Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
13.03.19
202692 37
Друкувати
Обране

Декретні виплати у зв’язку з вагітністю та пологами в 2019 році

Хто має право на допомогу по вагітності та пологах?

Відповідно до українського законодавства, зокрема до статті 7 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2019 році має кожна вагітна жінка (в тому числі неповнолітня), але розмір допомоги та порядок її отримання безпосередньо залежить від статусу одержувача. Мова йде про те — працює жінка, вчиться, є приватним підприємцем, військовослужбовцем або безробітною.За який період виплачується допомога по вагітності та пологах?

Грошові виплати призначаються за весь період декрету, за умови, що звернення за допомогою відбулося не пізніше 6 місяців від закінчення відпустки. Загальна тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить 126 днів (70 календарних днів до пологів і 56 днів після). У разі виникнення ускладнень під час народження дитини або багатоплідної вагітності тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів, таким чином декретні виплати будуть нараховані за 140 календарних днів. Жінки, віднесені до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Декретні виплати для працюючих

Призначення грошової допомоги відбувається на підставі листка непрацездатності, виданого відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 року № 455. Виплата допомоги здійснюється за місцем роботи (служби) в розмірі 100% від середньої заробітної плати (грошового забезпечення) і надається відразу за весь період декретної відпустки.

Як розрахувати розмір допомоги по вагітності в 2019 році?

Розмір допомоги по вагітності та пологах розраховується сумарно і надається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Це обумовлено тим, що дана допомога надається працівниці як матеріальне забезпечення, яке компенсує втрату доходу (заробітної плати) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розрахунок декретних проводиться бухгалтером підприємства відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням», затвердженим Постановою КМУ № 1266.

Сума декретних виплат залежить від двох показників: середньоденної зарплати і кількості календарних днів декретної відпустки. При цьому, розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата є 12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа) перебування в трудових відносинах, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

В які терміни роботодавець повинен виплатити допомогу з пологів?

Згідно ст. 32 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» документи для призначення допомоги по вагітності та пологах розглядаються не пізніше 10 днів з дня їх подачі, після чого виноситься рішення про призначення грошей або відмову в їх наданні.

Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення рішення.

Фінансова допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується відразу за весь період декретної відпустки в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений на підприємстві для виплати зарплати. (ч. 2 ст. 32 Закону № 1105-XIV). У разі порушення терміну сплати декретних, працівник може розраховувати на компенсацію (п. 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати).

Як піти в декрет з відпустки по догляду за дитиною до трьох років?

Часом трапляються випадки, коли жінка, народивши одну дитину і перебуваючи у відпустці по догляду за нею, вирішує народити другу (третю і т.д.). У зв’язку з цим виникає безліч питань щодо оформлення нової декретної відпустки, розрахунку та отримання грошових виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з офіційного місця роботи.

Згідно з українським законодавством, жінці зовсім не обов’язково переривати відпустку по догляду за дитиною віком до 3 років і виходити на роботу, щоб мати право на виплату декретної допомоги на нову малечу (абз. 3 ч. 3 ст. 25 Закону № 1105-XIV) . При цьому, декретна відпустка по догляду за новонародженим оформляється після закінчення відпустки по догляду за старшою дитиною.

Оскільки за період декретної відпустки жінки не отримують заробітну плату, розрахунок допологових і післяпологових виплат проводиться виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день настання страхового випадку (п. 28 Порядку № 1266).

Як оплачується листок непрацездатності, виданий у зв’язку із загрозою переривання вагітності?

На жаль, бувають випадки, коли майбутня мама змушена перебувати в лікарні на «збереженні» або в зв’язку з необхідністю лікування патології вагітності. В цьому випадку видається листок непрацездатності (лікарняний), на підставі якого здійснюється виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, а не допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до статті 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:

 • 50% середньої зарплати — при страховому стажі до 3 років
 • 60% середньої зарплати — при страховому стажі 3-5 років
 • 70% середньої зарплати — при страховому стажі 5-8 років
 • 100% середньої зарплати — страховий стаж понад 8 років

Крім того, незалежно від стажу, оплата листка непрацездатності (лікарняного) в розмірі 100% середньої зарплати надається жінкам, віднесеним до 1-4 категорії постраждалих через аварію на ЧАЕС.

Як отримати допомогу по вагітності та пологах, якщо підприємство визнано банкрутом?

Відповідно до статті 19 Закону № 1105-XIV право на матеріальне забезпечення, зокрема виплату декретних, мають застраховані українці, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, включаючи час випробування і день звільнення.

Якщо жінці листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами був виданий в період, коли фірма ще працювала, його повинні сплатити за весь період відповідної відпустки. У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації матеріальне забезпечення за страховими випадками, які настали до їх ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх правонаступником, а в разі його відсутності — робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку ліквідованого підприємства як страхувальника.

Таким чином, якщо в результаті банкрутства підприємства жінці не були виплачені декретні, їх повинен погасити ФСС з ТВП. Для цього необхідно надати листок непрацездатності та довідку ліквідаційної комісії про повну ліквідацію підприємства без правонаступника.

Як платять декретні жінкам, які працюють за сумісництвом?

Жінки, які окрім основного місця роботи, працюють за трудовим договором на іншому підприємстві, мають повне право отримати допомогу по вагітності та пологах від обох роботодавців. Дане право регламентовано ч. 1 ст. 30 Закону «Про соціальне страхування».

Правила виплати допомоги по вагітності та пологах викладені в пункті 21 Порядку № 1266, де йдеться про те, що застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, фінансова допомога надається на підставі:

 • копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченого підписом керівника підприємства і печаткою за основним місцем роботи
 • довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи

Допомога по вагітності для студентів

Матеріальна допомога аспірантам, докторантам, клінічним ординаторам, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів призначається в розмірі місячної стипендії. Виплати по вагітності оформлюються в управлінні соціального захисту на підставі заяви (за формою, затвердженою Мінсоцполітики), довідки з лікувально-профілактичного закладу та документів, що підтверджують факт навчання.

Одночасна виплата державної декретної допомоги та стипендії неможлива. Продовжуючи навчання, жінка має право самостійно вирішити, що вона буде отримувати: соціальну допомогу або стипендію. При цьому грошова допомога призначається з дня припинення виплати стипендії і оплачується до закінчення декретної відпустки.

Декретні у підприємця

Фізичні особи підприємці (незалежно від системи оподаткування) мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за умови сплати ЄСВ. Нагадаємо, що до 1 січня 2016 року для отримання грошей за лікарняним листком в зв’язку з вагітністю та пологами, приватним підприємцям (як на спрощеній, так і на загальній системі) необхідно було укладати «добровільні» договори страхування на сплату підвищеного єдиного соціального внеску. Тобто, без сплати ЄСВ за збільшеною ставкою, жінки-ФОП не були застрахованими особами і, відповідно, не мали права на отримання лікарняних в період хвороби або в разі виходу у відпустку по вагітності та пологах.

На сьогоднішній день для отримання декретних виплат приватному підприємцю достатньо сплачувати єдиний соціальний внесок і не мати заборгованості. Це обумовлено тим, що відповідно до Постанови КМУ № 85 від 18.02.2016 року, сума ЄСВ, що виплачується підприємцями, розподіляється між усіма фондами соціального страхування. Таким чином, при оплаті єдиного соціального внеску фізособи-підприємці мають право на отримання лікарняних та декретних від ФСС з ТВП (тимчасової втрати працездатності).

Як підприємцю оформити декретні виплати?

Оформлення декретних виплат для приватних підприємців проводиться через Фонд соцстрахування з тимчасової непрацездатності за місцем реєстрації. Для цього необхідно подати до ФСС з ТВП наступний пакет документів:

 • заяву-розрахунок, форма якої затверджена Постановою правління Фонду соціального страхування № 12 від 19.07.2018 року
 • довідку з територіальної фіскальної служби (податкової) про сплату єдиного внеску або копії квитанцій про сплату ЄСВ за розрахунковий період
 • копію лікарняного (листка непрацездатності)

Підприємцям, які використовують печатку, слід її взяти з собою для посвідчення заяви.

Як ФОП розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах?

Розрахунок грошових сум допомоги по вагітності та пологах для підприємців здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обчислення середнього доходу для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». Так, сума декретних виплат в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ і не може бути менше мінімальної зарплати, встановленої на момент настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 ЗУ «Про соціальне страхування»).

Декретна допомога для безробітних

Непрацюючі мами (домогосподарки), як і інші соціальні групи жінок, мають право на державні соціальні гарантії, пов’язані з вагітністю та пологами. В якості декретної допомоги їм буде виплачено 25% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, що у 2019 році становить:

Розміри декретних виплат по вагітності і пологам у 2019 році

Призначення грошової допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами безробітним матерям, які перебувають на обліку в Центрі зайнятості, здійснюється в управлінні праці та соціального захисту населення (УП та СЗН). Сума декретних виплат безробітним у 2019 році становить 100% мінімальної допомоги по безробіттю (пп. 3 п. 7 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми). Згідно Постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 175 від 12.09.2018 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить:

 • 610 гривень — для осіб, зазначених у ч. 2 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
 • 1630 гривень — для осіб, зазначених у ч. 1 ст. 22 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

Приклад розрахунку декретної допомоги

Багато жінок хочуть заздалегідь знати на які декретні виплати у 2019 році вони можуть розраховувати, однак калькуляція суми допомоги по вагітності та пологах досить складна. Тому, щоб самостійно підрахувати розмір фінансової допомоги скористайтеся інструкцією по розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Документи для декретних виплат

Процедура оформлення допомоги по вагітності та пологах в Україні в 2019 році проводиться на підставі такого переліку документів:

 • заява матері
 • довідка медзакладу
 • копія трудової книжки
 • копія ідентифікаційного коду
 • копія паспорта (1,2 сторінки та прописка)
 • довідка ліквідаційної комісії
 • копія трудової книжки (для непрацюючих)
 • довідка з Центру зайнятості (для безробітних)
 • довідка з Пенсійного Фонду (для підприємців)
 • довідка з місця служби (для військовослужбовців)
 • довідка з місця навчання та про відсутність стипендії на період декретної відпустки 

"Юридичний портал"

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
(37)
Анн
13.03.2019
Дуже змістовна стаття
А.
13.03.2019
Жінки, віднесені до 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 126 днів, а не 180 днів.
Оля
04.04.2019
А якщо жінка працює на пів ставки?
ольга Оля
12.08.2019
як виплачуються декретни
Марія
11.07.2019
В червні нарахували декретні,а здавала В 7травня коли чекати
Ірина
06.09.2019
Чи оподатковуються виплати у зв'язку із вагітністю та пологами(126днів),яка сума податку і хто його сплачує- найманий працівник чи сам підприємець?
Катерина
11.09.2019
В який період повинні оплатити декретні. Я з 5 серпня в декреті і немає ніякої допомоги.Працюю у садочку пом. вихов. і двірником як буде нараховуватися допомога. І коли вона буде. Бо мені бугалтара саазали чекайте на хрестини буде точно
Оксана
02.10.2019
При мінімальній заробітній платі,до декретної відпустки працювала не повні 3 роки,на приватному підприємстві!!!Цікавить сума коштів які будуть нараховані????
Ірина
09.11.2019
В який термін виплачують зараз дикретні? Я в дикреті з 13 серпня, сьогодні вже 09.11.грошей ще досі немає, коли вони можуть бути вже нараховані?Дякую
Світлана
11.11.2019
При мінімальній з/п, та стаж 3,5 роки, яка сума декретних?
Лариса
12.11.2019
Довідка про декретні у соц.захист надається одним платежем, чи сума розбивається на весь декретній отпуск?
Аліна
20.11.2019
Скажіть будь ласка який період надається фонду по виплаті декретних?
Маргарита
25.11.2019
Я только устроилась на работу,и через две недели ухожу в декретНа какие декретные я могу рассчитывать?
Маргарита
15.01.2020
Такие как все
Катя
02.12.2019
Я непрацюю скільки нарахують декреті з 126днів з 12 листопада по 15 березня
Катя
09.12.2019
Чи виплатять дородові до родів 2тижні
Марта
10.12.2019
При вагітності стала на біржу,тепер потрібно прийти зі свідоцтвом про народження чи ще будь виплачувати якісь кошти?
Ніна
14.12.2019
Підскажіть будь-ласка якщо робітниця знаходиться у відпусці по доглядом за дитиною до 4 років як правильно розрахувати новий декрет?
Анна
27.12.2019
Якщо по моі'й трудовій працює людина а я пішла в декрет і народила. Гроші що виплатить робота і'і' чи мо'і
Леся
23.01.2020
коли чекати гроші якщо я пішла в декрет 17 січня
Ната Леся
31.01.2020
Я пішла в декрет 17грудня гроші вже прийшли
Оля
25.01.2020
Доброго дня.мене цікавить одне всі депутати підняли собі зарплати до 300000 їм все мало а нам матерям 860 грн.має вистачати на себе і дитину.Нехай вони попробують прожити місяць на ці гроші
Іра
12.02.2020
Я оформила до родовие 18декабря ничево неполучила,рожать через неделю
Наталія
19.02.2020
Скажіть будь-ласка скільки виплачують коли ідеш в декрет з біржі і може хтось знає через скільки часу
Наталія
16.03.2020
Доброго дня! Цікавить хто виплачує декретні роботодавець ,якщо працюєш чи фонд соціального страхування. Лист непрацездатності здала 14 лютого, коли можна розраховувати на виплати?
Іванна
20.03.2020
Пішла в декрет 10лютого ,13лютого уже нарахували і назвали суму!а на карточку до цих пір нема ,коли чекати виплати
Надія
03.05.2020
В який період повинні прийти дикретні якщо листок непрацездатності здала вже два місяці назад
(((
28.05.2020
Дитині вже два місяці декретних ще нема. Що робити?
Ліна (((
03.06.2020
Спробувати подати до суду. Вони мають виплатити ще й компенсацію за порушення терміну сплати декретних.
Яна Ліна
04.06.2020
Я спілкувалася з адвокатом, сказав, що подаючи на суд, ніхто цю справу розглядати не буде, адже це затримка фсс, бо вони орієнтуються на на числення коштів від бюджету. Так що сенсу немає.
Яна
04.06.2020
Здала лікарняний ще 21 квітня, подала бухгалтер заяву - нарахування аж 22 травня, коли начислять виплату? Дякую.
Ірина
15.06.2020
В ЯКИЙ ТЕРМІН ПРИЙДУТЬ ДЕКРЕТНІ? ДЕ ЦЕ МОЖНА ВЗНАТИ?
Валя Недбайло
24.07.2020
Якщо декретний оформений з 20.07.2020,то коли слід очікувати виплату.
Анна
11.08.2020
Оформила ще два місяці назад, але нічого ще не прийшло(. І невідомо коли чекати. Може можна кудись звернутися за інформацією ?
Галя
24.11.2020
Як нараховують дородові кошти якщо я ще невийшла на роботу у зв'язку з першим дикретом?
Виплати
08.12.2020
Здала лікарняний ще 25.11.2020 ,коли будуть нараховані дородові кошти?
Анна Виплати
06.01.2021
Ви вже отримали кошти?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд