Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.08.16
27500 21
Друкувати
Обране

Оплата праці держслужбовців і не тільки за new-правилами: збірник актуальних консультацій

З 01.05.2016 р. сфера держслужби працює за новою нормативною базою. Зокрема, з цієї дати держслужбовцям, на яких поширюється дія Закону № 889, оплата праці здійснюється відповідно до нових правил. І цей перехід неминуче супроводжується масою запитань, які виникають безпосередньо при запровадженні норм на практиці. Як визначити оклад для окремих посад держслужби, який граничний розмір стимулюючих виплат, що з виплатою надбавки за вислугу років, чи змінилися умови оплати праці робітників держоргану? Це далеко не повний перелік наболілих запитань, на які у цій статті відповідає фахівець Мінсоцполітики.


Автор: Коновал Світлана, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889  Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 3723  Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Постанова № 268  постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Постанова № 268 (2016 р.)  постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268.

Положення № 289  Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затверджене постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 289.

Постанова № 292  постанова КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292.

Постанова № 732  постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад» від 16.09.2015 р. № 732.

Наказ № 77  наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

Одразу відзначимо, що у цій статті поговоримо про держслужбовців, на яких поширюється дія Закону № 889. Крім того, торкнемося й інших категорій працівників, які обслуговують держорган.

НАДБАВКА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ: ВИЗНАЧАЄМО ОСТАТОЧНИЙ РОЗМІР

Чи необхідно визначений розмір надбавки за вислугу років округляти до цілої гривні? Наприклад, для головного спеціаліста (стаж держслужби — понад 10 років) держоргану, юрисдикція якого поширюється на територію однієї області, розрахований розмір надбавки за вислугу років становить 982,20 грн. (3274 грн. х 30 %). У такому випадку остаточний розмір цієї надбавки складає 982,20 грн. або з урахуванням округлення 982 грн.?

Спочатку поговоримо про нормативні приписи щодо обчислення надбавки за вислугу років на держслужбі. Так, у ч. 1 ст. 52 Закону № 889 вказано: «Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3 % посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 % посадового окладу».

Отже, при наявності стажу держслужби понад 1 рік розмір надбавки за вислугу років становить 3 % посадового окладу, понад 2 роки — 6 % посадового окладу тощо. При цьому максимальний розмір цієї надбавки у 50 % посадового окладу належить тим держслужбовцям, які мають стаж держслужби 17 і більше років.

Власне це і всі правила обчислення надбавки за вислугу років, які випливають з ч. 1 ст. 52 Закону № 889. Інших нормативних приписів з приводу її нарахування немає. Законодавством не передбачено округлення до однієї гривні розміру обчисленої надбавки за вислугу років. Окремо відзначимо, що сучасна нормативна база у сфері держслужби взагалі не передбачає такого округлення при визначенні розміру надбавок та стимулюючих (компенсаційних) виплат, які обчислюються у відсотковому співвідношенні до посадового окладу.

Увага! Якщо при обчисленні надбавки за вислугу років її розмір становить гривні з копійками, то працівнику нараховується її фактичний розрахунковий розмір без округлення.

Таким чином, у випадку, що розглядається, розмір надбавки за вислугу років за стаж держслужби становить 982,20 грн., тобто у гривнях з копійками.

Також додамо, що, як і раніше, надбавку за вислугу років виплачують за фактично відпрацьований час. Якщо право на збільшення розміру «вислужної» надбавки виникло протягом календарного місяця, то розмір такої надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ В ЗАКЛАДАХ СОЦЗАХИСТУ: ПЕРЕЛІК ВИПЛАТ

У закладі соцзахисту населення є держслужбовці. Чи можна їм і після 01.05.2016 р. нараховувати надбавку за особливий характер праці, яка передбачена постановою № 732?

Дійсно, з 20.09.2015 р. постановою № 732 введено надбавку за особливий характер праці працівникам структурних підрозділів з питань соцзахисту населення місцевих держадміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги. Необхідність для запровадження цієї надбавки пов’язувалась із збільшенням навантаження працівників закладів соцзахисту населення і незначним підвищенням їх «схемних» посадових окладів. Нагадаємо: оплата праці держслужбовців закладів соцзахисту населення здійснювалась відповідно до постанови № 268.

Підкреслимо, що постанову № 732 було прийнято у період чинності Закону № 3723. При цьому, як відомо, з 01.05.2016 р. діє новий Закон про держслужбу — Закон № 889 та розроблена відповідно до його норм підзаконна нормативна база.

Так, з 01.05.2016 р. згідно із ст. 50 Закону № 889 зарплата держслужбовця, на якого поширюється дія цього Закону, складається з:

— посадового окладу;

— надбавки за вислугу років;

— надбавки за ранг держслужбовця;

— виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця (при виконанні такого додаткового обсягу робіт);

— виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою держслужби (при виконанні такого додаткового обсягу робіт);

— премії (у разі встановлення).

Крім того, держслужбовцям, що підпадають під дію Закону № 889, згідно з новою нормативною базою можуть здійснюватися такі виплати: грошова допомога при наданні щорічної основної відпустки (ст. 57), матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань* (ч. 2 ст. 54), а також додаткові стимулюючі виплати (надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи), передбачені Положенням № 289.

* Порядок надання та розмір такої допомоги має затвердити КМУ. На момент підготовки матеріалу в номер відповідний проект акта подано на розгляд до Кабміну. — Прим. ред.

Як бачимо, згідно з новою нормативною базою серед складових зарплати держслужбовців немає надбавки за особливий характер праці, передбаченої постановою № 732. Більш того, норми актів КМУ, які визначали умови оплати праці держслужбовців до набрання чинності Законом № 889, з 01.05.2016 р. не застосовуються**.

** Про це, зокрема, йшлося в листі Мінсоцполітики від 27.05.2016 р. № 7696/0/14-16/13, водночас, Мінсоцполітики у листі від 03.06.2016 р. № 8072/0/14-16/13 допускає виплату надбавки за допуск до державної таємниці через те, що її запроваджено на законодавчому рівні. — Прим. ред.

Увага! З 01.05.2016 р. держслужбовцям органів соцзахисту населення не виплачується надбавка за особливий характер праці, передбачена постановою № 732. Натомість їм можуть здійснюватися стимулюючі виплати, передбачені Положенням № 289, премії.

Так, керівники структурних підрозділів з питань соцзахисту населення можуть стимулювати працю працівників за додаткове навантаження шляхом установлення їм надбавок за інтенсивність праці, за виконання особливо важливої роботи та преміювання***. Зараз ці виплати здійснюються в межах фонду оплати праці і граничними розмірами не обмежуються.

*** Про преміювання держслужбовців категорій «Б» і «В» йдеться у Типовому положенні про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженому наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 р. № 646 // «ОП», 2016, № 14, с. 6. —Прим. ред.

РОЗМІР СТИМУЛЮЮЧИХ ВИПЛАТ: ЧИ Є МЕЖА

Чи установлений на нормативному рівні граничний розмір стимулюючих виплат, що можуть здійснюватися держслужбовцям?

Положенням № 289 передбачено здійснення таких додаткових стимулюючих виплат: надбавки за інтенсивність праці і надбавки за виконання особливо важливої роботи. Це Положення розроблено на вимогу п. 14 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 889. Причому в наведеній нормі цього Закону зазначено: додаткові стимулюючі виплати, передбачені Положенням № 289, можуть здійснюватися протягом двох років з дня набрання чинності вказаним Законом, а саме з 01.05.2016 р. по 30.04.2018 р.

Власне у п. 14 Прикінцевих і перехідних положень Закону № 889 та п. 2 Положення № 289 про розмір стимулюючих додаткових виплат сказано, що їх здійснюють у межах економії фонду оплати праці. Інших норм із цього приводу немає.

Важливо! Додаткові стимулюючі виплати встановлюються держслужбовцям відповідними керівниками держорганів у межах економії фонду оплати праці і конкретними розмірами не обмежуються.

Уточнимо, що в загальному випадку рішення про запровадження додаткових стимулюючих виплат для держслужбовця приймає керівник держоргану (п. 2 Положення № 289). Тоді як державному секретарю КМУ, державним секретарям міністерств, іншим керівникам держорганів та їх заступникам, які є держслужбовцями, додаткові стимулюючі виплати можуть установлюватися за рішенням КМУ (п. 7 Положення № 289).

Зазначаємо, що на даний час з метою уточнення механізму прийняття рішень щодо встановлення стимулюючих виплат державному секретарю КМУ, державним секретарям міністерств, іншим керівникам держорганів та їх заступникам, які є держслужбовцями, підготовлено проект постанови про внесення змін до п. 7 Положення № 289.

ПОДВІЙНА ПОСАДА: ЯК УСТАНОВИТИ ОКЛАД

У якому розмірі установлювати оклад держслужбовцю, який обіймає подвійну посаду? Наприклад, для посад «заступник директора департаменту — керівник відділу у складі департаменту», «заступник керівника самостійного управління — керівник відділу у складі самостійного управління» держоргану, юрисдикція якого поширюється на всю територію України.

З 01.05.2016 р. для установлення розмірів посадових окладів посади держслужбовців поділено на групи оплати праці (ст. 51 Закону № 889). У 2016 році при розподілі посад держслужби за групами оплати праці та установленні їм конкретних розмірів посадових окладів слід керуватися додатками 1 і 3 до постанови № 292.

При цьому на практиці зустрічаються випадки, коли посада держслужбовця має подвійну назву. Тоді як вищевказаними додатками така особливість не передбачена.

Зверніть увагу! Якщо працівник обіймає посаду, яка має подвійну назву, розмір посадового окладу визначається за першою назвою посади.

Повертаємося до обставин, викладених у запитанні. Так, згідно з додатком 1 до постанови № 292 у держоргані, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, посадовий оклад за посадою:

— заступника директора департаменту становить 7754 грн. (група оплати праці 5);

— заступника керівника самостійного управління — 7409 грн. (група оплати праці 5);

— керівника відділу у складі департаменту, керівника відділу у складі самостійного управління — 6031 грн. (група оплати праці 6).

Оскільки при подвійній посаді посадовий оклад установлюють за першою назвою посади, у 2016 році посадовий оклад за посадою «заступник директора департаменту — керівник відділу у складі департаменту» установлюють у розмірі 7754 грн. (як за посадою заступника директора департаменту), а «заступник керівника самостійного управління — керівник відділу у складі самостійного управління» — у розмірі 7409 грн. (як за посадою заступника керівника самостійного управління).

КЕРІВНИК ТА АДМІНІСТРАТОР ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ: ВИЗНАЧАЄМО ОКЛАД

За якою групою оплати праці установлювати посадовий оклад керівнику та адміністратору Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації?

У 2016 році при віднесенні посади держслужби до відповідної групи оплати праці слід керуватися додатками 1 і 3 до постанови № 292.

При цьому керівника Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації слід розглядати як керівника самостійного структурного підрозділу, посада якого належить до групи оплати праці 4. Отже, посадовий оклад керівника Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації визначається за групою оплати праці 4 як для держоргану, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.

Тепер переходимо до визначення посадового окладу для адміністратора Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. Зауважимо, що законодавчою базою (зокрема, законами України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV) передбачено саме посаду «адміністратор».

Проте ця посада не наведена в додатках 1 і 3 до постанови № 292. Натомість у додатку 3 наведено посаду «державний адміністратор», яка віднесена до групи оплати праці 6.

Тому на цей час (до внесення відповідних уточнюючих змін до постанови № 292) посадовий оклад для посади адміністратора Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації установлюють на рівні посадового окладу для посади державного адміністратора, тобто за групою оплати праці 6****.

**** Такий висновок наведений і в листі Мінсоцполітики від 27.05.2016 р. № 7696/0/14-16/13. — Прим. ред.

Конкретний розмір посадового окладу керівника Центру надання адміністративних послуг та адміністратора цього Центру визначається головою районної державної адміністрації. Це передбачено п. 4 примітки до додатка 1 до постанови № 292, відповідно до якого установлення посадових окладів держслужбовцям за прирівняними посадами у межах груп оплати праці 4 — 6 здійснюється керівником держслужби у відповідному держоргані.

Зауважимо, що на сьогодні опрацьовується питання про внесення правок до додатка 3 до постанови № 292, якими передбачається змінити посаду «державний адміністратор» на посаду «адміністратор».

ДОПЛАТА ЗА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНЬОГО ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ

Чи обмежено період, протягом якого може здійснюватися виплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця? Чи допустимо доручити держслужбовцю виконувати обов’язки тимчасово відсутнього працівника, посада якого віднесена до іншої категорії персоналу?

Для початку нагадаємо: під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов’язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). Працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основних обов’язків у межах встановленої графіком роботи тривалості робочого дня.

З 01.05.2016 р. виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця встановлюється керівником держслужби держслужбовцю за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього держслужбовця (ч. 3 ст. 52 Закону № 889).

Важливо! З наведеної норми випливає: законодавством не передбачено обмеження періоду здійснення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця.

Як бачимо, у ч. 3 ст. 52 Закону № 889 ідеться про можливість виконання обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця виключно іншим держслужбовцем. Отже, не припустимо доручати виконання обов’язків тимчасово відсутнього держслужбовця працівнику, який не має статусу держслужбовця*****.

***** Разом із тим зауважимо, що наразі залишаються чинними Заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, наведені в додатку до постанови КМУ від 01.03.2014 р. № 65. Так ось, п. 12 цих Заходів установлена заборона на установлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, у тому числі й у сфері держслужби. За наявною інформацією, опрацьовується питання щодо скасування вказаної постанови. — Прим. ред.

ВІДСТОРОНЕННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ: ДО І ПІСЛЯ 01.05.2016 р.

Держслужбовця відсторонили від виконання повноважень за посадою на період службового розслідування з 02.02.2016 р. Чи зберігати йому зарплату за час такого відсторонення? Чи змінилась ситуація з 01.05.2016 р. після запровадження нової нормативної бази у сфері держслужби?

Станом на 02.02.2016 р. основні загальні засади діяльності, а також статус держслужбовців, які працюють у державних органах та їх апараті, регулювались Законом № 3723, який з 01.05.2016 р. втратив чинність, крім окремих положень. Тому у питанні оплати часу відсторонення від виконання повноважень за посадою, що припало на період до 01.05.2016 р., слід керуватися ст. 22 Закону № 3723.

Цією статтею гарантувалось збереження заробітної плати держслужбовцю, відстороненому від виконання повноважень за посадою на період службового розслідування.

Водночас відзначимо про норму абз. 4 п. 4 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою КМУ від 13.06.2000 р. № 950: у разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю факту або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

З 01.05.2016 р. діє Закон № 889, статтею 72 якого передбачено нові правила відсторонення держслужбовця від виконання посадових обов’язків. Ними установлено такий механізм оплати часу вказаного відсторонення: у разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення держслужбовця до дисциплінарної відповідальності час відсторонення від виконання посадових обов’язків йому оплачується в розмірі середньої заробітної плати в установленому порядку.

ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ РОБІТНИКАМ: ВИЗНАЧАЄМОСЯ З НОРМАТИВНОЮ БАЗОЮ

У якому розмірі має виплачуватися допомога на оздоровлення робітникам (водію, прибиральнику), що працюють у держоргані, з 01.05.2016 р.? Тобто виплата цієї допомоги має їм здійснюватися згідно з постановою № 268 (2016 р.) (визначає умови оплати праці працівників, які виконують функції з обслуговування) або згідно з наказом № 77 (регулює оплатні аспекти для робітників, що обслуговують, зокрема, органи виконавчої влади)?

Одразу відзначимо, що положення наказу № 77 і постанови № 268 (2016 р.) не пов’язані між собою і регулюють питання оплати праці різних категорій персоналу держоргану.

Так, постанова № 268 (2016 р.) стосується керівних працівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які виконують функції з обслуговування держорганів, у тому числі і тих, які з 01.05.2016 р. втратили статус держслужбовця. Цим категоріям працівників можуть виплачуватися дві матеріальні допомоги на рік у розмірі, що не перевищує посадового окладу працівника кожна. В обов’язковому порядку — матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки, а також за рішенням керівника держслужби в держоргані у межах фонду оплати праці — матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Увага! Дія постанови № 268 (2016 р.) не поширюється на працівників робітничих професій (водіїв, прибиральників тощо).

Для робітників, які обслуговують органи державної влади та місцевого самоврядування, оплатні питання як до 01.05.2016 р., так і після цієї дати врегульовані наказом № 77. Так ось, п.п. «з» п. 2 цього наказу для таких робітників передбачено виплату матеріальної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку. Рішення про її надання приймає керівник у межах установленого фонду оплати праці та граничної чисельності працівників.

Отже, робітникам, зайнятим обслуговуванням держорганів, може бути виплачена матеріальна допомога в розмірі середньомісячної зарплати на рік****** відповідно до п.п. «з» п. 2 наказу № 77. При цьому у такий річний граничний розмір матеріальної допомоги включено матеріальну допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань тощо. Пам’ятайте: матеріальна допомога, передбачена п.п. «з» п. 2 наказу № 77, не має обов’язкового характеру.

****** Донарахування допомоги у наступному фінансовому році діючим законодавством не передбачено. На це звернули увагу фахівці Мінсоцполітики у листі від 15.03.2016 р. № 272/13/84-16. — Прим. ред.

 

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(21)
ЮЛІЯ
23.08.2016
Ви пишите що Порядок надання та розмір допомоги для вирішення соціально-побутових питань має затвердити КМУ. Але 08.08.2016року КМУ затвердив цей Порядок та розмір Постановою №500
Вона
23.08.2016
А гроші де?
ричард
23.08.2016
где,где,в ..............караганде
Игорь
23.08.2016
Ще кричать *ми європейська країна*. В жодній європейській країні так реформи не робляться. Спочатку виділяється фінансування, а потім робиться реформа. В нас же спочатку робиться реформа, причому без жодного додаткового фінансування. Робити реформу без дод. фінансів все одно, що робити ремонт в квартирі без інструментів - голоми руками. Як завжди в нашій країні все через СР*КУ робиться.
Сергій
23.08.2016
Псевдореформа, більш нічого не можна сказати
Сергій
23.08.2016
В цивілізованому світі преміями заохочують працівника, у нас же премія і надбавка, за словами "реформаторів" є корупційною складовою. Питання: навіщо мені щодня ходити на роботу, якщо вона не оціниться? Чи не краще піти на лікарняний? Всерівно відшкодують!
Сергій
23.08.2016
По надбавці за вислугу років теж є питання: чому б її не встановити у гривневому розмірі, наприклад 100 гривень за рік вислуги, чому головний спеціаліст і, наприклад, начальник самостійного відділу прри однаковій вислузі років отримують надбавку в різних розмірах? Невже спеціаліст менше працював, аніж керівник, уявімо ситуацію, пліч-о-пліч пропрацювали 15 років обоє на однакових посадах, один з обидвох працівників став 01.04.2016 керівником, невже ж це правильно? Хто як мислить?
Ірина
23.08.2016
Чи є лист-розяснення мінсоцполіти про оплату праці адміністраторів цнап обов'язковим до виконання при нарахуванні зп.
Іванова Валентина Ірина
24.08.2016
Обов"язковим і не тільки,повний соціальний пакет.Основне робоче місце.+додаткове тільки 0,5 ставки.Бажаю успіхів!Сан.кур при основному робочому місці на оздоровлення.
Адміністратор
25.08.2016
А що робити тим адміністраторам ЦНАП, яких кинули у 7 групу оплати праці?Для керівництва лист мінсоцполітики не є підставою для віднесення адміністратора до 6 групи,то хто відшкодує втрачені кошти, починаючи з травня місяця???
Оленка
25.08.2016
А когда буде додаткове фінансування на цю реформу?????? Люди сидять без зарплати!!!!!
Іван Петрович
25.08.2016
Чи є розяснення стосовно рангів? Колега попрацював на д/с станом на 01.04.2016р 13 років і мав 11 ранг із 15 ти рангів по старому законі, а з 1 травня отримав 9 із 9ти наявних!!!!!
тетяна Іван Петрович
25.08.2016
так дуже цікаве питання всі хочуть роз'яснень
хххх
25.08.2016
районне управління соцзахисту: на сьогоднішній день виплачено 80% зарплати за липень 2016 ?????
ната хххх
26.08.2016
Да,да у нас также!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алла
26.08.2016
Коли буде додаткове фінансування? Люди ще не бачили цих зарплат. Що це за реформа така? Хто буде відповідати за таку реформу? Як людям жити при нинішніх цінах? Наближаеться опалювальний сезон....
Вика
26.08.2016
Проект постанови «Про внесення змін до постанов КМУ від 6 квітня 2016 р. № 292 і від 5 травня 2016 р. № 323», що регулює умови оплати праці окремих держслужбовців. Коли буде затверджений.
Леся
28.08.2016
Скажіть будь ласка, хтось отримував додаткові стимулюючі виплати ?
Вікторія
30.08.2016
Який посадовий оклад державного службовця - керівника відділу апарту адміністрації. В Постанові КМУ вони не виокремлені. Чому нас прирівнють до відділів у складі департаменту?
Лідія
14.09.2016
Скажіть, будь ласка, чому під час реформи державної служби ніхто не згадав про головних бухгалтерів??? 13 років виконувала обов"язки начальника відділу-головного бухгалтера, був присвоєний 11 ранг державного службовця , нагороджена грамотою РДА за II місце в конкурсі "Кращий державний службовець" в номінації "Кращий керівник". З 01.05.2016 року виявилось, що посада головного бухгалтера не керівна посада, переведена на посаду головного спеціаліста-головного бухгалтера категорії "В" (в управлінні 11 штатних одиниць). Зарплата спеціаліста, а відповідальність і обов"язки головного бухгалтера незмінні. Чому так?
Артем
26.01.2017
Народ ми живемо в країні яку будують бізнесмени, політика бізнесу, вкласти менше, взяти більше, я пропрацював на держ службі 3 з гаком роки на носі скорочення і я туди скоріш за все потраплю, але скажу одне в ср..ку державну роботу нехочу більше і близько туди підходити це майже рабство...3 роки пропрацював за 1500 грн дякую держава і за забраний час який я витратив на ті дипломи і за потрачені нерви.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн