Інформація по темі "" | Публікації по тегу
28.01.21
638 0
Друкувати
Обране

Посадові оклади за ЄТС із 1 січня 2021 року

Ось і дочекались… ЄТСникам таки підвищили посадові оклади. Чи набагато покращилося становище працівників? Які посадові оклади за ЄТС будуть діяти у 2021 році? З'ясуємо ці та інші моменти у статті.

Алгоритм розрахунку

Початок 2021 року ознаменувався внесенням змін постановою № 291 до постанови № 12982.

1 Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 20.01.2021 р. № 29.

2 Постанова КМУ «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Саме вона містить механізми розрахунку посадових окладів за ЄТС.

Нагадаємо посадові оклади за ЄТС розраховують виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС. Починаючи з 01.01.2017 р. за цю «базову» величину брали розмір ПМПО на 1 січня календарного року.

Отже, якщо б нічого не змінилося, то посадові оклади за ЄТС треба було б розраховувати із суми 2270 грн. Але ж постановою № 29 внесені зміни до примітки 1 додатка 1 до постанови № 1298. Відповідно у її змісті з’явився новий абзац четвертий, яким передбачено:

ЦИТАТА

посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2021 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 2670 грн, а з 1 грудня 2021 року 2893 грн.

Тобто саме від цих значень розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду треба відштовхуватися, щоб розрахувати посадові оклади за всією ЄТС.

Як бачите, змінюватися посадові оклади за ЄТС у 2021 році будуть двічі: з 1 січня та з 1 грудня.

Алгоритм розрахунку розмірів посадових окладів відповідно до тарифних розрядів працівників (з 2 по 25 розряд) не змінився.

Для обчислення розміру посадового окладу (ПОХ) треба встановлений оклад працівника 1 розряду (ПО1) помножити на відповідний тарифний коефіцієнт (ТК).

Тарифні коефіцієнти залишилися без змін. Вони наведені у додатку 1 до постанови № 1298.

Посадові оклади встановлюємо у цілих числах, без копійок.

За загальними правилами, отримані при розрахунку результати округлюємо до цілих значень: цифри до 0,5 — відкидаємо, від 0,5 і вище — округлюємо до однієї гривні.

Порядок розрахунку зображено нижче.

Наприклад, розрахунок посадового окладу працівника 13 тарифного розряду такий:

• станом на 1 січня 2021 року:

2670 х 2,27 = 6060,9 ≈ 6061 (грн);

• станом на 1 грудня 2021 року:

2893 х 2,27 = 6567,11 ≈ 6567 (грн).

У табл. 1 наведено розміри посадових окладів відповідних розрядів (1 — 25) за ЄТС на 2021 рік.

Таблиця 1. Посадові оклади за ЄТС у 2021 році

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад, грн

з 1 січня 2021 року

з 1 грудня 2021 року

1

1

2670

2893

2

1,09

2910

3153

3

1,18

3151

3414

4

1,27

3391

3674

5

1,36

3631

3934

6

1,45

3872

4195

7

1,54

4112

4455

8

1,64

4379

4745

9

1,73

4619

5005

10

1,82

4859

5265

11

1,97

5260

5699

12

2,12

5660

6133

13

2,27

6061

6567

14

2,42

6461

7001

15

2,58

6889

7464

16

2,79

7449

8071

17

3

8010

8679

18

3,21

8571

9287

19

3,42

9131

9894

20

3,64

9719

10531

21

3,85

10280

11138

22

4,06

10840

11746

23

4,27

11401

12353

24

4,36

11641

12613

25

4,51

12042

13047

Зауважте: на 1 січня 2021 року треба затвердити штатний розпис, у якому мають бути переглянуті та встановлені посадові оклади відповідно до нових розмірів посадових окладів за ЄТС.

Порівняно з груднем 2020 року із січня 2021 року посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду підвищився на 445 грн (2670 - 2225). Поглянувши на розрахункові «нові» посадові оклади неозброєним оком, видно, що їх розмір з 1 по 12 тарифний розряд менший за МЗП. Отже, змін на краще в цьому випадку не відбулося.

Окремі ЄТСники

Педагоги. Для педагогічних працівників установлено такі підвищення посадових окладів, які діють і у 2021 році:

• на 10 % — педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам, а також педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (постанова № 223);

3 Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 р. № 22.

• на 10 % — педагогічним працівникам спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів, що перебувають у сфері управління Міністерства культури та оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (постанова № 11004));

4 Постанова КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)» від 07.11.2018 р. № 1100.

• на 11 % — науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 (постанова № 365).

5 Постанова КМУ «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» від 23.01.2019 р. № 36.

Працівники ДЮСШ. Умови оплати праці працівників ДЮСШ урегульовано наказом № 20976, який створено на виконання постанови № 1298 (ср. USER_SHOW_ID). Оклади цих працівників також визначаються за ЄТС і прив’язані до розміру посадового окладу працівника 1 розряду. Отже, зміни торкнулися й цієї категорії працівників.

6 Наказ Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.

Поряд із цим постановою № 7557 встановлені додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів директорів, інструкторів-методистів та тренерів-викладачів ДЮСШ. Їх застосування визначає граничні розміри посадових окладів.

7 Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 14.08.2019 р. № 755.

Коефіцієнти підвищення посадових окладів нагадаємо вам у табл. 2.

Таблиця 2. Граничні додаткові коефіцієнти підвищення посадових окладів працівників ДЮСШ

Коефіцієнт (граничний розмір)

Посада

1,7

Тренери-викладачі, які мають вищу кваліфікаційну категорію(1)

Директори та інструктори-методисти вищої категорії(2)

1,5

Тренери-викладачі, які мають першу кваліфікаційну категорію(1)

Директори та інструктори-методисти першої категорії(2)

1,3

Тренери-викладачі, які мають другу кваліфікаційну категорію(1)

Директори та інструктори-методисти другої категорії(2)

1,2

Тренери-викладачі, які не мають кваліфікаційної категорії(1)

Директори та інструктори-методисти без категорії(2)

(1) Додатковий коефіцієнт тренера-викладача не залежить від категорії спортшколи.

(2) Додатковий коефіцієнт директора та інструктора-методиста залежить від категорії спортшколи.

Додаткові коефіцієнти визначають граничний розмір посадового окладу. Застосовуються до працівників ДЮСШ відповідної посади та категорії. Отримані розрахунковим чином результати граничних посадових окладів (із застосуванням коефіцієнтів) до цілих чисел не округлюються. Постанова № 755 не містить правил щодо округлення посадових окладів після застосування коефіцієнта. Тому вони залишаються у гривнях з копійками.

Наприклад, посадовий оклад за ЄТС тренера-викладача другої категорії (12 тарифний розряд) становить 5660 грн на 1 січня 2021 року і 6133 грн на 1 грудня 2021 року. До його окладу застосовується додатковий коефіцієнт — 1,3. Розрахунок граничного розміру посадового окладу тренера — викладача другої категорії буде таким:

• на 1 січня 2021 року:

5660 х 1,3 = 7358 (грн);

• на 1 грудня 2021 року:

6133 х 1,3 = 7972,90 (грн).

І на завершення відзначимо, що заробітну плату за січень 2021 року працівникам, оклади яких визначаються за ЄТС, індексувати не потрібно.

Востаннє базовим місяцем для розрахунку ІСЦ був вересень 2020 року (підвищення окладів за ЄТС). У січні 2021 року ІСЦ наростаючим підсумком не перевищив установлений поріг індексації 103 %. Тому права на індексацію працівників-ЄТСників у січні 2021 року не виникло.

У результаті підвищення посадових окладів з 01.01.2021 р. «базовим» місяцем для проведення індексації став січень 2021 року.

Долга Ірина

Оплата праці, січень, 2021/№ 2

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі