Інформація по темі "" | Публікації по тегу
21.06.21
605 0
Друкувати
Обране

Харчування у школі, організоване сторонніми особами

Кожна школа1 має забезпечити дітей якісним харчуванням. Однак закладам освіти не завжди під силу організувати процес харчування самостійно на належному рівні. У такому разі для харчування дітей варто залучити сторонніх осіб. А як це зробити правильно, допоможе розібратися наша стаття.


1 Для зручності всі види закладів середньої загальної освіти (НВК, гімназії, ліцеї тощо) пропонуємо називати у статті — школами.

Види та форми організації харчування

У попередньому номері нашого журналу ми розповідали про організацію харчування у школах власними силами (див. «Бюджетна бухгалтерія», № 22, с. 4 — 12). Тож як правильно налагодити процес приготування та реалізації готових страв у закладі освіти, ви вже знаєте. Цього ж разу поговоримо про організацію:

• харчування постачальником харчових продуктів та/або послуг з харчування;

• роздрібної торгівлі харчовими продуктами через буфет, торговельні автомати.

При цьому будемо спиратися на вимоги Порядку № 3052 та Норм харчування № 3053. Але майте на увазі: більшість норм цих документів почнуть діяти лише з нового навчального року — з 1 вересня 2021 року.

2 Порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою КМУ від 24.03.2021 р. № 305.

3 Норми харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені постановою КМУ від 24.03.2021 р. № 305.

Організація харчування постачальником харчових продуктів та/або послуг з харчування (далі — постачальник) здійснюється шляхом аутсорсингу або кейтерингу. Що це таке? Поясними у таблиці нижче.

Що таке аутсорсинг та кейтеринг

Назва

Визначення

Пояснення

Аутсорсинг

Спосіб організації харчування, що передбачає виготовлення та реалізацію готових страв оператором ринку харчових продуктів, який здійснює постачання послуг з харчування, з використанням матеріально-технічної бази закладу освіти

Готує і реалізує страви — стороння особа, яка використовує їдальню та харчоблок школи

Кейтеринг

Спосіб організації харчування, що передбачає доставку і реалізацію готових страв, виготовлених без використання матеріально-технічної бази закладу освіти оператором ринку харчових продуктів, який здійснює постачання послуг з харчування

Забезпечення харчуванням, виготовлення та реалізація страв здійснюється сторонньою юридичною особою без застосування харчоблоку та їдальні школи

І декілька слів про форми організації харчування. Нагадаємо: харчування може бути організоване у формі моно- або мультипрофільного меню. Докладніше про це читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 22, с. 7.

Зверніть увагу: якщо заклад освіти обирає мультипрофільне меню як форму організації харчування, до його штату вводиться медична сестра з дієтичного харчування. Навіть попри те, що школа не здійснює виготовлення та видачу страв самостійно. Це випливає з Типових штатних нормативів4.

4 Наказ МОН «Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти» від 06.12.2010 р. № 1205.

І ще один важливий момент. Навіть якщо сама школа не готує їжу, всі організаційні моменти, пов’язані з харчуванням дітей у школі, доцільно прописати у наказі про організацію харчування. У ньому є сенс визначити: відповідального за організацію харчування школярів та його обов’язки, чергових в обідній залі (їдальні), режим харчування дітей, відповідальних за облік учнів, які харчуються, тощо.

Учні, які не належать до пільгової категорії та не мають права на безоплатне харчування, харчуються за готівковим та/або безготівковим розрахунком (у тому числі за допомогою платіжної картки). Можливість безготівкового розрахунку має бути визначена у договорі між школою та постачальником.

Пам’ятайте: засновник та керівник школи, а також постачальник несуть відповідальність за:

• планування та організацію харчування;

• матеріально-технічне забезпечення їдальні (харчоблоку), буфету;

• безпечність та якість сировини, харчових продуктів та готових страв;

• дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства з питань безпечності та якості харчових продуктів;

• виконання норм харчування;

• відповідність меню та асортименту буфету.

Далі розглянемо етапи організації харчування у разі закупівлі готових страв у сторонніх осіб (див. таблицю нижче).

Етапи організації процесу харчування

етапу

Назва етапу

Примітки та роз’яснення

1

Визначення режиму (кратності), способу, форми та графіка харчування відповідно до особливостей контингенту дітей в школі, матеріально-технічного забезпечення, наявності відповідних приміщень

Визначається відповідним ОМС (засновником) та керівником школи

2

Визначення відповідальної особи

Відповідальною особою зазвичай є заступник директора з навчально-виховної роботи

3

Здійснення закупівель послуг з харчування

Закупівлю здійснюють відповідно до вимог Закону № 9225. Також при закупівлі обов’язково враховуйте вимоги Методичних рекомендацій № 22086

4

Складення примірного чотиритижневого сезонного меню

Чотиритижневе сезонне меню складається постачальником і затверджується керівником постачальника цих послуг

5

Складення щоденного меню-розкладу

Складає постачальник на основі примірного чотиритижневого сезонного меню з урахуванням технологічної документації на страви та вироби. Підписується керівником постачальника

6

Прийом та бракераж готових страв і заповнення відповідних бракеражних журналів

Здійснює бракеражна комісія школи

7

Ведення обліку школярів, які забезпечуються гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів та за власні кошти (у тому числі дітей з особливими дієтичними потребами)

Зазвичай такий облік ведуть класні керівники і передають інформацію медсестрі з дієтичного харчування

8

Приготування та реалізація готових страв, обіг харчових продуктів

Здійснює постачальник

9

Здійснення внутрішнього контролю за якістю отриманих готових страв, організацією харчування, дотриманням вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та якість харчових продуктів

Здійснюють представник засновника школи, її керівник та керівник постачальника

10

Ведення документації з організації харчування

Всю документацію щодо виготовлення страв веде постачальник

11

Взаємодія учасників освітнього процесу, постачальника, засновників відповідних закладів, органів управління у сфері освіти, соціальній сфері та у сфері охорони здоров’я, територіальних органів Держпродспоживслужби

З метою забезпечення якісним харчування учнів

12

Постійне оновлення та підтримання у робочому стані обладнання їдальні (харчоблоку), посуду, меблів, систем енергозабезпечення, водопостачання та водовідведення, вентиляції та очистки повітря, забезпечення умов для зберігання харчових продуктів, готових страв

Якщо постачальник послуг є орендарем їдальні та харчоблоку і в договорі оренди прописано, що оновлення, ремонт, підтримку в робочому стані обладнання, устаткування та приміщення забезпечує він, тоді ці функції покладаються на постачальника

13

Укомплектування штату працівників школи відповідно до вимог діючих типових штатних нормативів

Вводиться посада медичної сестри з дієтичного харчування

14

Забезпечення питного режиму дітей

Пропозиції щодо питного режиму надає відповідальна за харчування особа

5 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

6 Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти, затверджені наказом Мінекономіки від 30.10.2020 р. № 2208.

Роботу буфету, за його наявності, організовує керівник школи. Також він затверджує асортимент буфету з урахуванням установлених наказом № 22057 вимог.

7 Наказ МОЗ «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 р. № 2205.

Складання меню

Тепер розглянемо, які види меню потрібні і хто має їх складати.

У разі постачання до школи готових страв та/або послуг з харчування примірне чотиритижневе сезонне меню складає постачальник (технолог, завідувач виробництва тощо). Затверджує таке меню керівник постачальника. Цей же керівник затверджує й асортимент буфету, у разі його наявності.

Зауважимо: примірне чотиритижневе сезонне меню та асортимент буфету дозволено використовувати після погодження з територіальним органом Держпродспоживслужби. Без такого погодження можна використовувати тільки меню, рекомендоване МОЗ.

З меню-розкладом ситуація аналогічна. Його складає технолог або завідувач виробництва постачальника. Підписує меню-розклад керівник постачальника.

Меню-розклад складається на основі примірного чотиритижневого сезонного меню з урахуванням технологічної документації на страви та вироби.

У меню-розкладі обов’язково зазначають назви страв та їх теоретичний вихід для кожної вікової групи, кількість порцій для різних вікових категорій школярів. Окрім того, тут наводять інформацію про кількість продуктів харчування, необхідних для виконання меню (вага брутто/нетто): у чисельнику — на одну дитину, у знаменнику — на всіх дітей.

Заміна страв та продуктів харчування у меню-розкладі допускається у разі виникнення об’єктивних причин. Такими причинами можуть бути, наприклад, проблеми з постачанням або якістю чи безпечністю окремого харчового продукту.

У будь-якому разі заміна здійснюється обов’язково в межах примірного чотиритижневого сезонного меню.

Водночас меню понеділка може бути запропоновано в середу і, навпаки, меню середи — у понеділок.

Дотримання норм та забезпечення якості харчування

На сьогодні ще продовжують діяти Норми харчування, затверджені постановою № 15918. А з 01.09.2021 р. набудуть чинності Норми харчування № 305.

8 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 р. № 1591.

З огляду на це, всі меню, які будуть застосовуватися з нового навчального року, обов’язково повинні враховувати нові норми харчування. Тому ознайомитися з цими нормами слід уже зараз.

ВАЖЛИВО!

Заплановані закупівлі харчових продуктів та/або послуг з харчування повинні на 100 % відповідати вимогам норм харчування

Незалежно від обраного варіанта організації процесу харчування перш за все має бути забезпечена якість харчування.

Харчові продукти для асортименту буфетів, готові страви та/або послуги з харчування повинні супроводжуватися передбаченими законодавством документами, що підтверджують їх безпечність та якість.

Підтвердженням якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини можуть слугувати такі документи, як:

• сертифікат відповідності (якості);

• висновок санітарно-гігієнічної експертизи або занесення в Державний реєстр МОЗ;

• ветеринарний дозвіл для сировини тваринного походження;

• карантинний дозвіл для сировини рослинного походження.

Отримання та бракераж готових страв від постачальників має здійснювати бракеражна комісія школи. Вказівку на це містить абз. 1 п. 24 Порядку № 305.

До складу комісії включають: директора школи, особу, призначену наказом відповідальною за організацію харчування у закладі, представника громадськості, медичну сестру з дієтичного харчування тощо.

Інформацію про проведений бракераж комісія вносить до відповідного бракеражного журналу окремо за кожною готовою стравою, що надходить до закладу, у хронологічному порядку.

У бракеражному журналі готових страв, виготовлених методом аутсорсингу, зокрема, зазначають:

• дату;

• назву готової страви;

• вихід готової страви;

• час закінчення технологічного процесу приготування страви;

• термін придатності, який зазначається датою «вжити до»;

• готова страва доброякісна/недоброякісна;

• до видачі дозволено/не дозволено з проставленням підпису відповідальної особи;

• примітку (у разі заміни).

У випадку застосування кейтерингу в бракеражному журналі зазначають:

• дату;

• назву готової страви;

• оператора ринку харчових продуктів, що постачає готові страви (його найменування та реєстраційний номер потужності);

• дату, час надходження, номер супровідного документа;

• час закінчення технологічного процесу приготування готових страв;

• термін придатності, який зазначається датою «вжити до» (зазначений у супровідному документі оператора ринку харчових продуктів);

• готова страва доброякісна/недоброякісна;

• до видачі дозволено/не дозволено з проставленням підпису відповідальної особи;

• примітку (у разі заміни).

У разі встановлення недоброякісності готових страв, виявлення їх нестачі або надлишку складається акт бракеражу у трьох примірниках.

Надалі недоброякісні готові страви разом з актом бракеражу повертають постачальнику.

До речі, про цей факт слід неодмінно повідомити представника засновника школи (відповідного ОМС).

Також майте на увазі: у разі повернення постачальнику готових страв їх заміну має бути проведено не пізніше ніж протягом двох годин. Цю вимогу чітко прописано в абз. 7 п. 24 Порядку № 305 (ср. USER_SHOW_ID).

Вартість харчування

До вартості страв, окрім безпосередньо їх ціни, можуть бути включені інші витрати, понесені для організації харчування. Наприклад, амортизація задіяного обладнання, електрична енергія, яка використана для розігріву страв, тощо.

Але про все по порядку.

Для більшого розуміння звернемося до норм Порядку № 7369.

9 Порядок надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затверджений спільним наказом МОН, Мінекономіки та Мінфіну від 23.07.2010 р. № 736/902/758.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, залучених закладами освіти для надання послуг харчування, включають оплату виконання обов’язкових робіт.

Йдеться про роботи, які не можуть бути виконані працівниками закладів освіти та які мають бути здійснені професійними фахівцями (абз. 3 п. 2.5 Порядку № 736).

Саме з оплати таких послуг складається перша частина вартості платної послуги з харчування.

Друга частина залежить від того, хто саме буде реалізовувати готові страви та організовувати їх споживання.

У будь-якому разі ця частина складається з усіх витрат вашого навчального закладу під час таких дій. До них можуть належати: видатки на заробітну платну певних працівників (наприклад, прибиральників), нарахування ЄСВ, видатки на оплату комунпослуги та енергоносіїв, а також інші видатки, пов’язані з реалізацією продукції харчування та організацією її споживання.

Наші читачі запитують: чи можливо встановити торговельну націнку? І яким може бути її розмір? Одразу наголосимо: про жодні націнки мови бути не може взагалі!

Під торговельною націнкою розуміють різницю між ціною продажу і ціною закупівлі товару, яка забезпечує отримання доходу.

Але для бюджетних організацій термін «торговельна націнка» не може застосовуватись. Адже бюджетні організації не мають права займатись торговельною діяльністю, при якій товар придбавається за однією ціною, а продається за іншою — вищою, чим забезпечується отримання доходу.

Тож до вартості послуги слід включати безпосередньо вартість послуг з харчування сторонньої організації плюс калькуляцію витрат на реалізацію продукції та організацію її споживання. Звісно, якщо такі витрати мали місце.

КЕКВ

За яким КЕКВ слід планувати та проводити видатки на оплату послуг з харчування у закладах освіти?

Слушне запитання. Поготів, що з 1 січня цього року в Інструкції № 333 з’явилася окрема норма щодо здійснення видатків на оплату саме кейтерингових послуг.

Зокрема, такі послуги слід оплачувати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Пряму вказівку на це тепер містить п.п. 3 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333.

Однак вимогу щодо проведення видатків на оплату послуг з харчування у закладах освіти за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» (п.п. 1 п.п. 2.2.3 Інструкції № 333) ніхто не скасовував. Ба більше, наприкінці минулого року Мінфін підкоригував (узагальнив) назви закладів та установ, яких стосується ця норм. З огляду на це, для закладів освіти фактично нічого не змінилося.

ВАЖЛИВО!

Заклади освіти повинні планувати і здійснювати видатки на оплату послуг із харчування дітей за КЕКВ 2230

Інша річ, якщо йдеться про організацію харчування для учасників різноманітних заходів (спортивних змагань, шкільних олімпіад, конкурсів тощо), які мають разовий характер.

У такому разі оплату кейтерингових послуг слід проводити за КЕКВ 2240.

Бухгалтерський облік

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку таких операцій визначає їх суть.Так, у бухобліку закладу освіти мають знайти своє відображення:

отримання фінансування з відповідного місцевого бюджету для забезпечення харчуванням пільгової категорії дітей;

отримання послуг від постачальника після підписання акта приймання-передачі наданих послуг;

оплата послуг, наданих постачальником згідно з виставленим виконавцем рахунком.

Для обліку розрахунків з постачальником послуг із харчування слід застосовувати субрахунок 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Отримане з бюджету фінансування для забезпечення харчуванням дітей пільгової категорії відображаємо за кредитом субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування».

Відповідно інформацію про витрати на оплату послуг постачальника узагальнюємо на субрахунку 8013 «Матеріальні витрати». Тобто тут усе у загальному порядку.

Приклад. Для забезпечення пільгової категорії учнів харчуванням у 2021 році школа уклала договір закупівлі кейтерингових послуг (ДК 021:2015-55520000-1) на загальну суму 80000 грн.

Згідно з умовами договору постачальник надає замовнику протягом 10 календарних днів, наступних за звітним місяцем: зведений реєстр видатків про надання послуг, акт приймання-передачі наданих послуг та рахунок до сплати (виставлений на підставі акта). Замовник оплачує надані послуги протягом 7 банківських днів із дня підписання акта.

Вартість наданих послуг за звітний місяць становить 7270 грн. Після підписання акта приймання-передачі наданих послуг школа перерахувала кошти на рахунок постачальника за платіжним дорученням.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Нараховано заборгованість перед

постачальником за надані послуги з харчування учнів пільгової категорії

8013

6211

7270

6

2

Отримано асигнування з бюджету

для організації харчування учнів

пільгової категорії

2313

7011

7270

2

3

Перераховано кошти постачальнику в рахунок оплати за надані послуги

6211

2311

7270

2, 6

ВИСНОВКИ

• Харчування дітей у школах сторонніми особами забезпечується у вигляді аутсорсингу та/або кейтерингу

• Якщо школа не організовує самостійно виготовлення та видачу страв, то до її штату вводиться лише медична сестра з дієтичного харчування

• Усі організаційні моменти, пов’язані з харчуванням дітей у школі, доцільно прописати у наказі про організацію харчування

• Заплановані закупівлі харчових продуктів та/або послуг з харчування повинні на 100 % відповідати вимогам норм харчування

• Видатки на оплату послуг із харчування дітей необхідно планувати і здійснювати за КЕКВ 2230

• Для обліку розрахунків з постачальником послуг з харчування слід застосовувати субрахунок 6211

Станкус Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, червень, 2021/№ 23-24

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.