Інформація по темі "" | Публікації по тегу
27.09.21
6733 0
Друкувати
Обране

Виплати студентам із числа дітей-сиріт: про що слід пам'ятати бухгалтеру

Із попередньої статті (див. статтю «Студенти із числа дітей-сиріт: визначаємо пільги та гарантії») ви дізналися про пільги та гарантії, на які мають право студенти із числа дітей-сиріт. А зараз розповімо, на що варто звернути бухгалтеру альма-матер таких студентів. Про нюанси планування, обліку та оподаткування виплат зазначеній категорії осіб — у цій статті.

КЕКВ

Соцстипендії

Державні заклади фахової передвищої та вищої освіти (далі — ЗФПО та ЗВО) взагалі не планують видатки на виплату соціальних стипендій у свої кошторисах. Розпорядниками коштів бюджетної програми (КПКВК 2501180) є Мінсоцполітики та його підрозділи (пп. 2, 3 Порядку № 10451). Саме вони й відображають видатки на виплату соціальних стипендій у межах бюджетних асигнувань за КЕКВ 2270 «Стипендії».

1 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затверджений постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

При цьому державні заклади освіти фактично є посередниками між органами соцзахисту та отримувачами соцстипендій. З одного боку, навчальні заклади готують і подають до органів соцзахисту інформацію про таких осіб — списки студентів, яким призначено соціальну стипендію (згідно з додатком до Порядку № 1045). А з іншого — вони забезпечують її виплату конкретним студентам.

ВАЖЛИВО!

Державні ЗФПО та ЗВО проводять видатки на виплату соцстипендцій за КЕКВ 0000

Комунальні ЗФПО, ЗВО та всі заклади професійної (професійно-технічної) освіти (далі — ЗПТО) повинні планувати і проводити видатки на виплату стипендій (у т. ч. й соціальних) за КЕКВ 2720. Це випливає з п.п. 1 п.п. 2.52. Інструкції № 333.

Соцвиплати

Заходи соціального захисту і матеріального забезпечення студентів із числа дітей сиріт здійснюються за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах. Пряму вказівку на це містить ч. 5 та 7 ст. 8 Закону № 23422.

2 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV.

Таким чином, заклади освіти планують видатки, пов’язані із соцзабезпеченням студентів із числа дітей-сиріт, у своїх кошторисах.

Проте є один нюанс: ЗФПО та ЗВО (як державні, так і комунальні) здійснюють видатків за скороченою економічною класифікацією. Зокрема, всі поточні видатки такі заклади проводять за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». Разом з тим у затвердженому плані використання бюджетних коштів таких закладів видатки мають бути наведені у розрізі КЕКВ, що відповідають економічній суті операцій (платежів). До речі, використання скороченої класифікації видатків ЗПТО законодавством не передбачено.

Відповідно до вимог Інструкції № 333 слід застосовувати такі КЕКВ:

2230 — виплата компенсації за харчування студентів із числа дітей-сиріт (п.п. 5 п.п. 2.2.3 Інструкції № 333);

2210 — виплата грошової компенсації для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю (п.п. 14 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333);

2730 — виплата щорічної допомоги для придбання навчальної літератури та одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні (п.п. 12 п.п. 2.5.3 Інструкції № 333).

Бухоблік

Соцстипендія

Для виплати соцстипендій державні ЗФПО та ЗВО відкривають у Казначействі за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів. Таким є припис абз. 4 п. 11 Порядку № 1045. З огляду на це, для обліку таких надходжень заклади освіти мають застосовувати субрахунок 2314 «Інші рахунки в Казначействі». Адже такі кошти не належать відповідним бюджетним установам, а проходять через їх рахунки транзитом.

УВАГА!

При нарахуванні соцстипендій та надходженні коштів для їх виплати ні доходи, ні витрати державні ЗФПО та ЗВО не відображають

При нарахуванні соціальної стипендії такі заклади мають показати збільшення зобов’язань за спеціальними видами платежів, а при виплаті — їх зменшення (погашення). Для обліку цих операцій слід застосовувати субрахунок 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів».

На відміну від державних, комунальні ЗФПО, ЗВО та всі ЗПТО відображають надходження асигнувань для виплати соцстипендій за субрахунком 2313 «Реєстраційні рахунки» із одночасним збільшенням доходів за субрахунком 7011 «Бюджетні асигнування». При нарахуванні цих виплат неодмінно слід показати витрати за субрахунком 8511 «Витрати за необмінними операціями».

Розрахунки зі студентами за стипендіями та іншими виплатами за загальним правилом обліковуємо на субрахунку 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню».

Соцвиплати

Тут все просто й однаково для всіх закладів освіти. Порядок обліку соцвиплат студентам із числа дітей-сиріт є аналогічним до порядку обліку соціальних стипендій у комунальних навчальних закладах. Тобто при надходженні коштів для їх виплати показуємо бюджетні асигнування за субрахунком 7011, а при нарахуванні — визнаємо витрати за субрахунком 8511. Облік розрахунків ведемо на субрахунку 6512.

Оподаткування

Соцстипендія

Соціальна стипендія оподатковується ПДФО та ВЗ у частині перевищення суми, визначеної у абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ. Цьогоріч зазначена межа становить 3180 грн3. Тобто те, що в межах цієї суми не оподатковується незалежно від джерел виплати. А все, що «зверху», — підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Це випливає з норми п.п. 165.1.26 ПКУ. Також це підтвердили й податківці у листі «Щодо оподаткування соціальної стипендії» від 12.04.2021 р. № 338/2/99-00-04-03-03-02 (ср. USER_SHOW_ID).

3 ПМПО на 1 січня поточного року х 1,4 округлено до найближчих 10 грн.

Зверніть увагу: у додатку 4ДФ Об’єднаного звіту всю суму соцстипендії (з урахуванням індексації) необхідно відображати з ознакою доходу «150».

Соцвиплати

Ці виплати у межах розмірів, визначених постановою № 2264, не підлягають оподатковуванню ПДФО та ВЗ. Це прямо передбачено п.п. 165.1.23 ПКУ. Але не забудьте показати суму соцвиплат в 4ДФ з ознакою доходу «147».

4 Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226.

Числовий приклад

Приклад. У вересні 2021 року студенту другого курсу ЗВО із числа дітей-сиріт нараховано та перераховано на картковий рахунок соціальну стипендію у сумі 3485,89 грн (у тому числі 80,89 грн — сума індексації). Також цьому студенту нараховано і виплачено допомогу для придбання навчальної літератури у сумі 10215,00 грн (3405 грн х 3).

Варіант 1. Студент із числа дітей сиріт навчається в державному ЗВО.

Варіант 2. Студент із числа дітей сиріт навчається в комунальному ЗВО.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Варіант 1. Державний ЗВО

1

Нараховано соціальну стипендію

6414

6512

3485,89

5

2

Отримано кошти для виплати соціальної стипендії від органу соцзахисту

2314

6414

3485,89

2*, 5

3

Утримано із соцстипендії:

• ПДФО ((3485,89 грн - 3180 грн) х 18 %)

6512

6311

55,06

5

• ВЗ ((3485,89 грн - 3180 грн) х 1,5 %)

6512

6311

4,59

5

4

Перераховано соціальну стипендію на картковий рахунок студента (3485,89 грн - 55,06 грн - 4,59 грн)

6512

2314

3426,24

2*, 5

5

Нараховано допомогу для придбання навчальної літератури

8511

6512

10215,00

5

6

Отримано асигнування для виплати допомоги

2313

7011

10215,00

2

7

Виплачено допомогу для придбання навчальної літератури

6512

2313

10215,00

2, 5

Варіант 2. Комунальний ЗВО

1

Нараховано студенту із числа дітей-сиріт соціальну стипендію та допомогу для придбання навчальної літератури (3485,89 грн + 10215,00 грн)

8511

6512

13700,89

5

3

Отримано асигнування для виплати соціальної стипендії та допомоги

2313

7011

13700,89

2

4

Утримано із соцстипендії:

• ПДФО ((3485,89 грн - 3180 грн) х 18 %)

6512

6311

55,06

5

• ВЗ ((3485,89 грн - 3180 грн) х 1,5 %)

6512

6311

4,59

5

5

Перераховано на картковий рахунок студента:

• соціальну стипендію

(3485,89 грн - 55,06 грн - 4,59 грн)

6512

2313

3426,24

2, 5

• допомогу

6512

2313

10215,00

2, 5

* За кожним окремим рахунком, відкритим на ім’я установи, слід оформлювати окремі меморіальні ордери, які нумеруються № 2-1, 2-2, 2-3 тощо.

Крот Юлія

Бюджетна бухгалтерія, вересень, 2021/№ 36

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×