Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.09.21
64204 7
Друкувати
Обране

Новий ДСТУ 4163:2020 щодо оформлення документів: огляд нововведень

Одна з найгарячіших новин вересня — набуття чинності новим стандартом щодо оформлення документів: ДСТУ 4163:2020. У попередньому номері ми інформували про цю новину. А в сьогоднішній статті вже детальніше проаналізуємо нововведення, які передбачає цей стандарт.


Казанова Марина, податковий експерт, CAP

ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно — розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» набув чинності 1 вересня 2021 року (на зміну ДСТУ 4163:2003).

Стандарт поширюється на всіх юридичних осіб. ФОП, вважаємо, теж треба його застосовувати — з урахуванням принципу зі ст. 51 ЦКУ.

Як зазначено в стандарті, його вимоги стосуються:

— організаційних (положення, статути, посадові інструкції, штатні розписи тощо);

— розпорядчих (постанови, рішення, накази, розпорядження);

— інформаційно-аналітичних (акти, довідки, службові записки, пояснювальні записки, службові листи тощо) документів, які створюються в результаті діяльності підприємств.

Тобто названу документацію, включаючи й усі кадрові документи, підприємства повинні вести, орієнтуючись на цей стандарт.

Новим ДСТУ визначено, що він поширюється на документи незалежно від носія інформації (п. 1.1 ДСТУ 4163:2020). Тобто його вимоги стосуються й електронних документів.

ДСТУ ДСТУ 4163:2020 установлює 32 реквізити організаційно-розпорядчих документів. Для документів, які створюють юрособи, обов’язковими є такі реквізити: найменування юридичної особи (04), назва виду документа (09) (не зазначають у листах), дата документа (10), реєстраційний індекс документа (11), заголовок до тексту документа (19), текст документа (20), підпис (для електронних документів — електронний підпис або електронна печатка в разі відсутності електронного підпису) (22).

Що змінилося?

Найістотніше — зміни в розшифруванні підпису. Реквізит «підпис» тепер включає такі елементи: найменування посади, особистий підпис, власне ім’я і прізвище. Тобто тепер у розшифруванні підпису повинні фігурувати не ініціали і прізвище особи, яка підписує документ, а зазначається її «Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ». Причому ПРІЗВИЩЕ — великими літерами (формат — Іван ЮЩЕНКО) (5.22 ДСТУ ДСТУ 4163:2020).

«Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ» замість ініціалів і прізвища тепер зазначаються і в реквізитах (15) «Адресат»; (16) «Гриф затвердження документа»; (17) «Резолюція»; (26) «Відмітка про засвідчення копії документа»; (28) «Відмітка про ознайомлення з документом»; (29) «Відмітка про виконання документа» (див. таблицю).

Було (ДСТУ 4163:2003)

Стало (ДСТУ 4163:2020)

«Підпис» (5.22 ДСТУ 4163:2020)

Посада підпис Ініціал(и), прізвище

Приклад:

Директор підпис І. П. Ющенко

Посада Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Приклад:

Директор Особистий підпис Іван ЮЩЕНКО

«Адресат» (5.15 ДСТУ 4163:2020)*

Посаду, прізвище, ініціал(и) адресата зазначають у давальному відмінку

Приклад:

Директору УНДІАСД

Ющенку І. П.

Посаду, власне ім’я та прізвище адресата зазначають у давальному відмінку

Приклад:

Директору УНДІАСД

Івану ЮЩЕНКУ

* А ось у прикладі оформлення заяви про прийняття на роботу, наведеному в додатку «В» до ДСТУ 4163:2020, реквізит «адресат» заповнений чомусь без урахування нових вимог img 1.

«Гриф затвердження документа» (5.16 ДСТУ 4163:2020)

Слово «ЗАТВЕРДЖУЮ» (без лапок), найменування посади, підпис, ініціал(-и) і прізвище особи, що затвердила документ, дата затвердження

Приклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор УНДІАСД

Підпис І. П. Ющенко

07.03.2001

Слово «ЗАТВЕРДЖУЮ», найменування посади, особистий підпис, власне ім’я, прізвище особи і дата затвердження

Приклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор УНДІАСД

Особистий підпис Іван ЮЩЕНКО

01.09.2021

«Резолюція» (5.17 ДСТУ ДСТУ 4163:2020)

Прізвища виконавця(ів) у давальному відмінку, зміст доручення, термін виконання, особистий підпис керівника, дата

Приклад:

Ющенку І. П.

Прошу підготувати пропозицію про постачання вугілля ТЕЦ-15 до 01.09.2001

Підпис 15.08.2001

Прізвище(-а), власне(-і) ім’я(-ена) виконавця(-ів) у давальному відмінку, зміст доручення, термін виконання, особистий підпис керівника, дата

Приклад*:

ЮЩЕНКУ Івану

Прошу підготувати проєкт договору про постачання газу до 25.05.2019

Особистий підпис 01.09.2021

* З прикладу заповнення цього реквізиту, наведеному в стандарті, не випливає, що прізвище необхідно зазначати великими літерами. Але, за логікою, і тут прізвище має зазначатися великими літерами.

«Віза (внутрішнє погодження) документа» (5.24 ДСТУ 4163:2020)

Найменування посади, особистий підпис

ініціали і прізвище особи, яка візує документ, дата завізування

Приклад:

Начальник юридичного відділу

Підпис І. П. Ющенко

18.09.2001

Найменування посади (за потреби), особистий підпис, власне ім’я і прізвище особи, яка візує документ, дата візування

Приклад:

Начальник юридичного відділу

Особистий підпис Іван ЮЩЕНКО

01.09.2021

«Відмітка про засвідчення копії документа» (5.26 ДСТУ 4163:2020)

Слова «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали і прізвище, дата засвідчення копії

Приклад:

Згідно з оригіналом

Секретар Підпис І. П. Ющенко

26.06.2001

Слова «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її власне ім’я і прізвище, дата засвідчення копії

Приклад:

Згідно з оригіналом

Секретар Особистий підпис Іван ЮЩЕНКО

01.09.2021

«Відомості про виконавця документа» (5.27 ДСТУ 4163:2020)

Прізвище або прізвище, ім’я і по батькові виконавця документа і номер його службового телефону

Приклад:

Іваненко 556 07 24

Іваненко Петро Михайлович 556 07 24

Прізвище і власне ім’я виконавця документа, номер його службового телефону

Приклад:

Федорчук Василь 123 45 67

У внутрішніх документах допустимо зазначати тільки прізвище виконавця документа і номер його службового телефону

«Відмітка про ознайомлення з документом» (5.28 ДСТУ 4163:2020)

Цей реквізит не передбачався

Слова «З документом ознайомлений(-а, -і)» (без лапок), особистий(-і) підпис(-и), власне(-і) ім’я(-ена), дата, яку кожен працівник власноручно проставляє під час ознайомлення

Приклад:

З наказом ознайомлений:

Особистий підпис Іван ЮЩЕНКО

01.09.2021

«Відмітка про виконання документа» (5.29 ДСТУ 4163:2020)

Слова «До справи», номер справи, в якій документ зберігатиметься, дату направлення документа до справи, найменування посади і підпис виконавця

Приклад:

До справи № 03-4

Відповідь надіслано 13.05.2001 № 03-12/113

Посада І. П. Ющенко

Дата

Слова «До справи» (без лапок), номер справи, у якій документ зберігатиметься, посилання на дату й реєстраційний індекс документа, що засвідчує виконання, найменування посади, особистий підпис, власне ім’я та прізвище відповідальної особи, дата оформлення відмітки

Приклад:

До справи № 01-10

Лист-відповідь від 25.05.2019 № 01-10/01/123

Секретар Особистий підпис Іван ЮЩЕНКО

Дата

Найменування підприємства. Зазначається ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ (7.4 ДСТУ 4163:2020). Допустимо використовувати напівжирний прямий шрифт (7.2 ДСТУ 4163:2020).

Найменування юридичної особи повинне відповідати повному найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про юридичну особу. Нижче повного найменування (окремим рядком у центрі) розміщують скорочене найменування юридичної особи, якщо воно офіційно зафіксовано в положенні (статуті).

Скорочене найменування наводять у дужках або без них.

Приклад:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОР-МЕДІА»

(ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА»)

Назва виду документа. Зазначається великими літерами (ЗАЯВА, НАКАЗ тощо). Допустимо використовувати напівжирний прямий шрифт (7.2ДСТУ 4163:2020). У листах назва виду документа не зазначається.

Реєстраційний індекс документа. Уточнено, як саме він повинен формуватися. Він складається з (1) порядкового номера документа в межах групи реєстрованих документів і (2) доповнюється індексами, що застосовуються підприємством, зокрема індексом номенклатури справ, структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності яких стосується документ.

Приклад:

123/01-10

Дата документа. Допускаються цифровий і словесно-цифровий формат заповнення дати. Словесно-цифровий використовується, якщо документ містить відомості фінансового характеру.

Цифровий

07.07.2019

Допускається варіант:

2001.01.15 (головно для іноземного листування)

Крапку в кінці дати не ставлять.

Якщо число місяця містить одну цифру, обов’язково ставимо попереду нуль (наприклад, 07)

Словесно-цифровий

07 грудня 2019 року

або

07 грудня 2019 р.

Якщо число місяця містить одну цифру, обов’язково ставимо попереду нуль

У різних реквізитах одного документа дата може бути оформлена як словесно-цифровим способом, так і цифровим.

Реквізити поштового адреса. Зазначають у такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, номер корпусу чи офісу (за потреби), назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

Якщо місцезнаходження юрособи відрізняється від адреси фактичного провадження діяльності, у довідкових даних допустимо зазначати дві адреси: юридичну (зазначену в ЄДР) і фактичну (для листування).

Місце складання документа. Зазначають на всіх документах, окрім листів. У ДСТУ вказано, що місце складання документа повинне відповідати найменуванню населеного пункту згідно з ДК 014-97.

Хоча Держстат звертав увагу на те, що цей класифікатор вже втратив свою актуальність. Тепер діє Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі — КАТОТТГ), затверджений наказом Мінрегіону від 26.11.2020 р. № 290.

Тому орієнтуватися треба на нього.

Приклади: (1) м. Харків; (2) Київ.

У разі зазначення в цьому реквізиті столиці «Київ» скорочення «м.» не застосовують.

При цьому не зовсім зрозуміло, як за КАТОТТГ вказувати найменування таких населених пунктів, як селище міського типу, селище, село. Зокрема, чи потрібно вказувати назву територіальної громади, до якої відноситься населений пункт. Оскільки в одному районі може бути декілька населених пунктів з однаковою назвою, вочевидь, найменування села/селища має заповнюватися, наприклад, так:

с. Веселівка Дмитрівської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області.

Підписання документа у разі відсутності посадової особи. У такому разі документ підписує заступник такої посадової особи або інша особа, яка виконує її обов’язки. При цьому зазначається фактична посада, власне ім’я і прізвище особи, яка підписала документ.

img 2

Слова «Виконувач обов’язків» або «В. о». до найменування посади керівника юридичної особи додають тільки у разі його заміщення на підставі розпорядчого документа.

Неправильний варіант:

img 3

У разі відсутності посадової особи, яка зазначена в документі, у разі неможливості передрукувати документ, до документа вносять виправлення рукописним або машинописним способом:

img 4

Відбиток печатки. Проставляють так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, але не особистий підпис посадової особи, або в спеціально призначеному для цього місці з відміткою «МП».

Відмітка про наявність примірника з паперовим (електронним) носієм інформації. Це стосується документів тривалого (більше 10 років) зберігання. Такі документи не можуть створюватися тільки в електронній формі (обов’язкове їх дублювання в паперовій формі). У разі створення примірника електронного документа з паперовим носієм інформації на ньому проставляють штрихкод або QR-код, що містить: скорочене найменування юридичної особи, дату реєстрації, реєстраційний індекс. QR-код також повинен містити відомості про підпис електронного документа або накладання електронної печатки, а саме: прізвище, ім’я, по батькові підписувача або найменування юридичної особи (для електронної печатки), номер сертифіката і строк його дії. Крім того, QR-код додатково повинен містити дати накладання кваліфікованих електронних підписів і печаток на електронний документ, що беруть із кваліфікованих електронних позначок часу.

Друкування документів тривалого зберігання. Тексти документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи тимчасового строку (до 10 років включно) зберігання можна друкувати на лицьовому та зворотному боці аркуша.

За ДСТУ 4163:2003 на одному аркуші можна було друкувати документи зі строком зберігання до 5 (а не 10) років.

Розміри відступів від лівого поля документів. Для: абзаців у тексті — 10 мм (замість 12,5 мм); реквізиту «Адресат» — 90 мм (замість 92 мм); реквізиту «Гриф затвердження» — 100 мм (замість 104).

ТОП-запитання, пов’язані з новим ДСТУ 4163:2020

Чи обов’язковий ДСТУ 4163:2020?

У Законі України «Про стандартизацію від 05.06.2014 р. № 1315-VII (ч. 2 ст. 23) зазначено, що

«національні стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами».

ДСТУ 4163:2003 був обов’язковим. На обов’язковість його застосування, зокрема, вказували Правила діловодства № 1000/5 (затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5), які обов’язкові для застосування усіма юридичними особами. Тому, за логікою, і стандарт, який прийшов йому на зміну, — ДСТУ 4163:2020 — теж є обов’язковим. Хоча, звичайно ж, поки не будуть внесені зміни до нормативно-правових актів, у ті ж Правила № 1000/5 і не буде прописано пряму згадку про новий стандарт ДСТУ 4163:2020, обов’язковість його застосування не така очевидна.

Як бути з типовими формами документів?

Якщо використовуєте типові форми документів, то поки не будуть внесені зміни в ці форми документів, на наш погляд, слід оформляти реквізит «підпис» в тому форматі, який зазначений у типовій формі (тобто з ініціалами).

А якщо використати самостійно розроблені форми типових документів? Взагалі й самостійно розроблені форми типових документів повинні містити всі реквізити типової форми. Але якщо затвердите свою форму типового документа з форматом підпису згідно зДСТУ 4163:2020 — цей варіант оформлення теж буде правильним.

Яка відповідальність за недотримання ДСТУ?

Якщо ви, наприклад, подаватимете позов до суду, засвідчивши копії документів не відповідно до вимог ДСТУ, то позов можуть не прийняти. А ось юридична сила документа, тільки з тієї причини, що, наприклад, такий реквізит, як «підпис», буде оформлений у «старому» форматі (із зазначенням ініціалів), ставиться під сумнів не може.

Чи поширюється ДСТУ на бухпервинку?

Формально — ні. Оскільки вимоги до оформлення бухпервинки встановлені Законом про бухоблік. Але з іншого боку — в якому форматі зазначати, наприклад, такий реквізит, як «дата складання», або як саме повинен заповнюватися реквізит «особистий підпис», Закон про бухоблік не визначає. Тому, вочевидь, тут теж доведеться орієнтуватися на ДСТУ. Зокрема, підписи на документі теж, імовірно, доцільно проставляти у форматі «Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ».

Але навіть якщо первинний документ буде заповнений у «старому оформленні», це ніяк на його чинність не впливає.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(7)
NeProzorro
08.09.2021
Покращення життя вже сьогодні.
І щоб ми робили якби прізвище було вказано малими літерами і були вказані ініціали?
Олег
09.09.2021
Перевішати би їх усіх, а краще забити камінням, так в задоволенні зможуть узяти участь усі працівники.
Тетяна
13.09.2021
Новая зацепка для штрафа, больше же неоткуда взять деньги в казну
Лілія
16.09.2021
А господарські договори (угоди) підпадають під дію цих ДСТУ?
В преамбулі та в реквізитах і підписах сторін в договорах теж повинно бути «Власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ» ?
Ірина Лілія
28.09.2021
Добрий день, знайшли відповідь?
Іоланта Лілія
27.09.2021
Теж цікавить це питання. Можливо Ви вже знайшли відповідь?
Наталія
17.09.2021
В п.5.22 Підпис містить найменування осади особи, які підписує (...) , особистий підпис, ініціал(и) і прізвище.
У документах, що їх підписують вищі посадови особи держави, замість ініціалів можна зазначити повне ім'я особи
????
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн