Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.07.20
48371 1
Друкувати
Обране

Заміна тимчасово відсутніх працівників: нюанси встановлення та оплати

Сезон відпусток у розпалі, тому актуальними є питання про деякі моменти організації та встановлення оплати за заміну тимчасово відсутніх працівників. Ми підготували для вас матеріал, який допоможе обрати правильний варіант такої заміни, врахувати обмеження, а також висвітлить нюанси її встановлення та оплати в різних сферах діяльності.


Долга Ірина, експерт з питань оплати праці 
ОПЛАТА ПРАЦІ ЛИПЕНЬ, 2020/№ 13
 

Варіанти заміни

У зв’язку з тимчасовою відсутністю працівника його частина роботи, на жаль, сама не виконається, і керівництву треба вирішувати: хто буде її виконувати, аби така відсутність не вплинула на робочі процеси. Можливі варіанти заміни тимчасово відсутніх працівників покажемо на рисунку.

Варіанти заміни тимчасово відсутнього працівника

Як бачите, ці варіанти відрізняються і оформленням відносин, і умовами оплати праці.

Прийняття за строковим договором застосовують для заміни працівників, які відсутні тривалий час, наприклад, на час відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Тимчасове переведення працівника на посаду відсутнього відбувається зазвичай у межах одного закладу, підприємства, установи і потребує звільнення працівника, якого переводять, від своїх обов’язків за основною посадою. Це не дуже зручно, бо роботу переведеного працівника теж має хтось виконувати.

Найчастіше застосовується тимчасове покладання обов’язків відсутнього працівника на інших працівників одного закладу (підприємства, установи). Або зобов’язання виконання роботи відсутніх працівників передбачають у посадових інструкціях за спорідненими посадами. Про це детальніше.

Виконання обов’язків

Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у зв’язку з відпусткою, хворобою, виконанням службових доручень тощо на одному і тому ж підприємстві (в установі) передбачає, що працівник, який тимчасово виконує обов’язки відсутнього:

• не звільняється від своєї основної роботи;

• виконує додаткове навантаження поряд із своїми основними обов’язками у свій, встановлений графіком роботи, робочий час.

За тимчасово відсутнім працівником на цей час зберігається його робоче місце (посада). Такі правила встановлені постановою Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 р. № 1145 (далі — постанова № 1145).

Відповідно до норм ст. 105 КЗпП працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, розміри якої встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі з дотриманням норм законодавства, генеральною, галузевими (регіональними) угодами.

Згідно з додатком 3 Генеральної угоди на 2019 — 2021 роки для роботодавців, на яких поширюється її дія, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника можливе встановлення доплати до 100 % тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника. Фахівці Мінсоцполітики у листі від 21.11.2016 р. № 415/0/15-16/18 зазначили, що обов’язковими для підприємства положення Генеральної угоди будуть, якщо і роботодавець, і працівники цього підприємства представлені суб’єктами сторін угоди через відповідне членство та на підставі установчих документів (статутів, положень тощо).

Госпрозрахунковим підприємствам та КНП законодавство не обмежує граничні розміри щодо встановлення доплат працівникам.

Тому орієнтиром для застосування доплати за виконання додаткових обов’язків на період тимчасової відсутності працівників є колективний договір та/або положення про оплату праці, у яких і визначені умови і розмір такої доплати.

Бюджетні установи та організації таких вільностей допустити не можуть, бо їх у «залізних лещатах» тримають норми профільних нормативних актів. Так, пункт 10 постанови № 1145 обмежує доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника розміром до 50 % тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Нюанси встановлення та розмір такої доплати працівників окремих бюджетних сфер регулюють «свої» нормативні акти. Вони всі «схожі» на вимоги постанови № 1145, мають багато спільного, але є й відмінності.

Основні моменти виконання обов’язків

1. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється лише за згодою працівника, на якого такі обов’язки покладено.

Залежно від того, хто є ініціатором такої заміни, оформлення буде різним.

Або сам працівник надає заяву про бажання тимчасово виконувати додаткові обов’язки відсутнього працівника.

Або ж роботодавець пропонує працівнику виконувати додаткові обов’язки. З огляду на те, що додаткове навантаження належить до змін істотних умов праці, то згідно із ст. 32 КЗпП роботодавець повинен за 2 місяці попередити про це працівника та отримати від нього згоду. Зазвичай така згода оформлюється повідомленням, в якому працівник ставить свій підпис.

2. На підставі заяви або повідомлення із згодою працівника видається наказ про виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника з встановленням конкретного розміру доплати за додаткову роботу.

3. До табелю обліку робочого часу, до особової справи та до трудової книжки дані про тимчасове додаткове навантаження не заносяться.

4. При розрахунку оплати відпусток, тимчасової непрацездатності тощо доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника включається до розрахунку середньої заробітної плати за основною посадою, бо є оплатою за відпрацьований час.

5. Щодо правила нарахування заробітної плати не менше за мінімальну згідно із ст. 31 Закону про оплату праці, то тут жодних нюансів немає. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника здійснюється в межах основного трудового договору. Тому вона входить до фонду оплати праці за основною посадою (п.п. 2.2.1 Інструкції № 5) і у складі нарахованої за місяць заробітної плати підлягає порівнянню з МЗП.

Працівники з оплатою праці за ЄТС

Працівники окремих галузей бюджетної сфери, оплата праці яких здійснюється за ЄТС, в загальному випадку керуються постановою № 1298*.

Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Згідно з п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298 доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлена у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Фахівці Мінсоцполітики у листах від 25.03.2010 р. № 319/13/84-10 і від 07.09.2010 р. № 784/13/84-10 роз’яснили, що в розрахунку такої доплати бере участь посадовий оклад (тарифна ставка) саме за основною посадою (того працівника, на якого покладені обов’язки тимчасово відсутнього працівника).

Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Зазначені доплати можуть встановлюватися декільком працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою в межах економії за посадовим окладом (ставкою заробітної плати) відсутнього працівника.

І ще про обмеження: доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам (п.п. «а» п.п. 3 п. 3 постанови № 1298).

Зауважте: позбавлені такої доплати і працівники, якщо обов’язки щодо заміни тимчасово відсутніх працівників покладені на них посадовою інструкцією.

Працівники освіти. Розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника становить до 50 % посадового окладу (п.п. 3 п. 4 наказу № 557**).

** Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

У розрахунку доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника посадовий оклад за основною посадою враховується з відповідними підвищеннями згідно із законодавчими актами.

Тобто спочатку розраховується посадовий оклад за основною посадою з підвищеннями, встановленими законодавством (виходить новоутворений посадовий оклад), а потім від нього розраховується зазначена доплата. У штатному розписі встановлений посадовий оклад із підвищеннями зазначається у графі 12 тарифікаційного списку, саме від нього і розраховуватимуться доплати, надбавки тощо.

Поряд із цим п. 52 Інструкції № 102*** не передбачає обмеження розмірів такої доплати. Тобто дія п.п. «3-а» п. 4 наказу № 557 не має поширюватися на учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму (лист МОН від 28.11.2008 р. № 1/9-770). І ось із чим це пов’язано.

*** Інструкція «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затверджена наказом МОН від 15.04.93 р. № 102.

Відповідно до п. 73 Інструкції № 102 при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів здійснюється погодинна оплата праці, за умови, що воно тривало не більше двох місяців. Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, а саме шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

У такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, які постійно не працюють у цьому навчальному закладі, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів.

Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника його штатним заступникам не провадяться (п. 52 інструкції № 102).

Працівники спорту. Відповідно до п.п. 4 п. 2 наказу № 2097**** за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників встановлюється доплата у розмірі до 50 % посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) за основною посадою. Посадові оклади для розрахунку зазначеної доплати приймаються з урахуванням законодавчо встановлених підвищень.

**** Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.

Працівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та установ соціального захисту. Умови та розміри оплати праці зазначеної категорії працівників визначаються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Відразу зазначимо, що ЗОЗ, які реорганізовано у КНП, умови та розмір доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюють у колективному договорі і обмеження щодо цієї доплати, які містять Умови № 308/519, на них не поширюються.

Згідно з п.п. 3.1.1 Умов № 308/519 професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі, установі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 % посадового окладу за основною посадою.

Але конкретний розмір цих доплат (в межах 50 %) установлюється керівником закладу, установи залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.

Зауважте: Умовами № 308/519 конкретно визначено, від якої посади провадиться розрахунок доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, а саме — від основної посади працівника, на якого покладено виконання обов’язків тимчасово відсутнього. При цьому п. 3.5 Умов № 308/519 встановлено, що посадовий оклад для такого розрахунку установлюється з урахуванням підвищень.

Працівники культури. Підпункт «а» п.п. 4 п. 2 наказу Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745 (далі — наказ № 745) повторює норму постанови № 1298 щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки).

Утім, зазначена доплата не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(1)
Ikar
09.07.2020
Відповідно до порядку розроблення посадових інструкцій:7. За рішенням безпосереднього керівника на державного службовця може покладатися виконання посадових обов'язків іншого державного службовця цього структурного підрозділу у зв'язку з його тимчасовою відсутністю.Це має бути окреме рішення оформлене наказом чи і може бути прописане в посадовій інструкції (взаємозаміна)?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн