Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.09.21
8268 28
Друкувати
Обране

Середня за Порядком № 100*: зміни в пошуках досконалості

Лілія Ушакова
Лілія Ушакова експерт по питанням праці та зарплати журналу "Податки & бухоблік"
Зміни до Порядку № 100, які набрали чинності в грудні минулого року, викликали шквал критики з боку роботодавців. І це зрозуміло, адже новий механізм включення премій та інших заохочувальних виплат до розрахунку середньої зарплати значно його ускладнював. Урядовці вирішили піти назустріч роботодавцям, та … ні, не повернути все, як було раніше, а запропонувати нові правила «гри в середню». * Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.


Що, де та куди тікати?

Про що говоримо?На порядку денному Порядок № 100. Його використовуємо для розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відпустки, відрядження, військової служби**.

** Увага! Середня зарплата для оплати періоду непрацездатності розраховується за Порядком, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Про неї тут НЕ говоримо.

Саме в цей Порядок КМУ внесені зміни постановою № 917***.

*** Постанова КМУ «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати» від 01.09.2021 р. № 917.

З якого моменту застосовувати нові правила? З дати набрання чинності постановою № 917, а саме з 04.09.2021 р. Якщо дата початку події, з якою пов’язана відповідна виплата, припадає на цю дату чи пізніше, застосовуємо новий порядок розрахунку середньої зарплати. Такою подією буде дата початку відпустки, відрядження, проходження військової служби тощо.

Що змінилося?Глобально маємо дві зміни.

Перша — знову змінено порядок включення до розрахунку середньої зарплати премій (в тому числі за місяць!) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період.

Друга — перелік виплат, що не враховуються при обчисленні середньої зарплати, доповнили (1) виплати, пов’язані зі святковими датами; (2) грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (пп. «и» та «о» п. 4 Порядку № 100). А ось перелік виплат, що беруть участь в розрахунку середньої, залишили без змін.

Та повернемося до нововведень, а саме до премій і заохочувальних виплат за період.

Премії та заохочувальні виплати за період

За загальним правилом, при розрахунку середньої зарплати суми нарахованої зарплати відносимо до тих місяців, ЗА які вони нараховані. Тобто, якщо ви в серпні донарахували забуту індексацію за квітень, то при розрахунку середньої за Порядком № 100 відкидаєте таку індексацію до квітня.

Виняток із цього правила — премії (у тому числі за місяць!) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період (тобто квартальні премії та премії за півріччя, 9 місяців, винагорода за підсумками роботи за рік тощо). Для них передбачено абсолютно новий порядок включення.

У зміненому абзаці третьому п. 3 Порядку № 100 тепер зазначено: «премії (в тому числі премії за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої зарплати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вини нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період».

Що нам хотіли цим сказати? На нашу думку, це означає, що премії (у тому числі місячні) та інші заохочувальні виплати, нараховані за певний період (квартал, рік тощо), при розрахунку середньої слід розподіляти між місяцем нарахування такої виплати і наступними за ним місяцями.

При цьому кількість місяців розподілу буде дорівнювати кількості місяців, за які нарахована премія (виплати).

Приклад 1. Працівник відбуває у відрядження 29.09.2021 р. Розрахунковий період для середньоденної зарплати — липень і серпень 2021 року. В липні працівникові була нарахована премія за підсумками роботи за ІІ квартал, тобто за квітень — червень 2021 року, в розмірі 3000 грн.

Оскільки премія нарахована в липні за 3 попередні місяці, при розрахунку «середньої» вона повинна потрапити в заробіток таких 3 місяців розрахункового періоду: липень, серпень, вересень. Тобто наступних 3 місяців, починаючи з місяця нарахування премії (див. рисунок нижче).

img 1

Механізм включення премій (інших заохочувальних виплат за певний період) до розрахунку середньої зарплати

Далі потрібно визначити ту частину премії, яка потрапить до розрахунку середньоденного заробітку. Тут працює наступний алгоритм.

Спочатку суму премії (іншої заохочувальної виплати) за підсумками роботи за певний період ділимо на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вона нарахована. Потім отриману суму множимо на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, який припадає на розрахунковий період.

Формульно цей розрахунок виглядає так:

Пм = Пп : РДп х РДм,

де Пм — частина премії (іншої заохочувальної виплати), яка припадає на місяць розрахункового періоду;

Пп — сума премії (іншої заохочувальної виплати), нарахованої за певний період;

РДп — загальна кількість відпрацьованих робочих днів в періоді, за який нарахована премія (інша заохочувальна виплата);

РДм — кількість відпрацьованих робочих днів у відповідному місяці розрахункового періоду.

Повертаємося до нашого прикладу 1.

Припустимо, що відряджений працівник відпрацював всі дні за графіком роботи у ІІ кварталі (період, за який нарахована премія, — 60 роб. дн.) та всі дні у липні, серпні й вересні 2021 року (місяцях, на які розкидаємо премію, 22, 21 та 22 роб. дн. відповідно).

Тоді частина премії, яка потрапить у заробіток:

 липня — складе: 3000 грн : 60 роб. дн. х 22 роб. дн. = 1100 грн;

— серпня: 3000 грн : 60 роб. дн. х 21 роб. дн. = 1050 грн;

— вересня: 3000 грн : 60 роб. дн. х 22 роб. дн. = 1100 грн.

У розрахунку середньої візьме участь лише розподілена премія на липень (1100 грн) та серпень (1050 грн). Адже самі це два місяці увійшли до розрахункового періоду.

Цікавий момент. Фактично була нарахована премія за ІІ квартал 3000 грн. А після перерахунку, прописаного в Порядку № 100, та віднесення до місяців, в яких вона буде враховуватися, її загальна сума змінилася (1100 + 1050 + 1100 = 3250 (грн)).

Тобто

сума нарахованої та сума розподіленої премії можуть відрізнятися як у більшу, так і в меншу сторону. Але нічого дотягувати та зрізати тут не потрібно

Чому так? Тому що КМУ пропонує нам, по суті, визначати суму премії в розрахунку на 1 робочий день, використовуючи показники періоду, за який її нараховано, та множити на кількість робочих днів іншого періоду. Тож не дивуйтесь, якщо у вас суми до та після розподілу не збігатимуться.

Увага! Для розподілу премій (інших заохочувальних виплат) не має значення, чи потрапляє місяць нарахування такої виплати в розрахунковий період для обчислення середньоденної зарплати. Наприклад, якби в наведеному вище прикладі працівник вирушав у відрядження в листопаді та розрахунковим періодом для визначення середньої були вересень і жовтень, розподілену частину премії, нарахованої за ІІ квартал 2021 року, потрібно було б додати до заробітку вересня, незважаючи на те, що премія була нарахована ще в липні. Ну і крім того потрібно було б розподілити квартальну премію, нараховану в жовтні.

Ще один важливий момент.

Згідно з оновленим Порядком № 100 не тільки премії за 2 – 12 місяців підлягають перерозподілу, а й суми щомісячних премій

Проте, якщо премія нараховується місяць у місяць, то з розрахунками можна не заморочуватися. У результаті ви отримаєте ті ж суми, що у вас фактично нараховані. А ось із преміями, що виплачуються в поточному місяці за попередній, доведеться повозитися.

Приклад 2. Згідно з умовами преміювання працівникам нараховуються щомісячні премії в поточному місяці за результатами роботи в попередньому місяці. У жовтні 2021 року працівник йде у щорічну відпустку. В розрахунковому періоді (жовтень 2020 року — вересень 2021 року) йому нараховано щомісячні премії в розмірах, зазначених у табл. 1.

Таблиця 1. Нараховані премії. Факт

img 2

Відповідно до приписів оновленого абзацу третього п. 3 Порядку № 100 щомісячні премії залишаємо в місяцях їх нарахування. Це плюс. Але є й мінус: перерахунок відповідно відпрацьованим дням. Суму щомісячної премії ділимо на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, ЗА який вона нарахована, та множимо на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, В якому вона «сидить» та який припадає на розрахунковий період.

Наприклад, у вересні 2020 року працівник фактично відпрацював 22 роб. дн. Щомісячна премія за цей місяць була нарахована в жовтні — місяці, що увійшов до розрахункового періоду. Жовтень був також відпрацьований повністю (20 роб. дн.).

Сума премії, яка візьме участь у розрахунку середньої та яку слід додати до зарплати жовтня, складе: 8000 грн : 22 роб. дн. вересня х 20 роб. дн. жовтня = 7272,73 грн.

Аналогічно обчислюємо суми премій за інші місяці (див. табл. 2).

Таблиця 2. Премії в розрахунку

img 3

Зверніть увагу, в табл. 2 жовтень, листопад та грудень 2020 року відпрацьовані повністю. Але суми розподілених премій різні. Це не помилка. Це пов’язано з різною кількістю робочих днів, що беруть участь у розрахунках.

Відголоски старих періодів?

У п. 2 постанови № 917 вказано: «установити, що працівникам, яким у період з 12.12.2020 р. до набрання чинності постановою № 917 обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1213 без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності постановою № 917 здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого зазначеною постановою».

Що означає цей набір слів?

Тільки одне — не потрібно поспішати з перерахунком, а слід дочекатися роз’яснень Мінекономіки. Адже саме це відомство КМУ уповноважив надавати роз’яснення з питань обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження згідно з Порядком № 100.

З неофіційних роз'яснень фахівців Мінекономіки можна зробити висновок, що перерахунок торкнеться тільки тих роботодавців, які повинні були проводити його згідно з попередньою редакцією Порядку № 100 у зв'язку з подальшим нарахуванням премій за 2 — 12 місяців за місяці, що увійшли до розрахункового періоду, але не робили цього.

Резюме. Якщо ви розраховували середню у відповідності з нашими роз'ясненнями, то з перерахунком вам не доведеться морочитися.

Проте в будь-якому випадку чекаємо на офіційні роз'яснення.

Запит направлено.

ВИСНОВКИ

  • З 04.09.2021 р. змінено порядок уключення до розрахунку середньої зарплати премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період.
  • Доповнено перелік виплат, які не враховуються при обчисленні середньої зарплати.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(28)
Ірина
14.09.2021
А в зв"язку з чим виникла необхідність таких "заморочливих " змін в давно напрацьованій постанові 100? Яка нагальна потреба виникла так поміняти ці обчислення? Така недосконала була постанова 100 з 1995 року, що нарешті діждались "світлих"умів які почали її "реформувати"? От почути б відповідь від авторів цих змін і подискувати.
Бух*** Ірина
15.09.2021
Просто комусь треба показати, що вони працюють, хай їм грецьtransparent_pxl.png
Архів-Південь
14.09.2021
У мене тільки одне питання: що вони курять?
Таміла
14.09.2021
Чого вони накурилися, перш ніж писати таку бридятину!!!??? Жахіття!!!
марина
14.09.2021
грошова виногорода пед працівників як включати чі включати із розрахунку середньї заробітної плати
Світлана
14.09.2021
Боже, дай терезвості ума цим людям, що приймають такі зміни! Де логіка в їх діях, просто не вкладається в голові?
Медик
14.09.2021
А що раніше виплати, пoв'язані зі святковими датами включались до розрахунку????
Іванна
14.09.2021
Чи потрібно здійснювати перерахунок відпускних нарахованих з 12 грудня 2020 року ?
Марина Іванна
16.09.2021
Читайте внимательно статью. В самом начале "З якого моменту застосовувати нові правила? З дати набрання чинності постановою № 917, а саме з 04.09.2021 р. Якщо дата початку події, з якою пов’язана відповідна виплата, припадає на цю дату чи пізніше, застосовуємо новий порядок розрахунку середньої зарплати. Такою подією буде дата початку відпустки, відрядження, проходження військової служби тощо."


Іванна Марина
16.09.2021
В постанові № 917 від 01.19.21 п.2 вказано, що потрібно здійснити перахунок виплачених відпускних і т.д. починаючи з 12.12.20р. до моменту вступу в дію постанови протягом 3-х місяців
Ірина
14.09.2021
Виплати до святкових дат - Листи Мінсоцполітики від 03.03.2014 р. N 237, від 04.10.2016 р. N 1374 - при обчисленні середньої заробітної плати премії, які виплачуються до святкових, ювілейних дат (є одноразовими преміями і не включаються при обчисленні середньої заробітної плати). Відповідно до пункту 3 Порядку 100 при обчисленні середньої заробітної плати для оплати днів відпустки, враховуються премії, які не носять разового характеру. То до 04.09.2021 року ці виплати включались до розрахунку чи ні?
Тетяна Ірина
15.09.2021
Ні, вони і раніше не включались у розрахунок середньої зарплати. Тепер це прописано в самому Порядку № 100
Анна
14.09.2021
Просто нет цензурных слов... Вместо того, чтоб отменить применение среднего расчета для оплаты дней в командировке, они еще больше усложнили, причем так тупо и нелогично. Издеваются над бухгалтерами, а мы все терпим
Ірина
14.09.2021
Цікаво, а хто поставив 4 лайка,що "Дуже подобається", так хочеться спитать у них,а що сподобалось в цих змінах набільше?
EVGENIY Ірина
14.09.2021
Так то лайки за статтю а не за постанову, автор статті до постанови не має відношення
!! Ірина
14.09.2021
"Лайк" за приведення прикладів - а як інакше розрахувати компенсацію? Час не чекає!
Валентина
15.09.2021
Я рахую, що експерт по питанням праці та зарплати, який тут консультує, зовсім не розуміє, що якщо промія виплачена за відповідний період, то її і потрібно відносити в той період пропорційно, а не в наступний. Премія виплачується за відпрацьований час, а не наперед.


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/trudovi-vidnosini/serednya-za-poryadkom-100-zmini-v-poshukah-doskonalosti/
Катерина Валентина
15.09.2021
Це експерт, думку якого поважають чимало професійних бухгалтерів та підписників журналу "Податки та бухоблік". Особисто я та мої колеги завжди слідкуємо за її відео та публікаціями. А хто ви, і що ви там рахуєте - нікого не цікавить. Рахуйте і надалі, до першої перевірки.
Тетяна Валентина
15.09.2021
Валентина, експерт, який написав цю статтю, перш ніж її написати, з'ясував суть змін у розробника цих змін. Тому викладена позиція повністю співпадає з позицією Мінекономіки. Наразі з'явиться лист Мінекономіки, з яким ви зможете ознайомитися. І доречі цей експерт по питанням праці та зарплати все розуміє.
Ірина Тетяна
15.09.2021
Є вже лист Мінекономіки від 10.09.2021 р. № 4711-06/45145-07
Тетяна Ірина
15.09.2021
Чудово! Буде ще один.
Ірина Тетяна
15.09.2021
Цей лист є відповіддю на запит газети "Зарплата та кадрова справа" Він якраз і підтверджує те що подає експерт Лілія Ушакова.
Тетяна Ірина
15.09.2021
Буде також відповідь на запит газети "Податки та бухоблік", який також підтверждує те, що подає експерт Лілія Ушакова.
Анна
16.09.2021
Уже несколько раз перечитываю статью и все больше в шоке от этого маразма. Принципиально не буду придерживаться этих правил, переносить премии не в те месяца, за которые они насчитаны, умножать на количество дней этих месяцев, чтоб в результате сума премии вообще изменилась... пусть лучше штраф наложат, если найдут) А без ошибок и без штрафов вообще не бывает проверок, разве что если договориться с инспектором...
ольга Анна
17.09.2021
тоже так думаю, если ревизоры и смогут насчитать себе показатель так и пожалуйста
Тетяна
16.09.2021
Будет то, что в своё время с индексацией (когда начали мутить с "фиксованой" и прочей...), все отбрыкивались, типа "ой, что угодно объясню, только не индексацию"
Наталія
22.09.2021
Найбільше сподобалося на початку статті - що, де та куди тікати??? Не один рік працюю в бухгалерії і знову "накрутили", що не розбереш. Нічого не змінили, але заморочили голову всім, хто рахує з/плату. Краще б усі премії включали до розрахунку, а не її розподіляли до якого періоду включати.
Светлана
23.09.2021
Мало им было объединенного отчета...теперь это. Не могут и не умеют сделать лучше - уже не трогайте старое ((((
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн