Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.01.19
49349 5
Друкувати
Обране

Підсумований облік робочого часу: визначаємо доплату до МЗП

Зарплата не може бути менша за мінімальну. Це правило знають усі. Але підсумований облік робочого часу висуває певні нюанси до виконання цієї вимоги трудового законодавства. Про них і поговоримо у нашій статті.


 

Чинним законодавством установлено, що розмір зарплати працівника за повністю виконанумісячну (годинну) норму праці не може бути нижчий розміру мінімальної зарплати (ст. 31 Закону про оплату праці).

Відзначмо, що у 2018 році мінімальна зарплата у місячному розмірі дорівнює 3723,00 грн., у погодинному — 22,41 грн. за годину.

У разі коли зарплата за повністю відпрацьовану місячну норму праці менше встановленого законодавством розміру МЗП, то здійснюють доплату до МЗП. При неповній зайнятості або не повністю відпрацьованому місяці МЗП розраховують та виплачують пропорційно виконаній нормі праці.

Зверніть увагу: виконання вимоги трудового законодавства про розмір зарплати не нижче мінімальної стосується усіх без винятку працівників, прийнятих на роботу за трудовим договором, у тому числі й тих, кому встановлений підсумований облік робочого часу.

Щорічно в Законі про Держбюджет встановлюють мінімальну зарплату одночасно в місячному і годинному розмірах. Коли застосовувати місячний розмір МЗП, а коли – годинний?

Місячний або годинний розмір МЗП?

Як саме виконати вимогу про зарплату не нижче мінімальної, у тому числі і для працівників з підсумованим обліком робочого часу, залежить від форми і системи оплати праці (див. також рис. 1). Так, якщо працівникові встановлений місячний оклад*, то його зарплата за повністю виконану норму праці має бути не нижча МЗП у місячному розмірі (у 2018 році — 3723 грн.).

* Місячний розмір МЗП застосовують також для працівників при погодинній формі оплати праці з денною оплатою (встановлена денна тарифна ставки) або при відрядній платні праці.

Рис. 1. Розмір МЗП залежно від форми оплати праці

Якщо зарплата працівника за виконану норму праці виявиться нижча МЗП, то необхідно здійснити доплату до МЗП. Це різниця між мінімальною зарплатою і фактично нарахованою:

МЗП - ЗПфакт.

Зауважте: якщо норма праці виконана не повністю (наприклад, працівник хворів, перебував у відпустці тощо, було прийняття/звільнення в середині місяця), рівень МЗП визначають пропорційно виконаній нормі праці.

Якщо працівникові встановлена погодинна оплата праці (зарплата нараховується за кожну годину роботи), за кожну відпрацьовану годину він повинен отримати зарплату в розмірі не менше МЗП в погодинному розмірі (у 2018 році — 22,41 грн.). Доплата до МЗП при погодинній оплаті праці визначається так:

Дмзп = МЗПгодина х Чвідпр. - ЗПфакт.

Зверніть увагу: у разі застосування погодинної оплати праці доплата до мінімального місячного розміру зарплати (у 2018 році — 3723 грн.) не проводиться (див. лист Мінсоцполітики від 20.03.2017 р. № 766/0/101-17/28).

Відразу виникає питання: що є місячною нормою праці для працівників з підсумованим обліком робочого часу?

Місячна норма праці

Робочий час працівників з підсумованим обліком робочого часу регулюється графіками змінності (графіками виходу на роботу). Час роботи таких працівників побудований таким чином, що норма тривалості робочого часу за місяць, установлена для них графіками змінності (індивідуальними графіками), може відрізнятися від норми робочого часу, встановленої відповідно до законодавства для 5- або 6-денного робочого тижня.

Для цілей виконання вимоги трудового законодавства про розмір зарплати не нижче мінімальної за працівниками з підсумованим обліком робочого часу потрібно орієнтуватися на індивідуальнунорму робочого часу (див. лист Мінсоцполітики від 21.02.2017 р. № 242/0/102-17/282 // «Оплата праці», 2017, № 11, с. 10). Тобто якщо працівник відпрацював усі робочі години, встановлені йому графіком виходу на роботу (графіком змінності), йому потрібно нарахувати зарплату в розмірі не нижче МЗП. Навіть якщо за графіком роботи (змінності) у працівника кількість годин не дотягує до законодавчої норми, його зарплата не має бути нижча «мінімалки».

Важливо!

Місячна норма праці для працівників, яким установлений підсумований облік, встановлюється згідно з графіками змінності (індивідуальними графіками).

Наступне запитання, яке виникає: які виплати включають до МЗП, а які нараховують «зверху»?

Виплати «всередині» і «зверху» МЗП

Перелік виплат, які не включають до МЗП, а нараховують «зверху», перераховані в ст. 31 Закону про оплату праці. Так, при обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховують:

• доплати за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я;

• за роботу в нічний і надурочний час;

• за роз’їзний характер робіт;

• премії до святкових і ювілейних дат.

Усі інші виплати, не перераховані в Законі про оплату праці, включають до мінзарплати.

Це означає, що доплати за роботу в нічний і надурочний час будуть нараховані «зверху» МЗП, оскільки вони прямо зазначені в ст. 31 Закону про оплату праці. А ось оплата за роботу у святкові і неробочі дні, у вихідні дні включається до МЗП (лист Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17, див. також рис. 2).

Рис. 2. Зв’язок основних виплат за підсумованим обліком і МЗП

Далі покажемо, як розрахувати загальну суму зарплати працівника з підсумованим обліком на прикладах.

Приклад 1. Працівникові підприємства встановлений підсумований облік робочого часу, обліковий період — рік. Годинна тарифна ставка встановлена у розмірі 20,00 грн./год. У грудні працівник відпрацював усі години, передбачені графіком роботи (167 год), у тому числі в нічний час — 58 год. Кількість надурочних годин за обліковий період склала 106 год. На підприємстві робота в нічний час оплачується в розмірі 35 % годинної тарифної ставки (окладу). Також у грудні 2018 року працівникові нарахували індексацію зарплати в розмірі 76,84 грн. («базовий» місяць — січень 2018 року).

Зарплата за фактично відпрацьований час дорівнює:

20,00 грн./год х 167 год = 3340,00 грн.

Доплата за роботу в нічний час складе:

20,00 грн./год х 58 год х 35 % = 406,00 грн.

Розрахуємо оплату за роботу в надурочний час:

20,00 грн./год х 106 год х 2 = 4240,00 грн.

Визначимо мінімальний розмір заробітної плати за відпрацьований годинник за графіком роботи:

22,41 грн./год х 167 = 3742,47 грн.,

де 22,41 — розмір МЗП у годинному розмірі у 2018 році;

167 — кількість годин роботи в грудні 2018 року, передбачені графіком роботи.

Сума оплати за роботу в нічний і наднормовий час не включається до МЗП, а сума індексації зарплати враховується «всередині» МЗП (лист Мінсоцполітики від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18), тому з МЗП порівнюємо зарплату в розмірі 3416,84 грн. (3340оплата за тарифом + 76,84індексація). Розмір доплати до МЗП складає:

3742,47 - 3416,84 = 325,63 (грн.)

Таким чином, загальний розмір заробітної плати в грудні 2018 року складає:

3340оплата за тарифом + 76,84індексація + 325,63доплата до МЗП+ 406нічні + 4240надурочні = 8388,47 (грн.).

Приклад 2. Сторожу установи встановлений місячний оклад 1921 грн. (2-й тарифний розряд, оплата за ЄТС). Обліковий період — квартал. Норма тривалості робочого часу в 4 кварталі 2017 року, розрахована за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними, складає 510 год (176жовтень + 176листопад + 158грудень). У грудні 2018 року працівник відпрацював згідно з графіком виходу на роботу 168 год, у тому числі:

• у нічний час — 56 год;

• у святковий день 25 грудня (планувалася графіком роботи) — 6 год.

У 4 кварталі 2018 року працівник згідно з графіком виходу на роботу усього відпрацював 529 год.

В установі робота в нічний час оплачується в розмірі 40 % окладу.

Оскільки сторож у грудні відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи, йому нарахують оклад у розмірі 1921 грн. Окрім цього, він працював у святковий день і в нічний час. Розрахуємо оплату за таку роботу.

Годинна тарифна ставка для оплати роботи в нічний час і у святковий день в грудні 2018 року складає:

1921 : 168 = 11,43 грн./год,

де 1921 — оклад сторожа в грудні 2018 року;

168 — кількість робочих годин у грудні 2018 року, передбачених графіком змінності для цього працівника.

Оплата за роботу в нічний час складе:

11,43 х 56 х 40 % = 256,03 грн.,

де 56 — кількість годин, відпрацьованих працівником у нічний час;

35 — відсоток оплати за роботу в нічний час.

Оскільки робота у святковий день планувалася графіком, то оплата за неї здійснюється у розмірі одинарної годинної тарифної ставки понад оклад:

11,43 х 6 х 1 = 68,58 грн.

Знайдемо оплату за роботу в надурочний час. Обліковий період — квартал. Кількість надурочних годин складе: 529 - 510 = 19 (год),

де 529 — кількість фактично відпрацьованих годин у 4 кварталі;

510 — кількість годин за нормою робочого часу в 4 кварталі (176жовтень + 176 листопад + 158грудень).

Визначимо годинну тарифну ставку для оплати надурочних годин:

1921 грн. : 170,00 = 11,30 грн./год,

де 1921 — оклад сторожа в грудні 2018 року (останній місяць облікового періоду);

170,00 — середньомісячна кількість робочих годин за нормою робочого часу в 4 кварталі ((176жовтень + 176листопад + 158грудень) : 3міс).

Оплата за роботу в надурочний час складе:

19 год х 11,30 грн./год х 2 = 429,40 грн.

Визначимо розмір зарплати для порівняння її з МЗП. При цьому оплата за роботу в нічний (256,03 грн.) і надурочний час (429,40 грн.) порівняно з МЗП не бере участі:

1921оклад + 68,58святкові + 76,84індексація = 2066,42 (грн.),

де 76,84 — сума індексації зарплати для працівників з оплатою за ЄТС в грудні 2018 року для «базового» січня-2018 (1921 грн.ПМПО х 4,0 %)**.

** Коефіцієнти та суми поточної індексації для грудня 2018 року див. у статті «Індексуємо зарплату за грудень 2018 року» цього номера.

Доплата до МЗП складає:

3723 - 2066,42 = 1656,58 (грн.).

Загальна сума зарплати за грудень 2018 року складе:

1921оклад + 68,58святкові + 76,84 індексація + 1656,58доплата до МЗП+ 256,03нічні+ 429,40надурочні = 4408,43 (грн.).

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(5)
Марина
11.01.2019
Я вибачаюсь, але я ніяк не збагну - звідки у співробітника зявляються наднормові години - що це за випадки? Наприклад, сторож відпрацював зміну мав йти додому, але його змінник не вийшов на роботу і тому першому довелося ще залишатися і працювати - ось це і є понаднормові?
Анатолій Марина
26.01.2019
Наднормові це: Працівнік 25 грудня мав сідіти вдома, так як вихідний... а він працював, бо сторож...
Ліля
26.02.2019
Ніде не можу знайти.як розрахувати нічні при підсумованому обліку.коли працівник прийнятий на роботу в середині місяця (з 15.01.2019). Який тоді оклад ділити на віпрацьовані по графіку години(за пів місяця-96годин)
Алла
20.12.2019
Доброго дня!Підкажіть.Сторож працює в ДНЗ з 22-до 6 кожного дня, і включає електроопалення на нього положенні ці обов'язки,які доплати до мзп він повинен отримувати?тарифний оклад 1921грн.
Юлія
29.11.2020
Як розрахувати понаднормові години якщо працівник к працює з пів місця?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн