Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.21
297 0
Друкувати
Обране

Виплати студентам із числа дітей-сиріт: про що слід пам'ятати бухгалтеру

Із попередньої статті (див. статтю «Студенти із числа дітей-сиріт: визначаємо пільги та гарантії») ви дізналися про пільги та гарантії, на які мають право студенти із числа дітей-сиріт. А зараз розповімо, на що варто звернути бухгалтеру альма-матер таких студентів. Про нюанси планування, обліку та оподаткування виплат зазначеній категорії осіб — у цій статті.


КЕКВ

Соцстипендії

Державні заклади фахової передвищої та вищої освіти (далі — ЗФПО та ЗВО) взагалі не планують видатки на виплату соціальних стипендій у свої кошторисах. Розпорядниками коштів бюджетної програми (КПКВК 2501180) є Мінсоцполітики та його підрозділи (пп. 2, 3 Порядку № 10451). Саме вони й відображають видатки на виплату соціальних стипендій у межах бюджетних асигнувань за КЕКВ 2270 «Стипендії».

1 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

При цьому державні заклади освіти фактично є посередниками між органами соцзахисту та отримувачами соцстипендій. З одного боку, навчальні заклади готують і подають до органів соцзахисту інформацію про таких осіб — списки студентів, яким призначено соціальну стипендію (згідно з додатком до Порядку № 1045). А з іншого — вони забезпечують її виплату конкретним студентам.

ВАЖЛИВО!

Державні ЗФПО та ЗВО проводять видатки на виплату соцстипендцій за КЕКВ 0000

Комунальні ЗФПО, ЗВО та всі заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі — ЗПТО) повинні планувати і проводити видатки на виплату стипендій (у т. ч. й соціальних) за КЕКВ 2720. Це випливає з п.п. 1 п.п. 2.52. Інструкції № 333.

Соцвиплати

Заходи соціального захисту і матеріального забезпечення студентів із числа дітей сиріт здійснюються за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах. Пряму вказівку на це містить ч. 5 та 7 ст. 8 Закону № 23422.

2 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV.

Таким чином, заклади освіти планують видатки, пов’язані із соцзабезпеченням студентів із числа дітей-сиріт, у своїх кошторисах.

Проте є один нюанс: ЗФПО та ЗВО (як державні, так і комунальні) здійснюють видатків за скороченою економічною класифікацією. Зокрема, всі поточні видатки такі заклади проводять за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». Разом з тим у затвердженому плані використання бюджетних коштів таких закладів видатки мають бути наведені у розрізі КЕКВ, що відповідають економічній суті операцій (платежів). До речі, використання скороченої класифікації видатків ЗПТО законодавством не передбачено.

Відповідно до вимог Інструкції № 333 слід застосовувати такі КЕКВ:

2230 — виплата компенсації за харчування студентів із числа дітей-сиріт (п.п. 5 п.п. 2.2.3 Інструкції № 333);

2210 — виплата грошової компенсації для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю (п.п. 14 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333);

2730 — виплата щорічної допомоги для придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні (п.п. 12 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333).

Бухоблік

Соцстипендія

Для виплати соцстипендій державні ЗФПО та ЗВО відкривають у Казначействі за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів. Таким є припис абз. 4 п. 11 Порядку № 1045. З огляду на це, для обліку таких надходжень заклади освіти мають застосовувати субрахунок 2314 «Інші рахунки в Казначействі». Адже такі кошти не належать відповідним бюджетним установам, а проходять через їх рахунки транзитом.

УВАГА!

При нарахуванні соцстипендій та надходженні коштів для їх виплати ні доходи, ні витрати державні ЗФПО та ЗВО не відображають

При нарахуванні соціальної стипендії такі заклади мають показати збільшення зобов’язань за спеціальними видами платежів, а при виплаті — їх зменшення (погашення). Для обліку цих операцій слід застосовувати субрахунок 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів».

На відміну від державних, комунальні ЗФПО, ЗВО та всі ЗПТО відображають надходження асигнувань для виплати соцстипендій за субрахунком 2313 «Реєстраційні рахунки» із одночасним збільшенням доходів за субрахунком 7011 «Бюджетні асигнування». При нарахуванні цих виплат неодмінно слід показати витрати за субрахунком 8511 «Витрати за необмінними операціями».

Розрахунки зі студентами за стипендіями та іншими виплатами за загальним правилом обліковуємо на субрахунку 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню».

Соцвиплати

Тут все просто й однаково для всіх закладів освіти. Порядок обліку соцвиплат студентам із числа дітей-сиріт є аналогічним до порядку обліку соціальних стипендій у комунальних навчальних закладах. Тобто при надходженні коштів для їх виплати показуємо бюджетні асигнування за субрахунком 7011, а при нарахуванні — визнаємо витрати за субрахунком 8511. Облік розрахунків ведемо на субрахунку 6512.

Оподаткування

Соцстипендія

Соціальна стипендія оподатковується ПДФО та ВЗ у частині перевищення суми, визначеної у абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ. Цьогоріч зазначена межа становить 3180 грн3. Тобто те, що в межах цієї суми не оподатковується незалежно від джерел виплати. А все, що «зверху», — підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Це випливає з норми п.п. 165.1.26 ПКУ. Також це підтвердили й податківці у листі «Щодо оподаткування соціальної стипендії» від 12.04.2021 р. № 338/2/99-00-04-03-03-02 (ср. USER_SHOW_ID).

3 ПМПО на 1 січня поточного року х 1,4 округлено до найближчих 10 грн.

Зверніть увагу: у додатку 4ДФ Об’єднаного звіту всю суму соцстипендії (з урахуванням індексації) необхідно відображати з ознакою доходу «150».

Соцвиплати

Ці виплати у межах розмірів, визначених постановою № 2264, не підлягають оподатковуванню ПДФО та ВЗ. Це прямо передбачено п.п. 165.1.23 ПКУ. Але не забудьте показати суму соцвиплат в 4ДФ з ознакою доходу «147».

4 Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226.

Числовий приклад

Приклад. У вересні 2021 року студенту другого курсу ЗВО із числа дітей-сиріт нараховано та перераховано на картковий рахунок соціальну стипендію у сумі 3485,89 грн (у тому числі 80,89 грн — сума індексації). Також цьому студенту нараховано і виплачено допомогу для придбання навчальної літератури у сумі 10215,00 грн (3405 грн х 3).

Варіант 1. Студент із числа дітей сиріт навчається в державному ЗВО.

Варіант 2. Студент із числа дітей сиріт навчається в комунальному ЗВО.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Варіант 1. Державний ЗВО

1

Нараховано соціальну стипендію

6414

6512

3485,89

5

2

Отримано кошти для виплати соціальної стипендії від органу соцзахисту

2314

6414

3485,89

2*, 5

3

Утримано із соцстипендії:

• ПДФО ((3485,89 грн - 3180 грн) х 18 %)

6512

6311

55,06

5

• ВЗ ((3485,89 грн - 3180 грн) х 1,5 %)

6512

6311

4,59

5

4

Перераховано соціальну стипендію на картковий рахунок студента (3485,89 грн - 55,06 грн - 4,59 грн)

6512

2314

3426,24

2*, 5

5

Нараховано допомогу для придбання навчальної літератури

8511

6512

10215,00

5

6

Отримано асигнування для виплати допомоги

2313

7011

10215,00

2

7

Виплачено допомогу для придбання навчальної літератури

6512

2313

10215,00

2, 5

Варіант 2. Комунальний ЗВО

1

Нараховано студенту із числа дітей-сиріт соціальну стипендію та допомогу для придбання навчальної літератури (3485,89 грн + 10215,00 грн)

8511

6512

13700,89

5

3

Отримано асигнування для виплати соціальної стипендії та допомоги

2313

7011

13700,89

2

4

Утримано із соцстипендії:

• ПДФО ((3485,89 грн - 3180 грн) х 18 %)

6512

6311

55,06

5

• ВЗ ((3485,89 грн - 3180 грн) х 1,5 %)

6512

6311

4,59

5

5

Перераховано на картковий рахунок студента:

• соціальну стипендію

(3485,89 грн - 55,06 грн - 4,59 грн)

6512

2313

3426,24

2, 5

• допомогу

6512

2313

10215,00

2, 5

* За кожним окремим рахунком, відкритим на ім’я установи, слід оформлювати окремі меморіальні ордери, які нумеруються № 2-1, 2-2, 2-3 тощо.

Крот Юлія

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 36

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.