Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.21
816 0
Друкувати
Обране

Студенти із числа дітей-сиріт: визначаємо пільги та гарантії

Студенти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються різними виплатами. У цій статті детально розглянемо, на які саме виплати та пільги можуть розраховувати зазначені категорії осіб під час навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти.


Категорії пільговиків

Перш ніж говорити безпосередньо про виплати та гарантії, з’ясуємо, хто належить до кола їх отримувачів. Так, відповідно до ст. 1 Закону № 23421:

1 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV.

дитина-сирота — це дитина, в якої померли чи загинули батьки;

діти, позбавлені батьківського піклування, — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з певними обставинами (позбавленням батьків їх батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьків покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою тощо);

особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

У свою чергу, дитиною вважається особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вона не набуває прав повнолітньої раніше. Про це зазначено у ст. 2 Закону № 28112.

2 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XI

Процедуру набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, визначено Порядком № 8663. Відповідне рішення приймає районна держадміністрація, виконавчий орган місцевої ради територіальної громади за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей.

3 Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затверджений постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866.

На кожну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, формується особова справа. Вона зберігається в службі у справах дітей протягом п’яти років після досягнення дитиною повноліття (п. 18 Порядку № 866). Після закінчення цього строку особова справа передається до архіву.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа перебувають на повному державному забезпеченні. Причому у разі продовження навчання таке право зберігається за цими особами до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів (ч. 3 ст. 8 Закону № 2342). Крім того, держава забезпечує для таких осіб вільний вибір напряму освіти та сфери професійної діяльності, які б оптимально відповідали потребам та бажанням їх особистості.

Для студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під час їх навчання у вишах чинним законодавством передбачено низку пільг та гарантій. Серед них, зокрема: виплата соцстипендій, забезпечення безоплатним харчуванням, підручниками, одягом та взуттям тощо (див. схему нижче). При цьому заклад освіти є безпосереднім учасником процесу реалізації державної політики у сфері соцзахисту зазначених категорій осіб.

Пільги та гарантії для студентів із числа дітей-сиріт

Соціальна стипендія

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам із їх числа, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти (далі — ЗФПО та ЗВО), виплачується соціальна стипендія. Це прямо передбачено ч. 4 ст. 8 Закону № 2342. Призначення такої стипендії здійснюється відповідно до норм Порядку № 8824 та Порядку № 10455.

4 Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

5 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

Документи

Для призначення соцстипендії студенти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повинні звернутись із заявою до закладу освіти за місцем навчання. До заяви також необхідно додати копії таких документів (абз. 6 п. 5 Порядку № 1045):

1) паспорт громадянина України;

2) свідоцтво про народження;

3) довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізособами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття і мають відповідну відмітку в паспорті);

4) студентський квиток (у разі неможливості подання копії студентського квитка подається копія довідки про навчання студента в цьому закладі освіти);

5) рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування;

6) свідоцтво про смерть батьків;

7) рішення суду про оголошення батьків померлими;

8) рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми.

Розмір

Із 1 січня 2021 року розмір соцстипендії студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прив’язано до показника прожитмінімуму на 1 січня поточного року і становить (п. 7 Порядку № 1045):

• для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, — 150 % прожитмінімуму для дітей віком від 6 до 18 років (2395 грн × 150 % = 3592,50 грн);

• для осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, — 150 % ПМПО (2270 грн х 150 % = 3405 грн);

• для осіб, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), — 150 % ПМПО (2270 грн х 150 % = 3405 грн).

УВАГА!

У місяці досягнення студентом повноліття йому слід виплати соцстипендію у розмірі 150 % прожитмінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а з наступного місяця — 150 % ПМПО

Також слід ураховувати, що соцстипендія виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу успішності (п. 20 Порядку № 882). Якщо студент-сирота має академзаборгованість, він повинен ліквідувати її до початку наступного навчального семестру. Інакше він втратить право на соцстипендію (див. лист МОН від 21.03.2018 р. № 1/11-3038 // «Бюджетна бухгалтерія», 2018, № 35, с. 5).

Соціальна + академічна одночасно

Студенти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (далі — студенти із числа дітей-сиріт), можуть одночасно отримувати і соціальну, і академічну стипендії. Їх право на отримання соцстипендії є гарантованим і жодним чином не залежить від отримання академстипендії. Причому не має значення, у закладі освіти якого рівня навчається студент-пільговик: ЗФПО чи ЗВО. Право зазначеної категорії осіб на одночасне призначення двох стипендій є незмінним. Про це свідчать норми абз. 3 ч. 2 ст. 54 Закону № 27456та абз. 2 ч. 4 ст. 62 Закону про вищу освіту7.

6 Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р. № 2745-VIII.

7 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

До речі, право на одержання двох стипендій одночасно не поширюється на інші категорії осіб-отримувачів соцстипендій (як-то, діти учасників бойових дій, чорнобильці тощо). Для них установлено інші правила (п. 22 Порядку № 882).

Харчування

Студенти із числа дітей-сиріт до закінчення відповідних закладів освіти мають право на безоплатне забезпечення продуктами харчування. При цьому орієнтиром є норми, встановлені для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів. Таку умову містить абз. 1 п.п. 1 п. 13 постанови № 2268.

8 Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226.

Інформацію щодо вартості харчування у школах-інтернатах відповідного регіону з урахуванням торговельних націнок закладам освіти надають департаменти (управління) освіти і науки облдержадміністрацій не рідше двох разів на рік (станом на 1 січня та 1 вересня поточного року) (див. лист МОН від 28.01.2021 р. № 1/10-384). Тож при встановленні конкретного розміру вартості харчування закладам освіти слід звертатися до таких органів.

І декілька слів про норми харчування. Майте на увазі: з 01.09.2021 р. діють нові норми, затверджені постановою № 3059. При цьому норми споживання основних груп харчових продуктів для здобувачів освіти віком від 14 років і старше визначено у додатком 8 до цього нормативного документа. Вони поширюються на здобувачів і ЗФПО та ЗВО, які перебувають на повному державному забезпеченні.

9 Постанова КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 р. № 305.

Однак, зважаючи на об’єктивні складнощі, пов’язані з організацією закупівель продуктів харчування та/або послуг з харчування, МОН спільно з МОЗ затвердили постанову № 87110. Останньою внесено зміни до постанови № 305.

10 Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 18.08.2021 р. № 871.

Відтак наразі діє перехідний період на нові норми харчування до 01.01.2022 р. Протягом цього періоду можуть застовуватись старі норми, затверджені постановою № 159111. Але це стосується виключно договорів закупівлі продуктів харчування (послуг із харчування), укладених до 07.04.2021 р. та строк дії яких установлено до 31.12.2021 р.

11 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22.11.2004 р. № 1591.

Враховуйте: за відсутності можливості для організації повноцінного харчування студентам пільгової категорії повинна виплачуватися грошова компенсація.

Розмір останньої має дорівнювати вартості харчування у закладах освіти з цілодобовим перебуванням, у складі яких є пансіон, відповідного регіону з урахуванням торговельних націнок (абз. 2 п. 16 постанови № 305).

Майте на увазі: жоден нормативний акт не зобов’язує дітей харчуватися саме в тому закладі, де вони навчаються. Тож, навіть за наявності їдальні, заклад освіти може виплачувати грошову компенсацію вартості харчування студентам із числа дітей-сиріт. Але це можна робити лише за наявності конкретних обставин: проживання поза гуртожитком, на значній відстані від їдальні, захворювання органів травлення тощо. Такі обставини розглядає керівник закладу освіти і приймає остаточне рішення.

Грошову компенсацію слід виплачувати за всі дні перебування студента в навчальному закладі, тобто з моменту його зарахування на навчання і до закінчення/відрахування (див. лист МОН від 11.03.2021 р. № 1/11-1645).

Студентам-сиротам, які не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби, видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки (п.п. 8 п. 13 постанови № 226).

Забезпечення одягом та взуттям

При вступі на навчання

Студентам із числа дітей-сиріт видається безоплатно комплект нового одягу і взуття (абз. 1 п.п. 1 п. 13 постанови № 226). І тут слід ураховувати два моменти.

По-перше, така видача здійснюється за рахунок коштів тих закладів, які вони закінчили. Тобто, наприклад, якщо дитина-сирота закінчила загальноосвітню школу і вступила на навчання до ЗФПО/ЗВО, то придбання одягу та взуття здійснюється за рахунок школи.

По-друге, одяг та взуття видається на суму не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — НМДГ). У грошову виразі — це 204 грн (12 х 17 грн).

Водночас формулювання «не менше» означає, що виплатити більше теоретично можна, а от менше — ні. Це стосується й інших виплат, що розглядатимуться далі.

У період навчання

Навчаючись у ЗФПО та ЗВО студенти-сироти забезпечуються одягом, взуттям і м’яким інвентарем за нормами, встановленими у наказі № 76312. Так, відповідно до п.п. 2.2 цього наказу норматив фінансового забезпечення для придбання предметів гардероба та текстильної білизни для студентів становить не менше 35 НМДГ, або 595 грн (35 х 17 грн).

12 Наказ МОН «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11.2003 р. № 763.

При цьому щорічне поповнення гардероба та текстильної білизни має не перевищувати 65 % від зазначеного нормативу. Тобто потрібно укластися у суму 386,75 грн (595 грн х 65 %).

Після закінчення навчання при працевлаштуванні)

ЗФПО та ЗВО повинні видати випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при їх працевлаштуванні одяг, взуття, м’який інвентар і обладнання (п.п. 4 п. 13 постанови № 226).

Така видача здійснюється на суму не менш як 40 НМДГ, тобто щонайменше вартістю 680 грн (40 х 17 грн).

За бажанням випускників їм може бути виплачено грошову компенсацію в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

Допомога на придбання літератури

Протягом 30 днів після початку навчального року ЗФПО/ЗВО повинні виплатити студентам із числа дітей-сиріт щорічну допомогу для придбання навчальної літератури.

Це передбачено ч. 5 ст. 8 Закону № 2342 та абз. 2 п.п. 1 п. 13 постанови № 226.

Розмір такої допомоги становить не менше трьох місячних соцстипендій. Враховуючи той факт, що допомога на придбання підручників є щорічною, її виплата здійснюється щороку (до 30 вересня) до закінчення навчання. Виплачують її за рахунок коштів, передбачених для закладів освіти у відповідних бюджетах.

Грошова допомога випускникам

Студенти-випускники із числа дітей-сиріт при працевлаштуванні мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір такої допомоги становить 6 прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку (ч. 7 ст. 8 Закону № 2342).

Рівень освіти, який отримав випускник, тут ролі не грає. Головне, щоб після навчання колишній студент працевлаштувався. Вид трудового договору (строковий чи безстроковий) також не має значення.

А от зволікати із виплатою допомоги закладу освіти не варто. Це необхідно зробити до кінця поточного фінансового року, у якому випускник закінчив навчальний заклад. На цьому наголосили фахівці МОН у листі від 14.08.2018 р. № 1/11-8602 (ср. USER_SHOW_ID).

Інші пільги та гарантії

Окрім зазначених вище, студенти із числа дітей-сиріт мають право на такі пільги та гарантії:

• вступ до закладів освіти поза конкурсом (п.п. 2 п. 13 постанови № 226);

• проживання в гуртожитку на безоплатній основі (абз. 2 п. 1 Постанови № 79613);

13 Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796.

• виплату щорічної матдопомоги за рахунок стипендіального фонду закладу освіти у розмірі не менше ніж 8 НМДГ (п.п. 3 п. 13 постанови № 226);

• виплату (за нормами службових відряджень) у період канікул добових за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду до закладів чи сімей, де вони виховувалися, за рахунок коштів закладів освіти (п.п. 6 п. 13 постанови № 226);

• виплату одноразової грошової допомоги після досягнення 18-річчя у порядку та розмірах визначених постановою № 82314. Утім, ця виплата не має прямого стосунку ні до навчального процесу, ні до закладів освіти. Докладніше про надання такої грошової допомоги та порядок її відображення на рахунках бухобліку читайте в статті «Одноразова допомога дітям-сиротам: показуємо в обліку правильно».

14 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25.08.2005 р. № 823.

Будз Володимир

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 36

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.