Інформація по темі "" | Публікації по тегу
31.01.17
90252 27
Друкувати
Обране

Сплата ЄСВ з МЗП ≠ доплата до МЗП

Поза сумнівом, сьогоднішня топ-тема — підвищення «мінімалки». А також поява нової складової зарплати — доплати до МЗП. Детально про неї ми вже розповідали в газеті «ОП», 2016, № 1, с. 13. Але у бухгалтерській практиці є ще й таке поняття, як сплата ЄСВ з МЗП. Саме про неї і піде мова в сьогоднішній статті.


 

ПРАВИЛА СПЛАТИ ЄСВ З МЗП НЕ ЗМІНИЛИСЯ: ПОВТОРИМО ЇХ

Норма ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, що встановлює зобов’язання зі сплати ЄСВ з МЗП, з 1 січня 2017 року нікуди не поділася.

Так, у випадку, якщо база нарахування ЄСВ щодо основного працівника — не інваліда не перевищує розміру МЗП (3200 грн.), сума ЄСВ визначається як добуток МЗП (3200 грн.) і ставки ЄСВ (22 %).

З появою у складі заробітної плати такої нової складової, як доплата до МЗП, виникло запитання: чи буде вона враховуватися для порівняння зарплати з МЗП і виконання вимоги законодавства щодо нарахування ЄСВ з мінзарплати?

Відповідаємо відразу — так. Доплата до МЗП — це зарплатна виплата. І згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції № 5 вона включається до складу додаткової зарплати фонду оплати праці, тобто обкладається ЄСВ в загальному порядку. З тієї ж причини доплата до МЗП враховується при визначенні суми бази обкладення ЄСВ для порівняння з МЗП і виконання вимоги норми ч. 5 ст. 8 Закону № 2464.

Наведемо правила сплати ЄСВ з МЗП.

Розпочнемо з того, що вкажемо тих осіб, щодо яких правило сплати ЄСВ з МЗП виконувати не треба.

Тобто правило сплати ЄСВ з МЗП потрібно виконувати щодо основних працівників — не інвалідів. Для них ставка ЄСВ — 22 %. Щодо таких працівників у разі, якщо їх база обкладення ЄСВ за місяць менше МЗП, треба сплатити ЄСВ з МЗП.

При цьому врахуйте: з МЗП (3200 грн.) ми порівнюємо загальну базу обкладення ЄСВ за звітний місяць!

Нагадаємо, що включається у базу обкладення ЄСВ основних працівників — не інвалідів:

— зарплатні виплати (у тому числі доплата до МЗП), що включаються у ФОП згідно з Інструкцією №5;

— лікарняні;

— декретні;

— зарплата, лікарняні, декретні за внутрішнім сумісництвом;

— винагорода за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД.

Але трапляються випадки, коли щодо основних працівників — не інвалідів виконувати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП не потрібно. Наведемо їх:

• Відсутня база для нарахування ЄСВ (дохід працівника за звітний місяць дорівнює «нулю». Наприклад, працівник був у відпустці без збереження зарплати, був відсутній на роботі увесь місяць через прогул).

• У місяці прийняття/звільнення основного працівника — не інваліда, який не відпрацював повністю норму робочого часу. Наприклад, такого працівника прийнято або звільнено в середині місяця. Урахуйте: якщо працівника прийнято в перший робочий (не календарний) день звітного місяця або звільнено в останній робочий (не календарний) день звітного місяця і відпрацював повністю норму робочого часу, вимогу про сплату ЄСВ з МЗП щодо основного працівника — не інваліда виконувати потрібно.

• Працівникові надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВРСплачувати ЄСВ з МЗП не треба, навіть якщо ця відпустка припадає тільки на частину місяця. ЄСВ нараховують на фактично нараховану суму зарплати (за її наявності).

Вкажемо на важливий момент у розрахунку ЄСВ з МЗП. Відпускні, лікарняні і декретні для цілей порівняння бази обкладення ЄСВ з МЗП належать до бази обкладення ЄСВ того місяця, за які вони нараховані.

«СПЛАТА ЄСВ З МЗП» І «ДОПЛАТА ДО МЗП» — АБСОЛЮТНО РІЗНІ ПОНЯТТЯ

Отже, ще раз скажемо про головне. Не плутайте такі поняття, як «доплата до МЗП», яка нараховується і виплачується працівникові, і «сплата ЄСВ з МЗП», яку здійснює роботодавець. Це абсолютно різні поняття і в них абсолютно різні правила розрахунку.

Проілюструємо це на декількох умовних числових прикладах.

ПРАЦІВНИК-ІНВАЛІД ПРАЦЮЄ В РЕЖИМІ НЕПОВНОГО РОБОЧОГО ЧАСУ

Приклад 1. Працівник-інвалід працює за основним місцем роботи в режимі неповного робочого часу (0,5 ставки). Його посадовий оклад — 1600 грн. Надбавок, доплат і премій немає. Місячну норму праці, установлену для цього працівника, він відпрацював повністю.

Зарплата працівника за повністю відпрацьований місяць з урахуванням режиму його робочого часу складає 800 грн. (1600 грн. x 0,5).

Суму МЗП, з якою треба порівняти його зарплату за відпрацьований у режимі неповного робочого часу місяць, потрібно розрахувати так:

3200 грн. x 0,5 = 1600 грн.

Виходить, що працівнику-інваліду, який працює в режимі неповного робочого часу, в цій ситуації треба нарахувати доплату до МЗП в розмірі:

1600МЗП пропорційно виконаній нормі праці - 800зарплата за місяць з урахуванням режиму робочого часу= 800 (грн.).

Сума зарплати за місяць працівнику-інваліду з урахуванням доплати до МЗП складе 1600 грн. І оскільки працівник є інвалідом, то базою обкладення ЄСВ буде фактично нарахована зарплата. Тобто фактично нарахована база обкладення ЄСВ складає 1600 грн.

ЄСВ у цій ситуації треба сплатити з фактично нарахованої бази обкладення ЄСВ. Сума ЄСВ складе 134,56 грн. (1600 грн. x 8,41 %).

Сплачувати ЄСВ з МЗП по зарплаті працівника-інваліда не треба.

ПРАЦІВНИКА ЗВІЛЬНЕНО В СЕРЕДИНІ МІСЯЦЯ

Приклад 2. Працівника за основним місцем роботи (не інваліда) звільнено 20 січня 2017 року. В установі встановлено п’ятиденний робочий тиждень. Зарплата за відпрацьований час січня склала 1300 грн., сума компенсації за невикористану відпустку дорівнює 650 грн.

У цій ситуації зарплата за відпрацьований час січня не може бути менше суми МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому працівником у січні часу. Ця сума складе:

3200 : 20 x 13 = 2080 (грн.),

де 3200 — МЗП, встановлена з 1 січня 2017 року;

20 — кількість днів, передбачених графіком роботи за січень 2017 року;

13 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017 року (з 1 по 20 січня — день звільнення вважається робочим днем).

Яку ж суму зарплати треба порівнювати з 2080 грн.? Чи потрібно включати в загальну суму зарплати компенсацію за невикористану відпустку? — Ні! Сума компенсації за невикористану відпустку в загальну суму зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП при визначенні доплати до МЗП не включається! Тому для порівняння беремо тільки зарплату за відпрацьований час у січні — 1300 грн. Вона менша ніж 2080 грн., тому розрахуємо суму доплати до МЗП:

2080 - 1300 = 780 (грн.).

Визначимо базу обкладення ЄСВ. Вона дорівнює 2730 грн. (1300 + 780 + 650).

У місяці звільнення (працівником не відпрацьовано повністю норму робочого часу) вимога про сплатуЄСВ з МЗП не працює. Тому суму ЄСВ треба сплатити з фактичної бази обкладення ЄСВ (2730 грн.). Сума ЄСВ складе 600,60 грн. (2730 грн. x 22 %).

ПРАЦІВНИЦЯ ПЕРЕБУВАЄ У ВІДПУСТЦІ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

Приклад 3. Працівниця (основний працівник, не інвалід) увесь місяць (січень 2017 року) перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Декретні їй були нараховані і виплачені в листопаді 2016 року. Сума допомоги по вагітності та пологах, що припадає на січень, склала 1860 грн.

Оскільки працівниця увесь місяць перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, то їй нараховувати і виплачувати доплату до МЗП не потрібно. Крім того, ніяких перерахунків самої суми допомоги по вагітності та пологах робити не треба!

База обкладення ЄСВ за січень 2017 року (1860 грн.) щодо такої працівниці менша МЗП (3200 грн.). Тому по ній треба виконати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП.

Сума ЄСВ з фактично нарахованої суми допомоги по вагітності та пологах, що припадає на січень 2017 року, складе 409,20 грн. (1860 грн. x 22 %).

Допбаза ЄСВ у січні 2017 року дорівнюватиме 1340 грн. (3200 - 1860).

Сума ЄСВ з допбази ЄСВ складе 294,80 грн. (1340 грн. x 22 %).

ПРАЦІВНИК СЛУЖИТЬ ЗА КОНТРАКТОМ

Приклад 4. Працівник установи (основний працівник, не інвалід) проходить військову службу за контрактом. За ним зберігається місце роботи і середня зарплата згідно з чинним законодавством. За січень 2017 року йому нараховано суму середнього заробітку у розмірі 2550 грн.

Оскільки працівник увесь місяць не працював, а за ним зберігався середній заробіток, нараховувати йому доплату до МЗП не треба. Майте на увазі! Якщо з 1 січня 2017 року у працівника, службовця за контрактом, було підвищено посадовий оклад, то згідно з п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100, середньоденна зарплата має бути відкоригована на коефіцієнт підвищення посадового окладу з 1 січня 2017 року.

Перейдемо до сплати ЄСВ.

База обкладення ЄСВ за січень 2017 року щодо працівника-контрактника менше МЗП (3200 грн.). Тому по ній треба виконати вимогу про сплату ЄСВ з МЗП.

Сума ЄСВ з фактично нарахованої суми середнього заробітку за січень 2017 року складе 561 грн. (2550 грн. x 22 %).

Допбаза ЄСВ у січні 2017 року дорівнюватиме 650 грн. (3200 - 2550).

Сума ЄСВ з допбази ЄСВ складе 143 грн. (650 грн. х 22 %).

Загальна сума ЄСВ, що підлягає сплаті щодо працівника-контрактника за січень 2017 року, становитиме 704 грн. (561 + 143).

ПРАЦІВНИК ПІШОВ У ВІДПУСТКУ З ВИПЛАТОЮ МАТДОПОМОГИ ДО ВІДПУСТКИ

Приклад 5. Працівник пішов у відпустку з 16 січня 2017 року на 20 календарних днів. Сума відпускних склала 1640 грн. (1312 грн. за січень і 328 грн. за лютий). Матдопомога до відпустки склала 2340,50 грн. Зарплата за відпрацьовані дні січня — 1050,50 грн.

Спочатку треба визначити, чи потрібно в цій ситуації нараховувати такому працівнику доплату до МЗП. Оскільки місяць відпрацьований не повністю, суму МЗП розрахуємо пропорційно відпрацьованому часу:

3200 грн. : 20 роб. дн. x 8 роб. дн. = 1280 грн.,

де 3200 — МЗП, установлена з 1 січня 2017 року;

20 — кількість днів, передбачених графіком роботи за січень 2017 року;

8 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017 року (з 1 по 16 січня).

Майте на увазі! Відпускні і матдопомогу до відпустки в загальну суму зарплати для порівняння з МЗП включати не потрібно.

Зарплата за відпрацьовані дні січня (1050,50 грн.) менша, ніж МЗП, розрахована пропорційно відпрацьованому часу (1280 грн.).

Це означає, що треба нарахувати доплату до МЗП:

1280 - 1050,50 = 229,50 (грн.).

Перейдемо до сплати ЄСВ.

База обкладення за січень 2017 року складе: 1050,50зарплата + 229,50доплата до МЗП + 2340,50матдопомога + 1312відпускні за січень = 4932,50 (грн.).

База обкладення ЄСВ за січень 2017 року перевищує 3200 грн., тому ЄСВ треба сплатити з фактично нарахованої бази обкладення.

Розрахуємо суму ЄСВ:

— ЄСВ із зарплати (1050,50зарплата+229,50доплата до МЗП + 2340,50матдопомога) x 22 % = 796,51 (грн.);

— ЄСВ із січневих відпускних

1312 грн. x 22 % = 288,64 грн.;

— ЄСВ із відпускних за лютий

328 грн. x 22 % = 72,16 грн.

Загальна сума ЄСВ, нарахована в січні 2017 року, складе 1157,31 грн. (796,51 + 288,64 + 72,16).

Отже, з наведених умовних числових прикладів чітко видно: поняття «доплата до МЗП» і «сплата ЄСВ з МЗП» є абсолютно різними.

Щоб не заплутатися, вихід може бути тільки один.

Спочатку озброюємося правилами нарахування доплати до МЗП і нараховуємо у кінці місяця таку доплату тим працівникам, яким вона належить. Визначаємо загальний дохід за місяць щодо кожного працівника.

Вдихнули — видихнули.

Визначаємо базу обкладення ЄСВ щодо кожного працівника і застосовуємо правило сплати ЄСВ з МЗП до бази обкладення щодо основних працівників — не інвалідів.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ФОП — фонд оплати праці.

ЦПД — цивільно-правовий договір.

ЄСВ — єдиний соціальний внесок.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(27)
Читач
31.01.2017
В яких законодавчих документах вказано таке: 1. Відсутня база для нарахування ЄСВ (дохід працівника за звітний місяць дорівнює «нулю». Наприклад, працівник був у відпустці без збереження зарплати, був відсутній на роботі увесь місяць через прогул). 2. Працівникові надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. Сплачувати ЄСВ з МЗП не треба, навіть якщо ця відпустка припадає тільки на частину місяця. ЄСВ нараховують на фактично нараховану суму зарплати (за її наявності).
Валентина
31.01.2017
Працівникові надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. Сплачувати ЄСВ з МЗП не треба, навіть якщо ця відпустка припадає тільки на частину місяця. ЄСВ нараховують на фактично нараховану суму зарплати (за її наявності). А якщо працівникові надана відпустка без збереження зарплати згідно ст.26Відпустка без збереження зарплати за згодою сторін (за сімейними обставинами) то ЄСВ нараховувати з МЗП -3200. Так я поняла? Дякую
Нюша
31.01.2017
Какие "великие" и шибко гармотные здесь авторы сих статей! Не далее как 23.01.17 была опубликована статейка Тетяни Рудої "Дотягнутися до ... МЗП: поради на всяк випадок" в которой в табличке Порядок уключення виплат, нарахованих працівникові для порівняння з МЗП в п.5 Оплата за невідпрацьований час против строки "Суми отпускных (компенсации за неиспольз. отпуск)" стоит "+", т.е. эта выплата входит, по мнению Т.Рудой, в базу для сравнения с МЗП! В данной же статье мнение кардинально иное, которое уже совпадает с ст. 31 ЗУ об оплате труда. Сайт, правда, статейку Т. Рудой уже, кажется, почистил - поиск ее не нашел (ошибка 404). Резюме: читать - читаем, но относится к мнению "экспердов" нужно критически - ведь проверять ревизоры будут нас!
Саша Нюша
03.02.2017
Нюша, ви бачили цю статтю? Тож домовте це. А ні так не треба підіймати цю тему і так зневажно відзиватися про людей, які на цьому сайті намагаються нам допомогти. До слова додам, що у статті від 12.01.17 "Нова добре забута стара доплата до МЗП" Руда, яку ви тут ображаєте помістила компенсайію до виплат, що не включаються до порівняння з МЗП.
бухгалтер
31.01.2017
А якщо така ситуація: працівниця, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, 5 січня вийшла на роботу і в цей же день звільнилась. ЇЇ нарахували зарплату за 1 робочий день січня та компенсацію за невикористану відпустку - в сумі це склало 3125,02 грн. Ми зробили додаткову базу для нарахування ЄСВ 22% : 3200-3125,02=74,98 та сплатили ЄСВ з 3200. Тепер розмірковуєм, чи потрібно було це робити , адже вона звільнилась, а з другого боку , була стаття від 09.03.16 "Мінзарплата і ЄСВ "Брат ти мені чи не брат?..", в якій чітко написано, що якщо жінці яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років весь звітний місяць або частину місяця, і цього місяця їй нараховувалися виплати, що входять до бази нарахування ЄСВ, то треба виконувати вимогу про ЄСВ з МЗП. Допоможіть розібратися, будь-ласка.
Вадим бухгалтер
31.01.2017
У місяці звільнення (працівником не відпрацьовано повністю норму робочого часу) вимога про сплатуЄСВ з МЗП не працює.
Людмила
31.01.2017
Якщо працівниця перебувала у відпусці по догляду за дитиною і вийшла на роботу 18.01.2017 року чи потрібно нараховувати сплату ЄСВ до МЗП 3200??? Підкажіть будь- ласка.
Вадим Людмила
31.01.2017
Потрібно. Ось стаття https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/march/issue-19/article-16061.html
Юлія Людмила
31.01.2017
ЄСВ нараховується від фактичної зп.
Вадим Юлія
31.01.2017
Ні,в даному випадку потрібно донарахувати.
аннв
31.01.2017
Якщо працівник по штатному працює на 0,5 ставки, на скільки нараховувати ЄСВ на фактичну чи на 3200?
Вадим аннв
31.01.2017
Читайте статтю там все розписано. "якщо база нарахування ЄСВ щодо основного працівника — не інваліда не перевищує розміру МЗП (3200 грн.), сума ЄСВ визначається як добуток МЗП (3200 грн.) і ставки ЄСВ (22 %)."
Валентина
31.01.2017
Так я відповіді і неотримала Чи нараховується ЄСВ до МЗП (3200) якщо працівник перебував 4 дня у відпусці без збереження зарплати за сімейним станом .Підкажіть будьте ласкаві. Дякую.
Вадим
31.01.2017
Донараховуєте . https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/march/issue-19/article-16061.html
Лариса
01.02.2017
Працівник частину місяця був у відпустці за власний рахунок (за угодою сторін), а решту частину місяця - у щорічній відпустці. Відпускні склали 2000,00 грн. Не відпрацьовано жодного дня. Чи потрібно робити доплату до мінімалки?
Саша Лариса
02.02.2017
Доплату до мінімалки робити не треба, а ось ЄСВ треба заплатити з мінімалки
Вика Саша
11.07.2017
Інструкція, затв-на Мінфіном, про облік ЄВ розд.ІІІ п.8: умови пункта виконуються за умови відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця. Як що до цього? В цьому пункті не написано "за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць ТА відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця", написано "за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць АБО відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця"
Лариса
01.02.2017
Може не зовсім по темі, але ніде не можу знайти інформації. Працівниця йде в декрет в січні місяці (лікарняний по вагітності і пологам) і їй нараховано лікарняних 8500,00 грн. за 126 днів. У розрахунку на місяць це виходить менше мінімальної ЗП. Треба робити доплату до мінімалки?
Вика Лариса
07.02.2017
Мені здається, що ні.
Саша
02.02.2017
так
тетяна
06.02.2017
мене цікавить питання, якщо в місяці закінчився лікарняний по вагітності та пологах і в цьому ж місяці почалась відпустка по догляду до трьох років, як виконати ЄСВ вимогу???пропорційно до днів перебування на лікарняному чи за повний місяць
олена тетяна
07.02.2017
за повний місяць
Сніжана
15.02.2017
Підскажіть, будь ласка якщо працівник працює за основним місцем роботи на ставку 2464,00 і ще працює внутрішнім сумісником на 0,5 ставки 1232,00. Доплату до 3200 треба робити на ставку і на 0,5 ставки окремо?
Инна
28.02.2017
Подскажите пожалуйста, с 1 марта по 25 марта сотрудник идет в отпуск (сумма отпускних 1419,12), а 27 марта выходит на работу (за 5 дней з/п выходит 728,45). Как правильно платить ЭСВ. С отпускных доначислять до минимальной и платить 704 грн, а с з/п уже по факту начисления?Спасибо
Юка
09.11.2017
У прикладі 3: декретні нараховано і виплачено у 11.2016, а частина з яких припадає на 01.2017 підпадає додатковому обладанню ЄСВ? З якого переляку? Хіба не визначальним моментом є місяць нарахування декретних себто 11.2016?
Тетяна
18.12.2017
Підскажіть будь ласка, якщо директор перебуває у відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею 3-річного віку чи треба платити ЄСВ? На соц. допомогу ЄСВ нарахували і сплатили, далі направляли звіти з "0". ДФС виставила вимогу. Чим обгрунтувати скаргу?
Олеся
12.01.2018
із заробітної плати засуджених відраховується ЄСВ
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн