Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.11.17
41883 1
Друкувати
Обране

Місяць не відпрацьований, але є премія: як включити її в розрахунок «середньої»

Питання включення премій у розрахунок середньої заробітної плати часто хвилюють бухгалтерів. Уся річ у нормі п. 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), яка у разі коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю, зобов’язує включати премії при розрахунку «середньої» за останні 2 календарні місяці пропорційно відпрацьованому в розрахунковому періоді часу. У житті випадки бувають різними. Тому нам не обійтися без роз’яснень фахівців Мінсоцполітики. Отже, про все по порядку...

 
 

Спочатку відзначимо декілька правил включення премій у розрахунок середньої зарплати для виплат, розрахунковий період для яких визначений у 2 календарні місяці. Вони встановлені в п. 3 і 4 Порядку № 100.

Правило 1. У розрахунок включають виробничі премії (премії за виконання основних показників у роботі, виконання виробничих завдань і функцій). Такі премії виплачують за фактично відпрацьований час. А ось премії за виконання окремих доручень (разового характеру) і премії до ювілейних і святкових дат (разові премії) не включають у розрахунок. Це прямо прописано в п.п. «б» п. 4 Порядку № 100.

Правило 2. Премії включають у заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату.

Правило 3. Квартальні, піврічні премії частково включають у розрахунок середньої виходячи з виплат за 2 місяці.

Правило 4. Пропорційність включення премій при не повністю відпрацьованому часі в розрахунковому періоді.

Нас цікавить 4 правило про пропорційне включення премій у розрахунок «середньої».

При розрахунку «середньої» виходячи з виплат за 2 місяці Порядок № 100 висуває особливі вимоги для включення в розрахунок премій і винагород:

«У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, премії, винагороди й інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді».

Коли і як застосовувати цю вимогу? Давайте розставимо усі крапки над «i».

Коли застосовують «пропорційну» норму. Якщо в розрахунковому періоді відпрацьовані усі дні (години), встановлені графіком роботи, щомісячні премії враховують в повній сумі, а премії, нараховані за триваліший період (квартальні, піврічні), включають у заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Якщо ж кількість днів у розрахунковому періоді відпрацьована не повністю, то застосовують «пропорційну» норму. Передусім це стосується випадків, коли місяць відпрацьований не повністю у зв’язку з відпусткою, відрядженням, хворобою тощо.

Як застосовують «пропорційну» норму. На жаль, норми Порядку № 100 не охоплюють усі «преміальні» ситуації. Адже порядок і умови нарахування премій у кожній установі свої. Премії можуть нараховуватися «місяць у місяць», у поточному місяці за підсумками роботи за попередній, у фіксованій сумі, а також розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу. Отже, порядок включення премій у розрахунок «середньої» буде не однаковим.

Так, якщо премія виплачується «місяць у місяць» (наприклад, у листопаді за листопад) і її розмір уже розрахований пропорційно відпрацьованому часу, то така премія включається в розрахунок у фактично нарахованому розмірі. На це звертали увагу фахівці Мінсоцполітики у своєму листі від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12. При цьому неважливо: повністю відпрацьовані дні в розрахунковому періоді чи ні.

Приклад 1. Працівник установи (11 тарифний розряд) був у відрядженні з 6 по 10 листопада 2017 року (5 робочих днів). Йому встановлений посадовий оклад у розмірі 3152 грн. Крім того, Положенням про преміювання передбачена щомісячна премія в розмірі 20 % від окладу, виплачувана «місяць у місяць» пропорційно відпрацьованому часу. З 2 по 13 жовтня 2017 року працівник був у відпустці без збереження заробітної плати. У розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) такому працівникові були нараховані:

— вересень — 3898,60 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія — 630,40 грн., індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 2042,13 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 11 днів — 1651,05 грн., премія — 330,21 грн. (1651,05 грн. х 20 %), індексація — 60,87 грн. (116,20 грн. : 21 роб. дн. х 11 роб. дн.)).

У розрахунковому періоді були відпрацьовані не усі дні, тобто потрібно визначити, в якому розмірі буде включена премія, нарахована в такому розрахунковому періоді. Оскільки згідно з умовами преміювання премії виплачуються в поточному місяці виходячи з показників поточного місяця і вони вже розраховані пропорційно відпрацьованому часу, то уся сума премії включатиметься в розрахунок. Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3898,60 грн. + 2042,13 грн.) : (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 185,65 грн.

Для розрахунків потрібний денний заробіток. Визначимо його:

(3152 грн. + 3152 грн. х 20 % + 116,20) : 22 роб. дн. = 177,21 грн.,

де 22 — кількість робочих днів у листопаді 2017 року за графіком роботи.

Оскільки середньоденний заробіток вищий за денний (185,65 грн. > 177,21 грн.), період відрядження оплачуємо за середньоденним заробітком. Сума оплати відрядження за середнім заробітком складає:

185,65 грн. х 5 роб. дн. = 928,25 грн.

А ось премії, нараховані в поточному місяці за підсумками роботи за попередній (незалежно — у фіксованому розмірі або пропорційно відпрацьованому часу) або у фіксованому розмірі, у розрахунок «середньої» включають пропорційно відпрацьованому часу. Тобто застосовувати чи ні «пропорційну» норму залежить від того, яким чином була нарахована премія.

З цим розібралися, йдемо далі.

Як включити премію пропорційно відпрацьованим дням, якщо в розрахунковому періоді з двох місяців один повністю не відпрацьований? До речі, іноді бухгалтери в такій ситуації (коли один місяць повністю не відпрацьований) запитують про те, чи потрібно «зсувати» на 1 місяць розрахунковий період. Відразу дамо відповідь — не потрібно! Річ у тому, що середню зарплату розраховують виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана виплата (п. 2 Порядку № 100). При цьому якщо в розрахунковому періоді відпрацьований хоча б 1 робочий день, то середньоденну (середньогодинну) зарплату слід розрахувати виходячи з виплат, нарахованих за такий 1 відпрацьований день. Такий висновок зазначений у листі, що коментується. Зауважимо, що аналогічний підхід був у фахівців цього відомства і раніше (див. також лист Мінпраці від 15.12.2003 р. № 18-841).

Зверніть увагу! Якщо в розрахунковому періоді один місяць повністю не відпрацьований, «зсувати» розрахунковий період на 1 місяць не потрібно.

Отже, замінювати один повністю невідпрацьований місяць на інший не потрібно. Середню зарплату слід розраховувати виходячи з тих виплат, що нараховані в розрахунковому періоді. А саме, нараховану зарплату ділять на кількість відпрацьованих днів (годин), що припадають на місяці розрахункового періоду. Навіть якщо у двомісячному розрахунковому періоді відпрацьований тільки 1 день, то зарплату, нараховану за такий відпрацьований день, потрібно ділити 1. Ну а оскільки розрахунковий період відпрацьований не повністю, то премії, нараховані в місяцях розрахункового періоду, включають у розрахунок пропорційно відпрацьованим дням.

Важливо! Пропорційність включення премій визначають стосовно розрахункового періоду (2 місяці), а не стосовно кожного місяця такого періоду.

Тобто якщо кількість днів у розрахунковому періоді відпрацьоване не повністю, то загальну суму премії в розрахунковому періоді розраховують пропорційно відпрацьованим дням втакому розрахунковому періоді. Не треба для кожного місяця розрахункового періоду окремо визначати розмір премії, що включається в розрахунок.

Покажемо, як включити премію в розрахунок середньої зарплати пропорційно відпрацьованим дням.

Приклад 2. Працівник установи (11 тарифний розряд) звільняється 10 листопада 2017 року з виплатою вихідної допомоги у розмірі середньомісячної зарплати. У розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) йому нараховані:

— вересень — 4844,20 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1576 грн. (3152оклад серпня х 50 %), індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 5308,12 грн. (у тому числі оклад за відпрацьовані 11 днів — 1651,05 грн., премія, нарахована за результатами роботи у вересні, — 1576 грн. (3152оклад вересня х 50 %), лікарняні за дні хвороби з 2 по 13 жовтня — 2020,20 грн., індексація — 60,87 грн. (116,20 грн. : 21 роб. дн. х 11 ро. дн.)).

Суму лікарняних (2020,20 грн.) не включають в розрахунок середньоденної зарплати (п. 4 Порядку № 100). Робочі дні, що припадають на період тимчасової непрацездатності, також не враховують у розрахунку.

Оскільки в розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року) були відпрацьовані не всі дні, загальну суму премії, нараховану в такому розрахунковому періоді, необхідно включити в розрахунок не в повній сумі, а пропорційно відпрацьованим дням. Визначимо, який розмір премії включатимемо в розрахунок:

(1576 грн. + 1576 грн.) : (21 роб. дн. + 21 роб. дн.) х (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 2401,52 грн.,

де 21 — кількість робочих днів за графіком роботи у вересні і жовтні 2017 року;

21 і 11 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у вересні і жовтні 2017 року відповідно.

Середньоденна зарплата складає:

(3152 грн. + 116,20 грн. + 1651,05 грн. + 60,87 грн. + 2401,52 грн.) : (21 роб. дн. + 11 роб. дн.) = 230,68 грн.

Визначимо суму вихідної допомоги:

230,68 грн. х ((21 роб. дн. + 21 роб. дн.) : 2 роб. дн.) = 4844,28 грн.

Приклад 3. Працівник установи (11 тарифний розряд) 1 і 2 листопада 2017 року (2 робочі дні) був у відрядженні. У розрахунковому періоді вересень — жовтень 2017 року йому нараховані:

— вересень — 4529 грн. (у тому числі оклад — 3152 грн., премія, нарахована за результатами роботи в серпні, — 1260,80 грн. (3152оклад серпня х 40 %), індексація — 116,20 грн.);

— жовтень — 1260,80 грн. — премія, нарахована за результатами роботи у вересні (3152оклад вересня х 40 %). Відпрацьованих днів в жовтні немає, оскільки працівник перебував у відпустці весь місяць.

Працівник направлений у відрядження в листопаді 2017 року. Розрахунковим періодом будуть 2 місяці, які передують місяцю початку відрядження, — вересень — жовтень 2017 року. Як видно з прикладу, жовтень 2017 року працівник повністю не відпрацював, оскільки перебував цей час у відпустці. Проте у вересні 2017 року є як відпрацьовані дні, так і нарахована зарплата. Тому середньоденну зарплату розраховуємо виходячи з виплат, нарахованих у розрахунковому періоді (вересень — жовтень 2017 року). Зсувати розрахунковий період на 1 місяць (серпень — вересень 2017 року) не потрібно!

Виходить, що в розрахунку середньої зарплати бере участь зарплата, нарахована у вересні (оклад, премія, індексація), а також щомісячна премія, нарахована в жовтні за підсумками роботи за попередній місяць (вересень).

Оскільки розрахунковий період відпрацьований не повністю, премії, нараховані в розрахунковому періоді, враховуються пропорційно відпрацьованому часу:

(1260,80 грн. + 1260,80 грн.) : 42 роб. дн. х 21 роб. дн. = 1260,80 грн.,

де 42 — кількість робочих днів у розрахунковому періоді за графіком роботи (21вересня + 21жовтня);

21 — кількість фактично відпрацьованих днів в розрахунковому періоді (у вересні-2017).

Розрахуємо середньоденну зарплату:

(3152оклад вересня + 116,20індексація вересня + 1260,80премія) : 21 роб. дн. = 215,67 (грн.), 

де 21 — кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді.

Щоб правильно оплатити період відрядження, знайдемо денний заробіток:

(3152 грн. + 116,20 грн.) : 22 роб. дн. = 148,55 грн.,

де 3152 і 116,20 — посадовий оклад і індексація зарплати за листопад, які отримає працівник за повністю відпрацьований листопад 2017 року (премія за підсумками роботи за жовтень дорівнює нулю, оскільки в жовтні немає жодного відпрацьованого дня);

22 — кількість робочих днів у листопаді 2017 року за графіком роботи.

Як бачимо, сума денної заробітної плати (148,55 грн.) менше розміру середньоденного заробітку (215,67 грн.). Тому дні перебування працівника у відрядженні оплачуємо виходячи із середньоденного заробітку. Сума оплати за період відрядження складе 431,34 грн. (215,67 грн. х 2 роб. дн.).

Відзначимо, що раніше фахівці Мінсоцполітики у своїх неофіційних роз’ясненнях (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2017, № 19, с. 12) щодо правила включення щомісячної премії в розрахунок «середньої» висловлювали таку ж точку зору, як і в листі, що коментується. Радує, що ця позиція набула офіційного підтвердження.

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці


Лист що коментується

Лист від 02.10.2017 р. № 2480/0/101-17

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо врахування премій при обчисленні середньої заробітної плати виходячи із заробітної плати двох місяців згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок), та повідомляє.

Обчислення середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, крім випадків оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки, відповідно до пункту 2 Порядку провадиться виходячи з виплат за 2 календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. 

Отже, якщо працівником відпрацьовано на підприємстві 2 і більше місяці, то розрахунки проводяться з нарахувань, які були здійснені працівникові за 2 останні перед подією місяці.

Порядком не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані, якщо протягом двох місяців відпрацьовано хоча б один день, розрахунки проводитимуться виходячи із нарахованої за цей день заробітної плати.

Згідно з пунктом 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються, зокрема, виробничі (місячні, квартальні тощо) премії.

Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Отже, враховуючи вищевикладене та зміст запиту, премії, які були нараховані працівникові у розрахунковому періоді (2 місяці), мають враховуватись пропорційно відпрацьованому часу в розрахунковому періоді.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
1
Ірина
21.11.2017
І це ж хтось придумував???Що б було що перевіряти......
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі