Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.03.19
28770 0
Друкувати
Обране

Електронні довірчі послуги: кому і що довірити

Нагадаємо, що у листопаді минулого року набув чинності Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги»1, який прийшов на заміну Закону України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис» і, за задумом законотворців, здатен створити підґрунтя для розвитку вітчизняного ринку електронних послуг за кращими європейськими зразками. Надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги можуть відтепер компанії незалежно від форми власності або ФОП, дані про яких містяться у спеціальному довірчому списку. Що нового норми цього Закону принесли державним установам і органам місцевого самоврядування, розглянемо у цій статті.

 
 

1 Далі за текстом — Закон № 2155.

Загальні норми

Що ж таке довірча послуга? Це послуга, що надається для забезпечення взаємодії двох чи більше суб’єктів, які довірили це право постачальнику послугиТобто це послуга посередника, який формує зв’язок між контрагентами, не втручаючись у їх відносини. Мета — «автоматизувати» взаємовідносини осіб та замінити печатки й купи паперових договорів.

Отже, Закон № 2155 регулює правові відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, одержання електронних довірчих послуг.

Передбачається, що схема електронної ідентифікації буде встановлювати високий (використання кваліфікованих електронних підписів і печаток), середній (використання вдосконалених електронних підписів і печаток) або низький рівень довіри до використовуваних засобів електронної ідентифікації. Окремо наголошується, що постачальники електронних довірчих послуг повинні забезпечити доступність цих послуг і результатів їх надання для осіб з обмеженими можливостями.

Варто зазначити, що Закон № 2155 загалом інтегрує в собі всі попередні здобутки у сфері застосування електронного цифрового підпису2, бо створює базу унікальних цифрових «ключів», які закріплені за кожним суб’єктом відносин. Зокрема, чинні сертифікати продовжуватимуть діяти ще два роки з моменту набрання чинності законом.

2 Далі за текстом — ЕЦП.

Законом № 2155 запроваджуються такі механізми, як електронна ідентифікація, електронний підпис, електронна печатка, електронна позначка часу, реєстрована електронна доставка, інтероперабельність тощо:

відкритий ключ

параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

довірчий список

перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються

електронна довірча послуга

послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги

електронна ідентифікація

процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи

електронна печатка

електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних

електронна позначка часу

електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу

електронна послуга

будь-яка послуга, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему

електронний підпис

електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис

електронні дані

будь-яка інформація в електронній формі

ідентифікаційні дані особи

унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи

кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа — підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до довірчого списку

кваліфікована електронна печатка

удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

кваліфікований електронний підпис

удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа

користувачі електронних довірчих послуг

підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг відповідно до вимог цього Закону

надавач електронних довірчих послуг

юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа — підприємець, яка надає одну електронну довірчу послугу або більше

особистий ключ

параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як унікальні електронні дані для створення електронного підпису чи печатки, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

підписувач

фізична особа, яка створює електронний підпис

Державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюють:

— Кабінет Міністрів України;

— головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;

— спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації;

— центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;

— Національний банк України (у банківській системі України).

Суб’єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг є:

— користувачі електронних довірчих послуг;

— надавачі електронних довірчих послуг;

— органи з оцінки відповідності;

— засвідчувальний центр;

— центральний засвідчувальний орган;

— контролюючий орган.

Електронні довірчі послуги

Електронні довірчі послуги надаються, як правило, на договірних засадах надавачами електронних довірчих послуг.

До складу електронних довірчих послуг входять:

— створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;

— формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;

— формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;

— формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;

— реєстрована електронна доставка;

— зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності.

Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняються в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нотаріату.

Здійснення правосуддя з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняється в порядку, встановленому законом.

Порядок використання

Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затверджений постановою КМУ від 19.09.2018 № 7493визначає вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядуванняпідприємствах, установах та організаціях державної форми власності4із використанням працівниками державних установ засобів кваліфікованого електронного підпису.

3 Далі за текстом — Порядок № 749.

4 Далі за текстом — державні установи.

Державна установа отримує на договірних засадах такі кваліфіковані електронні довірчі послуги:

— створення, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

— формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;

— формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;

— формування, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;

— здійснення реєстрованої електронної доставки;

— зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

<...>

1. Закупівля кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Вимоги щодо ведення обліку, зберігання та знищення особистих ключів працівників державної установи, а також надання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг (далі — кваліфікований надавач) інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів державної установи, визначаються рішенням державної установи (її керівника), якщо інше не встановлено законом.

3. Рішенням державної установи (її керівника) визначаються необхідність використання кваліфікованої електронної печатки та уповноважені посадові особи, відповідальні за її застосування.

4. Перелік електронних документів, які потребують засвідчення електронною печаткою, визначається інструкцією з діловодства державної установи.

5. Організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі забезпечує відповідальний підрозділ, що виконує відповідні функції, або працівник, визначений рішенням такої установи (її керівника).

<...>

Відповідальний підрозділ (працівник) забезпечує:

— підготовку та подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

— надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів;

— ознайомлення підписувачів із правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та здійснення контролю за їх дотриманням;

— взаємодію з кваліфікованим надавачем з питань використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

— подання кваліфікованому надавачу заяв про скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;

— ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

— зберігання оригіналів документів та/або їх копій (крім копій особистих документів підписувачів, що містять їх персональні дані), на підставі яких отримано кваліфіковані електронні довірчі послуги;

— здійснення контролю за використанням підписувачами засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та зберіганням ними особистих ключів.

Ідентифікація підписувача — представника державної установи, проведення перевірки цивільної правоздатності та дієздатності державної установи здійснюються відповідно до вимог ст. 22 Закону № 2155.

У разі звільнення підписувача з державної установи або переведення до іншої державної установи підписувач або державна установа звертаються до кваліфікованого надавача для скасування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа із заявою, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення.

Подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг, здійснюється відповідальним підрозділом (працівником) або підписувачем особисто.

Відповідальність за організацію використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі несе її керівник, якщо інше не встановлено законом.

Державний нагляд (контроль) за дотриманням у державних установах вимог Порядку № 749 здійснює Держспецзв’язку.

Інші обов’язкові вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг у державних установах, а також порядок проведення перевірки їх дотримання визначаються відповідно до положень Закону № 2155.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі