Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.02.18
34525 6
Друкувати
Обране

Премії до свят робітникам в ОМС: що пропонує Мінсоцполітики

Лист Мінсоцполітики, що коментується, є відповіддю на наш запит про можливість виплати премій до профсвят і святкових днів робітникам, що обслуговують органи місцевого самоврядування (далі — ОМС). Сам запит звучав так: «Чи можна виплачувати премію до професійного свята (Дня місцевого самоврядування) і премію до святкового дня (Міжнародного жіночого дня) робітникам ОМС (прибиральникам, підсобним робітникам, гардеробникові)? Чи допустимо в Положенні про преміювання ОМС прописати можливість виплати премій до професійних свят і святкових днів робітникам ОМС?».

Пояснимо, чому власне і виникло таке запитання. Для цього звернемося до наказу Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77 (далі — наказ № 77).

Так, п.п. «ж» п. 2 наказу № 77 керівникам надано право в межах установлених фондів оплати праці і граничної чисельності працівників визначати робітникам розмір премії залежно від їх вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітникам граничними розмірами не обмежується.

Як бачимо, на нормативному рівні передбачена можливість виплачувати робітникам ОМС виробничу премію. При цьому в наказі № 77 не згадується про премії до професійних свят і святкових днів.

Проте за загальним підходом конкретні умови, порядок і розміри преміювання визначають у Положенні про преміювання ОМС. Так, у Положенні про преміювання слід вказати, зокрема, види премій і категорії персоналу ОМС, яким належний відповідний вид премії. Також слід пам’ятати, що ОМС утримуються за рахунок власних місцевих бюджетів і мають право у рамках повноважень самостійно розпоряджатися коштами своїх бюджетів (ч. 6 ст. 16 і ч. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР).

Так от, враховуючи таку самостійність ОМС, чи допустимо в Положенні про преміювання ОМС передбачити можливість виплати премії до професійних свят (зокрема, до Дня місцевого самоврядування) і святкових днів (зокрема, до Міжнародного жіночого дня) робітникам ОМС?

Відповідаючи на це запитання в листі, що коментується, Мінсоцполітики констатує, що наказом № 77 для робітників ОМС передбачена виплата тільки виробничих премій. А інших видів премій (зокрема, до професійних і інших свят, ювілейних дат) наказом № 77 для робітників ОМС не передбачено.

У такий спосіб «трудове» Міністерство схиляє до того, що робітникам ОМС допустимо виплатити виключно виробничу премію. Тоді як премії до професійних свят і святкових днів їм не світять.

Здавалося, на цьому Мінсоцполітики поставить крапку. Але Міністерство робить несподівану пропозицію для виходу із ситуації, що склалася: «Розмір «виробничої» премії робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, граничними розмірами не обмежується, в Положенні про преміювання може бути передбачена можливість виплати цій категорії працівників у межах фонду преміювання і економії фонду оплати праці премії напередодні державних та ювілейних дат у більш високих розмірах».

Таким чином, Мінсоцполітики допускає, що:

робітникам ОМС до професійних свят (наприклад, до Дня місцевого самоврядування) і святкових днів (наприклад, до Міжнародного жіночого дня) може бути виплачена виробнича премія, але у більш високих розмірах.

По суті, преміювати робітників ОМС до професійних свят і святкових днів допустиме шляхом виплати виробничої премії у більш високих розмірах. Бажано про це вказати в Положенні про преміювання. Звичайно ж, таке преміювання можливе лише за наявності коштів.

Окремо відзначимо, що виплата премій до професійних свят і святкових днів для керівних працівників, спеціалістів і службовців ОМС передбачена на нормативному рівні, а саме постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

Так, керівники ОМС мають право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат (п.п. 2 п. 2 постанови № 268). Тобто на нормативному рівні для керівних працівників, спеціалістів і службовців ОМСпередбачена можливість виплати премій до професійних свят і святкових днів. Звичайно ж, виплата таких «святкових» премій вказаним категоріям працівників має бути передбачена Положенням про преміювання ОМС.

Крім того, нагадаємо, що преміювання керівних працівників, спеціалістів і службовців ОМС здійснюється у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 % посадових окладів і економії фонду оплати праці.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці


Лист від 28.12.2017 р. № 3000/0/101-17

Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики розглянуто листа щодо преміювання працівників робітничих професій, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, і в межах компетенції повідомляється.

Умови оплати праці робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджені наказом Мінпраці від 02.10.1996 № 77 (зі змінами) (далі — наказ № 77).

Пунктом 2 наказу № 77 керівникам надано право в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. При цьому конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується.

Виходячи з норми наказу № 77 «визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи» — ця премія є «виробничою». Інших видів премій, зокрема, до професійних та інших свят, ювілейних дат наказом № 77 не передбачено.

Водночас зазначаємо, що відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, є бюджетними установами. Бюджетні установи є неприбутковими.

Отже, керівники бюджетних установ мають право здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, у тому числі на преміювання та інші види заохочень, винагород тощо виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах.

Вказане стосується й органів місцевого самоврядування, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Оплата праці керівних працівників, посадових осіб, службовців органів місцевого самоврядування, в тому числі стимулювання їх праці, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (далі — постанова № 268).

Так, відповідно до пп. 2 пункту 2 постанови № 268 керівникам органів надано право у межах затвердженого фонду оплати праці здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.

Отже, на відміну від норм наказу № 77 в постанові № 268 передбачена можливість виплати керівним працівникам, посадовим особам, службовцям органів місцевого самоврядування премій до державних і професійних свят та ювілейних дат.

Положення про преміювання органами місцевого самоврядування, в тому числі селищними радами, розробляється самостійно, з дотриманням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, норм постанови Кабінету Міністрів України № 268 та наказу № 77.

У Положенні визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи, показники та умови преміювання щодо кожної категорії працівників, які передбачають не лише право на одержання премії, а й її розмір. Також положенням визначається періодичність преміювання (місячна, квартальна або залежно від фінансових можливостей, виплата премій до державних і професійних свят та ювілейних дат) та строки виплати премії; порядок нарахування премії кожній категорії працюючих (керівникам, посадовим особам місцевого самоврядування, службовцям, робітникам); порядок та підстави для збільшення (чи зменшення) розміру премії окремим працівникам або позбавлення її повністю.

Враховуючи, що розмір «виробничої» премії робітників, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, граничними розмірами не обмежується, у Положенні про преміювання може бути передбачена можливість виплати цій категорії працівників у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці премії напередодні державних та ювілейних дат у більш високих розмірах.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
6
Татьяна
08.02.2018
Люблю я наше министерство!!! Ровно год назад, при проверке КРУ, мы давали запрос министерству точно по этому же поводу и получили совершенно противоположный ответ - никаких премий рабочим ОМС к праздникам. В результате у людей удержали премию, наказали бухгалтера. И что теперь?
бух
08.02.2018
Скажіть будтласка навіщо взагалі потрібні такі листи, які не є нормативно - правовими актами и мають рекомендаційний характер. Сьогодні один лист а завтра інший зовсім пратилежний, а ти роби шо хочеш (а потім відповідай). Чому не має нормального роз.яснення, яке було б законом а не так як кому заманеться
Пит-Бульк бух
08.02.2018
жопу ими подтирать да и только.
галя
09.02.2018
краще заробітну плату підняли б
Любовь
15.02.2018
Хто вже бачив проект постанови КМУ про внесення змін в 268 постанову щодо збільшення посадових окладів посадовим особам ОМС?
Любовь
15.02.2018
ЦК профспілки цей проект не погодило станом на 15.02.2018, вимагають більших цифр
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі