Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.03.21
1184 0
Друкувати
Обране

Винагороди та премії: розрахунок середньої

Чи враховуються при обчисленні середньоденної зарплати згідно з Порядком № 100 винагороди та премії у зв'язку з ювілеєм? Чи включаються до розрахунку середньої суми винагороди за квартал та за підсумками роботи за рік чи тільки суми премій за квартал та за 12 місяців?

Обчислення середньої заробітної плати згідно з Порядком № 100 проводиться у разі надання працівникам усіх видів відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) або виплати їм компенсації за невикористані відпустки, виконання працівниками державних і громадських обов’язків у робочий час, переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу, виплати вихідної допомоги, оплати часу відрядження (крім відряджень держслужбовців) та в інших випадках, перелічених у п. 1 цього Порядку.

При визначенні виплат, що беруть участь у розрахунку середньої зарплати, роботодавцям слід керуватися положеннями розд. ІІІ Порядку № 100.

Так, за загальним правилом, при обчисленні середньої заробітної плати ураховують усі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у п. 4 Порядку № 100.

При визначенні видів виплат, що включаються до складу заробітної плати, на нашу думку, слід керуватися положеннями Інструкції № 5, розробленої відповідно до Закону про оплату праці.

Вичерпний перелік видів зарплатних виплат, які роботодавці НЕ враховують при розрахунку середньої зарплати, наведено в п. 4 Порядку № 100. До них належать:

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, витрати на проїзд, наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

г) премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати госпдіяльності);

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

ї) зарплата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсація працівникам втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

м) зарплата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

н) винагороди державним виконавцям.

Крім того, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці*, крім перелічених вище виплат, також НЕ враховують:

* Це всі виплати, окрім відпускних та компенсації за невикористані дні відпустки.

• виплати за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, оплаченого за середньою заробітною платою, вимушеного прогулу тощо);

• лікарняні й допомогу по вагітності та пологах.

Увага!

При визначенні видів виплат, які (не) беруть участі у розрахунку середньої зарплати, слід звертати увагу на суть виплати та на те, у зв’язку з якою подією (на якій підставі) вона нарахована.

Саме тому основну зарплату, яка відповідно до п.п. 2.1.1 Інструкції № 5 є винагородою за виконану роботу, відповідно до встановлених норм праці розраховану за окладами, відрядними розцінками, уключаємо до розрахунку середньої.

При цьому, незалежно від того, як буде звучати у наказі (розпорядженні) роботодавця назва виплати у зв’язку з ювілеєм працівника: премія чи винагорода, вона не враховується при розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100. Адже така виплата є разовою та прямо зазначена у п.п. «и» п. 4 Порядку № 100 (див. вище) серед виплат, які не беруть участі у обчисленні середньої заробітної плати.

Аналогічного підходу дотримуємося й у випадку з преміями (винагородами) за підсумками роботи за квартал та/чи за рік. Відповідно до абзаців першого та третього п. 3 Порядку № 100 до розрахунку середньої зарплати включаються премії та інші виплати, нараховані за 2 місяці або більш тривалий період, якщо, звісно, вони не є разовими виплатами та не зазначені у п. 4 цього Порядку.

На цій підставі виплати за підсумками роботи за 2 — 12 місяців, що нараховуються з періодичністю, встановленою колективним договором чи іншим внутрішнім нормативним актом роботодавця (положенням про оплату праці чи про преміювання), наприклад, винагороди (премії) за квартал, півріччя, 9 місяців, рік, уключаються до розрахунку середньої зарплати за Порядком № 100.

Увага! Якщо премія чи інша виплата нарахована за 2 місяці або більш тривалий період, то її треба розподілити по місяцях, за які вона нарахована, пропорційно відпрацьованим у них робочим дням.

У розрахунок середньої включаємо розподілені суми премії за місяці, що увійшли до розрахункового періоду.

Гузенко Оксана

Оплата праці, березень, 2021/№ 6

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі