Інформація по темі "" | Публікації по тегу
06.12.18
63895 21
Друкувати
Обране

Виплати при розрахунку доплати до МЗП: включаємо правильно

Зарплата не повинна бути нижче за мінімальну. Ця вимога трудового законодавства відома усім. Але щоб правильно її виконати, потрібно знати, які виплати враховують у заробіток для порівняння з мінзарплатою, а які — ні. Про найбільш поширені виплати йтиметься у цій статті.


 

Відпускним не місце у порівнянні з МЗП

Приклад 1. Працівник із 5 по 14 листопада 2018 року перебував у щорічній відпустці. У листопаді йому були нараховані:

  • зарплата за відпрацьований час у сумі 2036,36 грн. (3200 грн. : 22 роб. дн. х 14 роб. дн.);
  • відпускні — у сумі 1265 грн.

Відповідно до ст. 3Закону про оплату праці розмір заробітної плати за виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижче за розмір МЗП. Причому у випадку укладення трудового договору на працю на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці МЗП виплачують пропорційно виконаній нормі праці.

Зверніть увагу! До мінімальної зарплати включають практично усі складові зарплати, нараховані за відпрацьований час, що входять до фонду оплати праці, такі як оклад, доплати, надбавки, премії тощо. Не включають лише окремі види виплат:

  • прямо зазначені у ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці;
  • нараховані за невідпрацьований час (лікарняні, відпускні, компенсація за невикористану відпустку, оплата курсів підвищення кваліфікації, відрядження (якщо воно оплачено за середнім заробітком), оплата працівникам, які притягуються до виконання державних та суспільних обов’язків, якщо вони виконуються у робочий час тощо);
  • не пов’язані з виконаною нормою праці (матеріальна допомога, вихідна допомога тощо).

Таким чином, відпускні, а також інші виплати, розраховані за середньою зарплатою (лікарняні, декретні, матдопомога до відпустки, компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога тощо), участь у порівнянні з МЗП не беруть (див. також листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282 і від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8).

Важливо! Виплати, розраховані виходячи із середньої зарплати, не включаються до суми заробітної плати за відпрацьований час для порівняння з МЗП.

За умовами нашого прикладу зарплата за відпрацьований час склала 2036,36 грн.

Визначимо рівень МЗП за відпрацьований час:

3723 грн. : 22 роб. дн. х 14 роб. дн. = 2369,18 грн.,

де 22 — кількість днів, передбачених графіком роботи в листопаді 2018 року;

14 — кількість фактично відпрацьованих днів у листопаді 2018 року (з 5 по 14 листопада — відпустка).

Оскільки нарахована зарплата за відпрацьований час менше МЗП, розрахованої пропорційно відпрацьованому часу (2036,36 грн. < 2369,18 грн.), доплата до МЗП складе:

2369,18 - 2036,36 = 332,82 (грн.).

Загальна сума нарахованого доходу працівника в листопаді 2018 року складе:

2036,36оклад + 1265відпускні + 332,82доплата до МЗП = 3634,18 (грн.).

Суму індексації включаємо до МЗП

Приклад 2. Працівникові встановлений посадовий оклад 3000 грн. (останнє підвищення було в січні 2018 року). Інших доплат і надбавок немає. У листопаді 2018 року такий працівник відпрацював усі дні. Йому також нарахована індексація заробітної плати в сумі 73,64 грн. (1841 грн. х 4,0 %).

У ст. 3Закону про оплату праці перераховані виплати, які не включаються до зарплати для порівняння з МЗП. Серед них немає індексації заробітної плати. Саме на цій підставі фахівці Мінсоцполітики вважають*, що

* Див. також листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 317/0/101-17/282 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 9); від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 (див. «ОП», 2017, № 6); від 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282 (див. «ОП», 2017, № 6); від 02.02.2017 р. № 248/0/101-17/282; від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18.

Увага! сума індексації включається до суми нарахованої зарплати для порівняння з МЗП. 

Це означає, що сума індексації «провалюється» «всередину» 3723 грн. і «зверху» МЗП не нараховується.

У листопаді 2018 року сума зарплати працівника з індексацією склала:

3000оклад + 73,64індексація = 3073,64 грн.

Це менше МЗП (3073,64 грн. < 3723 грн.), тому такому працівникові потрібно зробити доплату до МЗП.

Розмір доплати до МЗП складе:

3723 - 3073,64 = 649,36 (грн.).

Загальна сума зарплати за місяць складе:

3000оклад + 73,64індексація + 649,36доплата до МЗП = 3723 (грн.).

Суму компенсації зарплати за прострочення її виплати не включаємо до МЗП

Приклад 3. Працівникові встановлений оклад у розмірі 3500 грн. Інших доплат і надбавок немає. У листопаді 2018 року він відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи. Також 16 листопада працівникові виплачена заборгованість із зарплати за травень 2018 року (1500 грн.) і нарахована компенсація за затримку виплати заробітної плати за травень 2018 року в розмірі 43,50 грн. (1500 грн. х 2,9** : 100).

** Таблицю з коефіцієнтами компенсації при виплаті «зарплатних» боргів у листопаді 2018 року шукайте на с.18 цього номера.

На відміну від індексації зарплати, компенсацію за затримку виплати зарплати нараховують «зверху» МЗП (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 7, с. 4). Тому в цьому випадку з МЗП порівнюємо тільки оклад.

Оскільки нарахована зарплата за відпрацьований час виявилася менше МЗП (3500 грн. < 3723 грн.), сума доплати до МЗП складе:

3723 - 3500 = 223 (грн.).

Загальний розмір зарплати працівника, нарахованої в листопаді 2018 року, дорівнює:

3500оклад + 223доплата до МЗП + 43,50компенсація за затримку = 3766,50 (грн.).

Доплату за дезинфікуючі засоби не враховуємо у МЗП

Приклад 4. Посадовий оклад медсестри (7 тарифний розряд за ЄТС) 2713 грн. Їй установлена доплата за використання в роботі деззасобів у розмірі 10 % посадового окладу. Також за листопад 2018 року нарахована індексація зарплати в розмірі 73,64 грн. Інших доплат, надбавок, премій немає.

Доплата працівникам за використання деззасобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, вважається доплатою за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. Її не враховують при порівнянні нарахованої зарплати працівника за відпрацьований час із М3П і нараховують «зверху» МЗП***.

*** Див. листи Мінсоцполітики від 18.01.2017 р. № 119/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 6, с. 5; від 27.01.2017 р. № 10.1-17/17/2025 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 14, с. 13; від 15.02.2017 р. № 356/0/101-17/282 // «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 8, с. 15; від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 6, с. 3.

А ось індексація зарплати враховується при порівнянні зарплати з МЗП (див. також приклад 2).

У листопаді 2018 року сума зарплати працівника з індексацією менше МЗП (2713оклад + 73,64індексація = 2786,64 грн. < 3723 грн.), тому медсестрі нараховуємо доплату до МЗП.

Визначимо суму доплати до МЗП:

3723 - 2786,64 = 936,36 (грн.).

Загальна сума зарплати за місяць складе:

2713оклад + 936,36доплата до МЗП + 73,64індексація + 271,30доплата за деззасоби = 3994,30 (грн.), 

де 271,30 — сума доплати за використання в роботі деззасобів (2713 грн. х 10 %).

Підвищення окладу за «шкідливість» — це не доплата включаємо до МЗП

Приклад 5. Медсестра психіатричної лікарні (9 тарифний розряд, оклад — 3048 грн.) має право на підвищення окладу у зв’язку із шкідливими умовами праці на 25 %. Посадовий оклад з урахуванням підвищення складає 3810 грн. (3048 грн. х 1,25).

Серед виплат, перерахованих у ст. 31 Закону про оплату праці, які не включаються до МЗП, зазначені, зокрема, доплати «за шкідливість». А ось про підвищення окладу «за шкідливість» нічого не зазначено. Тому «всередині» МЗП враховуються всі суми підвищення посадових окладів. У тому числі за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

У наведеному прикладі оклад медсестри з урахуванням підвищення «за шкідливість» більше МЗП (3810 грн. > 3723 грн.).Тому доплату до МЗП такій працівниці не нараховуємо.

Премія до свята — не включаємо до МЗП

Приклад 6. У листопаді 2018 року працівникам згідно з Положенням про преміювання була виплачена премія до професійного свята «День працівника соціальної сфери» у розмірі посадового окладу.

У ст. 31 Закону про оплату праці серед виплат, які нараховують «зверху» МЗП, зазначені премії до святкових і ювілейних дат.

Але (!) премія не до усіх свят нараховуватиметься «зверху» МЗП. Так, фахівці Мінсоцполітики в листі від 02.11.2017 р. № 2688/10/101-17 (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 44, с. 6) до святкових дат відносять офіційно встановлені в Україні святкові і неробочі дні, професійні свята і пам’ятні дати.

День працівника соціальної сфери встановлений Указом Президента України від 13.04.99 р. № 374/99 і відзначається щорічно в першу неділю листопада (у 2018 році — 4 листопада). Тобто таке професійне свято встановлене офіційно. І премію, виплачену працівникам до такої дати, не включають до МЗП, а нараховують «зверху» мінзарплати на підставі ст. 31 Закону про оплату праці(ср. 031233400).

Нагадаємо, що правила преміювання працівників до святкових і ювілейних дат мають бути прописані або в колективному договорі, або в положенні про преміювання. Саме там роботодавець повинен визначити перелік святкових і ювілейних дат, до яких він виплачуватиме премії своїм працівникам.

Увага! Якщо святкова дата встановлена офіційно, визначена в положенні про преміювання і виплата премії присвячена до такої дати, то її не враховують у складі зарплати для забезпечення її мінімального розміру.

Припустимо, що оклад працівника складає 3207 грн. У листопаді 2018 року йому нарахували премію до дня соцпрацівника в розмірі окладу — 3207 грн. Інших нарахувань немає.

Премію до свята не включаємо до МЗП. У порівнянні братиме участь тільки посадовий оклад. Оклад працівника менше МЗП (3207 грн. < 3723 грн.).Тому доплата до МЗП дорівнює:

3723 - 3207 = 516 (грн.).

Загальна сума зарплати за листопад 2018 року складе:

3207оклад + 516доплата до МЗП + 3207премія до свята = 6930 (грн.).

Оплата за роботу у нічний та вечірній час — що включаємо «всередину» МЗП

Приклад 7. Сторожеві встановлений місячний оклад 2500 грн. Обліковий період — квартал. У листопаді 2018 року працівник згідно з графіком змінності відпрацював 192 години, у тому числі 64 нічних, 32 вечірнього часу. На підприємстві робота в нічний час оплачується в розмірі 40 % окладу, вечірнього часу — 20 % окладу.

Оплата за роботу в нічний час перерахована серед виплат, які нараховують «зверху» МЗП (див. ст. 3Закону про оплату праці). А ось оплата за роботу у вечірній час не зазначена, тому її потрібно включити до МЗП (див. листи Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282 // «ОП», 2017, № 6від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17).

Розрахуємо зарплату сторожа за листопад 2018 року, у тому числі й доплату до МЗП.

Оскільки сторож у листопаді відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи, йому нарахують оклад у розмірі 2500 грн. Крім цього, він працював у нічний і вечірній час. Розрахуємо оплату за роботу:

• у нічний час: 13,02 грн./год х 64 год х 40 % = 333,31 грн.;

• у вечірній час: 13,02 грн./год х 32 год х 20 % = 83,33 грн.;

де 13,02 — годинна тарифна ставка в листопаді 2018 року (2500оклад: 192норма годин у листопаді = 13,02 грн./год);

64 — кількість годин, відпрацьованих у листопаді в нічний час;

32 — кількість годин, відпрацьованих у листопаді у вечірній час;

40 — відсоток оплати за роботу у нічний час, установлений у колдоговорі підприємства;

20 — відсоток оплати за роботу у вечірній час, установлений у колдоговорі підприємства.

Визначимо розмір зарплати для порівняння її з МЗП. При цьому оплата за роботу в нічний час (333,31 грн.) порівняно з МЗП не бере участі:

2500оклад + 83,33вечірні = 2583,33 грн.

Доплата до МЗП складає: 3723 - 2583,33 = 1139,67 (грн.).

Загальна сума зарплати за листопад 2018 року складе:

2500оклад + 333,31нічні + 83,33вечірні + 1139,67доплата до МЗП = 4056,31 (грн.).

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(21)
яна
06.12.2018
матеріальна допомога на оздоровлення включається в МЗП
Алла яна
06.12.2018
Це питання?
бухгалтер яна
06.12.2018
це питання чи ствердження?
ольга яна
06.12.2018
ні, не включається, тому що це разова допомога.
eMelya ольга
06.12.2018
Точніше, як написано в листі Мінсоцполітики від 13.02.2017р. № 294/0/101-17/282 "не враховуються до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня, оскільки виплачуються працівникові не за виконану ним роботу та не є елементами заробітної плати"
Татьяна eMelya
06.12.2018
Типа индексация за виконану роботу
Енгрібьорд Татьяна
06.12.2018
То дивлячись яким оком дивитись - лівим чи правим. Можна причепитись до того, що індексація розраховується пропорційно відпрацьованому часу, а матеріалка разова виплата. А взагалі немає чого тут шукати логіку )
ольга
06.12.2018
ні
яна
06.12.2018
було питання і отримала відовідь дякую ВАМ
Оксана
07.12.2018
А як вважаєте премія за результатами роботи за 2018 рік включається до мініфмальної чи нараховується зверху?
Олег
07.12.2018
Доплата ця і індексація ше, от жалко шо не має під рукою автомата.
Віта
11.12.2018
Серед виплат, перерахованих у ст. 31 Закону про оплату праці, які не включаються до МЗП, зазначені, зокрема, доплати «за шкідливість».
Підскажіть, будь-ласка де в статті 3-1 Закону про оплату праці зазначено про доплату за "шкідливість"?


Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/trudovi-vidnosini/viplati-pri-rozrahunku-doplati-do-mzp-vklyuchayemo-pravilno/?utm_source=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&utm_campaign=95c6edbb76-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
Света
13.12.2018
Если уборщица работает на 0.5 ставки какая у нее должна быть з.плата
Ілона Пінчук
14.12.2018
Я працюю в освіті за
ІлоІлона Пінчукна Пінчук
14.12.2018
Я працюю в позашкільній освіті за 10-м тарифним розрядом. Моя зарплата без надбавок 3471грн. Чи правильно це, якщо йдеться про МЗП 3723? Дякую.
Теодор ІлоІлона Пінчукна Пінчук
08.11.2019
Неправино, вас обдурюють і вважають рабинею.
олексадр
21.12.2018
А як вважаєте премія за результатами роботи за 2018 рік включається до мініфмальної чи нараховується зверху?


Мария
11.01.2019
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если зарплата бухгалтера составляет 2898, ему дают 45% надбавки. Правильно, что они считают надбавку до мин. зарплаты? Не должно быть наоборот зарплата+доплата+надбавка?
Людмила
08.02.2019
Чоловік у січні 2019 року відпрацював 180 год (працює вартівником)сутки через троє і має мінімальна плюс 12 год святкових. Якою має бути зарплата на руки?Дякую.
Теодор
08.11.2019
Повний ідіотизм, і доки він буде, люди будуть вимирати. Пора проснутися і зрозуміти що менше ніж за 10000 грн в місяць працювати взагалі немає смислу, тому що потратите енергії більше ніж віддасьте. Ви подумайте що віддаєте 160 годин свого цінного часу і сил на якихось 4000 грн. Це ж самогубство. Ще 40 годин в місяць можна б було попрацювати. 4000/40 = 100грн (що є ~$4)
Надія
29.01.2020
Скажіть будь ласка. Якщо працівник прийнятий на посаду у 1,5 ставки,але мінімальної заробітної плати не виходить.Як правильно нарахувати доплату до МЗП? Необхідно нараховувати доплату до 1ставки і ще до 0,5 ставки,чи порівнювати дохід на 1,5 ставки з мінімалкою?
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн