві — штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати (абзац восьмий ч. 2 ст. 265 КЗпП);

— посадовим особам роботодавця (ФОП) — адмінштраф у загальному випадку в розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КУпАП від 07.12.84 р. № 8073-Х).

Також зауважте, що ненарахування компенсації за невикористану відпустку у разі звільнення працівника = недотримання мінімальних держгарантій в оплаті праці. Таке порушення загрожує роботодавцеві вже штрафом у 10 мінзарплат за кожного працівника, щодо якого допущено порушення (див. абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП), а його посадовим особам (ФОП) — адмінштрафом у загальному випадку від 510 до 1700 грн.

Недотримання строків надання, умов перенесення.Нагадаємо, що ч. 5 ст. 80 КЗпП і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки забороняють роботодавцям не надавати працівникам щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці протягом робочого року.

Невиконання цих норм також вважається порушенням законодавства про працю і загрожує роботодавцеві штрафом у розмірі однієї мінімальної заробітної плати згідно з абзацом восьмим ч. 2 ст. 265 КЗпП, а посадовим особам — адмінштрафом у розмірі від 510 до 1700 грн.

Зауважимо, притягнути до відповідальності за ст. 265 КЗпП можуть уповноважені особи органів Держпраці та місцевих рад. Але лише в тому випадку, якщо порушення зафіксоване інспектором праці в акті інспекційного відвідування (невиїзного інспектування), винесено припис на усунення порушення, а роботодавець цей припис проігнорував або ж порушення належить до непоправних.

Якщо порушення поправне і припис буде виконаний у встановлений у ньому строк (наприклад, звільненим працівникам буде нарахована компенсація за невикористані дні щорічної комп’ютерної відпустки), то фінансові санкції до роботодавця застосовуватися не повинні.

висновки

  • Право на відпустку з особливим характером праці виникне у працівників, які фактично працюють за комп’ютером не менше половини тривалості робочого дня.
  • Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу на комп’ютері — 4 календарних дні за відпрацьований робочий рік.
  • За бажанням працівника дні комп’ютерної відпустки (її частини), що належить працівникові за відпрацьований робочий рік, можуть бути замінені грошовою компенсацією.

ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛИСТОПАД, 2019/№ 92

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»Коментарі
(6)
Соня
18.11.2019
Спасибо, статья полезная. НО! Задолбешся обосновывать, потом ревизорам(аудиторам) доказывать.
Енгрібьорд Соня
18.11.2019
Таки да. Ніби як і можна надати. От тільки треба 10 разів подумати ,чи не вилізуть ті відпустки тобі боком при наступній перевірці.
Петро мальдівський
18.11.2019
Виходить, що держслужбовцям вона не надається?
123 Петро мальдівський
18.11.2019
звісно, що ні, вони уже отримують основну з врахуванням )
Людмила
20.11.2019
Я не держслужбовець, але працюю в державній установі. У мене 24 дні основної відпустки, чому б не отримувати ще додаткового 4 дні?Що може сказати ревізор, якщо це буде прописано в колдоговорі і буде табель ведення обліку часу?
Анна
18.09.2020
У мене запитання "від чайника".Як визначити кількість днів відпустки, якщо надання такого виду відпустки у колективному договорі не передбачено? І ще - як визначити кількість робочого часу, яку кожен працівник проводить за комп'ютером, якщо атестація не обов'язкова?Завчасно дякую за відповіді.
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн